Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie


III Rajd Rowerowo-Kajakowo-Pieszy Nordic Walking
"Turysto! Szanuj środowisko!"


Dnia 19 września 2014r. w ZS nr 4 RCKU odbył się III Rajd Rowerowo-Kajakowo-Pieszy Nordic Walking "Turysto! Szanuj środowisko!". Został on, jak co roku, połączony z Ogólnopolską Akcją Sprzątania Świata. Patronat nad całą imprezą objęło Starostwo Powiatowe w Wałczu.

W rajdzie wzięli udział uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Wszyscy, propagując zdrowy styl życia, mieli do pokonania jedną z trzech proponowanych tras: pieszą, rowerową, a także płynąc kajakiem. Po takim wysiłku fizycznym wszyscy cało i zdrowo wrócili na wałecki MOSIR, by tam skosztować pysznej grochówki i zjeść kiełbaskę. Organizatorzy przygotowali także quiz ekologiczny i konkurencje sportowe, w których wzięli udział przedstawiciele poszczególnych klas. Wszyscy tego dnia miło i pożytecznie spędzili czas.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wałcz- Klub Aktywnych w poznańskiej "Barce"

W dniach 15 - 16 września 2014 roku uczestnicy OHP z Wałcza w ramach działań Klubu Aktywnych wraz z opiekunem Ireneuszem Gaworskim uczestniczyli w wizycie studyjnej w poznańskiej "Barce". Wyjazd zorganizowany był przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu jako element programu "Przedsiębiorczość społeczna krokiem do przyszłości".

Oprócz wałeckiej młodzieży uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, Centrów Integracji społecznej, Powiatowych Rad Zatrudnienia z Wałcza, Świdwina, Koszalina i Szczecinka.
Pierwszego dnia wizyty w Centrum Gospodarki Solidarnej w dzielnicy Zawady w Poznaniu odbyło się spotkanie z pracownikami Fundacji "Barka", którzy zapoznali z programem na rzecz włączenia społecznego i zawodowego ludzi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Prezes Tomasz Sadowski , jego żona Barbara oraz córka Maria opowiadali o 25 latach działalności "Barki", o realizowanych programach, o budowie kultury solidarnych opartych na pomocy wzajemnych relacji międzyludzkich i społecznych. Przedstawiono również sieć organizacji skupiających 30 podmiotów: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i spółek non profit, działających na terenie Polski, Holandii, UK i Kanady. Podczas tego dnia zapoznano uczestników ze Stowarzyszeniem "Szkoła Barki" prowadzonym przez CIS, gdzie działają warsztaty stolarskie i gastronomii, sprzątające, ogólnobudowlane oraz ogrodnicze.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po kolacji cała grupa wraz z przewodnikiem udała się do miasta aby zwiedzić i zapoznać się z historią niektórych ważnych miejsc Poznania ( katedra w Ostrowie Tumskim, Stary Rynek i inne).
Drugi dzień poświecony był zwiedzaniu i zapoznaniu się z gospodarstwem ekologicznym w Chudobczycach, gdzie grupa ludzi zagrożonych wykluczeniem oraz bezdomnych znalazła mieszkanie i pracę w ramach Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty "Barka". Wszyscy zostali oprowadzeni po fermie setek zwierząt hodowlanych i ogrodach warzyw ekologicznych. Każdy był pod wrażeniem ogromu pracy jaką trzeba wkładać w funkcjonowanie takiego przedsięwzięcia.
Na zakończenie wizyty młodzież odwiedziła schronisko dla psów w Posadówku prowadzone przez grupę ludzi jako przedsiębiorstwo społeczne. Wszyscy zostali zapoznaniu również z planami na utworzenie spółdzielni socjalnej na bazie Lasów Państwowych.
Wyjazd zorganizowany przez OWES w Wałczu w poznańskiej "Barce" dał uczestnikom bliższy obraz ludzi bezdomnych, wykluczonych, którzy mogą zmienić swoje życie dzięki działaniom Fundacji "Barka".

Tekst: Ireneusz Gaworek
Zdjęcia: Dorota Kransnowska, Aleksandra Sączek
Wałczanie w Projekcie "Europasje" !

