Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
70 rocznica przełamania Wału Pomorskiego

W dniu 5 lutego 2015r. uczniowie ZS Nr 2 z opiekunem - p. Jarosławem Rachubińskim i przedstawicielami Muzeum Wału Pomorskiego wzięła udział w marszu upamiętniającym 70 rocznicę przełamania Wału Pomorskiego przez żołnierzy 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Warunki atmosferyczne odpowiadały tym, z jakimi spotkali się żołnierze polscy 70- lat temu - mróz i śnieg utrudniały marsz młodym pasjonatom historii. Drużyna została wyposażona w rusznice przeciwpancerne typu PTRD i PTRS, z którymi musiała dotrzeć w historyczne miejsce, gdzie dokonano wyłomu w umocnieniach Wału Pomorskiego. Marsz rozpoczął się przy przesmyku Morzyca w Zdbicach, dalej droga prowadziła na północ w stronę jeziora Dobre.
Powiat Wałecki
Powiat Wałecki
Młodzi żołnierze poznali miejsca, liczne transzeje i bunkry, które 70 lat temu obsadzili żołnierze szkoły artylerii w Gross Born (Borne Sulinowo)- niemieccy obrońcy Pommernstellung. Utrudnieniem dla maszerujących okazała się przeprawa przez strumień Zdrój, który przecina wąwóz na północ od jeziora Dobre. Część kolegów poświęciła się wchodząc do lodowatej wody, aby pozostali mogli bezpiecznie przedostać się ze sprzętem na drugi brzeg. Wyprawa zakończyła się przy pomniku, który przypomina o walkach, jakie stoczył polski żołnierz na ziemi wałeckiej.Uczniowie ZS nr 3 rzucają palenie papierosów!

W styczniu 2015 roku uczniowie ZS nr 3 wzięli udział w oficjalnym rozstrzygnięciu powiatowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Państwowej Inspekcji Sanitarnej ogłoszonego z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia 2014 pod hasłem "Podejmij właściwą decyzję". Była to pierwsza edycja tego typu konkursu.

Do 5 grudnia młodzież miała rozwiązać krzyżówkę profilaktyczną oraz przygotować w dowolnej technice plastycznej drzewko decyzyjne mające ukazać możliwe rozwiązania wyjścia z nałogu palenia tytoniu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem konkursu było: poruszenie problematyki uzależnienia od tytoniu wśród młodzieży ponadgimnazjalnej z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia, który obchodziliśmy 20 listopada 2014 r., zainspirowanie młodzieży do twórczego poszukiwania rozwiązań wyjścia z nałogu palenia tytoniu, kształtowanie umiejętności analizy przyczyn i konsekwencji podejmowanych decyzji w sprawach własnego zdrowia, na przykładzie uzależnienia od tytoniu,
Powiat Wałecki
prześledzenie przez młodzież ponadgimnazjalną istoty przebiegu procesów decyzyjnych dotyczących spraw związanych ze zdrowiem, na przykładzie rzucania palenia tytoniu, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i sprawczości w stosunku do własnego zdrowia, popularyzacja treści prozdrowotnych z zakresu profilaktyki nikotynizmu, inspirowanie młodzieży do poszukiwania treści prozdrowotnych w osobistym wymiarze i autorskiej formie wyrazu, aktywizacja szkół ponadgimnazjalnych w zakresie działań prozdrowotnych oraz inspirowanie nauczycieli i pedagogów do stosowania metod aktywizujących w edukacji zdrowotnej.
Powyższe cele zostały rozłożone w czasie na kolejne etapy, które były realizowali w listopadzie i grudniu 2014r. Projekt koordynowały w szkole panie: Ewa Zielińska - Repecka i Joanna Włodarczyk - Załęska, które zaangażowały młodzież do udziału w konkursie i czuwały nad jego prawidłowym przebiegiem.
Powiat Wałecki
Prace ośmiorga uczniów ZS nr 3: Marty Pikuły, Pauli Steckiej, Marcina Leniewicza, Aleksandry Zalewskiej, Klaudii Malak, Korneli Kapuściak, Martyny Suligi i Adrianny Wojciechowskiej zostały ocenione przez komisję konkursową składającą się z pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu. Niestety, wymienieni uczniowie nie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Jednak ich zaangażowanie w rozwiązanie krzyżówek oraz przygotowanie prac plastycznych zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami. Najważniejszym sukcesem udziału w tym konkursie jest wzrost świadomości szkodliwości palenia papierosów, szczególnie w młodym wieku oraz umiejętność podejmowania decyzji o prowadzeniu zdrowego stylu życia i rzucenia palenia!

