Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie


Pożegnanie absolwentów w II LO w Wałczu

Pożegnanie absolwentów to jedno z największych wydarzeń w kalendarium szkoły. W tym roku w II LO w Wałczu odbyło się 22 maja br. o godz. 13.00 w auli. Oprócz odświętnie ubranych Absolwentów w uroczystości wzięli udział goście: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu Wałeckiego, Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Andrzej Łojewski dyrektor Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu, Marek Wiciak Przewodniczący Rady Rodziców przy II LO w Wałczu, rodzice oraz przedstawiciele mediów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się wniesieniem Sztandar Szkoły, który został przekazany młodszym kolegom. Następnie głos zabrał dyrektor Leszek Molka, który nawiązując do scenografii żartobliwie powiedział do absolwentów "czas na wielki odlot". Podróż balonem symbolizuje wybór dalszej drogi wybranej przez maturzystów. Wiele ciepłych słów i życzeń skierowali zaproszeni goście.
Następnie wyróżniono tych, którzy przez trzy lata nauki w szkole byli najlepsi. Jedną z form wyróżnienia był wpis do Złotej Księgi Szkoły, do której może być wpisany absolwent, który uzyskał średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 oraz otrzymywał wzorowa ocenę zachowania. Tradycją szkoły stało się również przyznawanie medali: CUM EXIMA LAUDE (w wawrzynie chwały). Złoty medal otrzymuje absolwent, który ma średnią ocen 5,0 i ocenę wzorową zachowania, natomiast srebrny medal otrzymuje absolwent, który uzyskał średnią ocen 4,8 i spełnia warunek dotyczący zachowania. W tym roku złoty medal otrzymały: Aleksandra Jęckowska (5,37) i Paulina Bednarska (5,0), Ola i Paulina zostały również wpisane do Złotej Księgi, srebrny medalem odznaczeni zostali Aleksander Foremniak (4, 94), Patryk Tomków (4,88) oraz Klaudia Fiałkowska (4,82).
Nagrody Starosty Wałeckiego otrzymali: Aleksandra Jęckowska (5,37), Aleksander Foremniak (4, 94) i Patryk Tomków (4,88) Nagrody Burmistrza Miasta Wałcza Paulina Bednarska (5,0) i Klaudia Fiałkowska (4,82)
. Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców * absolwenci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce: Aleksandra Jęckowska (5,37), Paulina Bednarska (5,0), Aleksander Foremniak (4, 94), Patryk Tomków (4,88), Klaudia Fiałkowska (4,82).

* nagrody za godne reprezentowanie barw szkoły podczas zawodów sportowych, imprez środowiskowych i szkolnych (chór, zespół wokalny), pracę w bibliotece, radzie młodzieżowej, poczcie sztandarowym otrzymali: Sport: Julia Czyżewska, Magdalena Wiśniewska, Alicja Naskret, Monika Turowska, Patrycja Zarzycka, Katarzyna Sancewicz, Martyna Korzeniewska, Paweł Kargol, Karol Kosmalski, Marcin Mój, Jakub Stańczyk, Grzegorz Olszewski.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 oraz uczestnicy wałeckiego hufca w dniu 15 maja wzięli udział we mszy św. dziękczynnej z okazji kanonizacji Jana Pawła II, która odbyła się w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie.

