Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
"Fachowiec potrzebny od zaraz" - warto skończyć szkołę zawodową

Przez ubiegłych kilka lat szkolnictwo zawodowe było zaniedbywane. Młodzieży wpajano, że tylko kończąc licea i studia można zagwarantować sobie miejsce pracy i dobre zarobki. W konsekwencji przez ostatnią dekadę absolwenci gimnazjów w większości wybierali ogólniaki. Nieliczni trafiali do szkół zawodowych. W ten sposób na rynku pracy pojawiało się więcej magistrów kierunków humanistycznych niż inżynierów, techników czy mistrzów. Ci ostatni kuszeni atrakcyjnymi zarobkami wyemigrowali do krajów Unii Europejskiej. W wyniku tych procesów powstał deficyt wykształconych pracowników różnych zawodów. Natomiast nadwyżka absolwentów wyższych uczelni stanowi wysoki odsetek bezrobotnych. Do łask zostają przywracane zasadnicze szkoły zawodowe. Coraz częściej pracodawcy poszukują dobrze przygotowanego pracownika. Zamieszczają ogłoszenia "Zatrudnię fachowca od dziś". Potrzebni są wysoko kwalifikowani pracownicy fizyczni, których jest za mało nie tylko u nas, ale w całej Unii Europejskiej. Brakuje fachowców - ślusarzy, tynkarzy, hydraulików, tokarzy, tapicerów, mechaników, stolarzy itd. Okazuje się dziś, że można znaleźć pracę i godziwie zarabiać kończąc zawodówkę. Ważne jest to, aby dobrze znać swój fach i rzetelnie wykonywać pracę.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dobie konkurencji różnych szkół, zwłaszcza ponadgimnazjalnych, zaistniała konieczność promowania oferty edukacyjnej przez poszczególne szkoły. Ta sfera działalności prowadzona przez jednostki edukacyjne staje się ważna szczególnie w latach niżu demograficznego młodzieży. Zespół Szkół nr 3 w Wałczu prowadzi działania promocyjne wśród miejscowych gimnazjalistów, ale także promuje się w ościennych powiatach. Już od jesieni przygotowuje się do wiosennej promocji dokładnie określając ofertę szkoły, dostosowując ją do lokalnych potrzeb rynku. W tym celu Dyrekcja szkoły oraz lider ds. promocji - pani Ewelina Ludwiczak - modyfikują, przygotowują i informują pracowników ZS nr 3 oraz wyposażają w materiały promocyjne, w tym informacje dotyczące między innymi rekrutacji, bazy szkoły oraz internatu.
Dla ukazywania pozytywnych wzorców - przykładów osiągnięcia kariery zawodowej w szkole organizowane są też spotkania z naszymi absolwentami, często przedsiębiorcami prowadzącymi własne firmy. Zapraszamy też naszych byłych uczniów do dzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym z młodzieżą ZS nr 3. W tym roku szkolnym ZS nr 3 zorganizował "dzień otwarty" dla gimnazjalistów, brał udział w Giełdzie Zawodoznawczej w Wałczu, promował szkołę w wałeckich, okolicznych i spoza powiatu gimnazjach. Współpraca z gimnazjami polegała także na proponowaniu przeprowadzenia w nich różnych zajęć, w tym warsztatów, o tematyce zawodowej dla młodzieży oraz ciekawych spotkań z ich rodzicami (np. w Człopie). Pracownicy szkoły uczestniczyli także w targach w Pile, Drawsku Pomorskim i Złocieńcu.
Promocja ZS nr 3 nie polega tylko na wyjazdach. Szkoła także nawiązuje współpracę z różnymi zakładami pracy, takimi jak np.: ZTUH "ALBOR", PKS, WTP i innymi gwarantując w ten sposób miejsce praktyk dla swoich uczniów. Dla niektórych absolwentów to także przyszłe miejsce pracy. Atutem naszej szkoły jest to, że coraz więcej pracodawców nawet z dużych miast interesuje się naszymi absolwentami.
Zespół Szkół nr 3 w Wałczu otwarty jest na współpracę z gimnazjami i pracodawcami. Chętnie przyjmujemy zaproszenia i uczestniczymy w spotkaniach informacyjnych. Dostosowujemy się do zmian zachodzących na współczesnym rynku pracy. Chcemy kształcić wykwalifikowanych pracowników w zawodach mających popyt wśród różnych zakładów pracy. Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolną stronę internetową: http://zs3walcz.com/ oraz do sekretariatu szkoły przy ulicy Bankowej 13.

Joanna Włodarczyk-Załęska
Pożegnanie maturzystów

Dnia 26 kwietnia 2013 r. o godzinie 13.00 w auli Zespołu Szkół nr 3 im. I Armii Wojska Polskiego pożegnano tegorocznych maturzystów. W uroczystości uczestniczył dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który wręczył najlepszym uczniom nagrody książkowe.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród wyróżnionych w nauce i zachowaniu znalazła się najlepsza absolwentka w szkole Katarzyna Pydynkowska ze średnią 5,23. Zaproszony gość skierował do wszystkich uczniów życzenia sukcesów edukacyjnych i dobrych wyborów w dorosłym życiu. Dyrektor szkoły Piotr Filipiak życzył abiturientom osiągnięcia jak najlepszych wyników z matury, powodzenia na egzaminie zawodowym oraz realizacji marzeń i ambicji życiowych. Podziękował również nauczycielom za rzetelną pracę. Atmosferę pożegnania dodatkowo podkreślił krótki program artystyczny oraz prezentacja multimedialna z życia szkolnego klas technikum zawodowego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego.

