Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
XXXVIII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

W zawodach II stopnia - okręgowych Olimpiady Geograficznej, które odbyły się w dniach 11-12 lutego 2011r. w naszej szkole wzięło udział prawie 70 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po uroczystym otwarciu zawodów, na którym oprócz organizatorów, jurorów oraz nauczycieli - opiekunów byli obecni starostowie B. Wankiewicz i J.Goszczyński, zawodnicy przystąpili do rozwiązywania zadań pisemnych. Prawie 30-tu nauczycieli towarzyszących zawodnikom wzięło udział w tym czasie w spotkaniu z przedstawicielami wydawnictw podręczników oraz wykładach dotyczących gospodarki przestrzennej oraz historii i współczesności Bornego Sulinowa.
Z problematyką gospodarki przestrzennej oraz możliwością podjęcia kształcenia w tym zakresie uczniowie - uczestnicy olimpiady zapoznali się po południu w trakcie krótkiego wykładu J. Smutka z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Na sobotę zaplanowano również specjalny koncert w Salonie Muzycznym "Pod Filarami" w wykonaniu studentów Kolegium Nauczycielskiego oraz uczniów II LO i innych wałeckich szkół. W związku z tym, że koncert był imprezą towarzyszącą zawodom okręgowym Olimpiady Geograficznej, jego tematem były podróże, zarówno te bliskie jak i dalekie, a licznie zgromadzona publiczność wraz z p.M.Giłką oraz innymi wykonawcami odwiedziła Piłę, Warszawę, Tomaszów, Kraków, nadbałtyckie plaże oraz wiele innych miejsc w Europie i USA. Swój zachwyt i uznanie dla młodych artystów publiczność wyraziła gromkimi brawami. Najważniejszym punktem sobotniego wieczoru było jednak ogłoszenie wyników część pisemnej oraz listy osób dopuszczonych do części ustnej. W niedzielę do dalszych zmagań przystąpiło tylko 21 olimpijczyków. Zawody ustne składały się z dwóch części: multimedialnego quizu oraz odpowiedzi ustnej , w trakcie której zawodnicy prezentowali, własną pracę badawczą z I etapu Olimpiady oraz odpowiadali na pytania jurorów. Ostateczne wyniki etapu okręgowego ogłoszono ok. 13.30. Wszyscy uczestnicy zawodow ustnych otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody, m.in. ksiązki, sprzęt turystyczny, oparaty fotograficzne, prenumeraty czasopism a także rejs promem Polferries do Szwecji. W gronie pięciu laureatów zawodów okręgowych znalazł się uczeń II LO Bartosz Lesiak. Gratulujemy Bartkowi oraz jego opiekunowi p.A.Łojewskiemu oraz życzymy sukcesów w etapie centralnym.
Dzień Bezpiecznego Internetu w Rolniku

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku obchody przypadły na 7 lutego, a czynny udział w akcji wzięli uczniowie, szczególnie klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.

Oglądali filmiki, prezentacje, w klasach mieli pogadanki, a wszystko pod kontrolą nauczycieli przedmiotów informatycznych : Małgorzaty Rosińskiej i Roberta Nowaka.
W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) - realizatorów unijnego programu "Safer Internet". Głównym partnerem DBI 2012 jest Fundacja Orange, a patronat honorowy objęła Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.
Tematem przewodnim międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu jest Internet jako łącznik między pokoleniami. Wszystkie działania będą realizowane pod hasłem "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!". Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy zwrócić uwagę na to, że wirtualny świat może być odkrywany wspólnie przez młodzież oraz ich rodziców czy dziadków. Uczniowie mogą oswoić swoich dziadków z techniczną obsługą Internetu, dziadkowie zaś czuwają nad bezpiecznym i rozważnym poruszaniem się młodzieży w sieci.
Na terenie Wałcza akcja organizowana jest od kilku lat i my po raz drugi się do niej przyłączyć. W cała akcje włącza się młodzież szkolna.

Organizator szkolnego DBI 2012
Małgorzata Rosińska
Zegar zaczął tykać, czyli jesteśmy po studniówce...

Data 14.01.2012r. dla maturzystów ZS nr 4 RCKU w Wałczu była wyjątkowa. Tego dnia w Centralnym Ośrodku Sportu na Bukowinie miała miejsce długo wyczekiwana studniówka, która odbywa się symboliczne sto dni przed rozpoczęciem egzaminów dojrzałości.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zabawę rozpoczął uroczysty polonez poprowadzony przez p. Dyrektor Dorotę Matuszak - Klupczyńską oraz ucznia klasy IV TI Piotra Chruszcza. Następnie głos zabrała pani Dyrektor, która w swoim przemówieniu uświadomiła uczniom, że uczą się przez całe życie, a sama edukacja nie jest łatwym procesem. Potem uczniowie wręczyli nauczycielom i wychowawcom kwiaty w podziękowaniu za cztery lata nauki. Po wzniesieniu lampką szampana toastu za pomyślność matur i egzaminów zawodowych, rozpoczęła się zabawa.
Tego wieczoru każdy maturzysta otrzymał od swojego wychowawcy symboliczną koniczynkę, która ma przynieść szczęście podczas egzaminów maturalnych i zawodowych. Przypięto je oczywiście "ogonkami" do góry. Po północy nadszedł czas na odrobinę słodkości, czyli torty dla każdej z klas. Nie obyło się oczywiście bez konkursu na króla i królową balu. Oba tytuły przypadły
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
uczniom klasy IV GD - królową balu zastała Olga Szczypińska, a królem Artur Wilczewski. Przedstawiony został również program artystyczny, w którym każda klasa maturalna zaprezentowała swoje umiejętności prezentując samych siebie i wychowawców. W trakcie trwania studniówki można było podziwiać prezentację multimedialną ze zdjęciami przedstawiającymi cały okres edukacji w "Rolniku" wszystkich klas czwartych.
Podczas studniówki wszyscy świetnie się bawili, a zabawa trwała prawie do białego rana. Teraz już tylko nauka, nauka i jeszcze raz nauka...Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.