Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Halloween w ZS nr 4 RCKU w Wałczu

Czwarty rok z rzędu punktem kulminacyjnym halloweenowych obchodów w ZS nr 4 RCKU był Szkolny Konkurs na Najciekawszy Strój na Halloween. We wtorkowe przedpołudnie, 30 października 2012 roku odbył się apel przygotowany przez p. Angelikę Raczkowską-Goszczyk oraz p. Ewelinę Gutowicz.
Dwóch konferansjerów rozpoczęło apel, przedstawiając ciekawe informacje na temat święta Halloween. Następnie, ogłoszono zwycięzcę Konkursu na Prezentację Multimedialną na temat Święta Halloween - Jolantę Marciniak z I TE. W związku z ogromną popularnością Konkursu na Lampion z Dyni oraz wciąż przybywającymi lampionami, co jeden to piękniejszy, komisja konkursowa musiała odłożyć ogłoszenia wyników. Miejsce I otrzymała Michalina Żegiestowska z I TGb, miejsce II zajął Piotr Pendrak z I TI, a miejsce III zdobyła Anita Grabowska z III GD. Wyróżnione zostały dwie uczennice Oktawia Poturalska z III TE oraz Ewelina Ogrodnik z IV TŻ. Po zapaleniu lampionów konkursowych, młodzież prezentowała swoje straszne kostiumy przy rytmach teledysku Micheala Jacksona "Thriller". Wszyscy uczestnicy konkursu wyróżniali się szalonymi pomysłami i ogromną kreatywnością.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Halloweenowe jury w składzie p. Dorota Matuszak-Klupczyńska - dyrektor szkoły, p. Angelika Raczkowska-Goszczyk, p. Ewelina Gutowicz oraz p. Agnieszka Cierpikowska, które także pojawiło się w przebraniu, po długiej debacie ogłosiło zwycięzców, a mianowicie: I miejsce: Zabójcza Panna Młoda - Klaudia Jankowska II TG, II miejsce: Szaman podróżujący w czasie - Dawid Jodłowski I TI, III miejsce: Mumia - Dominik Kopeć I TI, wyróżnienia: Mroczna Pokojówka - Stefania Stankiewicz II TG oraz Big Baby - Rafał Kołodziej IV TE. W czasie halloweenowej imprezy wystąpiła po raz kolejny nasza szkolna gwiazda Marta Matyśkiewicz, uczennica klasy III GD, która zagrzewała publiczność zebraną w holu swoim wokalem i rockowym brzmieniem. Dodatkowymi atrakcjami naszej szkolnej uroczystości był Quiz z Wiedzy o Święcie Halloween oraz halloweenowy poczęstunek dla uczestników oraz gości. P. Bernadetta Radziun z klasą II KU przygotowała pieczone krwiste jabłka, ostro przyprawioną zupę dyniową oraz piekielnie mocny jabłecznik. Dzięki okazanemu wsparciu mieliśmy okazję posmakować typowe halloweenowe przekąski, które niewątpliwie podniosły walory zabawy promującej kulturę obszarów anglojęzycznych. Nadrzędnym celem konkursu nie było sztuczne zaszczepianie zwyczajów Halloween w ogólnie pojętej obyczajowości, tylko zapoznanie uczniów z kulturą jednego z krajów anglojęzycznych i zwrócenie uwagi na tolerancję wobec innej kultury.Dzień Edukacji Narodowej w ZS nr 4 RCKU w Wałczu

