Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Dzień 12 marca 2014 r.
- pierwszym ogólnopolskim Dniem Matematyki

Mało kto wie, że 9 marca obchodzony jest na świecie jako Dzień Polskiej Statystyki. Mało komu jest wiadomo, że Dniem liczby Pi jest 14. marca. Kto przypuszczał, że obchody Dnia Matematyki świętowane są na świecie już od 2007 roku?
Inicjatorem i organizatorem święta matematyki w Polsce 12 marca było Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Celem ogólnopolskiego Dnia Matematyki było pokazanie, że:
 • matematyka może być interesująca i łatwa,
 • matematyka jest Królową Nauk i jest przydatna również podczas lekcji z innych przedmiotów,
 • bez matematyki nie da się żyć i dlatego trzeba się jej uczyć.
Program obejmował krótkie prezentacje dotyczące matematyki:
 • ciekawostki z historii matematyki,
 • przedstawienie postaci wybitnych matematyków,
 • przykłady praktycznego zastosowania matematyki w codziennych czynnościach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wszystko w formie gier i zabaw dla uczniów. Dzień Matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych miał na celu pokazać inną stronę tej nauki Udowodnić, że matematyka może być przyjemna i dawać radość. Oprócz tego w tym dniu uczniowie dowiedzieli się:
 • jak to wszystko się zaczęło, czyli początki matematyki,
 • jacy są najwybitniejsi matematycy na świecie i w Polsce oraz dlaczego wypada ich znać,
 • dlaczego akcent w słowie "matematyka" pada na trzecią sylabę od końca, a nie na przedostatnią.
Zespół Szkół nr 3 w Wałczu dołączył do obchodów Dnia Matematyki. Nauczycielki matematyki, pp. Justyna Jesiotr i Magdalena Sitarczyk, zachęciły uczniów do udziału w święcie, a dzięki temu zadbały o to, aby młodzież przekonała się do matematyki. Do ZS nr 3 przesłana została prezentacja z Turniejem Matematycznym. Prezentacja składała się z 38 slajdów. Każde zadanie zawierało dwie części: wprowadzenie i pytanie. Po zadaniu pytania odliczany był czas (około 5 s), ale odpowiedzi pokazywały się dopiero po kliknięciu odpowiedniego pola. Każde zadanie opatrzone było krótkim materiałem teoretycznym wyjaśniającym przedstawione w zadaniu zagadnienie, fakty matematyczne lub historyczne powiązane z tematem. W turnieju wzięły udział cztery trzyosobowe grupy. Dwie z klasy II TFM (fryzjerki przeciw mechatronikom) oraz dwie z klasy III TRM (reklama kontra mechatronika). Wygrali mechatronicy z klasy drugiej i trzeciej technikum, chociaż przewaga punktów była niewielka.
Renata Szalla
Dnia 11 marca 2014 r. w auli Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu odbył się I Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski pod nazwą "Piękno na przełomie wieków".

