Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
II Rajd rowerowo - kajakowo - pieszy

Dnia 20 września 2013r. społeczność Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu aktywnie uczestniczyła w II Rajdzie rowerowo - kajakowo - pieszym nordic walking. Rajd odbył się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz MOSiR Wałcz.

W tym roku sportowe przedsięwzięcie zostało połączone z ogólnopolską akcją Sprzątania Świata - hasło przewodnie brzmiało: "Odkrywamy Czystą Polskę". Tego dnia uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wyposażeni w rowery, kijki i wiosła wyruszyli z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu w różne trasy. W ten sposób, pokazując aktywną postawę, szkoła promowała zdrowy styl życia. Po powrocie czekała już gorąca herbata, pyszna grochówka i kiełbaski prosto z grilla. Nie zabrakło także integracyjnych zmagań sportowych i intelektualnych, w których uczestniczyli reprezentanci wszystkich klas - od pierwszych po maturalne.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki
Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wałcz - wycieczka do Oświęcimia

W dniach 12 -13 czerwca 2013 r. wyróżnieni uczestnicy wałeckiego OHP w ZS nr 3 będący jednocześnie członkami kółka fotograficznego "Chwila" wraz z wychowawczynią i opiekunem kółka Małgorzatą Angel odbyli wycieczkę do Oświęcimia. Jest to miejsce jednej z największych tragedii w historii ludzkości. Dawny niemiecki obóz koncentracyjny zrobił na odwiedzających niezwykłe wrażenie. Pozwolił przynajmniej częściowo wyobrazić sobie skalę Holokaustu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Członkowie "Chwili" wykonali wiele zdjęć z miejsca tragedii wielu tysięcy ludzi aby pokazać swoim rówieśnikom i opowiedzieć czego doświadczyli zwiedzając oświęcimskie muzeum.
Uczestnicy nocowali w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP "Korona" w niemalże muzealnej miejscowości o nazwie Lanckorona, czarownej, cichej z wyjątkowym górskim klimatem starych domów. Po wielogodzinnej podróży i obiadokolacji, wieczorny spacer był miłym zakończeniem dnia. Piękno lanckorońskiej miejscowości uczestnicy zarejestrowali w kadrach aparatu fotograficznego.
Na drugi dzień uczestnicy zwiedzili miasto Jana Pawła II - Wadowice, które okazało się następnym pięknym miejscem pełnym żywych śladów naszego rodaka. Powrotna podróż przebiegała w atmosferze relacjonowania swoich wyjątkowych wrażeń i planowania fotorelacji z niecodziennej wycieczki.
Podczas długiej podróży mijano piękne polskie krajobrazy. Członkowie kółka z chęcią wykorzystali to do złapania kadrów na prace do Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego "W ryczącej perspektywie", w którym głównym celem ma być pokazane bydło różnych ras w niecodziennych sytuacjach.
Uczestnicy wyjazdu zadowoleni byli z tego, że mogli skorzystać w takiego wyróżnienia i ich aktywność podczas całego roku szkolnego została w ten sposób doceniona. Najlepsza frekwencja i zachowanie zasługujące na szczególne wyróżnienie było warunkiem wyjazdu na końcoworoczną wycieczkę.
Wałcz - sukces w Konkursie Papieskim w Wadowicach