Z udziałem dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty i Józefa Kropielnickiego Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w dniu 14 października w ZS nr 4 RCKU w Wałczu odbyły się uroczyste obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki
Z tej właśnie okazji odbył się uroczysty apel, który prowadzili: Anna Małachowska (III TE) i Łukasz Zupnik (III TI). Jako pierwsza głos zabrała dyrektor Dorota Matuszak-Klupczyńska. Starosta Wałecki podarował wszystkim nauczycielom i pracownikom z okazji ich święta. W programie artystycznym, który został przygotowany specjalnie na tę okazję zaproszeni goście mogli wysłuchać m.in. piosenki pt. "Tanie Dranie" wykonanej przez Tomasza Krawczyka i Arkadiusza Sienkiewicza (II TI), która porwała do zabawy całą publiczność. Następnie Patryk Jęckowski (III TI) i Maciej Cichocki (IV TI) zaprezentowali skecz pt. "Dzwoniec na egzaminie", który sądząc po aplauzie, bardzo się wszystkim podobał. Drugi skecz pt. "Studniówka", który został przyjęty przez publiczność równie gorącymi brawami zaprezentowali: Maciej Cichocki (IV TI), Rafał Zaremba (III TI) i Łukasz Zupnik (III TI). Gwoździem programu okazała się świetna piosenka pt. "Nauczyciele - RCKU" autorstwa Łukasza Zupnika, którą brawurowo wykonali: Arkadiusz Sienkiewicz (II TI), Jacek Sienkiewicz (II TI), Tomasz Krawczyk (II TI) i Patryk Jęckowski (III TI).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nad całością programu artystycznego czuwały:
p. Anna Dyker i p. Romana Kosmalska.
Stowarzyszenie Amnesty International od ponad 10 lat angażuje się w edukację praw człowieka.
Powiat Wałecki

W tym czasie zostało zrealizowanych wiele projektów, które zaowocowały powstaniem ogólnopolskiej sieci grup szkolnych oraz trenerów i trenerek AI. Chcąc dalej rozwijać wśród młodych ludzi wiedzę o prawach człowieka i entuzjazm do działania na rzecz pozytywnych zmian na tym polu, powstał projekt, który mamy nadzieję, trafi do szerokiej grupy odbiorców, obejmie całą Polskę, ale jednocześnie będzie nakierowany na działanie w lokalnej społeczności. Projekt "Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach" jest odpowiedzią na potrzebę szerzenia idei współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie, ale też przekazywania umiejętności skutecznego działania -w tym przede wszystkim pracy metodą projektu.
W jesiennej edycji projektu uczestniczy Szkolna Grupa Amnesty International nr 77 z ZS nr 3 w Wałczu pod kierunkiem Anny Pienkoś oraz uczniowie Gimnazjum nr 2 pod kierunkiem Magdaleny Siemieńczuk. Obie grupy zadeklarowały współpracę. Projekt jest przedsięwzięciem na niespotykaną do tej pory skalę w Polsce. O jego powodzeniu przesądzi zaangażowanie wszystkich osób, które włączają się w realizację w różnych rolach.
Działania grup są koordynowane przez osobę odpowiedzialną z biura Stowarzyszenia AI w Warszawie.

Co otrzymuje grupa:
 • Dostęp do platformy e-learningowej i kurs e-learningowy składający się z 12 części/etapów;
 • opiekun/ka otrzymuje scenariusze warsztatów;
 • 3 warsztaty przeprowadzone przez animatora/animatorkę (wrzesień-grudzień);
 • Bieżące wsparcie animatora/animatorki;
 • Wsparcie techniczne w razie problemów w korzystaniu z platformy.
Uczestnik/uczestnika, czyli osoby tworzące grupy projektowe:
 • Uczestniczą w kursie e-learningowym (wrzesień-grudzień), zapoznają się z materiałem udostępnianym co tydzień na platformie e-learningowej (długość czasu korzystanie z platformy dowolna, termin dogodny dla uczestnika, ale w ramach czasowych danego tygodnia);
 • Uczestniczą w spotkaniach grupy mniej więcej raz na dwa tygodnie;
 • Realizują własny projekt, którego plan uczestnicy/uczestniczki opracują podczas 3 miesięcy trwania kursu e-learningowego i warsztatów.
Stowarzyszenie Amnesty International jest organizatorem projektu i koordynuje go w skali ogólnopolskiej. Sprawuje opiekę merytoryczną nad kursem i działalnością animatorów/animatorek. Odpowiada też za kwestie organizacyjne, dostarcza materiały animatorom/animatorkom oraz zwracam im koszty dojazdu na warsztaty do grup.
Red. Anna Pienkoś
Na podst. http://materialy.prawaczlowiekateraz.plDziałania profilaktyczne w ZS nr 3

