Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Wałcz - powrót z wymiany międzynarodowej w Chorwacji

W dniach 16-24.05.2015 r. młodzież hufca 16-6 z Wałcza z ZS nr 3 w Wałczu wraz z nauczycielem Ireneuszem Gaworkiem brała udział w projekcie wymiany międzynarodowej w Murter w Chorwacji.

Projekt "Sadzimy drzewa" zorganizowany był przez chorwacką ekologiczną organizację "Argo - nauta" w ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Erasmus +". W wymianie wzięła udział młodzież z 7 krajów Europy: Chorwacji, Macedonii, Hiszpanii, Polski, Portugalii, Norwegii i Rumunii. Celem projektu było pokazanie jak ważne dla ludzkości są drzewa, ochrona środowiska, dbanie o przyrodę, pokazanie jej piękna. Innym zadaniem wymiany było pokazanie kultur i tradycji różnych narodów, trening języka angielskiego oraz ćwiczenie tolerancji wobec innych zachowań. Pierwsze dni związane były z poznawaniem się, przełamywaniem barier językowych, budowaniem więzi. Pokazane były również prezentacje przygotowane przez grupy narodowe o drzewach z danych krajów. Wszystkim bardzo utkwiła wycieczka do Parku Narodowego Krka, gdzie wszyscy byli pod wrażeniem piękna przyrody, dziewiczych terenów obfitych w roślinność i wodospady.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Trenerka Kate z Macedonii bardzo ciekawie prowadziła warsztaty w grupach dotyczące tematów drzew, ekologii, tworzenia tablicy o drzewach i ich potrzebach, zastosowaniach i ich podziale. Pomiędzy zajęciami teoretycznymi organizowano wyjścia po wyspie Muter gdzie młodzież zwiedzała jej główne punkty np. pas umocnień wewnątrz najwyższej góry w regionie. Bardzo ciekawe były wieczorki kulturalno - oświatowe przygotowane przez grupy narodowe gdzie prezentowano tradycje, krajobrazy, potrawy, tańce danego kraju. Ostatni dzień polegał głównie na rysowaniu drzew oraz promowaniu projektu w mieście. Młodzież wałeckiego hufca nabyła dużo nowych doświadczeń związanych z ekologią, przełamywaniem barier językowych i kulturowych oraz zobaczyła piękne regiony Europy.

Ireneusz Gaworek
Aktywni z OHP Wałcz na regionalnym spotkaniu w Szamocinie

Uczestnicy Hufca Pracy 16-6 z Wałcza będący uczniami ZS nr 3 w dniach 27 - 29 kwietnia 2015 r. wraz z wych. Małgorzatą Angel wzięli udział w Regionalnym Spotkaniu Młodzieży Aktywnej, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia i Wychowalnia w Szamocinie.

Poza wałczanami - reprezentantami województwa zachodniopomorskiego do Szamocina przyjechała wybrana młodzież aktywna z całego województwa wielkopolskiego. Spotkanie poświęcone było analizie problemów z jakimi borykają się samorządy uczestników i omówienie aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej, a także wymianie doświadczeń dobrych praktyk i twórczego działania młodych ludzi. Organizatorzy doskonale przygotowali realizację harmonogramu biorąc pod uwagę różne opcje pogodowe. Uczniowie czuli się wyróżnieni biorąc udział w spotkaniu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Każdy dzień był bogaty w przeżycia. Młodzież została serdecznie przywitana przez kierownika OSiW Leszka Markiewicza oraz Koordynatora Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania Ilonę Wojcieszak z Poznania.
Pierwszego dnia uczestnicy spotkali się z burmistrzem Szamocina i wysłuchali opowieści o pięknym mieście po czym ulicami przeprowadził ich, pokazując szczególne historyczne miejsca, regionalista - pan Andrzej Kruszyna. Po obiedzie młodzież zetknęła się z tradycją w gospodarstwie agroturystycznym, gdzie nauczyła się np. zdobienia metodą decupage, co wciągnęło dokładnie wszystkich (nawet pana kierowcę). W gospodarstwie odbyło się również spotkanie z końmi. Przejażdżka na koniu oraz nauka powożenia. Teatr "Kurtyna" z Krakowa uświetnił wieczór młodzieży, natomiast wychowawcy odbyli w tym czasie szkolenie na temat "Nowych sposobów odurzania się młodzieży". Na drugi dzień niestety pogoda już nie była przychylna, ale pomimo to uczestnicy chętnie skorzystali z oferty zwiedzenia skansenu w Osieku nad Notecią, skąd również przywieziono wiele wrażeń. Popołudnie to znakomite sprawdzenie się na płaszczyźnie strzeleckiej. Każdy miał okazję postrzelać z wiatrówki i zjeść upieczone kiełbaski. Wieczór zakończył się karaoke, tenisem stołowym oraz zaciętą grą w piłkarzyki.
Młodzież nawiązała wiele nowych znajomości, wymieniła się doświadczeniami aktywności i na pewno z sympatią będzie wspominała gospodarzy i przepiękne miejsca, jakie miała okazję zwiedzić.