Dnia 15. kwietnia 2013 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu pt. "Dzieje rodzin pomorskich w XX wieku" organizowanego przez Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Trzecie miejsce i nagrodę w kwocie 500 zł otrzymała Katarzyna Pydynkowska uczennica czwartej klasy technikum handlowego w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu. W ramach konkursu uczennica napisała pracę o losach rodziny emerytowanego nauczyciela ZS nr 3 pana Czesława Kloskowskiego.
Konkurs zorganizowany został dla uczniów pomorskich szkół licealnych. Na konkurs wpłynęło 30 prac. Dnia 11. kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, której przewodniczył prof. Maciej Hejger. Na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 26. kwietnia 2013 r. zostali zaproszeni: autorka pracy Kasia Pydynkowska, nauczyciel prowadzący pani Jolanta Chojnacka oraz dyrekcja szkoły.EKOLOGICZNE FASCYNACJE

W dniach 8-11 kwietnia 2013 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu wzięli udział w projekcie ekologicznym "Przyrodo nie znikaj!", który dotyczy promowania bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w malowniczej wsi Lipie koło Połczyna Zdroju.

W ekologicznych fascynacjach uczestniczyło 30 uczniów z klas: III TFM, II h i II ha. Celem wycieczki było zdobycie wiedzy na temat szeroko pojętej ekologii. Uczniowie wzięli udział w licznych zajęciach z bioróżnorodności, dowiedzieli się o roli przyrody w zmianie klimatu i jak zachęcić innych do bycia EKO. Wieczorem, w ramach integracji, odbyło się ognisko.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W drugim dniu projektu uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Międzyzdrojów, gdzie zwiedzili Muzeum Przyrodnicze Parku Wolińskiego oraz odbyli pieszą wycieczkę do Wolińskiego Parku Narodowego. Tutaj mieli okazję zobaczyć z bliska żubry oraz wiele innych zwierząt. Punktem kulminacyjnym pieszej wędrówki była Kawcza Góra (61 m.n.p.m), skąd młodzież podziwiała piękne widoki na Świnoujście i Niemcy.
Trzeciego dnia pobytu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej odbyły się bardzo interesujące zajęcia w laboratorium. Uczniowie samodzielnie wykonywali preparaty mikroskopowe i badali stopień zanieczyszczenia wody. Spacery po pięknej okolicy stały się uzupełnieniem wiedzy zdobytej na zajęciach teoretycznych i ukazały piękno okolicznej fauny i flory.
Czwarty i zarazem ostatni dzień uczniowie spędzili w Dobrzycy, w której znajdują się Ogrody Tematyczne "HORTULUS". Mogli tam podziwiać nie tylko kompozycje roślinne, ale także oryginalne elementy architektury ogrodowej.
Opiekunami grupy byli p. Alina Jackowska, p. Elżbieta Grzech i ks. Mateusz Balina. Projekt, w którym uczestniczyli uczniowie, współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Relację z wycieczki przygotowały
uczennice klasy II ha - Katarzyna Żółtowska i Andżela BilewiczUdział ZS nr 4 RCKU
w akcji "Dzień Dawcy Szpiku dla Mikołaja i Innych"


W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku. W Wałczu zorganizowana została akcja "Dzień Dawcy Szpiku dla Mikołaja i innych". Mikołaj to uczeń jednej z wałeckich szkół ponadgimnazjalnych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Postanowiliśmy, jako szkoła przyłączyć się do akcji. W piątek 22 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z Piotrem Kuternowskim, jedynym dawcą szpiku z Wałcza. Pan Piotr przedstawił zasady funkcjonowania fundacji DKMS oraz wyjaśnił jak zostać dawcą szpiku. Zainteresowanie ze strony uczniów jak i nauczycieli była bardzo duże.
W sobotę 23 marca w Wałeckim Centrum Kultury odbył się Dzień Dawcy Szpiku dla Mikołaja i Innych. W gronie wolontariuszy pomagających w akcji byli nasi uczniowie: P. Otto, K. Lis, N. Jarzeńska, N. Ozdoba, R. Książek, A. Sobecka, A. Ujmowicz, A. Suska, A. Rusiecka, P. Freimut, oraz M. Jarosiński, opiekunem grupy wolontariuszy był p. Dawid Porębiak.
350 osób zdecydowało się zostać potencjalnymi dawcami szpiku. Wśród rejestrujących się nie zabrakło uczniów jak i nauczycieli "Rolnika".

Każdy, kto zarejestrował się w bazie DKMS
może uratować komuś życie!
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat WałeckiSprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.