Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie

Wałcz po stażach zawodowych w Niemczech

We Frankfurcie nad Odrą zakończyły się staże zawodowe dla grupy kucharzy OHP z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu w ramach projektu "Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery". Uczniowie z Wałcza pod opieką Ireneusza Gaworka w okresie 7.05.2017 r. - 20.05.2017 r. zdobywali doświadczenie gastronomiczne w Ośrodku Gastehaus".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nauki pobierali od szefa kuchni pana Egona Richtera. Oprócz prac na kuchni młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w zajęciach popołudniowych w świetlicy ośrodka grając w bilard, tenisa stołowego czy piłkarzyki. Czas wolny spędzała również podczas grilla i gry w kręgle. W weekend pomiędzy tygodniami praktyk, koordynator w ośrodku szkoleniowym pan Michał Ritter zorganizował dla grup kucharzy i murarzy wycieczki do "miasta królów Poczdamu" oraz do Berlina. Grupa zwiedziła Park Sanssouci tzw. pruski Wersal. Większość znajdujących się tam budynków i rzeźb zawdzięcza się Fryderykowi Wielkiemu, który zasiadł na tronie w 1740 roku. Młodzież zauroczyły bogate niskie zabudowy historycznego miasta z małą bramą brandenburską. W sobotę natomiast odbyła się wyprawa do Berlina. Wizyta przy murze berlińskim, w salonie volkswagena oraz w muzeum techniki, gdzie wiekowe pojazdy, różne techniczne nowinki sprzed lat i obecne wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników. Bardzo podobała się wszystkim atmosfera na placu przed bramą brandenburską i na Aleksanderplatz, gdzie pod wieczór zbierają się tłumy ludzi aby wspólnie się bawić. Po dwóch dniach wycieczek, w niedzielę uczniowie spacerowali po obu stronach Odry przy słonecznej pogodzie we Frankfurcie i Słubicach. Podczas ostatnich dni projektu kucharze pod opieką szefa przygotowali wspólny obiad dla grupy ZWK OHP Szczecin oraz opiekunów i instruktorów praktyk. Po spotkaniu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów odbycia staży zawodowych w Niemczech w zawodzie kucharza. Ponad to uczestnicy projektu pod koniec roku szkolnego otrzymają świadectwa i zaświadczenia Europa pozwalające prezen

Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego w PCKZiU
Powiat Wałecki

W dniu 24. marca 2017 roku w ramach "Dni Otwartych szkoły" w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu zorganizowany został turniej tenisa stołowego uczestników hufca oraz uczniów szkoły.

Oprócz PCKZiU organizatorem oraz sędzią głównym zawodów był komendant Hufca Pracy 16-6 Ireneusz Gaworek. Zawody przeprowadzone były w systemie każdy z każdym, co pozwoliło sprawiedliwie wyłonić najlepszych zawodników. Po kilkugodzinnych zmaganiach najlepszym tenisistą okazał się Jakub Grochowicki, który był bezkonkurencyjny we wszystkich rozegranych meczach. Otrzymał statuetkę ufundowana przez OHP. Drugie miejsce zajął uczeń klasy 3 PCKZiU Marcin Batleja, a trzeci był również uczestnik HP z klasy 2 Maciej Ziemniak.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pierwsze i trzecie miejsce w dużej mierze jest wynikiem systematycznych treningów w kole sportowym OHP prowadzonym przez komendanta jednostki I. Gaworka i wych. B. Kamińskiego. Nagrody za trzecie miejsce oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych ufundowała dyrekcja PCKZiU oraz komendant HP 16-6. Na zakończenie wicedyrektor Renata Szalla wraz z komendantem hufca podziękowali wszystkim za zmagania sportowe, pogratulowali zwycięzcom i wyrazili chęć wspierania w przyszłości tego przedsięwzięcia, które na pewno zapisze się w kalendarzu imprez szkolnych może o coraz większym zasięgu.