Małgorzata Angel
Dzień Otwarty w "Rolniku" W sobotę, 25 kwietnia 2015r. w ZS nr 4 RCKU odbył się Festyn połączony z Dniem Otwartym dla gimnazjalistów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki
Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Zorganizowano wiele zabaw i konkurencji sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra w bule, turniej Counter Strike, a także strzał na bramkę, której broniła Pani Dyrektor Dorota Matuszak - Klupczyńska. Niewątpliwą atrakcją dla mniejszych dzieci była jazda na kucyku, a dla starszych darmowa lekcja jazdy samochodem. Ponadto można było wypić kawę, zjeść ciasto, a także spróbować przepysznych pierogów, które przygotowały klasy gastronomiczne wraz z nauczycielkami. Gimnazjaliści mogli zapoznać się z naszą szkołą, obejrzeć pracownie i porozmawiać z nauczycielami poszczególnych zawodów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Pożegnanie maturzystów

24 kwietnia 2015r. w ZS nr 4 RCKU odbyło się pożegnanie uczniów klas maturalnych.
Powiat Wałecki
Tego dnia odbył się apel, który był podsumowaniem czteroletniej nauki. Pani Dyrektor Dorota Matuszak - Klupczyńska w swoim wystąpieniu skierowanym do maturzystów powiedziała, że "Rolnik" już nie będzie taką samą szkołą bez uczniów obecnych klas czwartych. Każda z odchodzących klas zapisała się w pamięci swoją pracą i zaangażowaniem w życie szkoły. Ponadto Pani Dyrektor zwróciła uwagę na fakt, że wraz z odejściem uczniów klasy IV TR i IV KU kończy się pewien etap w życiu szkoły - to ostatnie roczniki kierunku technik rolnik i kucharz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczniowie klas młodszych, występujący w apelu, przygotowali krótki program artystyczny wzbogacony piosenkami w wykonaniu szkolnego zespołu "Puenta" oraz występem "The Rolnik Stones".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Jednak zdecydowanie najważniejszym punktem akademii były pożegnalne przemówienia wychowawców skierowane do klas, ostatnie odczytanie list obecności, no i oczywiście wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Nie obyło się bez kwiatów, uścisków i łez. Ale cóż się dziwić - cztery lata w murach szkoły łączą.
PROJEKT "ZJEDNOCZENI ZWYCIĘŻYMY" W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3

Z dumą chcemy ogłosić, że ZS nr 3 został przyjęty w poczet szkół biorących udział w projekcie Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca "Zjednoczeni zwyciężymy"!
Powiat Wałecki
CEL PROJEKTU: Edukacja o 1. Samodzielnej Kompanii Commando.

REALIZACJA PROJEKTU: Szkolne Koło Historii Wojskowości

KONCEPCJA DOTYCZĄCA PRZEDSTAWIENIA PROJEKTU:
  1. Warsztaty multimedialne dla SzKHW na bazie materiałów edukacyjnych z JWK Lubliniec (prowadzenie - Anna Pienkoś);
  2. Lekcje historii prowadzone przez członków SzKHW dla uczniów szkoły;
  3. Wystawa "SPECJALSI - HISTORIA +TRADYCJA";
  4. Ewaluacja projektu i konkurs historyczny dotyczący losów 1. Samodzielnej Kompanii Commando w ramach "DNIA WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI KRAJU" (w szkole święto będzie obchodzone 27. maja. Uroczystości ogólnopolskie - w tym roku w Bydgoszczy - odbędą się 29. maja).
Projekt "Zjednoczeni zwyciężymy" (United we conquer) realizowany jest przez Jednostkę Wojskową Komandosów w Lublińcu. Jego celami są przybliżenie historii 1. Samodzielnej Kompanii Commando oraz przedstawienie informacji na temat międzynarodowej sieci sił specjalnych (Global SOF Network). "Zjednoczeni zwyciężymy" to ponadczasowe motto, które towarzyszy komandosom od czasów II wojny światowej. Współcześnie odzwierciedla ono działania komandosów rozwijających globalną sieć sił specjalnych. Sieć ta skupia siły specjalne państw NATO i innych państw demokratycznych. Jest ukierunkowana na budowę zdolności do wspólnej obrony państw przed zagrożeniami zewnętrznymi, w tym terroryzmem. Fundamentami sieci są zaufanie, współpraca i wzajemne doświadczenia wynoszone z połączonych ćwiczeń i operacji bojowych. Jednostka Wojskowa Komandosów dziedziczy tradycje 1. Samodzielnej Kompanii Commando, jak również aktywnie uczestniczy w budowie międzynarodowej sieci sił specjalnych".
[źródło: Facebook ZJEDNOCZENI ZWYCIĘŻYMY]
www.cisiiskuteczni.pl

Grafika - źródło:
http://www.62kompaniaspecjalna.pl
red. Anna Pienkoś

Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.