Pierwszy tydzień roku szkolnego był podsumowaniem działań projektowych Hufca Pracy 16-6 w Wałczu. A było co wspominać! W dniach 25-30 sierpnia 2014 młodzież wałeckiego hufca odbyła w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku. Była to trójstronna wymiana młodzieży pt. "Europasje" w ramach Akcji KA1- wymiany młodzieżowe Programu Erasmus+.

Wzięło w niej udział 20 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 4 opiekunów reprezentujących: Stowarzyszenie "Argonauta" w Chorwacji, Kreator Kumanovo z Macedonii oraz reprezentujący Zachodniopomorską WK OHP w Szczecinie - HP Wałcz.
Tematem projektu były pasje uczestników, wolontariat, przedsiębiorczość oraz zajęcia na świeżym powietrzu. Uzupełniała ją problematyka pozwalająca zrozumieć i poznać odmienność kulturową oraz obyczajową partnerów. Celem głównym projektu była integracja młodzieży z krajów uczestniczących w wymianie poprzez edukację i dzielenie się oraz rozwijanie własnych pasji. Nasza młodzież sprawdziła się wzorcowo. Wymiana rozpoczęła się od zabaw integracyjnych i językowych przygotowanych przez uczestników. Wspólna zabawa sprzyjała integracji i przełamywaniu pierwszych barier.
Drugi dzień projektu poświęcony był w całości pasjom. W pierwszej część uczestnicy podzieleni na grupy wg swoich zainteresowań opowiadali, dlaczego akurat taka pasja, co sprawiło, że ją wybrali, metodach, jak zachęcić innych do tej pasji itp. Wśród Wałczan pasje były związane np. ze sportem, fotografią, wolontariatem czy podróżami. W drugiej części odbyła się projekcja filmu "Step up 4", po którym odbył się panel dyskusyjny dot. pasji i ich wpływu na nasze życie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Bardzo udanym dniem było uczestnictwo w spływie kajakowym rzeką Postomią. Celem Młodzież świetnie się razem nad wodą bawiła. Goście podkreślali, że zachwyciła ich nasza przyroda.
W międzynarodowych podgrupach odbyły się również podchody fotograficzne. Grupy dostały określone zadania do wykonania w tym takie, które zmuszały uczestników do kontaktów z lokalną społecznością. Z podchodów powstała dokumentacja fotograficzna, która została wykorzystana następnego dnia na przygotowanie wystawy fotograficznej dokumentującej przebieg projektu. W drugiej części dnia uczestnicy projektu w tych samych grupach mieli za zadanie przeprowadzić symulację własnego biznesu. Pod okiem doradców zawodowych z Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie uczestnicy ciężko pracowali nad koncepcją własnej firmy. Szybko okazało się, że rozpoczęcie własnego interesu nie jest takie proste. Ponadto, tego dnia uczestnikom wizytę złożyli: Justyna Jakubowicz - Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP oraz Tomasz Namieciński - Dyrektor Biura. Kierownictwo OHP rozmawiało z uczestnikami na temat przebiegu projektu. Młodzież dzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu w Barlinku. Na zakończenie na terenie OSiW Barlinek została zorganizowana wystawa fotograficzna, na którą zaproszono kierownictwo OSiW Barlinek, a także mieszkańców miasta. Zaproszone osoby mogły obejrzeć tygodniowy dorobek projektu i bezpośrednio porozmawiać z jego uczestnikami.
Ponadto, w ramach projektu odbywały się wieczory międzynarodowe. Każdy kraj zaprezentował swoją organizację, zwyczaje każdego z krajów. Dzięki temu młodzież mogła dowiedzieć się więcej o krajach partnerskich.

Niestety, tydzień w Barlinku szybko zleciał i ze smutkiem młodzież opuszczała Ośrodek. Młodzież z Wałcza godnie reprezentowała nasz region i kraj. Podczas trwania projektu wywiązały się niezapomniane przyjaźnie.