Ireneusz GaworekŚladami wspólnej przeszłości

9 marca 2017 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu odbyły się spotkania edukacyjne, na których swoją obecnością zaszczycili nas edukatorzy z Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie - p. Orit Margaliot i p. Alex Dancyg.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na spotkanie przybyli także zaproszeni goście: Starosta Powiatu Wałeckiego - p. dr Bogdan Wankiewicz i Wicestarosta - p. Jolanta Wegner.
W spotkaniach wzięli udział uczniowie i nauczyciele nie tylko z naszej szkoły, ale także z LO nr 1 i wszystkich gimnazjów w Wałczu. W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z liczną grupą słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania edukacyjnego z p. Alexem Dancygiem uczniowie mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy poprzez zadawanie pytań związanych z kulturą i historią obu narodów - polskiego i żydowskiego. Niezwykły dar udzielania odpowiedzi naszego gościa sprawił, że atmosfera spotkania była bardzo przyjazna, a słuchacze zaspokoili swoją ciekawość m.in. na temat życia w kibucu, służby wojskowej czy wojennych losów rodziny p. Dancyga.
Kolejne spotkanie, które zostało przeprowadzone przez p. Orit Margaliot, odbyło się w języku angielskim. Wykład o sztuce i warsztaty Last letters spowodowały, że uczniowie chętnie wypowiadali się w języku angielskim i stworzyli zintegrowaną, aktywnie uczestnicząca w zajęciach grupę.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkania edukacyjne Śladami wspólnej przeszłości związane są z realizacją projektu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów, który wynika ze współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie na mocy umowy między Rządem RP a Rządem Izraela.
PCKZiU jest pierwszą szkołą w województwie zachodniopomorskim, która 3 lata temu rozpoczęła współpracę w ramach tego projektu. Wymiernym efektem udziału w projekcie był udział 6 nauczycieli z Powiatu Wałeckiego w ośmiodniowym seminarium edukacyjnym, które odbyło się w ubiegłym roku w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczestnicy spotkań edukacyjnych mieli okazję do chwili refleksji przy wystawie fotograficznej i poetyckiej p. Małgorzaty Angel, a także do wysłuchania piosenki Justyny Steczkowskiej "Austeria" w wykonaniu uczennicy kl. II b - Julii Książkiewicz.
Udział w spotkaniach z niezwykle interesującymi gośćmi - p. Alexem Dancygiem i p. Orit Margaliot z pewnością dostarczył uczniom i nauczycielom nowej wiedzy, która wykracza poza tę przekazywaną na lekcjach.
Realizacja spotkań z edukatorami z Izraela była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego i Dyrekcji PCKZiU w Wałczu, za co serdecznie dziękuję.

Link do wielu ciekawych informacji związanych z tematem -

http://teatrnn.pl/leksykon/node/4376/alex_dancyg_ur_1948_r

Opracowanie: Elżbieta GrzechWałcz - spotkanie z marynarzem

W dniach 6 i 7 marca 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu uczniowie klas technikum mechatronicznego, organizacji reklamy oraz o profilu wojskowymi wzięli udział w prelekcji promocyjnej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przygotowanej przez prelegenta z wojskowej uczelni.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Prezentacja wykonana i przestawiona przez studenta V roku akademii cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Oprócz warunków rekrutacyjnych poruszone były dziedziny rozwoju fizycznego, rozwijania swoich pasji, nauki oraz przyszłej pracy. Uczniowie mieli okazję zobaczyć również filmik z rejsów, na których panowały różne warunki atmosferyczne. Przekazane informacje zapewne przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat proponowanych kierunków oraz ułatwią młodzieży podjęcie decyzji o dalszym kształceniu. Fotorelację ze spotkania wykonały: Katarzyna Sobczak i Natalia Koszykowska - należące kółka fotograficznego "Chwila" z Hufca Pracy 16-6 w Wałczu.

Zdjęcia: Katarzyna Sobczak i Natalia Koszykowska
Kto wyda w tym roku 30 tys. zł na książki? PCKZiU!

Przeprowadzane od 1992 r. przez Bibliotekę Narodową badania stanu czytelnictwa nie pozostawiają wątpliwości - Polacy czytają coraz mniej. Tendencja ta jest najbardziej wyraźna w grupie ludzi młodych. Aby podnieść poziom zainteresowania literaturą i wspierać aktywność czytelniczą uczniów, Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Kultury w 2015 r. przyjęło do realizacji "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

W lutym br. komisja przy Kuratorium Oświaty w Szczecinie, oceniająca projekty działań promujących czytelnictwo przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy z województwa zachodniopomorskiego, doceniła pomysły Teresy Dobosz i Małgorzaty Bochenek ze szkolnych bibliotek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Obu bibliotekom przyznano fundusze na rozwijanie zainteresowań uczniów, wspieranie rozwoju czytelnictwa, w tym uzupełnienie zbiorów o nowości wydawnicze niebędące podręcznikami - po 15 tys. zł na każdą z bibliotek (20% kwoty stanowi wkład własny organu prowadzącego szkołę - Powiatu Wałeckiego). Należy mieć nadzieję, że przedsięwzięte w PCKZiU działania promujące czytanie przyniosą oczekiwany skutek w postaci poprawy stanu czytelnictwa, ale i podniesienia jakości życia uczniów. Wszak obcowanie z książką daje nie tylko przyjemność, ale: poprawia pamięć, kształtuje charakter, rozwija wyobraźnię, wyzwala kreatywność, podnosi samoocenę, relaksuje i odpręża, wpływa na bogactwo słownictwa, pozwala zdobywać kompetencje zawodowe, zwiększa zdolność empatii…Nocny kondycyjny marsz klas wojskowych na 30km 03 i 04.03.2017

