Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Edukacja prozdrowotna - zdrowie kobiety
Powiat Wałecki

We wtorek 22 listopada 2011 w Zespole Szkół nr 4 RCKU w ramach edukacji prozdrowotnej młodzieży odbyło się spotkanie z Panem Jerzym Batorem, lekarzem ginekologiem- specjalistą ds zdrowia kobiety. Celem prelekcji było kształtowanie postaw prozdrowotnych młodych ludzi: świadomego macierzyństwa, zmniejszenia ryzyka chorób przenoszonych drogą płciową oraz promocji profilaktyki nowotworów układu rozrodczego.

W spotkaniu uczestniczyły klasy II TTŻ i IV TTŻ pod opieką wychowawców p. Ireny Kubery -Dembek i p. Renaty Gross . Po raz pierwszy w prelekcji brali udział chłopcy co zdaniem organizatorek tej akcji edukacyjnej pani Haliny Pająk i Ireny Kubery ma ogromne znaczenie w budowaniu relacji partnerskich między dziewczętami i chłopcami i pozwala na obalenie powszechnie funkcjonującego stereotypu wyłącznej odpowiedzialności dziewczyny, kobiety za skutki aktywności seksualnej.
Komercyjnie zorganizowane spotkanie było okazją do obalenia wielu mitów, wyjaśnienia wątpliwości, zrozumienia i zaakceptowania zachodzących w młodych organizmach zmian fizjologicznych i psychicznych.
Pan Bator w sposób niezwykle komunikatywny przekazał młodzieży rzetelne informacje -zgodne ze współczesnym stanem wiedzy medycznej w sposób dostosowany do ich wieku i potrzeb.
Posumowaniem prelekcji była dyskusja i odpowiedzi na liczne pytania co dało specjaliście możliwość sprostowania błędnych informacji docierających do młodych ludzi od rówieśników i środków masowego przekazu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Halina Pająk
-szkolny koordynator ds promocji zdrowia


Powiat Wałecki
ZABROŃ MI WRESZCIE!

Pod takim hasłem odbyło się śródsemestralne spotkanie z rodzicami uczniów w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu 8 listopada 2011 roku.

O godzinie szesnastej w szkolnej auli powitał rodziców dyrektor szkoły - p. Piotr Filipiak, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę rodziców na niewłaściwe zachowanie, używanie wulgarnych słów i dewastację mienia szkoły przez jej uczniów. Prosił rodziców o poświęcanie uwagi swoim dzieciom, wyznaczanie im granic, a przede wszystkim o rozmowę z nimi. W dalszej części spotkania z wszystkimi rodzicami pedagog szkolny - p. Joanna Włodarczyk-Załęska przedstawiła prezentację multimedialną pod tytułem "Zabroń mi wreszcie! Dzieci potrzebują granic!". Podkreśliła, że kiedy damy dziecku zbyt dużo wolności w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w obszarze, w którym brak mu doświadczenia, to ono po prostu tej odpowiedzialności nie udźwignie. Rodzice boją się, że jak postawią granice, to nie będą fajni, zostaną odrzuceni przez dzieci, nie będą przez nie kochani, boją się kompromitacji, opinii innych ludzi. Myślą, że inni pomyślą, że są złymi rodzicami - złą matką, złym ojcem. Rodzice cały swój wysiłek wkładają w to, żeby udowodnić sobie i całemu światu, że jednak potrafią bardzo zadbać o swoje dzieci. Nie potrafią, boją się powiedzieć, że coś im się nie podoba, coś ich złości w zachowaniu dzieci, zamykają się, obrażają, odcinają od kontaktu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rodzice, którzy umieją zachować równowagę pomiędzy miłością, czyli dostarczaniem takich ciepłych, pełnych akceptacji uczuć, a stawianiem granic, ci, którzy umieją powiedzieć: "Nie wolno", "Nie zgadzam się", "Masz wrócić o 23 i koniec", świetnie radzą sobie z wychowaniem dzieci, bo dają im poczucie oparcia i w sobie, i w jasnych zasadach, które panują w domu. Jeśli opiekunowie chcą osiągnąć jakieś sukcesy w wychowaniu, muszą być autentyczni i spontaniczni. Mogą czegoś zakazać, być stanowczy, nie zgodzić się na coś i jednocześnie nie zrywać kontaktu. Rodzice powinni mówić: "Nie zgadzam się na takie zachowanie, chociaż mi na tobie i kontaktach z tobą bardzo zależy." Takie wyrażanie uczuć świadczy o tym, że nasza relacja jest prawdziwa. A dopiero w takiej relacji można czuć się bezpiecznie. Kiedy mówimy partnerowi lub dziecku, że coś mnie złości, coś mi się nie podoba w jego zachowaniu i potrafimy także okazywać miłość, to wtedy właśnie najbardziej dbamy o swoich bliskich! Podstawą budowania autorytetu jest umiejętność rozmawiania o uczuciach - to nasz obowiązek! Szczególnie rozmawiania o uczuciach trudnych. To powinno działać w dwie strony.
Joanna Włodarczyk-Załęska


