Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
TYDZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W ZS NR 3

WYSTAWA IPN

Mini-wystawa przedstawiająca życie Żołnierzy Wyklętych została zamieszczona w szkole przez klasę 3h na początku tygodnia. W trakcie lekcji została także zaprezentowana wystawa "Dla Ciebie Polsko i Twojej chwały. Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw" autorstwa dr Alicji Paczoskiej-Hauke.

BRDM

Drugiego dnia chętni uczniowie ZS nr 3 (klasy IV TFS, Ia, Ik, III TRS) wzięli udział w lekcji korelującej treści z zakresu przedmiotów historia oraz mechanika pojazdów samochodowych - wojskowych. Na zaproszenie organizatorki własny transporter opancerzony BRDM zaprezentował Damian "Bózek" Harasimowicz - pasjonat sprzętu wojskowego i były uczeń naszej szkoły (mechanik pojazdów samochodowych). Zajęcia przeprowadził nauczyciel klas o profilu mechanik pojazdów samochodowych, emerytowany pułkownik - pan Jerzy Chmielnicki.

SPEKTAKL "ANODA"

Opowieść o "winie" bez zbrodni i zbrodni bez kary … W ciągu tygodnia na lekcjach języka polskiego u pań Elżbiety Grzech i Małgorzaty Bochenek uczniowie klas IV TRM, III TRS i III TFM obejrzeli spektakl IPN "ANODA". To opowieść o Janie Rodowiczu pseudonim "Anoda" - 21.- letnim poruczniku, towarzyszu Alka, Zośki i Rudego, członku Szarych Szeregów, żołnierzu batalionu "Zośka", uczniu, harcerzu, wybitnym studencie, człowieku, który walkę o wolną Polskę rozpoczął od 1940 r. i zapłacił za nią wysoką cenę - cenę życia. To bohater, który zginął w siedzibie MBP przy ul. Koszykowej 7. stycznia 1949 r. Miał wtedy niespełna 27 lat. Został zakopany przez oprawców w bezimiennej mogile na "Łączce" na warszawskich Powązkach. W marcu rodzina potajemnie ekshumowała Jana. Nie popełnił samobójstwa, jak przekazano. "Janek nie popełnił samobójstwa, lecz został w śledztwie zamęczony - miał wgniecioną klatkę piersiową" - podała Zofia Rodowicz, matka Jana. Zbrodniarzy nigdy nie ukarano. Przesłanie płynące z losów młodego porucznika wiąże się z pamięcią o nim i innych Żołnierzach Wyklętych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Sztuka poruszyła uczniów. Napisali bowiem:

Osobiście sądzę, że takie losy Polaków powinny ujrzeć światło dzienne, a haniebne zbrodnie ukarane. (Maciek, III TFM)

Żyję w czasach wolnej i niepodległej Polski. Ciężko mi jest wyobrazić sobie czasy wojny i ustroju powojennego. Na lekcji języka polskiego obejrzeliśmy spektakl "Pseudonim "ANODA"". To historia chłopaka takiego jak my - młodego, zdrowego, silnego, mającego kochającą rodzinę, marzenia. […] Trudno opisać uczucia, kiedy widzi się człowieka katowanego, którego potem zabito. Łzy cisnęły mi się do oczu. Myślałam, że będę sama, ale po zakończeniu spektaklu milczała cała klasa. […] Z całą pewnością po obejrzeniu spektaklu wzrosła moja świadomość na temat Żołnierzy Wyklętych, ich historii, ale także historii młodych ludzi walczących w czasie wojny. Gdyby ci żołnierze zobaczyli nasze reakcje, być może stwierdziliby, że warto było stracić życie w tamtych czasach. W kraju na pewno wzrasta liczba ludzi wiedzących o ich istnieniu, dołączyłam do nich również i ja. (Marta, IV TRM)

Jan Rodowicz miał dość walki, obrazów krwi, bólu i śmierci… Zapracował na spokój po wojnie, a został zamordowany. (Radek, III TFM)

Nie spodziewałam się, że zobaczę tyle okrucieństw …Ludzie, którzy katowali Jana to zwierzęta! W dodatku pracowali w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego - nazwa nieadekwatna do tego, czym się zajmowali. Mam nadzieję, że smażą się lub będą smażyć się w piekle […] Jan był człowiekiem godnym naśladowania. (Dominika III TRS)

Cieszę się, że żyję w innych czasach, nic mi nie grozi, nie muszę się bać. (Klaudia, III TFM)

Bohaterowie tacy jak Jan w czasach powojennych byli torturowani i prześladowani. Zabijano ich i zakopywano jak przedmiot, bez krzyża, bez szacunku. UB miał nieograniczone prawa. […] Polska w tamtym czasie to kraj zakłamania. (Sebastian, III TRS)

Podobała mi się nieugięta wola bohatera. (Natalia, III TFM)

Jan Rodowicz zachował się honorowo. Gdyby nie tacy ludzie, dziś moglibyśmy mówić po rosyjsku. Dziękuj Bogu za takich jak Rodowicz. (Bartek, III TFM)

Bohaterowie wojenni byli uważani przez Państwo za przestępców, a tak być nie powinno. (Piotrek, III TFM)

Aż strach pomyśleć, ilu żołnierzy, obywateli w taki sposób zginęło z rąk UB. (Arek, III TFM)

Spektakl jest pełen emocji. Pokazuje jak wiele człowiek jest w stanie oddać za ojczyznę. To straszne, że Rodowicz walczył o wolną Polskę w czasie wojny, a po niej został zabity. (Paulina, III TFM)
Powiat Wałecki
Historia Jana Rodowicza uświadomiła mi jak wyglądało życie Polaków po wojnie, w wolnym, ale jednak niewolnym kraju. […] Nigdy nie można zapomnieć o tych pomordowanych ludziach. (Łukasz, III TFM)

LEKCJE HISTORII

Istota Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych została przedstawiona w czasie lekcji historii prowadzonych przez Szkolne Koło Historii Wojskowości i Annę Pienkoś. Specjalnie przygotowana na tę okazję w oparciu o materiały IPN prezentacja multimedialna wyjaśniała, kim byli Żołnierze Wyklęci, ilu ich było, czym było polskie podziemie niepodległościowe, jaką rolę odegrali żołnierze w historii Polski. Zaprezentowaliśmy biogramy m. in. takich Wyklętych jak: rtm Witold Pilecki pseud. "Witold", Danuta Siedzikówna pseudonim "Inka", mjr Hieronim Dekutowski pseud. "Zapora", mjr Józef Kuraś pseudonim "Ogień".

"ZNICZ PAMIĘCI"

Ostatniego dnia pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego dla "ludzi, którzy wierzyli w Polskę" zapłonął "Znicz Pamięci".
red. Anna Pienkoś

Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.