Autor tekstu i zdjęć:
Ireneusz Gaworek i Robert Durski
Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Zespole Szkół Nr 3

Dnia 1 września 2014 r., w auli Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu, odbyła się inauguracja roku szkolnego. O godz. 9.00 zabrzmiał hymn państwowy. Uczennice prowadzące akademię, Natalia Brodalka i Alicja Krasowska, nawiązały do tragicznych wydarzeń z 1 i 17 września 1939 roku.

Uczniowie obejrzeli fragment filmu L.U.C-Tribute to Stefan Starzyński z albumu"39/89 Zrozumieć Polskę". Uczennica Marta Pikuła wykonała piosenkę Ed Shreen-"The A-team".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wszystkich uczniów, a w szczególności uczniów klas pierwszych, powitał dyrektor szkoły - Piotr Filipiak. Poinformował on zgromadzonych w auli o tym, że rok szkolny 2014/2015 uznany został przez MEN rokiem szkolnictwa zawodowego. Głos zabrał również gośc obecny na uroczystości, Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas. Obaj Panowie zwrócili uwagę na fakt, że wymogi współczesnego rynku pracy potwierdzają potrzebę inwestowania w szkolnictwo zawodowe. Już w tym roku szkolnym uczniowie odbywający praktykę w warsztatach ZS nr 3 będą uczyli się obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwała organizatorka, Pani Joanna Ejma, we współpracy z Panem Dariuszem Izbanem oraz Panią Elżbietą Grzech.

Po części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.

Joanna Ejma
Wycieczka do Oświęcimia

W dniach 11-12 czerwca 2014 r. wyróżnieni uczniowie Zespołu Szkół nr 3 z klasy I w będący jednocześnie członkami kółka fotograficznego "Chwila" OHP wraz z wychowawczynią i opiekunem kółka Małgorzatą Angel odbyli wycieczkę do Oświęcimia.

Jest to miejsce jednej z największych tragedii w historii ludzkości. Dawny niemiecki obóz koncentracyjny zrobił na odwiedzających niezwykłe wrażenie. Pozwolił przynajmniej częściowo wyobrazić sobie skalę Holokaustu. Członkowie "Chwili" wykonali zdjęcia z miejsca tragedii wielu tysięcy ludzi aby pokazać swoim rówieśnikom i opowiedzieć czego doświadczyli zwiedzając oświęcimskie muzeum. Uczestnicy nocowali w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP "Korona" w niemalże muzealnej miejscowości o nazwie Lanckorona, czarownej, cichej z wyjątkowym górskim klimatem starych domów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po wielogodzinnej podróży i obiadokolacji, wieczorny spacer był miłym zakończeniem dnia. Piękno lanckorońskiej miejscowości uczestnicy zarejestrowali w kadrach aparatu fotograficznego. Na drugi dzień uczestnicy zwiedzili miasto Jana Pawła II - Wadowice, które okazało się następnym pięknym miejscem pełnym żywych śladów naszego rodaka. Powrotna podróż przebiegała w atmosferze relacjonowania swoich wyjątkowych wrażeń i planowania fotorelacji z niecodziennej wycieczki. Podczas długiej podróży mijano piękne polskie krajobrazy. Uczestnicy wyjazdu zadowoleni byli z tego, że mogli skorzystać w takiego wyróżnienia i ich aktywność podczas całego roku szkolnego została w ten sposób doceniona.

Małgorzata Angel
Kółko fotograficzne "Chwila" - sukces w Wadowicach

12 czerwca 2014 r., odbył się w Wadowicach uroczysty Finał XIV Konkursu Fotograficznego i Plastycznego odbywającego się w tym roku pod hasłem "Kanonizacja JP II".