Marzec w klasach wojskowych poświęcony jest utrzymywaniu dobrej kondycji marszowej. Ferie zakończone, pogoda nie rozpieszczała, trzeba nadrobić stracony czas i brak ruch. Początek marca, dobry czas i wyjątkowo sprzyjająca pogoda, ciepło, bez opadów, resztki śniegu i lodu zniknęły.

Zbiórka przed szkołą 19.50, sprawdzenie stanów, postawienie zadań z jednoczesnym wręczeniem map z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Jest nas 34 – 30 uczniów i czworo opiekunów. Pozwolę sobie wymienić tych dzielnych uczniów z imienia i nazwiska:
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Klasa I LO:
1. Aftyka Łukasz,
2. Grudzińska Izabela,
3. Grusiecki Mateusz,
4. Kobylańska Natalia,
5. Kowalenko Paula,
6. Libner Kornelia,
7. Lis Krystian,
8. Litwińczuk Mateusz,
9. Rosalski Kacper,
10. Rowińska Wiktoria,
11. Sankowska Alicja,
12. Skibiak Szymon.

Klasa II LO:
1. Bartkowiak Wiktoria,
2. Cywiński Piotr,
3. Czarnota Katarzyna,
4. Domaradzka Honorata,
5. Fraszczyk Dominika,
6. Góraj Kamila,
7. Kokoszka Kewin,
8. Kosnowicz Kaja,
9. Mączka Adrian,
10. Nęcka Adrian,
11. Pacholczak Igor,
12. Pogocka Aleksandra,
13. Waś Piotr.

Klasa III LO:
1. Oleksów Bartosz,
2. Pielech Aleksander,
3. Rozwałka Jakub,
4. Sadzik Adrian,
5. Żurek Patryk.

Opiekunowie; Jola Bacławska, Małgorzata Kuśmierczak, Beata Baszczyn.

Marsz przebiega sprawnie, chociaż miejscami błoto po kostki. Uczniowie I klasy bardzo sprawnie prowadzą do punktów kontrolnych, tempo bardzo dobre – 5km/h – czy wytrzymają. Po 14km krótka przerwa (17 min.) na poprawę oporządzenia, posiłek. Druga klasa przejmuje prowadzenie, tempo nadal 5km/h, pojawiają się drobne błędy w precyzyjnym określeniu punktów kontrolnych, w I klasie pojawiają się objawy zmęczenia. Zmniejszamy tempo, środek lasu do najbliższej miejscowości 5km wszyscy muszą wytrzymać, jak nie niesiemy. Niestety jedna osoba ma odnowioną kontuzję stawu skokowego, pozostało 9km, jest możliwy dojazd i odbiór samochodem, zostaje asekuracja my ruszamy dalej. Cichną rozmowy, widać, że wszyscy mocno zmęczeni, ale prą do przodu, nikt się nie skarży, tempo wzrasta do 5km/h. Wreszcie widać Wałcz, ale to jeszcze godzina marszu, grupa w miarę zwarta. Docieramy na miejsce, koniec ogromnego wysiłku, niektórzy żartują, mogą przejść jeszcze kilka kilometrów, wracają uśmiechy na twarze, dali radę prawdziwi twardziele.

Ta cała grupa to dobry „materiał na żołnierzy OT”, najważniejsze, że chcą i nie boją się trudności.
Wiktor Marcinkowski
OHP w Wałczu - aktywność zawodowa młodzieży

Od maja ubiegłego roku wałecki hufiec pracy, który mieści się w PCKZiU prowadzi zajęcia w projekcie "Obudź swój potencjał - YEI" realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Koordynatorem lokalnym ze strony jednostki jest Ireneusz Gaworek, a opiekunem grupy Mirosław Prus. Natomiast całością działań projektowych ze strony Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie kieruje pani Joanna Maciurzyńska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W projekcie uczestniczy grupa dziesięciu absolwentów różnych typów szkół z terenu powiatu wałeckiego, którzy mają problemy ze znalezieniem pracy, chcą zdobyć zawód lub się przekwalifikować. Oprócz tego udział w projekcie pozwoli młodym ludziom poprawić swoją aktywność zawodową. Odbyli oni ciekawe zajęcia z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, uczestniczyli w spotkaniach z psychologiem, zapoznali się z przepisami i zasadami zatrudniania oraz poszerzyli wiedzę na temat praw i obowiązków pracowniczych. Trzem beneficjentom umożliwiono udział w kursie prawa jazdy. Uczestnicy projektu od października 2016 roku uczestniczyli w kursach zawodowych w zawodach: magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, pracownik biurowo - administracyjny, fryzjer. Po zakończeniu i zdobyciu uprawnień uczestnicy rozpoczęli 3-mieśieczne staże zawodowe w firmach i zakładach w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W czasie trwania projektu uczestnicy otrzymywali zwroty kosztów dojazdu, ubezpieczenie zdrowotne i nw, darmowe posiłki oraz stypendia za ukończenie kursów zawodowych oraz pracę na stażach.
Po wszystkich wsparciach projektowych na koniec marca 2017 oczekiwanym celem jest znalezienie różnego rodzaju zatrudnienia przez minimum 50 % uczestników projektu "OSP - YEI". Oferowana pomoc OHP przy wsparciu środków funduszy unijnych daje ogromną szansę młodym ludziom.

Zdjęcia: Beneficjenci projektu w miejscach odbywania stażu w poszczególnych zakładach pracy w Wałczu.
Uczniowie PCKZiU na "RETUSZU", czyli profilaktyka przed feriami

W szkolnej auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu Impresariat Artystyczny INSPIRACJA z Krakowa wystawił spektakl, który obejrzeli uczniowie dziewięciu klas. Celem takiej formy zajęć profilaktycznych było nie tylko uświadomienie szkodliwości korzystania z używek, takich jak: papierosy, alkohol i środki psychoaktywne, ale także ukazanie mechanizmów obrony człowieka przed przyznaniem się do uzależnienia. Stąd zostały ukazane systemy iluzji, zaprzeczeń oraz kolejne fazy uzależnienia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
"RETUSZ"
to opowieść o dwojgu młodych ludziach, którzy pasjonują się fotografią. Mają ambicje, marzenia i plany. Jednak chęć upodobnienia się do kolegów, bycia rozrywkowym i atrakcyjnym wśród rówieśników prowadzą do uzależnienia. Wcześniej stawiane cele stają się rozmyte, niewyraźne. Obraz przyszłości blaknie jak stare zdjęcia wymagające retuszu. Rezygnacja z siebie i bezrefleksyjne naśladowanie innych prowadzi do utraty własnej tożsamości, zapadanie się w uzależnienie, zmianę świadomości i wyniszczenia organizmu. Spektakl rozprawia się z mitami dotyczącymi substancji psychoaktywnych i rzekomej nieszkodliwości niektórych z nich. Uświadamia młodym ludziom co to są dopalacze i jakie są skutki ich zażywania.
Ferie zimowe to wyczekiwany przez uczącą się młodzież czas, który powinien być przeznaczony na realizowanie zainteresowań, na które w okresie nauki często go brakuje. Nie wszyscy uczniowie korzystają z zorganizowanych form wypoczynku i nie zawsze są pod opieką dorosłych. Duża ilość wolnego czasu sprzyja częstszym spotkaniom z rówieśnikami i nie zawsze jest właściwie zagospodarowany.
Aby ustrzec młodzież przed wyborem ryzykownych zachowań, eksperymentowania z używkami należy ukazywać młodzieży skutki takich decyzji i jednocześnie dostarczać im argumentów promujących zdrowy styl życia i utwierdzać w przekonaniu, że warto bronić własnych przekonań i wartości - często wbrew naciskom otoczenia. Ważne, by nie poddać się wpływom presji rówieśniczej, kształtować umiejętności asertywne, odmawiać w sytuacjach, które są sprzeczne z własnym systemem wartości.
Warto uczyć młodych ludzi zagospodarowywania wolnego czasu tak , aby spędzali go miło i konstruktywnie dostosowując go do własnych potrzeb i zainteresowań. Właściwie zaplanowany odpoczynek, w którym jest czas na rozwój umysłowy oraz fizyczny umożliwia regenerację i nabranie sił do nauki w następnym półroczu.
Organizacją spektaklu zajęły się panie: Joanna Włodarczyk-Załęska, Anna Bochniak przy pomocy p. Beaty Barei - Cierpickiej, a zdjęcia zrobiła p. Małgorzata Angel.

Joanna Włodarczyk-Załęska

Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.