Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Dzień Sportu i Promocji Zdrowia
Powiat Wałecki

Dnia 25 maja 2012r. w ZS nr 4 RCKU odbył się Dzień Sportu i Promocji Zdrowia. W tym roku dzień upłynął pod hasłem "Czas na zdrowie". Festyn rozpoczął się od części oficjalnej, czyli przemówienia Dyrektor Doroty Matuszak - Klupczyńskiej oraz od krótkiego apelu okolicznościowego. Następnie zaproszono wszystkich do wspólnych gier i zabaw oraz do skosztowania zdrowych potraw, które przygotowali uczniowie ze szkoły.
Cyklicznym elementem Dnia Sportu i Promocji Zdrowia był "Bieg Rolnika". Można było podziwiać zmagania uczniów w rozgrywkach w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej i tenisie stołowym. Niezwykłą atrakcją była "ławeczka", na której silni mężczyźni ze szkoły podnosili ciężary. Niezwykłą atrakcją festynu był mecz koszykówki - nauczyciele kontra uczniowie. W tym roku znowu nauczyciele okazali się lepsi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pożegnanie maturzystów

Z udziałem dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego W ZS nr 4 RCKU 27 kwietnia 2012 r. pożegnano tegorocznych maturzystów!
Podczas uroczystego apelu nie zabrakło wspomnień, uścisków i łez. Dyrektor Dorota Matuszak - Klupczyńska wprowadziła wszystkich w sentymentalny nastrój wspominając początki edukacji w Rolniku naszych tegorocznych maturzystów. Atmosferę pożegnania dodatkowo zaakcentował krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów młodszych klas oraz występ zespołu Puenta, w którego skład wchodzą przede wszystkim uczennice klas IV.
Wśród rozdanych świadectw, dyplomów, nagród i listów gratulacyjnych dla rodziców, maturzyści nie zapomnieli o podziękowaniach dla wychowawców i całego grona pedagogicznego. Ponadto każda klasa złożyła na ręce Pani Dyrektor swoje tablo, które niebawem zostanie powieszone na szkolnym korytarzu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie uczennic ZS nr 3 z lekarzem

Powiat Wałecki
W piątek - 25 maja 2012 roku - w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu odbyło się spotkanie uczennic pierwszych klas (I h, I a, I w) z lekarzem - p. Jerzym Batorem.

Jego organizacją zajęły się panie: Ewelina Ludwiczak i Joanna Włodarczyk-Załęska. Pogadanka miała charakter profilaktyczny i jej celem było uzupełnienie wiedzy w zakresie funkcjonowania ciała kobiety i higieny intymnej. Ginekolog opowiadał dziewczętom o płodności, cyklu menstruacyjnym jego prawidłowościach i zaburzeniach. Mówił o wirusie HPV i jego szczepionce, której celem jest
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
zapobieganie nowotworom szyjki macicy. Zachęcał młode kobiety do systematycznego badania ginekologicznego oraz samokontroli piersi w celu wykrycia ewentualnych chorobowych zmian. Przestrzegał przed przypadkowymi, wakacyjnymi kontaktami seksualnymi i wynikającymi z nich konsekwencjami. Na koniec spotkania ginekolog rozdał uczennicom ulotki i kalendarzyki menstruacyjne, a dziewczyny z wyrazami wdzięczności wręczyły lekarzowi kwiaty.
Joanna Włodarczyk-Załęska
Sukces wałeckich fotografów w Szczecinie

Powiat Wałecki
Uczestnicy kółka fotograficznego CHWILA OHP w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu wzięli udział w konkursie fotograficznym pt.: "Człowiek - najlepsza inwestycja" organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. W dniu 15 maja dwoje uczestników CHWILI, Sandra Nowak i Damian Brusiło wraz z nauczycielem Ireneuszem Gaworkiem, wzięli udział w uroczystym wernisażu. Podczas ogłoszenia wyników odebrali cenne nagrody za wyróżnienia.
Na konkurs wpłynęło 169 fotografii z całego województwa zachodniopomorskiego. Poziom prac był bardzo wysoki, tym bardziej uczestnicy kółka fotograficznego CHWILA byli zadowoleni z wyników.
Celem konkursu było poszerzenie wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wiedzy o Unii Europejskiej, zwłaszcza na temat unijnego wsparcia oraz pokazanie przez pryzmat obiektywów szans i możliwości, jakie się z nim wiążą. Temat konkursu "Człowiek - najlepsza inwestycja" była jednocześnie hasłem przewodnim dla całego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Fundatorem nagród za zajęcie I, II, III miejsca oraz za wyróżnienia był Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Nagrody finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Członkowie wałeckiego kółka fotograficznego wraz z opiekunem Małgorzatą Angel są dumni ze swoich reprezentantów i już dziś planują udział w przyszłorocznej edycji tego konkursu.
Małgorzata AngelOstatnia wywiadówka w ZS nr 3 w tym roku szkolnym