Organizatorami konkursu byli 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach oraz Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie przy wsparciu Komendy Głównej OHP. Na konkurs wpłynęło 725 prac, w tym 173 fotograficznych. Konkurencja była ogromna, tym bardziej uczeń Zespołu Szkół nr 3 z klasy I w- Patrycjusz Pukszta z kółka fotograficznego "Chwila" OHP, cieszył się swoim sukcesem, ponieważ został wyróżniony w tegorocznej międzynarodowej (!) edycji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w wadowickiej bazylice, którą koncelebrował Ks. infułat Jakub Gil wraz z Krajowym Duszpasterzem OHP ks. prałatem Jarosławem Sroką. Komendant Główny OHP Marian Najdychor w swoim wystąpieniu powiedział m.in. , że upowszechnianie nauki błogosławionego Jana Pawła II - patrona OHP, to cel szlachetny, mający jednocześnie swój wymiar wychowawczy. Konkurs, organizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy, ma każdego roku za przesłanie jeden z aspektów nauczania Papieża Polaka. Umacnia młodych ludzi w wyborach wskazywanych przez niego wartości. Cieszy, że z każdym rokiem powiększa się grono osób biorących udział w tym szczytnym przedsięwzięciu, które kształtuje cenne wartości i właściwe postawy społeczne. Jest przy tym doskonałą okazją do rozważań nad własnym życiem i postępowaniem, a także szansą na rozwój własnej osobowości. Komendant podziękował młodzieży i opiekunom za udział w XIV Konkursie Papieskim, w którym wzięli udział również młodzi ludzie z zagranicy, pogratulował też nagrodzonym. Wyrazy wdzięczności skierował również do pracodawców i sponsorów.
Po mszy św. wszyscy udali się do Wadowickiego Domu Kultury, gdzie nastąpiła część artystyczna oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Patrycjusz Pukszta z Wałcza był jedynym reprezentantem województwa zachodniopomorskiego, z czego był bardzo dumny. Wszyscy goście poczęstowani byli papieskimi kremówkami. Cenne nagrody w konkursie wręczali ich sponsorzy i organizatorzy. Nagrodzeni otrzymali: notebooki, tablety, MP5, MP4, MP3, aparaty fotograficzne, radioodtwarzacze, biżuterię, sprzęt agd, wydawnictwa albumowe i książkowe. Po emocjach konkursowych uczestnicy OHP z Wadowic zaprezentowali swoje talenty i umiejętności artystyczne. Na koniec spotkania wszyscy, jak co roku, otrzymali pamiątkowe albumy oraz zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy pokonkursowej. Laureat ZS nr 3 z Wałcza - Patrycjusz Pukszta jest zmotywowany do działu w następnym roku i zachęcenia rówieśników do tego przedsięwzięcia.

Małgorzata Angel
Uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu finalistką ogólnopolskiego konkursu

Dnia 7 czerwca 2014 r. odbyły się w Krakowie eliminacje V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 -1989" zorganizowanego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Powiat Wałecki


Wręczenie nagród laureatom i finalistom konkursu miało bardzo uroczystą oprawę i odbyło się w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Novum. Uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu, Marlena Graban, została finalistką konkursu. Napisała pracę dotyczącą historii Solidarności w Wałczu, a opisywanym bohaterem tamtych wydarzeń był znany działacz Solidarności - Waldemar Reginiewicz.
Uczniowie ZS nr 3, już po raz czwarty, brali udział w konkursie opisując mieszkańców naszego regionu, którzy tworzyli historię. Przygotowaniem młodzieży do kolejnych edycji konkursu zajmowała się Pani Jolanta Chojnacka - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.
Wymiana młodzieży I LO Wałcz - Europejska Szkoła z Bad Essen

Grupa młodzieży z Europejskiej Szkoły w Bad Essen przyjechała do Wałcza w dniu 27 maja 2014. Wizyta jest realizacją programu wieloletniej wymiany młodzieży szkół średnich między I LO a szkoła w Bad Essen. W auli szkolnej I LO im. Kazimierza Wielkiego starosta Bogdan Wankiewicz powitał niemieckich gości i ich opiekunów Andre Listemana i Aike Blocka, życzył wszystkim miłego pobytu. Głos zabrał również dyrektor Waldemar Rogulski, dziękując także polskim opiekunom mgr Barbarze Sikorze i mgr Kamili Benyskiewicz - Latos.

