Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Święto Szkoły - IV Festiwal Nauki w ZS nr 4 RCKU

W tym roku Festiwal Nauki, który tradycyjnie połączony jest ze Świętem Szkoły, skupiony był na tematyce związanej z ekologią i recyklingiem. W związku z tym, że jesteśmy placówką posiadającą Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, chcieliśmy zaakcentować, że dbamy również o nasze środowisko - przyświecało nam hasło: "Na ekofali popłyniesz dalej".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Od 10 grudnia 2012r. miały miejsce w szkole różne konkursy, turnieje i quizy. Wszystkie łączył "wspólny mianownik" - ekologia. Nasi uczniowie zmagali się także na boisku siatkarskim, a także przed monitorami komputerów. Ponadto zorganizowano wystawki tematyczne, które pokazały w jaki sposób można zrobić "coś z niczego", tzn. jak powtórnie wykorzystać różne surowce. Oglądających zadziwiała pomysłowość zastosowań rzeczy, które zostały uznane za "śmieci". Podobne emocje związane z oglądaniem wystawek towarzyszyły gimnazjalistom, którzy 13 grudnia odwiedzili naszą szkołę.
Jednak najważniejszy był Wielki Finał IV Festiwalu Nauki. 14 grudnia wszyscy udaliśmy się na oficjalną akademię do kina "Tęcza". Tam miało miejsce uroczyste podsumowanie naukowego tygodnia połączone z występami artystycznymi.
Uroczystość została poprowadzona przez Łukasza Zupnika z III TI i Monikę Izbicką z IV TH. Podczas akademii wystąpiło wielu szkolnych artystów, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska, ze względu na ich liczebność. Mogliśmy obejrzeć: skecze kabaretowe, występ uczniów klas pierwszych, tańce w wykonaniu dziewcząt i chłopców, pokazy akrobatyczne, a także wysłuchać piosenek w wykonaniu zespołu "Puenta" oraz szkolnego zespołu "The Rolnik Stones". Wszyscy świetnie się bawili, a niejeden uczeń występujący tego dnia na scenie pokazał swój ukryty talent.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Jechaliśmy, szliśmy i płynęliśmy!
Rajd rowerowo-kajakowy - pieszy nordic walking


W minioną sobotę (10.11.2012r.) nauczyciele i uczniowie ZS nr 4 RCKU oraz mieszkańcy miasta wzięli udział w rajdzie rowerowo - kajakowo - pieszym nordic walking.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rajd został zorganizowany z okazji otrzymania przez naszą szkołę Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalną w powiecie, która może pochwalić się takim Certyfikatem. W rajdzie wzięło udział ponad 130 osób, które pomimo listopadowej aury, dzielnie promowały zdrowy styl życia. Rajd obejmował trzy rodzaje aktywności sportowej, więc każdy mógł wybrać odpowiednią dla siebie formę (trasa rowerowa, trasa piesza nordic walking lub tor kajakowy). Wszyscy, wyposażeni w kijki, rowery lub wiosła, chętnie ruszyli wyznaczonymi trasami. Każda z grup szczęśliwie dotarła do celu, gdzie czekała już gorąca grochówka i pyszna kiełbaska z grilla.
Tego dnia nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy Wałcza tworzyli jedną społeczność - społeczność ludzi, którzy manifestują zdrowy styl życia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wałcz - Święto Niepodległości
Powiat Wałecki

W dniu 12 listopada 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 3 Wałczu zorganizowali uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości.
Nauczycielki Małgorzata Angel i Martyna Ejma już od kilku tygodni przygotowywały z młodzieżą przedstawienie słowno - muzyczne . Uczniowie zaprezentowali krótką historię oraz twórców tamtego okresu. Zarecytowane wiersze Tuwima, K. I. Gałczyńskiego oraz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wprowadziły w nastrój radości podkreślając wartość wolności zdobytej przed 84.laty. Patriotyczne utwory muzyczne przygotował z zespołem pan Dariusz Izban. Na zakończenie młodzież mogła wysłuchać utworu Czesława Niemena pt. "Dziwny jest ten świat" oraz obejrzeć prezentację multimedialną związaną z dziwnością świata, w której obecne jest okrucieństwo, wojny, nienawiść i agresja. Prezentacja stanowiła chwilę zadumy nad tym, aby każdego dnia stawać się lepszym wykorzystując wywalczoną przed laty wolność.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Scenografię do apelu przygotowali sami uczniowie, rozwieszając kilkadziesiąt plakatów swoich kolegów i koleżanek na auli oraz szkolnych korytarzach. Po uroczystej akademii Małgorzata Angel wręczyła nagrody uczniom, którzy zostali laureatami konkursu na plakat ogłoszonego miesiąc temu. Pierwsze miejsce zajął Krzysztof Januszewski, drugie Patryk Zajda, trzecie Ewelina Grabowska, natomiast wyróżnienie otrzymał Marcin Czechowski. Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ucieszyły fil listów i stały się motywacją dla uczestników w przyszłym roku.Uczniowie ZS nr 3 na warsztatach o asertywności
Powiat Wałecki

