Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Konkurs "Stan wojenny.
O tym trzeba pamiętać".

Powiat Wałecki

13 grudnia 2011 roku w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród nauczycielom i uczniom gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu byłego województwa koszalińskiego, którzy wzięli udział w konkursie "Stan wojenny. O tym trzeba pamiętać".
Organizatorem konkursu był Zarząd Regionu Koszalińskiego "Pobrzeże" NSZZ "Solidarność", Instytut Pamięci Narodowej - Delegaturę w Koszalinie oraz Urząd Miejski w Koszalinie, a patronat honorowy nad nim objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Koszalina, Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
Konkurs był organizowany w kategoriach: nauczyciele, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W jego ramach można było wykonać plakat, stworzyć film, bądź napisać pracę literacko-historyczną na temat stanu wojennego.
Uczennica Zespołu Szkół nr 3w Wałczu - Katarzyna Pydynkowska zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Napisała pracę na temat "Solidarna Jolanta".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


Jesienne refleksje o przemijaniu

8 grudnia w pięknych, neogotyckich murach naszej szkoły odbył się wieczorek poetycko-muzyczny, pt. "Liście - jak listy".
W koncercie wzięli udział uczniowie i nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Honorowe miejsce na spotkaniu zajął starosta powiatu wałeckiego, dr Bogdan Wankiewicz. Licznie przybyli również nauczyciele języka polskiego oraz uczniowie wałeckich i powiatowych gimnazjów.
Gości tego artystycznego wydarzenia powitała "jesienna droga", w którą zamienił się dolny korytarz szkoły.
Koncert okazał się niezwykle wzruszającym przeżyciem. Starosta podkreślił, że "artyzm wykonania licealistów z Tischnerówki pokazał wszystkim piękno i bogactwo tej nostalgicznej pory roku". Rodzice i uczniowie z przejęciem opowiadali o emocjach, które towarzyszyły im podczas trwania spektaklu. Zachwyceni byli również profesjonalizmem wykonawców.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Koncert przygotowali: M. Bodziewska, B. Diwyk, A. Rystok, S. Niewczas;
Oprawa muzyczna: M. Giłka;

W koncercie wystąpili:
M. Turowska, K. Fiałkowska, M. Bodziewski, M. Godlewski z kl. I "a";
S. Kaczor, K. Ciechalska, M. Moj z kl. I "b";
K. Przywecka z kl. I "c";
K. Wlazło, D. Lewandowski z kl. II "a";
A. Kamińska z kl. III "a";
K. Cywińska z kl. III "e"

Kamera, zdjęcia: P. Kargol, F. Koteras z kl. I "b";
Prezentacja multimedialna: H. Jeszke;


Uczymy się od najlepszych !

To przyjemność patrzeć, kiedy ludzie z entuzjazmem gotują. Przyjemnie jest przy tym słuchać znakomitego kucharza. Takie doznania towarzyszyły spotkaniu MISTRZA sztuki kulinarnej, pana Zenona Hołubowskiego, z młodzieżą klasy I ha, kształcącej się w zawodzie kucharz małej gastronomii w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu.
Pokaz odbył się 5 grudnia 2011 roku w Pile w Hotelu Hołubowski. Pan Hołubowski, światowej sławy trener ekip kucharskich, które odnosiły sukcesy w kraju i zagranicą, zorganizował i poprowadził prezentację kulinarną dotyczącą owoców morza specjalnie dla uczniów z Wałcza. Profesjonalizm i charyzma MISTRZA nadały spotkaniu niepowtarzalny klimat. "To było dla nas niezwykłe doświadczenie. Pan Zenon Hołubowski to prawdziwy skarbiec wiedzy i umiejętności!" - mówili z podziwem młodzi adepci sztuki kulinarnej - uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Współpraca z panem Hołubowskim nawiązała się w wyniku praktyki zawodowej, jaką odbywały nauczycielki ZS nr 3, panie Anna Zamiara i Ewelina Ludwiczak, w ramach projektu unijnego "Doskonały praktyk" zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile. "Mamy nadzieję, że nie poprzestaniemy na jednym takim spotkaniu, jak to z panem Z. Hołubowskim" - mówią opiekunki młodzieży. Tego typu kreatywne lekcje motywują młodzież do pracy w drodze do sukcesu.

