POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
PODPISANIE UMOWY NA POPRAWĘ BAZY SPORTOWEJ POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY BOISKU NALEŻĄCYM DO PCKZiU W WAŁCZU

24 lipca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz wraz z Wicestarostą Jolantą Wegner podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Panią Annę Bańkowską – Członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Poprawa stanu bazy sportowej poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy boisku należącym do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Budowlanych 4".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ramach niniejszej umowy Powiat Wałecki otrzyma dotację celową na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Dofinansowanie wynosi 19 tys. zł, a całkowity planowany koszt inwestycji to 50 tys. zł. Do zamontowanych urządzeń będzie łatwy i powszechny dostęp, co pozwoli wytworzyć nawyk systematycznego uprawiania sportu wśród mieszkańców powiatu. Wyposażenie, które będzie wchodziło w skład siłowni będzie dostosowane do każdej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, osoby starsze), zarówno dla osób początkujących jak i zaawansowanych sportowców. Ułatwieniem dla osób początkujących będą instrukcje opisujące prawidłowy sposób korzystania ze sprzętu. Siłownia będzie zainstalowana po wyłonieniu wykonawcy jeszcze w tym roku.


     
POWIAT WAŁECKI UCZESTNICZY W PROJEKCIE PN. "BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO"

Powiat Wałecki wraz z innymi samorządami powiatowymi oraz trzema największymi gminami woj. zachodniopomorskiego został włączony w realizację projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego", którego celem jest uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa zachodniopomorskiego. Partnerem wiodącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

Realizacja projektu ułatwi komunikację przedsiębiorców oraz obywateli z organami administracji publicznej. Będzie polegała na wdrożeniu zintegrowanego systemu informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego, z którego będą korzystać różne szczeble administracji publicznej oraz powiązane z nimi jednostki realizujące cele publiczne. Usługi będą dostępne przez wszystkie urządzenia z dostępem do Internetu, zarówno za pośrednictwem komputerów, ale również tabletów i telefonów. Finansowanie projektu:
  • Łączna wartość projektu RIIP WZ: 55 876 791,40 zł
  • Dofinansowanie środkami finansowymi EFRR: 47 495 272,68 zł
  • Dofinansowanie środkami finansowymi Budżetu Państwa: 5 587 679,13 zł
  • Środki finansowe stanowiące wkład własny: 2 793 839,59 zł.


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE

W dniu 2 lipca br. po raz trzeci w tym roku na placu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyła się Mobilna Akcja Poboru Krwi w Ambulansie. Do akcji przyłączyło się tym razem 35 osób.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Łącznie zgromadzono blisko 16 litrów krwi. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Kolejna akcja odbędzie się 24 września br., do której serdecznie zapraszamy, a honorowym krwiodawcom gorąco dziękujemy za udział i poświęcenie w okresie wakacyjnym, gdzie krew jest szczególnie potrzebna.


     
PODPISANIE UMOWY NA REMONT WIEŻY ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W GOLCACH

Kościół w Golcach otrzymał dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na remont wieży. W środę 1 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu ks. Edward Strojek proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Rudkach oraz Pani Anna Bańkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podpisali umowę na wykonanie zadania w obecności Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Białasa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego udzielił dotacji celowej w kwocie 45 000 zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Golce, kościół filialny pw. św. Antoniego (1664): remont ratunkowy wieży - etap II". Pracę muszą być zakończone do 30 listopada br.


     
WIZYTA PREZYDENTA WARSZAWY RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO
W POWIATOWYM ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Powiat Wałecki


W środę 1 lipca br. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu odwiedził Prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski, obecnie kandydujący na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Była to okazja do pochwalenia się dotychczasowymi osiągnięciami jakich Powiat Wałecki dokonał w takich dziedzinach jak aktywizacja osób niepełnosprawnych, wsparcie seniorów oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz wraz z dyrektorem PZAZ Jolantą Pawlus oprowadzili Prezydenta po zakładzie. Następnie Rafał Trzaskowski spotkał się z osobami niepełnosprawnymi, seniorami i przedstawicielami środowisk kombatanckich. Był to czas na zadawanie pytań kandydatowi na Prezydenta RP, jak również na podzielenie się problemami z jakimi borykają się samorządy, organizacje pozarządowe i osoby niepełnosprawne.


     


BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Waecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarzdowe   |    Przetargi   |    Ogoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog waeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII