Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie

O "Przemocy bez tajemnic" w PCKZiU

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przystąpiło do Projektu Gminy Miejskiej Wałcz pn. "Przemoc bez tajemnic" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2017.

Społeczność szkolna uczestniczyła w projekcie od września do grudnia 2017 roku, w ramach którego odbywały się warsztaty dla uczniów i ich rodziców. Zajęcia były realizowane w PCKZiU w budynkach przy ul. Bankowej i przy ul. Budowlanych. Projektem objęto uczniów ze wszystkich klas szkoły. Młodzież uczestniczyła w dwugodzinnych warsztatach na temat przemocy w rodzinie. Po zrealizowaniu programu pozostały dodatkowe godziny, które przeznaczono na zajęcia z uczniami, podczas których omawiano problemy występowania przemocy rówieśniczej oraz sposoby komunikacji z rodzicami i rodzeństwem.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dla rodziców i opiekunów uczniów zaplanowano dwa szkolenia. Pierwsze odbyło się 26 września. Rodzice uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez terapeutów p. Annę i Wiktora Blichowskich. Drugie spotkanie z rodzicami odbyło się 28 listopada w szkolnej auli. Rodzice wysłuchali prelekcji prowadzonych przez specjalistów: p. Beatę Narodowską (koordynatora projektu), p. Monikę Darczuk (kuratora zawodowego), p. Annę Mikucką-Siwiec (radcę prawnego), p. Mariusza Szydłowskiego (funkcjonariusza policji). Opiekunom zostały rozdane broszury i poradniki dla ofiar, świadków i sprawców przemocy oraz poradniki świadomego rodzica. W ramach projektu odbył się konkurs dla dzieci i młodzieży szkół uczestniczących w projekcie. Uczestnicy mogli przygotować do wyboru prace plastyczne lub literackie na wybrany temat "Rodzina moich marzeń" lub "Przemoc w moich oczach". Do konkursu przystąpiło 13 uczniów PCKZiU - jedenastu uczniów przygotowało prace plastyczne a dwie - literackie. Wyróżnienia otrzymały cztery uczennice - dwie za prace literackie: Zuzanna Świeczkowska (kl. I a) i Katarzyna Sobczak (kl. III b) oraz dwie z klasy III TRS - za prace plastyczne: Kamila Suszek i Marcelina Wiśniewska. Uczennice wraz z zaproszonymi rodzicami uczestniczyły w konferencji podsumowującej projekt, podczas której otrzymały wyróżnienia i nagrody rzeczowe.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W organizację projektu w szkole zaangażowane były osoby: koordynator projektu MOPS Wałcz - p. Beata Narodowska, szkolny koordynator - pedagog szkolna - p. Joanna Włodarczyk-Załęska, wychowawczyni kl. III TM - p. Beata Bareja-Cierpicka oraz nauczycielka plastyki - p. Ewa Zielińska-Repecka i nauczycielka języka polskiego oraz wicedyrektor - p. Małgorzata Laskowska-Iwanowicz, które przygotowały uczniów do konkursu. Działania podjęte w ramach projektu miały na celu podniesienie wiedzy uczestników na temat form przemocy w rodzinie, takich jak: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbywanie oraz wzbudzenie świadomości w zakresie cyklicznego charakteru przemocy. Ważny był też przekaz dotyczący potrzeby reagowania w sytuacji bycia ofiarą, świadkiem lub sprawcą przemocy. Konkretne przykłady, informacje o specjalistach, a także codzienne wsparcie w trudnych chwilach pokazują, że każdy może coś zrobić, aby pomóc przyjaciołom, znajomym i nieznajomym w potrzebie. Liczy się każda, nawet z pozoru najmniejsza pomoc.

Opracowała - Joanna Włodarczyk-ZałęskaWojewódzki turniej tenisa stołowego
i wojewódzki konkurs fotograficzny w Wałczu