Na krętych ścieżkach życia czyli o spotkaniu
z p. Jarosławem Wajk
Powiat Wałecki

W piątek - 21 października 2011 roku - uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu wzięli udział w spotkaniu z p. Jarkiem Wajk, byłym członkiem zespołu ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY.

Wokalista swoje wystąpienie zaplanował w formie koncertu przeplatanego głębokimi przemyśleniami na temat swojego wcześniejszego życia. Opowiadał o losach kolegów - muzyków oraz ich rodzin. Mówił o życiu w świecie blasków fleszy, sławy, pieniędzy ale także o życiu wypełnionym bólem, cierpieniem, alkoholem, narkotykami i seksem. To głoszenie świadectwa miało na celu wzbudzić refleksję, przestrzec młodzież przed zgubnymi wyborami, szukaniem tymczasowego ukojenia w nałogach, które w rezultacie prowadzą donikąd i są przyczyną dodatkowych, jeszcze większych problemów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie odbyło się w auli LO nr 1 i trwało dwie godziny, podczas których młodzi ludzie z zapartym tchem słuchali artysty. Oprócz uczniów ZS nr 3 w spotkaniu wzięła udział młodzież goszczącej nas szkoły. Organizacją koncertu zajęli się panowie Dyrektorzy szkół uczestniczących oraz pedagog szkolny ZS nr 3 p. Joanna Włodarczyk-Załęska.
Joanna Włodarczyk-ZałęskaInauguracja Roku Szkolnego w ZS nr 3

Dnia 1. września 2011 r., na placu przed salą gimnastyczną przy Zespole Szkół nr 3 w Wałczu, odbyła się inauguracja roku szkolnego. o godz. 9.00 zabrzmiał hymn państwowy. Uczniowie prowadzący akademię przedstawili krótki scenariusz słowno - muzyczny, który uwzględniał wydarzenia z dnia 1. września 1939 roku.

Oddając hołd walczącym i poległym w czasie II wojny światowej, młodzież zwróciła się z prośbą do swych koleżanek i kolegów, by bohaterska postawa żołnierzy była drogowskazem w ich nauce i pracy.

Wszystkich uczniów, a w szczególności uczniów klas pierwszych, powitał dyrektor szkoły - pan Piotr Filipiak. Do grona pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 dołączą:
 • Martyna Ejma (nauczycielka języka angielskiego),
 • Ewa Zielińska - Repecka (nauczycielka przedmiotów zawodowych),
 • Robert Bierka (nauczyciel przedmiotów zawodowych),
 • Marek Chmara (nauczyciel przedmiotów zawodowych),
 • Jan Sindrewicz (nauczyciel przedmiotów zawodowych).
Powróciła także z urlopu macierzyńskiego pani Anna Pienkoś, nauczycielka języka polskiego oraz historii.
Uroczystość poprowadzili Katarzyna Pydynkowska oraz Sebastian Binder. Nad nagłośnieniem czuwał Damian Jóźwiak. Zorganizowaniem uroczystości i przygotowaniem dekoracji zajęły się pp. Ilona Katarzyńska i Elżbieta Grzech.
Po części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach. Dyrektor szkoły uczestniczył w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół nr 1 w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat WałeckiZakończenie Roku Szkolnego w ZS nr 3

Tak niedawno, 29. kwietnia 2011 r., pożegnaliśmy w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu 32 maturzystów, a już przyszło nam się rozstać z klasami kończącymi szkołę potocznie zwaną zawodówką. Dnia 13. czerwca 2011 r. odbyło się w auli uroczyste zakończenie roku szkolnego klas programowo najwyższych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych.