Joanna Włodarczyk-Załęska
VI Festiwal Nauki i Święto Szkoły
w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu


Co roku w grudniu w naszej szkole obchodzony jest Festiwal Nauki i Święto Szkoły związane z rocznicą urodzin naszego patrona Władysława Broniewskiego. W tym roku VI Festiwal Nauki został przygotowany pod hasłem: "ROK ZAWODOWCÓW - SZKOŁA FACHOWCÓW".

Obchody Święta rozpoczęły się już 15 grudnia 2014r. i trwała trzy dni. W pierwszym dniu festiwalu mieliśmy przyjemność powitać w murach naszej szkoły uczniów trzecich klas gimnazjum, którzy zapoznali się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, ale przede wszystkim podziwiali nasze zawodowe talenty. Podczas dni festiwalowych uczniowie wraz z nauczycielami zaangażowali się na wielu płaszczyznach, by pokazać, jacy FACHOWCY uczą się w naszej szkole. W tym czasie odbyło się wiele konkursów, turniej w piłkę siatkową, gry interaktywne (FIFA), teleturniej multimedialny, maraton matematyczny oraz inne atrakcje, w których chętnie brali udział uczniowie. Nie sposób wyliczyć tu wszystkich zaangażowanych osób, które przyczyniły się do uświetnienia tych dni festiwalowych…
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W środę, czyli podczas najważniejszego dnia festiwalu, mogliśmy oglądać wystawki tematyczne przygotowane przez poszczególne klasy. W tym roku wystawki skupiały się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z prezentacją poszczególnych kierunków kształcenia, jakie oferuje nasza placówka. Ponadto tego dnia odbyło się spotkanie ze znanymi olimpijczykami, którzy opowiedzieli o swojej pasji sportowej, a także odpowiedzieli na pytania przygotowane przez uczniów. Jednak najważniejszym punktem Święta Szkoły była uroczysta akademia, która miała miejsce w wałeckim kinie "Tęcza". Uroczystość rozpoczął występ naszego absolwenta, Patryka Wendlanda, który muzycznym akcentem wprowadził wszystkich w wyjątkowy nastrój. Następnie pani Dyrektor Dorota Matuszak - Klupczyńska zaprezentowała, czym może poszczycić się nasza placówka jako "szkoła fachowców". Zaznaczyła również, że "Rolnik" nie byłby tak wspaniały, gdyby nie uczniowie i nauczyciele, którzy tworzą jej klimat. Po wystąpieniu pani Dyrektor odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy oficjalnie dołączyli do społeczności uczniowskiej. Następnie nasi szkolni artyści przedstawili przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny. Skecz kabaretu o wizycie pracowników kuratorium, którzy sprawdzali w jaki sposób prowadzone są zajęcia lekcyjne, wywołał u wszystkich śmiech i został nagrodzony gromkimi brawami. Ponadto wystąpiły dwa szkolne zespoły: "Puenta" i "Rolnik Stones", podziwialiśmy tancerzy, a także występy uczniów klas pierwszych.Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka w Zespole Szkół nr 3