E. Ludwiczak
i A. Zamiara


Obchody Roku Szkoły z Pasją
w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu

Dnia 30 listopada 2011 r. w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu odbyły się obchody Roku Szkoły z Pasją pod hasłem "Moja szkoła w środowisku lokalnym - wymiana dobrych praktyk", którą współorganizowali: Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu oraz I Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty.
Powiat Wałecki
W uroczystości udział wzięli: II Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty - Pan Krzysztof Rembowski, Starosta Wałecki - Pan Bogdan Wankiewicz, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Pan Józef Kropielnicki, dyrektor Delegatury w Wałczu Kuratorium Oświaty w Szczecinie - Pani Jolanta Będlin, jak również przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołą, dyrektorzy i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wałeckiego oraz uczniowie wraz z nauczycielami.
Dla przedstawicieli środowiska lokalnego dokonano: prezentacji szerokiej współpracy Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, wymiany doświadczeń - dobrych praktyk oraz promowania możliwości rozwijania pasji niezależnie od wieku.
W swoim wystąpieniu dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu - Pan Piotr Filipiak, powiedział, że pragnie, aby jego szkoła stawała się coraz nowocześniejszą i jak dotychczas przyjazną i skuteczną, aby zapewniać możliwie najlepsze efekty kształcenia każdego młodego człowieka na miarę jego zdolności, możliwości i talentu. Docenił także wkład nauczycieli i wychowawców we wspieraniu uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu ich uzdolnień - "Swoim zaangażowaniem wyzwalają wśród podopiecznych wielki potencjał, wzbogacając przy okazji własny warsztat pracy". W uroczystości uczestniczyli także dyrektorzy i przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wałeckiego oraz uczniowie. Dwie szkoły - Gimnazjum w Chwiramie oraz Gimnazjum w Mirosławcu - także zaprezentowały pasje swoich wychowanków.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W czasie obchodów Roku Szkoły z Pasją wykorzystano prezentacje multimedialne mówiące o współpracy z następującymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz z instytucjami lokalnymi: Amnesty International, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Agory, Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Nowe Media, Fundacja Orange, Instytucje: Wydawnictwo OPERON, "Gazeta Wyborcza", Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Audiowizualny, Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wałczu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu, Dzienny Dom Pomocy w Wałczu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu, Schronisko dla psów w Gładyszowie, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka", Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wałczu, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, English Unlimited, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Towarzystwo "Nasz Dom" (Góra Grosza), Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "POMÓŻ I TY", Stowarzyszenie Wałecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych w Wałczu, Liga Obrony Kraju.
Ponadto wskazano, że współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami społecznymi nieustannie poszerza ofertę edukacyjną szkoły o możliwość organizowania ciekawych zajęć dodatkowych, na których młodzież może rozwijać różnorodne pasje i talenty.
W trakcie spotkania wysłuchano prelekcji na temat współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, którą wygłosili: Pani Janina Bezler - Dzienny Dom Pomocy, Pani Anna Baculewska - Środowiskowy Dom Samopomocy, Pani Barbara Stankiewicz - Stowarzyszenie Wałecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pan Jerzy Kuśmirek - wolontariusz, oraz Pan Bolesław Rafałko - ALBOR Zakład Transportowo - Usługowo - Handlowy. W spotkaniu ponadto wykorzystano prezentacje multimedialne dotyczące współpracy ze środowisku lokalnym: "Wolontariat - barwne wyzwanie", "Pasja a rozwój ucznia", "W obronie praw Człowieka", "Promowanie zdrowego stylu życia", "Uczymy się i nauczamy z pasją".
Obchody Roku Szkoły z Pasją pod hasłem "Moja szkoła w środowisku lokalnym - wymiana dobrych praktyk" uświetnił występ zespołu: wokalnego (uczennica: Karolina Urbaniak, Agnieszka Kosiba, Paulina Rybicka, Marta Pikuła), muzycznego (uczeń: Paweł Aftyka - perkusja, Marcin Cybulski - instrumenty klawiszowe, Łukasz Dyszkant - gitara) i tanecznego. Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z wystawą fotografii Posła na Sejm RP - Pana Pawła Suskiego, który do dnia dzisiejszego realizuje swoje pasje.
Oprócz atrakcji dla ducha, organizatorzy zadbali też o przyjemności dla ciała - gościom zaproponowano poczęstunek przygotowany przez młodzież odbywającą praktyki zawodowe w internacie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu.