W czwartek (27 września) i w piątek (28 września) w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu gościły animatorki profilaktyki z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Szczecinie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Panie Agnieszka Michalska i Anna Wiśniewska przeprowadziły dwugodzinne warsztaty wśród uczniów czternastu klas Technikum Zawodowego nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Ochotniczego Hufca Pracy.
Trenerki realizowały program profilaktyczny dla młodzieży pt. "Bądź sobą bez chemicznych wsporników", którego głównym celem było ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki wśród dzieci i młodzieży. Program bazował na założeniach profilaktyki pozytywnej, w której ważnym elementem było wzmacnianie mocnych stron i zasobów, i był realizowany w formie warsztatów psychoedukacyjnych. Treści i forma zajęć grupowych zostały dostosowane do odbiorców w zależności od kategorii wiekowej tak, aby były odpowiednie do możliwości i potrzeb uczestników. Prowadzące wykorzystywały podczas zajęć różne metody: dyskusję, odgrywanie scenek, burze mózgów, moderacje.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizacją zajęć zajęła się pedagog szkolna - p. Joanna Włodarczyk-Załęska, która już w czerwcu zarezerwowała termin warsztatów dla swojej szkoły. Wiosną 2012 roku nawiązała kontakt z SEKRETARIATEM DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - Centrum Informacji Młodzieżowej, które systematycznie przesyłało NEWSLETTER-y. Jedną z takich ofert było zaproszenie dla szkół do udziału w bezpłatnym programie profilaktycznym w ramach realizacji projektu unijnego i z niego właśnie pedagog skorzystała chcąc poszerzyć ofertę i zakres działań profilaktycznych realizowanych w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu.

Joanna Włodarczyk-Załęska


Na dobry początek roku szkolnego

We wtorek - 25 września - w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu odbyły się zebrania z rodzicami uczniów. Pierwsze spotkanie było dla rodziców uczniów klas pierwszych. Dyrektor szkoły - p. Piotr Filipiak udzielił informacji na temat nowej podstawy programowej obowiązującej pierwsze klasy. Przedstawił rodzicom nauczycieli, wychowawców oraz pozostałą kadrę ZS nr 3. Poinformował o zasadach funkcjonowania w szkole. Pedagog szkolna - Joanna Włodarczyk-Załęska opowiedziała o trudnych początkach nauki w szkole ponadgimnazjalnej i stopniowej aklimatyzacji uczniów w nowym środowisku. Zwróciła uwagę na to, jak ważne są: systematyczne uczęszczanie do szkoły i odrabianie lekcji o stałych porach w godzinach popołudniowych oraz odpowiedni długi sen. Zwracając uwagę na okres dojrzewania i chęcią "bycia dorosłym" opowiedziała o zachowaniach ryzykownych młodych ludzi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W celu uniknięcia problemów w pracy wychowawczej szkoły i rodziców zachęcała ich do ścisłej i systematycznej współpracy z kadrą pedagogiczną ZS nr 3. Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas maturalnych i ich rodziców. Dyrektor Szkoły poinformował zebranych o ostatnich wynikach matur oraz o zasadach zdawania egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W celu pomocy tegorocznym maturzystom w przygotowaniu się do egzaminów poinformował o opracowanym unijnym projekcie, w ramach którego będą realizowane dodatkowe zajęcia z matematyki i języków obcych. To świetna, darmowa i organizowana na terenie szkoły oferta, do której p. Piotr Filipiak serdecznie zachęcał. Przypomniał także o często popełnianych przez uczniów błędach w przygotowywaniu się do egzaminu dojrzałości. Wystąpienie pedagoga szkolnego dotyczyło stresu przed maturą. Pani Joanna Włodarczyk-Załęska udzieliła wskazówek, w jaki sposób obniżyć stres, odpowiednio wykorzystywać go do nauki materiału o różnym stopniu trudności i w rezultacie panować nad nim, aby w końcowym efekcie zapewnić sobie sukces w postaci dobrze zdanych egzaminów.
Joanna Włodarczyk-ZałęskaKocham, lubię, szanuję... nie śmiecę!