W letniej, pełnej kwiatów scenerii, uczniowie klas młodszych zaprezentowali część artystyczną przygotowaną przez pp. Beatę Lecką - Pretkiel, Magdalenę Sitarczyk oraz Mariolę Seweryniak. Nie zabrakło wspomnień i wzruszeń.
Niezwykle uroczystym był moment złożenia przez abiturientów ślubowania oraz słowa wygłoszone przez Małgorzatę Smołońską i Christiana Sankowskiego, którzy w imieniu uczniów klas: III m, III w, III ka, III omw, II omw oraz II ha podziękowali i pożegnali dyrekcję, nauczycieli, koleżanki i kolegów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po ślubowaniu nadszedł czas na pochwały i wyróżnienia. Dyrektor Szkoły - p. Piotr Filipiak - oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - p. Józef Kropielnicki - wręczyli Małgorzacie Michalik, Piotrowi Kowalskiemu oraz Natalii Makarońskiej nagrody Starosty Wałeckiego. Ponadto czternaścioro uczniów wyróżnił Dyrektor Szkoły.
Po uroczystości młodzież udała się do klas na spotkania z wychowawcami.


Szkoła z klasą 2.0

Powiat Wałecki
Od października Zespół Szkół nr 3 bierze udział w ogólnopolskim przedsięwzięciu, prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i "Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall, Szkoła z klasą 2.0.

Głównym celem programu jest upowszechnienie wykorzystania w edukacji technologii informacyjno - komunikacyjnej (TIK) i uwolnienie szkół spod dyktatu tablicy i kredy. Zgodnie z jego założeniami, w I semestrze uczniowie i nauczyciele ZS nr 3 wypracowali Szkolny kodeks 2.0 - zbiór zasad regulujących korzystanie z multimediów na terenie szkoły i poza nim. W kodeksie znalazły się m. in. punkty dotyczące poszanowania praw autorskich i bezpieczeństwa w sieci. II semestr upłynął w ZS nr 3 w Wałczu pod znakiem realizacji projektu edukacyjnego Zdrowe życie z komputerem. Złożyły się na niego podprojekty poświęcone: racjonalnemu odżywianiu, kuchniom świata, leczniczym właściwościom roślin z polskich lasów, historii sportu, uzależnieniu od Internetu i multimediom w służbie ludziom niepełnosprawnym. Poza umiejętnościami z zakresu TIK, młodzież miała możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych i społecznych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nauczyciele i uczniowie swoją pracę dokumentowali na platformie internetowej Szkoły z klasą 2.0 dla nauczycieli i na platformie blogów Szkoła z klasą 2.0 dla uczniów. Podsumowaniem i ukoronowaniem pracy społeczności szkolnej w ramach programu Szkoła z klasą 2.0 był Minifestiwal Nauki, który odbył się 6 czerwca 2011, w dniu Szkoły bez Przemocy - ten termin realizatorzy projektu uznali za odpowiedni, ponieważ powszechnie uznaje się multimedia za środki, które wykorzystuje się jako narzędzia agresji. Zamknięcie projektu Zdrowe życie z komputerem pozwoliło zadać kłam tym obiegowym opiniom. Zaangażowanie społeczności szkolnej w realizację zadań przewidzianych przez twórców Szkoły z klasą 2.0 pozwoliło na: zaznaczenie wagi edukacji medialnej we współczesnym świecie, kształtowanie u uczniów i nauczycieli umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, przekonanie, że wykorzystanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. W programie wzięli udział uczniowie z klas: I TM, II TH, II TM, II ha, I TF, III TM i III TH oraz grupa nauczycieli: J. Parandyk, J. Chojnacka, A. Jackowska, B. Lecka - Pretkiel, M. Sitarczyk, J. Jesiotr, I. Kwiecińska, E. Ludwiczak i M. Bochenek.
Małgorzata Bochenek


ZS nr 3 na spotkaniu z Narodowymi Siłami Rezerwowymi

Powiat Wałecki
W dniu 13 czerwca 2011 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu uczestniczyli w spotkaniu z żołnierzami wojsk lądowych: por. Sławomirem Pacholskim i sierż. Danielem Paszkowskim.