Konkurs poprowadziła organizatorka, nauczycielka zawodu w szkole, p. Anna Andrukajtis. Na wstępie imprezy powitani zostali goście: naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu - p. Józef Kropielnicki, pp. Halina Duleba i Danuta Felusiak - nauczycielki fryzjerstwa z Choszczna oraz dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie ZS nr 3.
Uczennice szkół zawodowych i techników fryzjerskich wzięły udział w stylizacji, na którą składały się: uczesanie, makijaż oraz strój. W konkursie wzięło udział 40 uczennic, tj. 20 modelek i 20 stylistek. Uczestniczki kształcące się w zawodzie fryzjer w czasie 90 minut przygotowały i przedstawiły wyjątkowe kreacje i fryzury pełne przepychu i pomysłowości.
Efekty pracy oceniała komisja w składzie: p. Danuta Felusiak, pp. Bożena Wesołowska i Mirosław Andrukajtis - nauczyciele ZS nr 3, dyrektor szkoły - p. Piotr Filipiak oraz wicedyrektor - p. Alina Jackowska.
Jurorzy nieprofesjonaliści oceniali spontaniczne, zwracając uwagę na oryginalność oraz naturalność fryzur i strojów. Natomiast profesjonaliści w swoich ocenach uwzględnili zgodność z hasłem przewodnim pokazu, skalę trudności i estetykę wykonania. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że poziom konkursu był wysoki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W przerwie przewidzianej na pracę komisji p. Anna Andrukajtis przeprowadziła quiz dla publiczności w formie 10 pytań (każda prawidłowa odpowiedź nagradzana była drobnym "fryzjerskim" upominkiem). Zaprezentował się również zespół dziewcząt przedstawiając układ wokalno - taneczny.
Po burzliwych obradach wybrano trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia. Największą ilość głosów i 1. miejsce zdobyły stylistka Daria Kokoszka i modelka Alicja Wasylków (ZS nr 3). Na 2. miejscu, z niewielką różnicą głosów, znalazła się fryzura Joanny Skrockiej, wykonawstwo Natalia Suleja (Choszczno). Trzecią lokatę otrzymały: Karolina Urbaniak i Karolina Wenderlich (ZS nr 3). Wszystkie zaprezentowane fryzury spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności, tj. uczniów i nauczycieli.
Nagrody wręczał dyrektor, dziękując młodzieży i nauczycielom zawodu za zaangażowanie. Organizatorka pokazu podziękowała autorkom i modelkom za udział w konkursie. Słowa podziękowań skierowane zostały do sponsorów nagród, czyli do salonów fryzjerskich "Bożena Wesołowska" i "Matrix", hurtowni "Lecher", Rady Rodziców oraz dyrektora ZS nr 3.
Warto podkreślić, że wszyscy uczestnicy, a także osoby zaangażowane, uhonorowani zostali okolicznościowymi dyplomami.
Powiat Wałecki
Renata Szalla


I POWIATOWY MARATON CZYTELNICZY

W ramach projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim", w którym wraz z innymi nauczycielami przedmiotów humanistycznych z powiatu wałeckiego uczestniczy nauczycielka języka polskiego Anna Pienkoś, uczniowie ZS nr 3 w Wałczu Alicja Krasowska i Adrian Nowosielski wzięli udział w I Powiatowym Maratonie Czytelniczym, który odbył się w dniu 13 lutego 2014 r. w Wałeckim Centrum Kultury. Akcja jest owocem wspólnych spotkań nauczycieli, których celem jest sukces edukacyjny na wszystkich trzech poziomach edukacji poprzez nawiązanie sieci współpracy, wymianę dobrych praktyk oraz organizowanie wspólnych działań.
Maraton pokazał, że czytanie nie umiera. Poziom przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i jednej szkoły ponadgimnazjalnej - Zespołu Szkół nr 3 był wysoki. Wśród odczytanych fragmentów ulubionych lektur młodzieży znaleźli się m.in.:
 1. Gabriel Garcia Marquez, "Opowieść rozbitka";
 2. Stephen King, "Doktor sen";
 3. John Boyne, "Chłopiec w pasiastej piżamie";
 4. J.J. Tolkien, "Hobbit";
 5. Virginia C. Andrews, "Kwiaty na poddaszu";
 6. Sara Shepard, "Kłamczuchy";
 7. Dmitry Glukhovsky, "Metro 2033";
 8. Krystyna Chiger, "Dziewczynka w zielonym sweterku";
 9. Eric E. Schmitt, "Oskar i pani Róża".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczniowie ZS nr 3 zaprezentowali fragmenty "Adwokata ulicznego" J. Grishama (Alicja) oraz "Sagi o wiedźminie" A. Sapkowskiego.
Nauczycielki natomiast przygotowały recenzję książek, które chciałyby polecić młodym czytelnikom na ferie, a były to:
 1. "Na Zachodzie bez zmian" Ericha M. Remarque,a - recenzja Anny Pienkoś ZS nr 3;
 2. "Dallas 63" Stephena Kinga - recenzja Moniki Chabowskiej Gimnazjum nr 3;
 3. "Władca pierścieni" J.J. Tolkiena - recenzja Justyny Kopińskiej Gimnazjum nr 3.
Zatem o to, że czytanie umrze, nie musimy się martwić. Uczniowie czytają, choć należy przyznać, że ich zainteresowania czytelnicze znacznie odbiegają od kanonu lektur szkolnych ...
Anna Pienkoś
"PĘTLA ZDARZEŃ"

"Pętla zdarzeń" to tytuł spektaklu profilaktycznego, w którym uczestniczyli uczniowie pierwszych klas Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu.