Dzień 14.09.2012r. był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Tego dnia ZS nr 4 RCKU przyłaczył się do ogólnopolskiej akcji sprzątania świata. Hasło przewodnie akcji brzmiało: "Kocham, lubię, szanuję .... nie śmiecę!". Zatem, uzbrojeni w worki na śmieci i rękawiczki wyruszyliśmy w stronę Morzyc i Pluskoty. Po drodze zbieraliśmy śmieci, co było głównym założeniem tej wyprawy. Uczniowie klas pierwszych, po dotarciu na Pluskotę wzięli udział w zabawach integracyjnych oraz wspólnym ognisku, które dla nich przygotowano. Na starsze klasy również czekały atrakcje: bieg z jeżykiem, przeciąganie liny, wyścigi z zawiązanymi oczami, a także skoki w workach. W konkurencjach najlepszą okazała się klasa III TŻiGD, z kolei wśród klas pierwszych zwyciężyła klasa I TH / I TT. Niewątpliwie rajd okazał się z jednej strony świetną zabawą, a z drugiej bardzo pożyteczną okazją.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat WałeckiPolsko - Litewska przyjaźń w kadrze

Uczestnicy kółka fotograficznego "Chwila" z OHP w ZS nr 3 w Wałczu uczestniczyli w projekcie "Polsko - Litewska przyjaźń w kadrze", która odbyła się w Kołobrzegu w dniach 20 -24 sierpnia 2012 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Całość polskiej grupy stanowili uczniowie wałeckiego hufca z Zespołu Szkół nr 3 oraz Gimnazjum dla Dorosłych z Zespołu Szkół Miejskich nr 2. Fundatorem tego przedsięwzięcia był Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, który wspiera finansowo i merytorycznie realizację pomysłów młodych ludzi. W spotkaniu wzięło udział 20 Polaków i Litwinów do 18 roku życia. Głównym celem projektu była integracja młodzieży z Polski i Litwy oraz poszerzenie wiedzy uczestników na temat kultury i sztuki obu krajów. Młodzież nabyła również nowych umiejętności fotograficznych. Stronę litewską reprezentowała młodzież ze szkoły im. Tito Masiulisa z Kowna. W trakcie wymiany duży nacisk położony został na aktywność fizyczną oraz na edukację ekologiczną. Wałecka młodzież wraz z opiekunami: komendantem hufca Ireneuszem Gaworkiem i wychowawczynią, a jednocześnie opiekunem kółka Małgorzatą Angel, realizowali szereg działań zaplanowanych w projekcie. Wspólnie analizowali harmonogram pobytu udoskonalając go swoimi pomysłami.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Plan wyjazdu był bardzo zróżnicowany. Każdy dzień rozpoczynał się grami poznawczymi oraz energizerami, które wyposażały młodzież energią na cały dzień. Chętnie uczestniczono w zajęciach plastycznych, na których w formie konkursów było wyłonione logo projektu. Wygrał je Jarosław Brzeziak. Ekologia zajmowała szczególne miejsce w projekcie. Wykonano prace plastyczne z wykorzystaniem odpadów biodegradowalnych oraz tych, które rozkładają się setki lat. Młodzież zorganizowała także sprzątanie najbliższego terenu, aby pokazać mieszkańcom Kołobrzegu oraz licznym turystom, że od siebie należy zacząć naprawianie świata. Podchody fotograficzne również sprawiły młodzieży duże zadowolenie. W 4 - osobowych polsko - litewskich grupach odnajdywano dziesięć obiektów rozmieszczonych w całym Kołobrzegu. Wynikiem wykonanych fotografii była wystawa fotograficzna połączona z oceną poszczególnych grup. Wieczorami uczestnicy projektu zapoznawali się z prezentacjami multimedialnymi na temat swoich krajów przygotowanych jeszcze przed przyjazdem. Wałecka młodzież promowała szczególnie swój region chwaląc zalety Wałcza i Powiatu Wałeckiego. Nie zabrakło również plażowania nad Bałtykiem oraz dyskotek, które przełamywały wszystkie bariery językowe.
Nowością dla wielu uczniów było zmierzenie się z "nordic walking". Na plażowym piasku nie było to łatwe jednak każdy dał z siebie wszystko i pod opieką instruktora pokonał całą trasę.
Na koniec projektu młodzież przygotowała wernisaż, na którym zostały zaprezentowane prace fotograficzne i plastyczne uczestników dokumentujące przebieg wymiany. Na wernisażu był obecny Konsul Litewski Wiesław Wierzchoś, Wojewódzki Komendant OHP ze Szczecina Artur Szałabawka, przedstawiciele władz Kołobrzegu oraz uczestnicy projektu. Goście mieli także okazję obejrzeć jedyne w swoim rodzaju foto-pamiętniki, które uczestnicy prowadzili podczas projektu opisując swoje codzienne wrażenia ozdabiając go zdjęciami, a także wspólną kronikę przyjaznego spotkania.
Projekt wymiany polsko - litewskiej zakończył się zawiązaniem przyjaźni i planami tworzenia nowego projektu na przyszły rok w celu rewizyty w Kownie.
Międzynarodowy obóz młodzieżowy w Olsztynie