W programie wizyty było zwiedzanie Poznania, dokąd uczestnicy wymiany przybyli pociągiem wprost z Niemiec 26 maja 2014. Tu uczniowie I LO przyjechali z Wałcza, aby spotkać swoich gości. Po gorących powitaniach młodzież udała się autokarem na Stare Miasto, zwiedzała starówkę Poznania z przewodnikiem. Grupa polsko-niemiecka dotarła do Wałcza ok. godz. 22.00.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Kolejny dzień rozpoczął się od koncertu uczniów "Kazika" w auli I LO, który odbył się po oficjalnych powitaniach. W programie tegorocznej wymiany zaplanowano wiele atrakcji. We wtorek po części oficjalnej młodzież uczestniczyła w grze ulicznej, przygotowanej przez opiekuna wymiany: mgr Barbarę Sikorę, a po południu uczestnicy sprawdzali swoje umiejętności wspinaczkowe w Parku Linowym w Rudnicy. Po wysiłku i świetnej zabawie cała grupa wraz z opiekunami posilała się przy ognisku.
W środę odbył się całodniowy wyjazd do Kołobrzegu. W planie wycieczki było zwiedzanie miasta z przewodnikiem, gry i zabawy na plaży oraz spacer nad morzem. W czwartek grupa z opiekunami wędrowała do "Morzycówki". W ośrodku odbyły się zajęcia plastyczne: malowanie na szkle farbami witrażowymi, wykonanie kubka dla kolegi. Po południu, do godziny 22.30 dyskoteka w Miejskim Ośrodku Sportu.
W piątek przed południem uczestnicy wymiany zagrali mecz piłki nożnej Polska - Niemcy na Orliku Mosir, a popołudnie i wieczór młodzi Niemcy spędzili u rodzin goszczących.
W sobotę rano wyjazd całej grupy do Szczecina. W mieście spacer ze zwiedzaniem, wspólny posiłek i pożegnanie.
Grupa niemiecka odjechała 31.05.2014 pociągiem ze Szczecina do domu.
Wymiana młodzieży pomiędzy I LO Wałcz a niemiecką Europejską Szkołą Średnią w Bad Essen trwa już ponad 10 lat. Prowadzona jest dzięki zaangażowaniu strony zarówno polskiej, dzięki działaniom organizacyjnym mgr Bożeny Łosiewskiej, wieloletniego nauczyciela germanisty z I LO oraz zaangażowaniu niemieckich wychowawców Andre Listemana i Aike Blocka przy wsparciu dyrekcji szkoły w Bad Essen.Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Wałczu laureatami Międzyszkolnego Konkursu Umiejętności Kulinarnych w Pile

"Jedziemy po to, żeby wygrać…" To słowa Michała Adamowicza, który wraz z Magdą Popiołek (kl. II a) reprezentowali Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu w Międzyszkolnym Konkursie Umiejętności Kulinarnych "Sałatkowe fantazje" w Pile. No i stało się, nasi reprezentanci zajęli I miejsce. W konkursie brało udział 11 zespołów ze szkół kształcących w zawodzie kucharz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas konkursu komisja oceniała: higienę wykonania pracy, organizację pracy, technikę wykonania potrawy, walory estetyczne, sposób podania potrawy i na koniec walory smakowe i zapachowe przygotowanej przez każdy zespół potrawy. Rywalizacja była duża, tym bardziej, że w konkursie brały udział zespoły ze szkół gastronomicznych. Magda z Michałem na co dzień odbywają praktyki w Internacie Zespołu Szkół Nr 3 w Wałczu, do konkursu przygotowywani byli przez swoją szefową kuchni p. Martynę Krzyszkę. Swoje zasłużone I miejsce wywalczyli: sałatką surimi podaną we własnoręcznie wykonanych naleśnikowych saszetkach. Magda z Michałem godnie zaprezentowali Zespół Szkół Nr 3 oraz miasto i powiat, wykorzystali swoje nabyte umiejętności zawodowe. Przedstawili potrawę skomplikowaną w ocenie komisji, czym wywalczyli sobie I miejsce, pokonując nawet zespoły ze szkoły gastronomicznej.