W dniu 13 czerwca uczestniczka Hufca Pracy 16-14 w ZS nr 3 w Wałczu Malwina Słowińska wraz z wychowawczynią Małgorzatą Angel, wzięła udział w uroczystym Finale XIII Konkursu Fotograficznego i Plastycznego - edycja międzynarodowa, organizowanego przez 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach oraz Małopolską Wojewódzką Komendę OHP w Krakowie przy wsparciu Komendy Głównej OHP. Uroczystość była wyjątkowa, ponieważ 13 czerwca 1958 roku powstały Ochotnicze Hufce Pracy, które w tym roku świętują 55 rocznicę.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, którą odprawił Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Damian Muskus w asyście Duszpasterza Krajowego OHP ks. prałata Jarosława Sroki, duszpasterza Małopolskiej WK ks. dr Wiesława Orawieckiego i innych zaproszonych księży. Po Mszy św. złożono kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Gala Finałowa odbyła się w Wadowickim Centrum Kultury. Gospodarz imprezy komendant wadowickiego hufca Pani Jolanta Zacny i Komendant Główny OHP Marian Najdychor przywitali wszystkich przybyłych na uroczystość wręczenia nagród. Uroczystość uświetnili także zaproszeni goście: Małopolski Kurator Oświaty Grzegorz Baran, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Andrzej Martynuska, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Doradztwa Rolnego Bronisław Dutka, członkowie Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, przedstawiciel Starosty Powiatu Wadowickiego, Burmistrza Wadowic, starostowie, burmistrzowie, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Izb Rzemiosła i Cechów, sponsorzy, przedstawiciele instytucji współpracujących z Małopolską WK, a przede wszystkim laureaci konkursu wraz z rodzicami i opiekunami i przedstawiciele mediów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Komendant Główny OHP Marian Najdychor w swoim wystąpieniu nawiązał do 55 rocznicy powstania OHP oraz podziękował młodzieży i opiekunom za udział w XIII edycji Konkursu Papieskiego, gratulując nagrodzonym. Podziękował także pracodawcom i sponsorom. Ciepłe słowa wypowiedział na temat konkursu i prac młodzieży ks. Piotr Filas Prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów. Po części oficjalnej wystąpił dziecięcy zespół wokalny TAKT pod dyrekcją Beaty i Krzysztofa Wajdzików.
W części głównej przewodniczący jury ks. dr Wiesław Orawiecki przedstawił uzasadnienie werdyktu komisji konkursowej, a zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Jopek oraz Komendant 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach Jolanta Zacny przystąpiły do ogłoszenia wyników. Uczestniczka HP 16-14 Wałcz Malwina Słowińska reprezentująca województwo zachodniopomorskie zajęła III miejsce, co jest ogromnym sukcesem tym bardziej, że na konkurs wpłynęło aż 989 prac. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali pamiątkowy album po czym wszyscy z chęcią przeszli do sali wystawy pokonkursowej, gdzie można było obejrzeć pamiątki związane z 55 rocznicą powstania OHP: mundury, kroniki, zdjęcia, proporczyki. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem gości.
Po wielu emocjach laureaci wraz z opiekunami udali się w towarzystwie przewodnika na spacer po Wadowicach połączony ze zwiedzaniem wystawy w Domu Rodzinnym Karola Wojtyły.
Ponowny sukces uczennicy ZS nr 3 w Wałczu

Dnia 8. czerwca 2013 r. ogłoszone zostały wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989. Konkurs zorganizowany został przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty. Współorganizatorem konkursu była Fundacja Armii Krajowej w Londynie.

Finalistką i laureatką etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego konkursu została Katarzyna Pydynkowska - uczennica klasy czwartej Technikum Handlowego w Zespole Szkól nr 3 w Wałczu. Kasia zajęła zaszczytne czwarte miejsce. Dodatkowym sukcesem było wyróżnienie Fundacji Armii Krajowej IDEAŁY AK NA POKOLENIA- za zachowanie pamięci o Armii Krajowej.
Celem konkursu było poznanie jednostkowych losów, przybliżenie dramatycznych wydarzeń z najnowszej historii Polski oraz przywrócenie naszej pamięci osób nieznanych, mało znanych bądź zapomnianych. Zadaniem uczennicy była obrona samodzielnie przygotowanej pracy dotyczącej wybranego bohatera. Był nim Alojzy Bruski - bohater wojenny, żołnierz Armii Krajowej. Opiekę naukową nad Kasią sprawowała nauczycielka historii - Pani Jolanta Chojnacka.
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.