25 lipca br. o godz. 6.00 rano grupa 32 uczniów wałeckich szkół ponadgimnazjalnych wyjechała na Międzynarodowy Obóz do Olsztyna, który w całości sfinansowany został z budżetu Powiatu Wałeckiego.
Podczas jedenastodniowego pobytu młodzież naszego Powiatu oprócz zwiedzania najciekawszych zakątków regionu, będzie miała okazję do podszlifowania języków obcych. Nasi uczniowie w Olsztynie spotkają bowiem grupę niemiecką oraz rosyjską. Opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu.W dniu 19 czerwca 2012 r. uczestnicy wałeckiego OHP z ZS nr 3 wzięli udział w wycieczce do Trójmiasta.

Opiekunami byli: komendant hufca Ireneusz Gaworek i wych. Małgorzata Angel oraz szkolna pielęgniarka Halina Preś. Z okazji zakończenia roku szkolnego kadra hufca wraz z młodzieżą zaplanowała podróż będącą nagrodą dla uczniów za całoroczne wysiłki dążące do osiągnięcia planów szkolnych. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i rozliczeniu się ze wszystkimi zobowiązaniami szkolnymi, odprężona i pełna energii grupa dwudziestoosobowa wyruszyła z samego rana busem do Gdyni, gdzie po spacerze po porcie na Skwerze Kościuszki zwiedziła Akwarium Gdyńskie zwane Oceanarium. Po morskich emocjach wyruszono do Sopotu. Głównym celem tego atrakcyjnego miasta był spacer po słynnym i pięknym Molo oraz po sopockim Monciaku "deptaku" - głównej ulicy spacerowej - miejscu pełnym wyjątkowego klimatu. Tam taż znaleziono miejsce na wspólny obiad. Przed wyjazdem młodzież obejrzała bardzo ciekawą wystawę fotograficzną pt. "Okiem mewy", którego sponsorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczestnicy kółka fotograficznego CHWILA, którzy byli również na tej wycieczce, podpatrywali interesujące kadry i wykorzystane światło na zaprezentowanych fotografiach. Po posiłku wycieczka wyruszyła do Gdańska z ciekawością zobaczenia gdańskiej "Strefy Kibica". Wejście na strefę było niełatwe, ponieważ każdego czekała osobista kontrola i wiele zakazów wnoszenia na teren strefy różnych przedmiotów. Ogromy teren otoczony był ekipą ochroniarzy. Dookoła czekały w pogotowiu karetki z pomocą medyczną. Wewnątrz natomiast atrakcje piłkarskie w postaci stoisk z gadżetami Euro, wielki telebim, miejsca do pamiątkowych zdjęć i puby. Po obejrzeniu słynnej strefy młodzież wyruszyła na Stare Miasto na ulicę Długą by przywitać się z gdańskim Neptunem. Klimat Gdańska w kontekście mistrzostw piłkarskich czuło się na każdym kroku. Pełni wrażeń wszyscy szczęśliwie powrócili do domów jeszcze przed zmrokiem.

Małgorzata AngelPOŻEGNANIE ABITURIENTÓW SZKOŁY ZAWODOWEJ

Dnia 15. czerwca 2012 r., w samo południe, w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu pożegnani zostali uczniowie klas programowo najwyższych Zasadniczych Szkół Zawodowych. Uroczystość uświetnili goście - Wicestarosta Wałecki Pan Jerzy Goszczyński oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Pan Józef Kropielnicki. Podczas uroczystej akademii młodzież zaprezentowała program artystyczny, wręczono świadectwa, dyplomy, nagrody i listy gratulacyjne dla rodziców. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki"Edukacja dla godności" - podsumowanie projektu.