Barbara Rosochacka
Festyn Promocji Zdrowia i Sportu

W dniu 23 maja 2014 r. na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu odbył się Festyn Sportu i Promocji Zdrowia pod hasłem "Aktywnie i zdrowo", w którym uczestniczyli Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

Tradycyjnie uczniowie przygotowali przed budynkiem szkoły wiele atrakcji. Można było wziąć udział w "biegu rolnika", spróbować swoich sił w wyciskaniu sztangi, w skoku wzwyż i wielu innych konkurencjach. Rozegrano mecze piłki nożnej, siatkowej, koszykowej i tenisa stołowego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ponadto przygotowano wystawę i degustacje potraw wykonanych przez uczniów oraz wiele konkursów w tym m.in.: na zdrową przekąskę oraz ogłoszono wyniki konkursów na zdrowe odżywianie wśród młodzieży i plakat pt. "Zasady zdrowego odżywiania". Zorganizowano też wiele stoisk: z degustacją soków firmy "VICTORA-CYMES", porad dietetyka z sieci "NATUR HOUSE" z wyliczaniem BMI, pomiarem wagi, wyliczaniem zbędnej wody i tkanki tłuszczowej oraz porad żywieniowych, stoisko edukacyjne na temat profilaktyki zdrowotnej PSSE Wałcz, stoisko produktów zbożowych i prezentacja gatunków zbóż, kasz, mąki, punkt pomiaru cukru i ciśnienia (Stowarzyszenie Diabetyków Wałcz), wystawa i sprzedaż prac wykonanych przez WTZ oraz stoisko z domowymi wypiekami.Pożegnanie klas maturalnych w ZS Nr 4 RCKU

W dniu 25 kwietnia 2014r. w ZS nr 4 RCKU odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Dorota Matuszak - Klupczyńska, która w swoim przemówieniu skierowanym do absolwentów przytoczyła kilka cennych wskazówek na temat dobrego życia, które zawarł Max Ehrmann w swoim dziele pt. "Dezyderata". Są to niezwykle ważne wskazówki, które pokazują co w życiu jest najważniejsze i zwracają uwagę na piękno świata nie dostrzeganego w natłoku codziennych spraw. Miłym akcentem akademii było wręczenie symbolicznych medali dla maturzystów, którzy przez cztery lata wyróżniali się szczególnie na tle społeczności uczniowskiej. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: Największy Maruda, Idealny Mąż (uczeń pomagający zawsze wszystkim), Wielka Nieobecna (uczennica opuszczająca najwięcej zajęć), Top Model (uczennica z nienagannym makijażem).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po części artystycznej wychowawcy krótkimi przemówieniami pożegnali swoich uczniów i ostatni raz odczytali listy obecności. Uczniowie wyróżniający się średnią ocen i zaangażowaniem w życie szkoły otrzymali nagrody, a ich rodzice listy gratulacyjne. Po części oficjalnej wszyscy uczniowie wyszli przed budynek szkoły, by zrobić ostatnie wspólne zdjęcie i podrzucić do góry kolorowe birety.Zakończenie Roku Szkolnego Maturzystów
w I LO im. Kazimierza Wielkiego