We wtorek - 15 maja - odbyło się w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu ostanie już w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami uczniów.
W auli ZS nr 3 przybyłych rodziców powitał dyrektor szkoły - p. Piotr Filipiak, który podsumował pracę szkoły w drugim semestrze. Pedagog szkolna - p. Joanna Włodarczyk-Załęska opowiedziała rodzicom o realizowanym w szkole programie poprawy efektywności kształcenia z matematyki, jego efektach i ewaluacji. Mówiła o zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów z poszczególnych przedmiotów oraz zajęciach wyrównawczych z matematyki. Podkreśliła, że różne działania szkoły kierowane do uczniów w celu poprawy wyników w nauce powinny być wsparte pomocą rodziców w domu. W tym celu przygotowała i wyświetliła prezentację multimedialną na temat "Jak motywować dziecko do nauki?" Omówiła pożądane zachowania rodziców, które wpływają na motywację i stosunek do nauki takie jak: służenie przykładem, dostrzeganie sukcesów i stosowanie pochwał, stawianie racjonalnych wymagań, właściwa organizacja czasu, pomoc w nauce, interesowanie się problemami dzieci, pozytywne emocje, mądre karanie, nagradzanie, zapewnianie dobrych warunków do nauki oraz traktowanie rodzeństwa na równi. Zwróciła uwagę na to, że brak motywacji do nauki wynika najczęściej z nie wykształcenia u dziecka nawyków do uczenia się, bądź też jest skutkiem doznanych przez dziecko niepowodzeń. Zachęcała rodziców do codziennej rozmowy ze swoimi dziećmi podkreślając jednocześnie, że dziecko potrzebuje ich zrozumienia, wsparcia i wiary, że sobie poradzi!
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dalszej części wystąpienia pedagog szkolna poinformowała rodziców o formach i sposobach realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku będą udzielane i organizowane w ZS nr 3 w następnym roku szkolnym.
Na zakończenie zebrania, z powodu zbliżających się już wakacji, pedagog przypomniała rodzicom zasady zachowania bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. W tym celu przedstawiła prezentację na temat: "BEZPIECZNE WAKACJE". Udzieliła kilkunastu następujących rad:
 • Bądź dla dzieci wzorem prawidłowego zachowania - zawsze i w każdej sytuacji.
 • Ucz je, by podczas nieobecności rodziców w domu były ostrożne wobec nieznajomych.
 • Nie ujawniaj miejsc przechowywania wartościowych przedmiotów.
 • Zabroń dzieciom chwalenia się innym, co "fajnego" jest w domu.
 • Bezwzględnie zakazuj dzieciom przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów, napojów.
 • Zakaż im wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych, oddalania się z nieznajomymi.
 • Nie pozwalaj dzieciom jeździć autostopem.
 • Przypomnij o bezpiecznym poruszaniu się po drodze w warunkach złej widoczności oraz zakazie jazdy w stanie nietrzeźwym.
 • Pilnuj, by dzieci korzystały z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych miejsc do uprawiania letnich sportów.
 • Ostrzegaj przed skakaniem do wody.
 • Wykształć w nim zdrowy styl życia - wolny od nałogów.
 • Przypomnij, by na dyskotekach Twoje dziecko bawiło się bez narkotyków i alkoholu.
 • Upominaj, aby strój nie prowokował do napadu.
 • Dowiedz się gdzie dziecko idzie, z kim i kiedy wróci.
 • Wypytaj o koleżanki i kolegów - co robią, gdzie mieszkają, czy mają w domu telefon.
 • Dowiedz się, z jakich stron internetowych Twoje dziecko korzysta.
 • Rozmawiaj z młodym człowiekiem o jego seksualności w celu wzbudzenia samoświadomości oraz poinformowania o konsekwencjach przedwczesnego rozpoczynania życia seksualnego.
 • Zawsze zwracaj uwagę na zachowanie swoich dzieci i ich przyjaciół.
 • Traktuj dziecko poważnie, nie bagatelizuj jego problemów.
 • Codziennie znajdź czas na rozmowę z nim!
Kończąc życzyła rodzicom udanych kontaktów ze swoimi dziećmi, miło wspólnie spędzanego czasu, skutecznego motywowania do nauki oraz udanego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.
Joanna Włodarczyk-Załęska
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.