W piątek 7. lutego 2014 r. szkoła gościła aktorów Impresariatu Artystycznego "INSPIRACJA" z Krakowa, którzy oprócz występu przeprowadzili krótką prelekcję na temat jak reagować, neutralizować przemoc, jakie mechanizmy obronne może przyjmować ofiara oraz gdzie szukać pomocy. Spektakl porusza problematykę agresji i przemocy rówieśniczej. Pokazuje skutki stosowania przemocy fizycznej oraz często występującej wśród młodzieży i trudnej do wychwycenia przez dorosłych przemocy psychicznej. To równie, a nawet często bardziej dotkliwa forma wyrażana przez obelgi, groźby, poniżanie, wyśmiewanie i plotki może powodować tragiczne konsekwencje. W historii przedstawionej przez aktorów ofiarą właśnie takiej przemocy stał się chłopak, którego zachowanie w żaden sposób nie wskazywało, że mógł tej przemocy doświadczać aż do momentu, kiedy dziennikarz podejmuje reporterskie śledztwo w celu ustalenia przyczyn próby samobójczej chłopca.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Poprzez ciąg rozmów z osobami z jego otoczenia dokonuje retrospekcji zdarzeń poprzedzających tragedię. Dokładna ich analiza rzuca światło na postaci i ich postawy wobec zaistniałego problemu. Rodzą się pytania - "Czy wszyscy byli bez winy?", "Czy brak reakcji na zjawisko przemocy, nie jest milczącym przyzwoleniem na nią?" W przedstawieniu poddano analizie zachowania "trójkąta przemocy" - napastnika- ofiary-świadka. Podkreślono rolę tego ostatniego jako osoby, która widzi, czuje i może (powinna) reagować! Podczas spektaklu uczniowie mogli rozwijać poczucie empatii, nauczyć się, jak rozwiązywać konflikty i opierać się naciskom otoczenia. To bardzo ważne umiejętności społeczne przydatne nie tylko w czasie szkolnej nauki, ale także w codziennym życiu. Młodzież powinna być świadoma, jak łatwo wejść w podobną "pętlę zdarzeń" i jak sobie radzić oraz pomagać innym, by ta pętla nie zacisnęła się do granic psychicznej wytrzymałości. Dlatego warto poświęcić czas, rozmawiać i uwrażliwiać młodych ludzi na potrzeby innych, kształtować postawy prospołeczne, rozwijać empatię i przyjaźnie. To bardzo ważne wartości i umiejętności, dzięki którym można zachować zdrowie i właściwe relacje z otoczeniem, nie tylko w okresie dojrzewania, ale podczas całego życia.