Jan Paweł II jest patronem Ochotniczych Hufców Pracy w całej Polsce. Nabożeństwo odprawili wojewódzki duszpasterz OHP ks. Robert Kos, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła ks. prałat Jan Kazieczko oraz ks. Paweł Korupka. W mszy oprócz, nauczycieli, kadry hufców i uczestników OHP wzięli także udział: poseł Michał Jach, Wojewódzki Komendant OHP Artur Szałabawka, jego zastępca Justyna Jakubowicz, Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie Zbigniew Górnik, zastępca Burmistrza Polic Paweł Mirowski, naczelnik Wydziału Prewencji KWP mł. insp. Arkadiusz Popiół, dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych Alina Wygocka.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W czasie kazania wojewódzki duszpasterz nawiązał do mszy kanonizacyjnej w Watykanie, przedstawił drogę życiową Jana Pawła II oraz jego wpływ na działalność Kościoła w trakcie prawie 27-letniego pontyfikatu. Następnie młodzież z Hufca Pracy w Wałczu oraz Ośrodków Szkolenia i Wychowania Barlinka i Łobza złożyła na ołtarzu własnoręcznie wykonane dary. W swoim wystąpieniu Wojewódzki Komendant OHP Artur Szałabawka podziękował wszystkim za przybycie i modlitwę, a uczestnikom OHP i kadrze za czynny udział w uroczystościach upamiętniających kanonizację patrona młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.
Nie zabrakło też ulubionej pieśni papieża pt. "Barka", którą odśpiewała młodzież OHP wraz z kadrą. Po zakończonym nabożeństwie zebrani mogli obejrzeć wystawę koła fotograficznego "Chwila" z Hufca Pracy w Wałczu pt. "Jan Paweł II nadal z nami".
Zdjęcia: Małgorzata Angel


Wałcz - majowe święta państwowe

W dniu 30 kwietnia Uczestnicy HP 16-14 oraz uczniowie z klasy I w wraz z wychowawczynią Małgorzatą Angel przygotowywali informacje i materiały dotyczące majowych świąt państwowych obchodzonych w Polsce każdego roku.

Młodzież przypomniała historyczny kontekst i genezę Święta Pracy, Dnia Flagi Narodowej oraz Konstytucji 3 Maja.
Uczestnicy wspólnie wykonali wystawę dotyczącą symboli związanych z patriotycznymi dniami, zachęcając do aktywnego patriotyzmu wywieszając flagę w miejscu zamieszkania. Wychowawczyni również motywowała uczestników do udziału w okolicznościowych imprezach zorganizowanych w najbliższym środowisku. Młodzież z chęcią przygotowywała wystawę dla swoich rówieśników, którą można obejrzeć na terenie korytarzy szkolnych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Małgorzata Angel
fot. Daniel Bedyński


Wizyta starosty w ZS nr 3
z okazji pożegnania abiturientów technikum


Dnia 25. kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu gościł Starosta Wałecki Pan dr Bogdan Wankiewicz. Uroczystość zorganizowana została w celu pożegnania tegorocznych maturzystów Technikum Zawodowego nr 2.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tym roku rozstaliśmy się z dwiema klasami - z klasą IV o specjalności technik usług fryzjerskich i technik mechatronik oraz z klasą IV o specjalności technik pojazdów samochodowych. Część artystyczną poprowadzili i przygotowali, pod czujnym okiem Pani Joanny Ejmy (nauczycielka języka angielskiego i opiekunka Samorządu Uczniowskiego) oraz Pana Dariusza Izbana (nauczyciel wiedzy o kulturze i opiekun zespołu wokalno - instrumentalnego), uczniowie klas młodszych. W części oficjalnej wystąpili Pan starosta oraz Pan Piotr Filipiak (dyrektor szkoły). Obydwaj prelegenci pogratulowali abiturientom ukończenia szkoły, wychowawczyniom (Panie Izabela Kwiecińska i Anna Zamiara) i nauczycielom za trud opieki i edukacji. Życzyli młodym ludziom sukcesów na egzaminach maturalnym i potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, a w dalszej przyszłości realizacji planów i szczęścia w życiu.

Powiat Wałecki

Powiat Wałecki
Oprawą fotograficzną uroczystości zajął się Pan Marek Machalski (nauczyciel przedmiotów zawodowych).
Renata Szalla
SzOK w Zespole Szkół nr 3!

Dnia 1. kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu przy ul. Bankowej 13, na mocy wcześniej zawartego porozumienia między Piotrem Filipiakiem - dyrektorem szkoły a Małgorzatą Gadomską - dyrektorem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ODK SIMP oddział w Szczecinie, rozpoczął swoją działalność Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK).