Uczniowie ZS nr 3 w Wałczu 9 listopada wzięli udział w jesiennych "Warsztatowych piątkach" organizowanych przez Centrum Informacji Młodzieżowej Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Podczas zajęć na temat: "Asertywność - co to takiego?" uczestnicy Koła Młodego Psychologa: Katarzyna Pydynkowska, Ewelina Adamowicz, Paula Stecka, Grzegorz Mędrak oraz Sławomir Nowak wraz z opiekunem - Joanną Włodarczyk-Załęską zdobywali umiejętności z zakresu asertywnej komunikacji, tworzenia odpowiednich relacji w grupie i zespole, zachowań w sytuacjach codziennych, wymagających negocjacji i umiejętności odczytywania intencji rozmówcy. Na zajęciach odbywały się dyskusje, praca w grupach i prezentacje wypracowanych przez grupy materiałów. Uczestnicy wypełniali test "Czy jesteś asertywny?", z wyników którego mogli się dowiedzieć, na jakim poziomie asertywności pozostają. W czasie warsztatów uczniowie przyswoili sobie podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji i zachowań asertywnych. Pracowali nad zwiększeniem świadomości siebie: swoich uczuć, postaw, wartości, sposobów funkcjonowania w grupie. Mieli możliwość uświadomienia sobie swoich mocnych i słabych stron. Ćwiczyli rozwój kompetencji interpersonalnych i psychologicznych poprzez doskonalenie umiejętności porozumiewania się.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczyli się radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pewności siebie i asertywnego reagowania na manipulacje oraz próby wyprowadzenia z równowagi, np. w trakcie komunikacji z trudnym rozmówcą. Jak ważne są umiejętności zachowań asertywnych doświadczają wszyscy, szczególnie młodzi ludzie. To oni najlepiej wiedzą, ile razy muszą się zmierzyć z odmową pójścia na wagary, wypicia alkoholu czy zapalenia papierosa itd. Ważne jest, żeby wiedzieć jak umiejętnie odmawiać. Należy przede wszystkim zadbać o zaspokajanie swoich potrzeb zgodnie z wyznawanymi wartościami, a nie godzić się na coś, co jest z nimi sprzeczne. Dobrze jest mówić innym o swoich uczuciach i postawach stosując komunikaty typu "ja". Najważniejsze jest to, aby odróżniać zachowania asertywne od zachowań agresywnych i uległych. Nie wystarczy tylko mówić "nie" i wszystkim po kolei odmawiać, bo nie o to chodzi. Tak zachowują się osoby agresywne. Nie powinniśmy także godzić się na wszystko, zaspokajając potrzeby innych przy jednoczesnym zaniedbywaniu swoich tylko dlatego by nie urazić znajomych, przyjaciół itd. Tak postępują osoby uległe. Aby mieć poczucie sprawczości i świadomie kierować własnym życiem warto być asertywnym - zadbać najpierw o siebie, a dopiero później o innych. To się opłaca - jesteśmy wtedy zadowoleni z siebie i czerpiemy radość z życia, bo sami je kreujemy.

Joanna Włodarczyk-ZałęskaDziałania profilaktyczne w ZS nr 3

W czwartek (27 września) i w piątek (28 września) w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu gościły animatorki profilaktyki z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Szczecinie. Panie Agnieszka Michalska i Anna Wiśniewska przeprowadziły dwugodzinne warsztaty wśród uczniów czternastu klas Technikum Zawodowego nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Ochotniczego Hufca Pracy. Trenerki realizowały program profilaktyczny dla młodzieży pt. "Bądź sobą bez chemicznych wsporników", którego głównym celem było ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki wśród dzieci i młodzieży. Program bazował na założeniach profilaktyki pozytywnej, w której ważnym elementem było wzmacnianie mocnych stron i zasobów, i był realizowany w formie warsztatów psychoedukacyjnych. Treści i forma zajęć grupowych zostały dostosowane do odbiorców w zależności od kategorii wiekowej tak, aby były odpowiednie do możliwości i potrzeb uczestników. Prowadzące wykorzystywały podczas zajęć różne metody: dyskusję, odgrywanie scenek, burze mózgów, moderacje.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizacją zajęć zajęła się pedagog szkolna - p. Joanna Włodarczyk-Załęska, która już w czerwcu zarezerwowała termin warsztatów dla swojej szkoły. Wiosną 2012 roku nawiązała kontakt z SEKRETARIATEM DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - Centrum Informacji Młodzieżowej, które systematycznie przesyłało NEWSLETTER-y. Jedną z takich ofert było zaproszenie dla szkół do udziału w bezpłatnym programie profilaktycznym w ramach realizacji projektu unijnego i z niego właśnie pedagog skorzystała chcąc poszerzyć ofertę i zakres działań profilaktycznych realizowanych w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu.

Joanna Włodarczyk-ZałęskaSprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.