W dniu 26 października 2017 roku już po raz kolejny w hali wałeckiego MOSiRu odbyły się XI Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Młodzieży i Kadry OHP w Tenisie Stołowym. Organizatorem turnieju byli Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie, Starosta Wałecki, Burmistrz Wałcza oraz HP 16-6 w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem zawodów była popularyzacja tenisa stołowego jako sposobu na czynne spędzanie czasu wolnego, integracja młodzieży i kadry OHP, zdobywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Całemu turniejowi przyświecało wdrażanie prawidłowych postaw zdrowej rywalizacji oraz kształtowanie zdrowego stylu życia. Ceremonii otwarcia dokonali zastępca burmistrza miasta Wałcza Joanna Rychlik Łukaszewicz, dyrektor MOSiR w Wałczu Paweł Łakomy i komendant HP 16-6 w Wałczu Ireneusz Gaworek. W mistrzostwach wzięło udział 15 jednostek z województwa zachodniopomorskiego. W sumie na zawodach wystartowało 30 zawodników i 15 zawodniczek oraz kadra OHP. Łącznie rozegrano 108 meczy. Turniej rozegrano w dwóch etapach. W fazie grupowej zawodnicy w czteroosobowych grupach rozgrywali pojedynki systemem każdy z każdym. Do etapu pucharowego przechodziło dwóch pierwszych zawodników z każdej grupy. Faza pucharowa przyniosła następujące rezultaty. Wśród dziewcząt I miejsce zdobyła Andżelika Sikorska z Polic, II miejsce Natalia Zarzycka z Trzebiatowa, III miejsce Natalia Marciniak z Łobza. Turniej chłopców wygrał Karol Pająk z Trzebiatowa, II miejsce Daniel Osiński ze Szczecinka, III miejsce Jakub Grochowicki z Wałcza. Turniej kadry OHP w kategorii kobiet wygrała Dorota Kukiełka z Barlinka, II miejsce Joanna Poźniak ze Szczecinka, III miejsce Natalia Mochort z Wałcza. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył Hufiec Pracy 16-6 Wałcz przed HP ze Szczecinka, a III miejsce zajęli zawodnicy z HP z Trzebiatowa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Całe zawody sędziowali uczestnicy hufca z Wałcza pod kierunkiem starszego wychowawcy Bohdana Kamińskiego. Zwycięską drużynę z Wałcza, jak co roku przygotował komendant HP 16-6 Ireneusz Gaworek. Uroczystego zakończenia zawodów dokonał Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Widać było przygotowanie młodzieży do turnieju, co jest zasługą wychowawców z każdej jednostki. Cały turniej został uwieczniony na fotografiach wykonanych przez uczestników koła fotograficznego "Chwila" pod kierunkiem wych. Małgorzaty Angel. Emocje sportowe uświetniła wystawa fotograficzna, która jak co roku jest przygotowana w tym samym dniu. Laureaci VII Konkursu Fotograficznego CHWILI "Rodzina w obiektywie" odebrali cenne nagrody z rąk organizatora konkursu Małgorzaty Angel i Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza. Młodzież wraz z kadrą pedagogiczną już zapowiedziała udział w następnych mistrzostwach w przyszłym roku.
Tekst: Bohdan Kamiński
Zdjęcia: Małgorzata Angel


Kolejny sukces w Wadowicach!

Uczestnicy wałeckiego OHP z PCKZiU Wałcz odbyli wyjątkową i daleką podróż do miasta Jana Pawła II. W dniu 6 czerwca 2017 r. w Wadowicach odbył się finał ogólnopolskiej edycji XVII Konkursu Papieskiego pt." Być jak Brat naszego Boga" zorganizowanego przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Wadowicach oraz Komendę Główną OHP w Warszawie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Z reprezentacyjną grupą ZWK OHP na uroczysty finał do Wadowic pojechali - wychowawczyni i jednocześnie opiekun kółka fotograficznego "Chwila" Małgorzata Angel oraz Dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski oraz. Młodzież po długogodzinnej podróży dotarła do miejsca noclegu w Lanckoronie gdzie zwiedziła czarowną miejscowość i wykonała sesję fotograficzną na lanckorońskim ryneczku. Na drugi dzień wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym poprzedziła msza św. odprawiona w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem ks. infułata Jakuba Gila i Krajowego Duszpasterza OHP Księdza Prałata Jarosława Soroki. Po zakończeniu nabożeństwa, tradycyjnie już złożono kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II oraz wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich laureatów. Główna część uroczystości miała miejsce w Wadowickim Centrum Kultury. Na konkurs wpłynęło 501 prac z całego kraju. Konkurs plastyczno - fotograficzny zanotował wiele młodych talentów, wśród których znaleźli się uczestnicy z województwa zachodniopomorskiego. Dwoje uczestników z OHP Wałcz oraz z Białogardu i ze Szczecina. Komendant Główny OHP Marek Surmacz wyraził swoje uznanie dla laureatów za pochylenie się nad trudnym tematem konkursu. Podziękował również opiekunom za prowadzenie młodzieży i kształtowanie postaw zgodnych z nauką Świętego Jana Pawła II. Dziękował za inicjatywę, wytrwałość w działaniu i rozpowszechnienie idei Konkursu. W części artystycznej udział wzięła wadowicka młodzież. Nie zabrakło również wadowickich kremówek. W następnym etapie nastąpiło oczekiwane przez laureatów odczytanie wyników oraz rozdanie cennych nagród. Troje uczestników z województwa zachodniopomorskiego stanęło na podium. W kategorii fotografii z Wałcza Paulina Pawlik zajęła III miejsce, natomiast Peweł Bezhubka II miejsce. W tej samej kategorii wyróżniona przez jurorów została uczestniczka z Białogardu. W kategorii plastycznej III miejsce zajęła uczestniczka OHP ze Szczecina. Opiekun kółka fotograficznego Małgorzata Angel była z nich bardzo dumna. Uczestnicy odebrali pamiątkowe dyplomy oraz wspaniałe nagrody z rąk Komendanta Głównego Marka Surmacza. Na podsumowującym wernisażu wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac, wałczanie zrobili zdjęcie pamiątkowe z Komendantem Głównym na tle swoich fotografii. Po finałowych emocjach wszyscy mieli możliwość zwiedzenia Domu Rodzinnego Jana Pawła II. Kolejny sukces młodzieży OHP jest doskonałą motywacją oraz przykładem dla innych uczestników, że marzenia się spełniają, trzeba tylko działać. Młodzież z chęcią planuje już udział w następnym roku.