Renata Szalla


12 x śmierć, opowieść z Krainy Uśmiechu

Ten przewrotny tytuł nosi książka Michała Pauli, który opisał w niej swoje przeżycia związane z dwunastokrotnym skazaniem na karę śmierci. Autor za przemyt ekstazy został skazany przez sąd w Tajlandii na śmierć.
W najcięższym więzieniu świata Bang Kwang przebywał sześć lat. Nie wierzył, że wyjdzie stamtąd żywy. Dopiero po licznych, kilkuletnich interwencjach jego najbliższych mu osób (matki i córki), prośbach i listach do trzech Prezydentów RP i króla Tajlandii, udało mu się wyjść z więzienia. Najważniejsza okazała się jednak decyzja tajskiego władcy, który ostatecznie ułaskawił Pauli. Prawo państw azjatyckich jest inne niż w Europie. Kara śmierci obowiązuje w tamtym rejonie świata i nawet petycje ważnych politycznie osób nie zawsze są brane pod uwagę. Pauli miał duże szczęście, bo ułaskawienie króla zdarza się bardzo rzadko. Michał Pauli po powrocie do Polski na podstawie własnych przeżyć i po namowie przyjaciół napisał książkę, o której opowiadał w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury 16 września 2011 roku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas II k, II m, I h i I ha Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu wraz z opiekunami - paniami: Iloną Katarzyńską, Joanną Włodarczyk-Załęską, Mariolą Seweryniak, Ireną Matuszczak oraz panami: Andrzejem Czyżak, Ireneuszem Gaworkiem i Łukaszem Podkową. W spotkaniu uczestniczyła też pani Eweliną Ludwiczak, która ww książkę przeczytała. Organizacją wyjścia i udziału młodzieży ZS nr 3 w spotkaniu zajęła się pedagog szkolna - p. Joanna Włodarczyk-Załęska.
Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania opowieści autora, zadawania mu pytań dotyczących jego życia i pobytu w Tajlandii i uczniowie ZS nr 3 z takiej okazji skorzystali. Pytali autora o warunki życia w tajskim więzieniu, o przebyte choroby tropikalne, o szczegóły z życia prywatnego itd. Pauli opowiadał nie tylko o sobie, ale także o postępowaniu i mentalności rodowitych mieszkańców Tajlandii. Mówił o szoku kulturowym, jakiego doznał i prawdziwym obliczu południowych Azjatów.
W trakcie głoszenia świadectwa prezentowane były zdjęcia i prace plastyczne Michała Pauli zrobione podczas pobytu w Tajlandii, w tym więzienne szkice. Autor uważa, że dopiero wsparcie przyjaciół i bliskich mu osób oraz wiara w przeżycie tego koszmaru, nadzieja, że może prowadzić wolne życie pomogły mu wytrwać w tych okropnych warunkach.
Celem spotkania młodzieży z autorem książki było uświadomienie poniesienia kary, włącznie z tą najcięższą - utratą życia - za przemyt narkotyków. Lepiej uczyć się na cudzych błędach i nie podejmować ryzykownych działań, które najczęściej wiążą się z negatywnymi konsekwencjami, rujnują ludzkie życie. Dlatego warto zastanawiać się nad skutkami decyzji, które podejmujemy każdego dnia. Warto też przeczytać książkę Michała Pauli.

Joanna Włodarczyk-Załęska
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.