Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Dzień Flagi

"Już niedługo będziemy obchodzić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 Maja. W te wyjątkowe dni zachęcam do wspólnego przeżywania radości z naszych polskich dokonań.

[...] Gorąco pragnę, aby szkolne uroczystości były okazją do wyrażenia nowocześnie pojmowanego patriotyzmu.

[...] Zależy mi bardzo, aby tym ważnym dla nas wszystkich dniom towarzyszyło mniej patosu, a więcej autentycznej, szczerej radości i dumy, będących nieodłącznymi elementami nowoczesnego patriotyzmu. Chciałbym, aby w każdej polskiej szkole 2 i 3 maja były okazją nie tylko do akademii czy okolicznościowych przemówień, lecz także do poszukiwania takich form świętowania, które trafią do serc i przekonań uczniów.
[...] Apeluję też o wywieszanie flagi. Bądźmy dumni z naszych barw. Niech każdy polski dom zostanie przystrojony w biel i czerwień, aby dać mocny wyraz naszego przywiązania do narodowych symboli i tych wielkich wartości, które kształtowały nas, Polaków, na przestrzeni wieków".

Prezydent RP
Bronisław Komorowski
(List prezydenta z okazji Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja)
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W odpowiedzi na apel Pana Prezydenta Szkolne Koło Historii Wojskowości ZS nr 3 pod kierunkiem Anny Pienkoś przygotowało gazetkę okolicznościową poświęconą Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Świętu Konstytucji 3 Maja. W tygodniu poprzedzającym uroczystości nauczycielka poprowadziła lekcje poświęcone historii barw narodowych, a także historii Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, jest to bowiem stosunkowo młode święto, ustanowione przez Sejm RP w 2004 r.
Członkowie SzKHW zachęcali mieszkańców Wałcza do wywieszenia flagi 2. maja. W tym celu tradycyjnie już przygotowali ulotki. Na frontowej stronie prezentowała się biało-czerwona flaga i hasło "2 MAJA. WYWIEŚ FLAGĘ!" , zaś na odwrocie czytelnik mógł zapoznać się z krótkim rysem historycznym dotyczącym okoliczności ustanowienia święta oraz okoliczności uznania koloru białego i czerwonego za polskie barwy narodowe. Uczniowie przeprowadzali także rozmowy z wałczanami. Inicjatywę chwaliły szczególnie osoby starsze. Jedna z Pań stwierdziła, że fakt, iż tak młodzi ludzie zabiegają o pamięć o polskiej tradycji i wartościach patriotycznych jest, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, niezwykły. Istotnie. Stwierdziliśmy, że patriotyzm nie jest "modny" i szczególnie młodemu pokoleniu kojarzy się z czymś "archaicznym", ale to dlatego, że nie rozumieją istoty tej postawy, dlatego właśnie my - również młodzi mówimy o niej głośno i do niej zachęcamy. Nie można zatracić swojej tożsamości narodowej. - mówią Kasia (III THM), Sławek (I TRM) i Łukasz (III TPS), którzy organizowali akcję. Patriotyzm powinien dziś zyskać nowe oblicze. Nie należy go łączyć tylko z patosem i martyrologią, ale przede wszystkim z dumą i radością z faktu, iż jesteśmy Polakami. Zresztą niebawem, bo już w czerwcu, EURO - wtedy wszyscy staniemy się patriotami ;)
Anna Pienkoś
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.