OHP "Chwila" na wernisażu w Karlinie

Uczestnicy kółka fotograficznego "Chwila" z OHP PCKZiU w Wałczu wraz z wych. Małgorzatą Angel w dniu 19 maja 2017 r. wzięli udział w fotograficznym wernisażu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W Karlińskim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie XI Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego p.n. "Takie jest życie, taki jest świat" Karlino 2017. W tegorocznej edycji udział wzięło 115 autorów, którzy nadesłali 625 zdjęć, między innymi 8 wałeckich uczestników. Tym razem niestety uczestnicy nie zajęli czołowych miejsc. Fotografie dwóch uczennic zostały wyróżnione zakwalifikowaniem się do wystawy pokonkursowej. Zdjęcia Alicji i Aleksandry Andrukajtis można było obejrzeć na wystawie wśród profesjonalnych prac autorów z Krakowa, Tychów Białegostoku, Gdańska oraz wielu innych polskich miejscowości. Wystawa będzie jeszcze możliwa do obejrzenia w Karlińskim Ośrodku Kultury do końca wakacji. Na uroczysty wernisaż oraz rozdanie zasłużonych nagród i dyplomów przyjechali również uczestnicy, którzy już nie po raz pierwszy brali udział nie tylko w tym konkursie fotograficznym. Obecność na wystawie jest doskonałą motywacją do dalszych poszukiwań fotograficznych i udziału w następnych konkursach fotograficznych.
Kucharze z Wałcza we Frankfurcie

Ośmiu uczestników OHP z Wałcza z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z opiekunem Ireneuszem Gaworkiem w dniach od 8 maja do 19 maja 2017 roku jbyli na praktykach we Frankfurcie nad Odrą w ramach projektu "Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podstawowym celem było zdobycie doświadczenia pracy kucharza oraz nauka języka niemieckiego w szczególności zawodowego związanego z wykonywanymi potrawami oraz produktami. W ośrodku szkoleniowym "Gastehaus" gdzie odbywały się warsztaty kulinarne są pod czujną opieką szefa kuchni i zdobywali nowe umiejętności oraz wiedzę gastronomiczną. W pierwszym tygodniu pod okiem instruktora, szefa kuchni grupa była podzielona po dwie osoby. Wykonywali prace na czterech stanowiskach czyli serwis, ciasta, desery i surówki oraz dania główne. Rano przygotowywali śniadanie oraz część obiadu. Obiad konsumowali wspólnie z szefami oraz koordynatorem panem Michałem, a także z zaproszonymi przez organizacje gośćmi. Później następowało sprzątanie oraz nauka. Wszyscy z dużym zaangażowaniem i powagą, aczkolwiek często z humorem wykonywali prace, poznając nowe często nieznane im tajniki kuchni. Poznawali równolegle nazwy produktów w czterech językach: niemieckim, angielskim, włoskim i francuskim. Opiekun grupy Ireneusz Gaworek w odpowiednich chwilach pomagał porozumiewać się uczniom i instruktorom na kuchni i był cały czas z grupą. Z chęcią również testował przygotowywane potrawy. Po południu i wieczorem uczestnicy chętnie grali w tenisa stołowego, siatkówkę lub piłkarzyki. W kolejnych dniach grupa otrzymała tzw. "sieciówki" do jazdy autobusem i tramwajem po mieście. Wałecka młodzież bardzo chętnie uczestniczyła we wszystkich działaniach i wzorowo reprezentowała polską młodzież. tować swoje umiejętności i kwalifikacje w całej Europie. Wręczenia dokona koordynator Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie oraz przedstawiciel ośrodka w Niemczech pan Michał Ritter. Podczas wspólnych rozmów z gospodarzami szkolenia zrodziły się plany dalszej współpracy ze szkołą, w której uczą się uczniowie OHP.
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.