Wszyscy dostrzegamy, że ludzi biedni znacznie gorzej radzą sobie z codzienną rzeczywistością. Często są dyskryminowani ze względu na swoje ubóstwo, pozbawieni możliwości samodzielnego decydowania o swoim życiu, a nawet odzierani z godności. Amnesty International zwraca uwagę na to, że ubóstwo jest problemem prowadzącym do naruszeń praw człowieka. Najwięcej praw łamanych jest w krajach Globalnego Południa.

12 czerwca 2012 r. Szkolna Grupa AI nr 77 zakończyła pracę nad całorocznym międzynarodowym projektem AI "Edukacja dla Godności". Projekt miał na celu: 1. ukazać, że ubóstwo to nie tylko brak dochodu, ale przede wszystkim brak respektowania praw człowieka, brak bezpieczeństwa, dyskryminacja i brak możliwości decydowania o własnym losie; 2. uświadomić skalę zjawiska, nierozerwalność związku ubóstwa z prawami człowieka (prawa są kluczem do wyjścia z pułapki ubóstwa, np. prawo do głosu); 3. stworzyć możliwości działania i wspierania osób żyjących w ubóstwie, których prawa są łamane (warsztaty i akcje - zbieranie podpisów pod petycjami, ulotki).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tematy projektu:
 • prawo do życia w godności,
 • prawo do zdrowia,
 • prawo do edukacji,
 • prawo do mieszkania,
 • prawo do decydowania o własnym losie,
 • promowanie równości, partycypacji społecznej, wartości godnego życia.
Zrealizowaliśmy 13 spotkań, co dało łącznie 28 godzin poświęconych tej tematyce. Dzięki edukacji o prawach człowieka uczestnicy projektu mogli poznać problem ubóstwa w skali globalnej (warsztaty) oraz podjąć aktywne działania na rzecz jego eliminowania (zbieranie podpisów pod petycjami "Oczyść Deltę Nigru" i "Stop Przymusowym Wysiedleniom w Afryce").Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi na podstawie materiałów dostarczonych przez AI: scenariusze, ulotki, plakaty.

Anna Pienkoś


"Kibicuję Fair Play"

5 czerwca 2012 r. - to Dzień Szkoły bez Przemocy obchodzony w całej Polsce. Już po raz szósty ogólnopolskie święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu wraz z pedagogiem szkolnym Joanną Włodarczyk - Załęską, nauczycielami: Małgorzatą Angel, Mileną Janas, Anną Gniot i Mariuszem Marcinkiewiczem czynnie włączyli się w obchody tego szczególnego dnia.
We wrześniu 2011 r. rozpoczęła się VI edycja Programu społecznego "Szkoła bez przemocy". Zespół Szkół nr 3 w Wałczu zgłosił się po raz kolejny do tego ogólnopolskiego programu. W tym celu jesienią została wypełniona odpowiednia ankieta i deklaracja działań, jakie szkoła zamierza zrealizować w ciągu całego roku szkolnego.
Głównym celem Programu jest zwiększanie poziomu świadomości problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających jej skuteczne zapobieganie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W związku z hasłem przewodnim VI edycji Programu: "Kibicuję Fair Play", integralną częścią tegorocznych obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy jest organizacja zawodów sportowych. W ramach tych obchodów były organizowane międzyklasowe rozgrywki sportowe promujące ideę bezpiecznego kibicowania i zasad fair play.
Poza sportowymi emocjami, uczestnicy kółka fotograficznego "Chwila" przygotowali wystawę fotograficzną pt. "Szkoła bez przemocy - wykorzystaj swój czas". Na szkolnym holu zaprezentowane fotografie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zostały również przygotowane złote myśli znanych ludzi traktujące czas jako dar do wykorzystania.
Chętnie kibicowano swoim drużynom promując jednocześnie zasady Fair Play w słowach znanych piosenek i hymnie kibica. Dzisiejsza akcja jest doskonałym przygotowaniem do przeżywania nadchodzących rozgrywek Euro 2012, podczas których oczywiście wszyscy będą trzymać kciuki za biało - czerwonych.

Joanna Włodarczyk-Załęska
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.