Nadmienić należy, że SzOK funkcjonuje w ramach realizowanego w szkole projektu pn. "Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej z zachodniopomorskiego", który oferuje wybranej grupie uczniów nieodpłatne uczestnictwo w kursach, m.in. języka angielskiego, instalatora w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz obsługi i konserwacji oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Opiekunami ośrodka są Ewelina Ludwiczak i Łukasz Podkowa (nauczyciele przedmiotów zawodowych z jednej strony, a z drugiej osoby te odpowiedzialne są za promocję i budowanie wizerunku szkoły).
Do zadań priorytetowych SzOK należy wspieranie ucznia i absolwenta szkoły w rozwijaniu umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjnej, w planowaniu rozwoju zawodowego oraz w poszukiwaniu pracy. Służyć temu mają zajęcia z poradnictwa zawodowego dla uczniów (indywidualne i grupowe), jak również spotkania z rodzicami i przedsiębiorcami. Sukcesywne gromadzenie i udostępnianie własnej bazy informacyjnej o rynku pracy i kierunkach dalszego kształcenia ma pozytywnie wpłynąć na podniesienie świadomości uczniów i pomóc im w planowaniu kariery zawodowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom biznesu (chęć pozyskania pracownika kompletnego), potrzebom szkoły (kształcenie wysokokwalifikowanej kadry pracowniczej) oraz ucznia (uzyskanie kwalifikacji przydatnych na rynku pracy) opiekunowie SzOK prowadzą rozmowy z lokalnymi przedsiębiorcami w celu promocji zatrudnienia absolwentów ZS nr 3, jak również organizowania tzw. wakacyjnych staży zawodowych dla młodzieży uczącej się. Zdając sobie sprawę z faktu, iż wielu spośród naszych wychowanków "dorabia" w wakacje, uznaliśmy, że z korzyścią dla wszystkich (przedsiębiorcy, szkoła, uczniowie) będzie umożliwienie młodzieży legalnej pracy połączonej z nauką (nabywaniem nowych lub doskonaleniem posiadanych już umiejętności zawodowych).
Opiekunowie ośrodka kariery zapraszają lokalnych przedsiębiorców, uczniów i wszystkich sympatyków szkoły do współpracy (kontakt: osobisty - szkoła, telefon: 67 349-41-02, email: szok.zs3@gmail.com).
Łukasz PodkowaWystawa z okazji 71. Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim

Uczniowie klasy Iw oraz uczestnicy HP 16-14 wraz z wychowawczynią Małgorzatą Angel przygotowali wystawę fotograficzną z okazji 71. Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Najpierw wyszukano odpowiednie fotografie przedstawiające wojenne cierpienie Żydów. Następnie sięgając do historii uczestnicy przygotowali informacje na ten temat. W czasie zajęć wychowawczych wykonano papierowe żonkile na dowód pamięci o tych strasznych wydarzeniach. Ogólnopolska akcja społeczno-edukacyjna "Żonkile" ma na celu propagowanie wiedzy na temat Powstania w Getcie Warszawskim. Żonkil stał się symbolem pamięci wydarzeń z wiosny 1943 roku dzięki Markowi Edelmanowi, który co roku składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta w rocznicę wybuchu powstania. W ubiegłym roku dzięki licznym wolontariuszom papierowe żonkile nosiło na ubraniach kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym też uczniowie naszej szkoły. Projekt nagłośniły polskie i zagraniczne media. Wałczanie już nie pierwszy raz z chęcią przyłączyli się do tej akcji.

Powiat Wałecki
Wałcz - Światowy Dzień Poezji

Uczniowie zorganizowali w Zespole Szkół nr 3 obchody Światowego Dnia Poezji. W 1999 roku organizacja UNESCO ustanowiła to święto. Choć główne uroczystości tego święta corocznie odbywają się w Paryżu, to wałeccy uczestnicy pokazali rówieśnikom, że poezja potrafi zatrzymać niejedną chwilę nawet w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma "dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie". Uczestnicy hufca wybrali spośród wierszy napisanych przez siebie, utwory które zostały zaprezentowane na wystawie poezji na szkolnych korytarzach. Wymagało to pewnej odwagi, ponieważ większość wierszy najczęściej wędrowała do szuflady. W związku z rozpoczęciem kalendarzowej wiosny, każdy wiersz uczestnicy ozdobili wiosennymi akcentami.
Na wystawie przedstawiono również dorobek poetycki swojej wychowawczyni Małgorzaty Angel, która podczas zajęć opowiedziała o swojej twórczości.