Uroczyste zakończenie roku uczniów klas trzecich, którzy uwieńczyli egzaminem maturalnym edukację w szkole średniej, odbyło się 23 maja 2014. Aula po raz ostatni zgromadziła absolwentów i ich rodziców.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych wicestarosta Jerzy Goszczyński, członek Zarządu Powiatu Wałeckiego Tadeusz Łożecki, wiceburmistrz Miasta Wałcz Waldemar Lechnik, oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Józef Kropielnicki i były dyrektor Aten Wałeckich Marian Maciejewski.
Apel rozpoczął się od przekazania sztandaru reprezentacji uczniów obecnych klas drugich. Ta podniosła chwila symbolizuje przeniesienie zaszczytnego obowiązku, jaki pełnili przy sztandarze najlepsi uczniowie klas trzecich, na swoich następców, aby godnie reprezentowali honor szkoły w poczcie sztandarowym. Wszyscy zaproszeni goście, przedstawiciele władz przemawiali kolejno, życząc absolwentom sukcesów. Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Waldemar Rogulski, który gratulował rodzicom. Następnie wystąpił wicestarosta Jerzy Goszczyński i wręczył wyróżnionym uczniom świadectwa z paskiem, a rodzicom listy gratulacyjne. Wicestarosta uhonorował trzy najlepsze absolwentki szkoły: Katarzynę Chomczyk, Justynę Kuziemską i Kamilę Narodowską i wręczył im nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Wałeckiego.
Najlepsze absolwentki szkoły 2014:
Katarzyna Chomczyk średnia ocen: 5,31
Justyna Kuziemska średnia ocen: 5,31
Kamila Narodowską średnia ocen: 5,27
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Waldemar Lechnik wręczył wyróżnienia i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Wałcz trzem najlepszym absolwentkom szkoły i jednocześnie mieszkankom miasta Wałcza: Katarzynie Chomczyk, Justynie Kuziemskiej i Kamilii Narodowskiej. Dyrektor Marian Maciejewski wręczył dyplomy i statuetki najlepszym absolwentkom Aten Wałeckich roku szkolnego 2013/2014: Katarzynie Chomczyk, Justynie Kuziemskiej i Kamilii Narodowskiej. Uczennice wpisały się do Księgi Pamiątkowej najlepszych absolwentów szkoły.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Józef Kropielnicki wręczał uczniom dyplomy za osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich . Nagrodził uczniów wyróżnionych w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Kangur"- Jakubowi Polakowi i Marcinowi Przypadło oraz za zajęcie 9 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Ojczyzna Polszczyzna" - Katarzynie Jackowskiej.
Wyróżniono uczniów za udział w szkolnym Konkursie Fotograficznym "Przyłapani na czytaniu" - Magdalenę Mroczek, podziękowano za prace w Samorządzie Szkolnym - Klaudii Kociubie i Patrycji Pastuszce. Dyplomy otrzymali uczniowie także za osiągnięcia sportowe.
Członek Zarządu Powiatu Wałeckiego Tadeusz Łożecki wręczył świadectwa absolwentom ze średnią ocen 4,5 do 4,74 - Patrykowi Lisowi, Katarzynie Soroń, Szymonowi Matysikowi oraz listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów. Wszyscy uczniowie klas trzecich otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z rak Dyrektora szkoły Waldemara Rogulskiego i wychowawców klas: mgr Julitę Klimont - IIIA, mgr Beatę Łuszczyk - IIIB, mgr Mariolę Kwiatkowską - IIIC, mgr Agnieszkę Kowalewska IIID, mgr Jacka Łuszczyka IIIS.
Na zakończenie uroczystości wystąpili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z klas drugich, aby pożegnać maturzystów słodkimi upominkami. Absolwenci rozeszli się do klas na ostatnie spotkanie ze swoimi wychowawcami.ZS nr 3 na pikniku profilaktycznym
Powiat Wałecki

W piątek - 23 maja 2014 r. - uczniowie klasy I TRM pod opieką pedagoga szkolnego uczestniczyli w festynie profilaktycznym, który miał miejsce w wałeckiej Tawernie nad jeziorem Raduń.
Młodzież uczestniczyła w występach: gry na bębnach, pantomimie przygotowanej przez uczennice II LO i opowieściach z życia podopiecznych ośrodka w Trzcińcu. Po nich nastąpiła integracja uczniów z wszystkich przybyłych szkół. Służyły temu między innymi zawody sportowe, takie jak przeciąganie liny, a później wspólne ognisko i pieczenie nad nim kiełbasy. W piękny słoneczny dzień młodzi ludzie chętnie brali udział w zabawach, tym bardziej, że siły czerpali ze słodkiego poczęstunku i napojów, którymi częstowano w ten upalny dzień. Spotkanie zakończył wspólnie przygotowywany przez uczestników plakat, na którym każdy mógł narysować swoje przesłanie. To już druga uroczystość, w jakiej wzięli uczniowie ZS nr 3 w Wałczu, a którą przygotowali pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia MONAR - Poradni Profilaktyczno- Konsultacyjnej w Wałczu, z którą współpracujemy od początku jej powstania w marcu 2014 roku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Joanna Włodarczyk -Załęska

Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.