POWIAT WACKI

      Charakterystyka

POWIAT WALECKI

Tytu艂 projektu: "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiekt贸w po艂o偶onych przy ul. Bankowej 13 w Wa艂czu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wa艂czu".

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Dzia艂anie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych.

Cel g艂贸wny projektu:

Zwi臋kszenie poziomu kszta艂cenia zawodowego w wojew贸dztwie zachodniopomorskim i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.

Cele szczeg贸艂owe projektu:
  • zwi臋kszenie poziomu kszta艂cenia praktycznego;
  • zwi臋kszenie poziomu kompetencji zawodowych i spo艂ecznych absolwent贸w szk贸艂 zawodowych;
  • polepszenie koordynacji dzia艂a艅 - dostosowanie dzia艂a艅 do potrzeb lokalnego rynku pracy;
  • zwi臋kszenie praktycznych umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do podj臋cia pracy przez absolwent贸w;
  • zwi臋kszenie umiej臋tno艣ci kszta艂towania 艣cie偶ki kariery zawodowej przez uczni贸w;
  • wzmocnienie bazy szkoleniowej;
  • polepszenie wynik贸w w nauce uczni贸w w szko艂ach zawodowych.
Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni si臋 do osi膮gni臋cia celu szczeg贸艂owego dzia艂ania 9.9 Inwestycje w infrastruktur臋 szkolnictwa zawodowego w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych.

Projekt przyczyni si臋 do wzrostu jako艣ci poziomu edukacji w regionie. Opr贸cz tego projekt nakierowany jest na zniwelowanie zjawisk powi膮zanych z problemami spo艂ecznymi. Realizowane b臋d膮 dzia艂ania zwi臋kszaj膮ce procesy usamodzielnia si臋 os贸b niepe艂nosprawnych. Zapewnienie odpowiednich warunk贸w do rozwoju, przyczyni si臋 do wzmocnienia poczucia w艂asnej warto艣ci w艣r贸d uczni贸w Powiatowego Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego.

W projekcie zak艂adany jest wska藕nik rezultatu potencja艂u obj臋tego wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dzie膰mi lub infrastruktury edukacyjnej - 360 os贸b.

Warto艣膰 projektu: 4 932 211,71 z艂.
Wk艂ad Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 108 551,48 z艂.
W dniu 18 sierpnia 2017 r. pomi臋dzy Wojew贸dztwem Zachodniopomorski a Powiatem Wa艂eckim podpisana zosta艂a umowa o dofinansowanie projektu pn.: "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiekt贸w po艂o偶onych przy ul. Bankowej 13 w Wa艂czu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wa艂czu", kt贸rego ca艂kowita warto艣膰 wynosi 4 932 211,71 z艂, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwot臋 4 108 551,48 z艂.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Dzia艂anie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych.
Celem projektu jest zwi臋kszenie poziomu kszta艂cenia zawodowego w wojew贸dztwie zachodniopomorskim i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.
Projekt przyczyni si臋 do wzrostu jako艣ci poziomu edukacji w regionie. Realizowane b臋d膮 dzia艂ania zwi臋kszaj膮ce procesy usamodzielnienia si臋 os贸b niepe艂nosprawnych. Zapewnienie odpowiednich warunk贸w do rozwoju, przyczyni si臋 do wzmocnienia poczucia w艂asnej warto艣ci w艣r贸d uczni贸w Powiatowego Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wa艂czu.

Realizacja projektu zako艅czona zostanie do dnia 30.09.2018 r.W ramach projektu pn.: "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiekt贸w po艂o偶onych przy ul. Bankowej 13 w Wa艂czu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wa艂czu" dofinansowanym przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O艣 Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Dzia艂anie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych, informujemy 偶e w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wa艂eckiego ( http://powiatwalecki.bip.alfatv.pl/zamowienia/pokaz/72.dhtml) zamieszczone zosta艂o og艂oszenie o zam贸wieniu na roboty budowlane polegaj膮ce na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiekt贸w budowlanych zamawiaj膮cego w ramach projektu pn. "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiekt贸w po艂o偶onych przy ul. Bankowej 13 w Wa艂czu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wa艂czu".

Termin sk艂adania ofert w post臋powaniu: 11 wrze艣nia 2017 r. godz. 10:15.Zamawiaj膮cy informuje, i偶 w ramach prowadzonego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wa艂ecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych na roboty budowlane polegaj膮ce na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiekt贸w budowlanych zamawiaj膮cego w ramach projektu pn. "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiekt贸w po艂o偶onych przy ul. Bankowej 13 z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wa艂czu" (og艂oszenie nr 577966-N-2017 z dnia 25.08.2017 r.) wyd艂u偶ony zosta艂 termin sk艂adania ofert na dzie艅 18.09.2017 r. godzina 10:15.

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia oraz zmiana Specyfikacji Istotnych warunk贸w Zam贸wienia SIWZ dost臋pne s膮 na stronie zamawiaj膮cego pod adresem: http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/72.dhtml