Powiat Wałecki
Tekst: Małgorzata Angel
Zdjęcia: Radosław Gładki
W dniu 22 marca 2014 r. uczestnicy kółka fotograficznego "Chwila" z HP 16-14 Wałcz z Zespołu Szkół nr 3 wraz z opiekunem Małgorzatą Angel wzięli udział w wernisażu Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Polska-konteksty", podczas którego ogłoszono wyniki i wręczono nagrody.
Organizatorem konkursu było Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Do konkursu zgłoszonych zostało 225 fotografii 97 uczestników z całej Polski. Dodatkowo do wystawy pokonkursowej jury zakwalifikowało prace 28 autorów, w tym również członka "Chwili" - Mateusza Kępy. Było to ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że konkurencja była bardzo duża.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W temacie konkursu ,,Polska - konteksty" należało przedstawić Polskę poprzez fotografie o charakterze dokumentalnym lub reportażowym. Jury oceniało umiejętność kształtowania obrazu fotograficznego, indywidualizm spojrzenia na rzeczywistość, walory techniczne prac oraz ich artystyczny wyraz. Nadsyłane prace mogły przedstawiać osoby, miejsca, zdarzenia. Mogły również być wyrazem refleksji na temat polskiej rzeczywistości w ujęciu społeczno-kulturowym. Z zaprezentowanych fotografii interesujący był obraz współczesnej Polski, który wyłonił się z nadesłanych prac.
W ramach wydarzenia odbyło się spotkanie autorskie z Filipem Springerem - fotografem i reporterem, jurorem konkursu. Było to swoiste zaproszenie do wspólnej refleksji nad fotografią, polską przestrzenią publiczną, architekturą oraz do rozmów o reportażu literackim.
Członkowie "Chwili" po uczestniczeniu w uroczystości wręczenia nagród oraz ciekawej prelekcji, zmotywowana jest do udziału w kolejnych edycjach konkursu."Żyj świadomie"

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu wzięli udział w konkursie plastycznym pod tytułem "Żyj świadomie". 11. uczniów (Marta Pikuła III TRM, Marcin Leniewicz III TRM, Paulina Rybicka III TRM, Dominik Czarnecki III TRM, Emilia Wiktorska I a, Dorota Krasnowska I h, Paulina Świątkowska II TFM, Katarzyna Jankowska III TFS, Karolina Drabiszczak III TFS, Virginia Altmark III TFS, Natalia Brodalka III TFS) przygotowało prace plastyczne (plakaty) tematycznie związane z uzależnieniem od narkotyków. Organizacją konkursu w szkole zajęła się pedagog szkolna - Joanna Włodarczyk -Załęska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Konkurs przebiegał pod patronatem Poradni Profilaktyczno - Konsultacyjnej Stowarzyszenia MONAR w Wałczu, która właśnie w marcu rozpoczęła swoją działalność, a w czwartek 13 marca 2014 roku dokonała uroczystego otwarcia w Urzędzie Miasta. Podczas uroczystości poradni zorganizowano wystawę plastycznych prac uczniów z wałeckich szkół. Wytwory uczniów wprowadzały w zakres pracy poradni i stanowiły jednocześnie wystrój sali. Wśród zaproszonych gości byli także uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu, których plakaty zostały docenione i nagrodzone. I miejsce zajęła uczennica pierwszej klas Dorota Krasnowska, natomiast wyróżnienia otrzymali: Marcin Leniewicz III TRM, Virginia Altmark III TFS, Natalia Brodalka III TFS. Uczniowie oprócz dyplomów otrzymali nagrody rzeczowe, ale najważniejszą nagrodą jest ich świadomość życia bez nałogów.
Joanna Włodarczyk-Załęska

Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.