Joanna Włodarczyk-Załęska
Wałcz - świąteczna poezja

W dniu 16 grudnia Zespole Szkół nr 3 w Wałczu odbyło się spotkanie poetyckie z Małgorzatą Angel, która jest autorką pięciu tomików. Uczniowie wraz z wychowawczynią Elżbietą Grzech zaprosili poetkę, aby zapoznać się z jej twórczością.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie przebiegało w kameralnej atmosferze. Uczniowie dowiedzieli się o wszystkich publikacjach autorki. Mieli okazję obejrzeć książki i porozmawiać na temat jej innych pasji. Małgorzata Angel dużo miejsca poświęciła tematowi fotografowania i ciekawych działań kółka fotograficznego "CHWILA", które prowadzi w ZS nr 3. Zaciekawieni uczniowie oglądali zdjęcia przyniesione przez gościa, na których mogli obejrzeć ciekawe kadry w świątecznym klimacie. Jedna z książek "Święto miłości i chleba" była wyjątkową publikacją, ponieważ jej współtwórcami byli sami uczniowie należący do kółka fotograficznego "Chwila". M.Angel była autorką wierszy, natomiast uczniowie autorami wszystkich świątecznych fotografii zamieszczonych w tomiku. Uczniowie byli pod wielkim wrażeniem efektów pracy swoich rówieśników.
Podczas spotkania chętne uczennice zarecytowały bożonarodzeniowe wiersze z zaprezentowanej książki. W nagrodę otrzymały tomiki z autografem poetki. W międzyczasie poetka zaprezentowała swoje wiersze w wersji pastorałek, których kompozycje i wokal należały do uczniów tej szkoły uczących się w poprzednich latach.
Małgorzata Angel zachęcała do różnorodnej twórczości i rozwijania swoich artystycznych pasji wskazując gdzie i jaki sposób można je pokazać większej ilości odbiorców.
Uczniowie otrzymali również zakładki do książek z wizerunkiem poetki i jej publikacji z motywacją do czytania książek i próbowania własnych sił pisarskich i fotograficznych . Na zakończenie Małgorzata Angel złożyła świąteczne życzenia zachęcając do łapania chwil w obiektywie i w słowie.

Powiat Wałecki
Festiwal smaków w ZS nr 4 RCKU

Od 9 grudnia 2013r. w Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu rozpoczął się V Festiwal Nauki. W tym roku hasło przewodnie brzmiało: "Festiwal smaków. Jedzenie bez granic...?".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przez cały tydzień uczniowie zmagali się w przeróżnych konkursach, turniejach i zawodach sportowych. Odbył się turniej piłki siatkowej trwający cały tydzień, który zakończył się wielkim finałem w piątek. Nie zabrakło też turnieju tenisa stołowego, cieszącego się dużym powodzeniem i zainteresowaniem wśród młodzieży a także wśród nauczycieli.
We wtorek, 10 grudnia, uczniowie klas gimnazjalnych przybyli na Dzień Otwarty, by zapoznać się ze szkołą i zobaczyć jakie atrakcje szykuje szkoła podczas dni festiwalowych. Uczniowie mieli okazję zjeść pyszne przekąski, podejrzeć próby do apelu szkolnego i zagrać w grę interaktywną.
W szkole podczas Festiwalu tak dużo się działo że nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, które były przygotowane przez uczniów i nauczycieli...
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Cały festiwal podsumował piątkowa akademia w Kinie "Tęcza" z okazji corocznie obchodzonego Święta Szkoły. Absolwentka szkoły, Paulina Lewandowska, śpiewająco rozpoczęła tę uroczystość. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Klaudia Jankowska z kl. III TG oraz Łukasz Zupnik z kl. IV TI poprowadzili część oficjalną uroczystości. Pani Dyrektor Dorota Matuszak - Klupczyńska podczas swojego wystąpienia powiedziała, jak ważne są smaki w życiu człowieka, a także jak puste byłoby nasze życie bez jedzenia. Zaznaczyła jednocześnie, że najważniejszy jest jednak umiar, który musi towarzyszyć nam na każdym kroku. Potwierdzeniem tego były skecze kabaretowe zaprezentowane przez szkolnych artystów. Mogliśmy podziwiać Pascala (Rafał Zaremba), Magdę Gessler (Patryk Jęckowski) oraz Roberta Makłowicza, którego znakomicie sparodiował uczeń klasy I TI Adrian Wilkiel.
Uczennice z klas: III TH, I TG i I TT pokazały, jak należy dbać o ciało prezentując dwa układy taneczne. Niewątpliwie ważnym elementem akademii było uroczyste ślubowanie, które złożyli uczniowie klas pierwszych. Ponadto zaprezentowali się oni w scence, która ukazującą zbuntowaną młodzież. Oprawą muzyczną zajął się niezastąpiony szkolny zespół muzyczny Puenta oraz szkolny zespół The Rolnik Stones z mocnym basowym uderzeniem.
Po uroczystości w Kinie "Tęcza" wszyscy udali się do szkoły, gdzie mogli skosztować przysmaków kuchni świata przygotowanych przez uczniów poszczególnych klas.
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.