Powiat Wałecki
10 grudnia 2014 r. młodzież Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu - uczestnicy HP 16-6 Wałcz z wychowawczynią p. Małgorzatą Angel oraz uczniowie kl. III TRS pod opieką wychowawczyni p. Elżbiety Grzech - wzięli udział w akcji dotyczącej walki z dyskryminacją. i wspólnie zorganizowali szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Inspiracją stał się udział reprezentacyjnej grupy uczniów w konferencji dotyczącej antydyskryminacji, która odbyła się w Sejmie RP w dniach 28 - 29.11.2014 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaapelowało do szkół i instytucji, aby swoimi działaniami wzmacniały edukację antydyskryminacyjną. Artykuł 7 Deklaracji wskazuje, że wszyscy ludzie mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją i narażeniem na dyskryminację. W dążeniu do wypełniania postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka fundamentalne znaczenie ma mocno osadzona w procesie nauczania edukacja antydyskryminacyjna.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dlatego też młodzież przygotowała wystawę pt. " Powszechna deklaracja praw człowieka", a na zajęciach lekcyjnych w szkole podjęto rozmowy na temat problemu mowy nienawiści i wszelkich uprzedzeń, kładąc nacisk na równość wszystkich ludzi bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną akcentując, że to jedyna droga w rozwoju świadomego, odpowiedzialnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Uczniowie stworzyli także plakaty, których celem było uzupełnienie myśli: "Jestem przeciwko mowie nienawiści, bo…". Odpowiedzi uczniów były bardzo różne i zarazem dojrzałe, co świadczy o zrozumieniu zagadnienia. A oto niektóre z nich:
  • …bo to może być przyczyną dalszych problemów…"
  • …bo wpływa to na naszą godność…"
  • …bo słowa bolą bardziej, niż czyny…"
  • …bo każdemu człowiekowi należy się szacunek, bo… jest człowiekiem…"
Powiat Wałecki
Wszyscy mówimy jednym głosem: STOP MOWIE NIENAWIŚCI!

Zachęcamy do obejrzenia filmiku nagranego przez uczniów naszej szkoły w Sejmie RP - Igę Szymańską, Paulinę Łopacińską i Szymona Nowaka.
Kiermasz ozdób świątecznych w Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu

Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki"Można by sądzic, że w ortograficzne pułapki wpada większość Polaków…"

Tymi słowami rozpoczęło się 1. Wałeckie Dyktando. Odbyło się ono 28. listopada 2014 r. o godzinie 17:00 w sali klubowej Wałeckiego Centrum Kultury. W zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną WCK przedsięwzięciu uczestniczyły 33 osoby. Tekst dyktanda przygotowała p. Sylwia Malinowska, a odczytaniem jego zajęła się p. Barbara Tuderek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 uznali, że "chwycą byka za rogi". Wiedząc, że dyktando dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się w późniejszym terminie, a te ortograficzne zmagania przeznaczone są dla wszystkich wałczan, postanowili przetrzeć szlaki. Siedmioosobowa grupa zjawiła się punktualnie na miejscu. Pisali dzielnie, jednak poziom ich ortograficznej wiedzy okazał się niewystarczający. Laury (puchary i nagrody książkowe) przypadły w udziale innym. Pozostaje tylko wierzyc, że następnym razem będzie lepiej.
Zdjęc ilustrujących przebieg dyktanda użyczyła p. Krystyna Kalwasińska (st. kustosz i kierownik biblioteki w WCK).

red. Renata Szalla

Młodzi obywatele w Warszawie

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 zrealizowali kolejne przedsięwzięcie z projektu "Młody obywatel". W ramach projektu Fundacji na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zaplanowano m. in. wyjazd do sejmu i senatu. Zadanie to wykonane zostało w dniach 27-28 listopada 2014 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po przyjeździe do Warszawy uczestnicy wycieczki, młodzież oraz nauczyciele: p. Jolanta Chojnacka i p. Mirosław Andrukajtis, udali się do Zamku Królewskiego. Następnie dotarli do gmachu Sejmu RP. Tu obejrzeli obrady i wysłuchali wykładu poświęconego pracy posłów. Wyedukowani obywatelsko uczniowie ZS nr 3 pospieszyli do Złotych Tarasów. Przed wyjazdem podziwiali Warszawę nocą.
Pomysł odwiedzenia naszej stolicy okazał się jak najbardziej trafiony. Wszyscy wrócili do Wałcza zadowoleni, chociaż zmęczeni.

red. Renata Szalla

Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.