Pod opieką pedagoga szkolnego uczniowie ZS nr 3 wzięli udział w prezentacji dotyczącej funkcjonowania Narodowych Sił Zbrojnych, która odbyła się na terenie ZS nr 1 w Wałczu.
Przyjęty model organizacyjny NSR określa, że tworzą je wyselekcjonowani ochotnicy - żołnierze rezerwy, posiadający przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku zawartych kontraktów i pozostający w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i w misjach poza granicami państwa.
Porucznik Sławomir Pacholski opowiadał młodzieży na temat zasad wstępowania w szeregi NSR, odbywania służby przygotowawczej oraz zadaniach żołnierzy rezerwy, którzy przeznaczeni będą przede wszystkim do zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
podejmowania przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, realizacji zadań poza granicami kraju, wzmocnienia jednostek wojskowych w celu przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej, przeprowadzenia remontu i rozkonserwowania sprzętu, pobierania zapasów itp. Uczniowie oglądali slajdy o wojskach lądowych, w tym o 100. batalionie łączności i 104. batalionie zabezpieczenia w Wałczu. Niektórzy rozpoznali na zdjęciach znajome miejsca i twarze.
Powiat Wałecki
Po zakończeniu prezentacji nawiązała się dyskusja, w której uczestniczyli zarówno chłopcy jak i dziewczęta, które także mogą wstąpić w szeregi NSR. Młodzi ludzie pytali o możliwość dołączenia do służby w czasie trwania szkoły, o wynagrodzenie i możliwość przejścia do armii zawodowej.
Niektórym uczestniczącym spodobała się oferta tego typu służby. To jeszcze jeden sposób na zaplanowanie swojej przyszłości i zdobycie ciekawej pracy. Chętnych do zgłębienia wiedzy o wojskach lądowych odsyłam do stron:

www.army.mil.pl, www.wp.mil.pl, www.mon.gov.pl, www.szukajnsr.wp.mil.pl

Joanna Włodarczyk-ZałęskaDzień Szkoły bez Przemocy w ZS nr 3 w Wałczu

Na podstawie ogólnopolskiego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzonego w marcu 2006 roku wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w polskich szkołach:
 • 33 % uważa, że przemoc i agresja to największe problemy szkół w Polsce,
 • 44 % uczniów doświadczyło werbalnego obrażania,
 • 31 % doświadczyło rozpowszechniania szkodliwych kłamstw,
 • 29 % uczniów zostało umyślnie potrąconych lub przewróconych,
 • ponad 60 % było świadkami przemocy.
Dnia 6 czerwca 2011 r. Zespół Szkół nr 3 w Wałczu obchodził Dzień Szkoły bez Przemocy. W październiku 2010 roku już po raz drugi szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu społecznego "Szkoła bez Przemocy" pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Ambasadorem programu jest Tomasz Majewski - mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. Na uroczystości związane z ogólnopolskim świętem Dnia Szkoły bez Przemocy zaproszone zostały wałeckie szkoły ponadgimnazjalne. Jednak, aby wspólnie zamanifestować sprzeciw wobec agresji i przemocy szkoły średnie dołączyły do przemarszu ulicami Wałcza do szkół gimnazjalnych i podstawowych. Wszyscy stanowimy wspólnotę i tylko w jedności poglądów i szacunku wobec siebie bez względu na wiek i rodzaj szkoły możemy zapobiegać agresji tak często spotykanej w naszych szkołach. Dlatego celem obchodów tego święta była między innymi integracja lokalnej społeczności. Dzień Szkoły bez Przemocy, organizowany był już po raz czwarty. To ogólnopolskie święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego uczniom, nauczycielom i rodzicom. Dzień Szkoły bez Przemocy był okazją do wspólnego świętowania tych społeczności szkolnych, które nie zgadzają się na przemoc i agresję w swojej szkole. Był także wydarzeniem podsumowującym piątą edycję programu społecznego "Szkoła bez przemocy". Stał się też okazją do przygotowania akcji promującej ideę wolontariatu, która zwróciła uwagę lokalnych społeczności na potrzebujących w ich środowisku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W związku z hasłem przewodnim V edycji programu: "Rodzice są z nami", integralną częścią tegorocznych obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy był Dzień Otwarty dla Rodziców. Rodzice i opiekunowie uczniów Z S nr 3 zostali zaproszeni na tę uroczystość. Specjalnie dla nich został przygotowany stolik z ulotkami i poradnikami.
Jednym z głównych celów programu społecznego "Szkoła bez przemocy" jest udzielanie szkołom i nauczycielom merytorycznego wsparcia. Cel ten realizowany jest między innymi poprzez oferowanie szkołom bezpłatnych szkoleń z zakresu praktycznych umiejętności radzenia sobie z różnorodnymi problemami wychowawczymi, w tym przemocą i agresją.
Pracownice ZS nr 3 - panie: Joanna Włodarczyk-Załęska i Barbara Rosochacka uczestniczyły w szkoleniu pt. "Reagowanie na przemoc i agresję". W ramach warsztatów makroregionalnych odbyły one 12-godzinne szkolenie warsztatowe oraz 12 godzin praktyk i uzyskały tytuł Konsultantek. Przeprowadzały zajęcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli swojej szkoły oraz dowolnej, innej. Konsultantki wybrały Gimnazjum nr 3 w Wałczu, w którym przeprowadziły zajęcia z młodzieżą oraz warsztaty dla rodziców.
W ramach realizacji całorocznego programu, w ZS nr 3 odbywały się różne spotkania i zajęcia. Dotyczyły one przede wszystkim zapobiegania agresywnym zachowaniom. Młodzież uczestniczyła w kursie obrony przed agresją, rodzice w pogadankach i warsztatach na temat "Agresja. Jak chronić dziecko przed przemocą?", a nauczyciele w szkoleniu pt. "Budowanie systemu przeciwdziałania agresji i przemocy". Odbywały się także pogadanki o skutkach zażywania dopalaczy, zachowaniu bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji oraz konsekwencjach zachowań ryzykownych. Na korytarzach szkoły zostały rozwieszone plakaty z Kodeksem Naszej Szkoły, których zadaniem było przypominanie o zasadach panujących w naszej szkole. Kodeks składa się z dziesięciu następujących zasad:

ZASADA 1. W mojej szkole nauczyciele, rodzice i uczniowie dbają o dobry klimat. Wszystkim nam zależy, żeby czuć się w niej bezpiecznie.
ZASADA 2. Wszyscy się szanujemy. Staramy się na siebie nie krzyczeć i rozumieć innych.
ZASADA 3. Wszyscy staramy się, żeby w naszej szkole nie było przemocy. W mojej szkole szanuje się uczniów.
ZASADA 4. Gdy dzieje się coś złego, to moja szkoła tego nie ukrywa.
ZASADA 5. Wiem, do kogo mogę się zwrócić o pomoc, gdy spotyka mnie krzywda lub widzę krzywdę innych.
ZASADA 6. Nauczyciel nie jest sam.
ZASADA 7. W mojej szkole uczę się, co robić, gdy mam problemy albo jestem zezłoszczony.
ZASADA 8. W mojej szkole rodzice i nauczyciele działają wspólnie, szczególnie wtedy, gdy dzieje się coś złego.
ZASADA 9. Jeśli moja szkoła nie radzi sobie z problemami, prosi innych o pomoc.
ZASADA 10. W mojej szkole nagradza się dobre zachowania.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Agresja to nie tylko bicie i fizyczne zadawanie bólu, ale także popychanie, obrażanie słowem, izolowanie, plotkowanie, robienie złośliwych gestów oraz stosowanie cyberprzemocy. Wszystkim tym zachowaniom towarzyszy przemoc psychiczna.
Nie ma szkoły bez agresji, podobnie jak nie istnieje szkoła bez narkotyków. Kto inaczej myśli, jest w błędzie. Dlatego wszyscy wspólnie powinniśmy zapobiegać występowaniu każdych negatywnych zjawisk i zachowań.

Joanna Włodarczyk-Załęska i Renata SzallaKoniec roku maturzystów I LO im. K. Wielkiego

Egzaminy maturalne 2011 należą już do przeszłości. Maturzyści I LO im. Kazimierza Wielkiego uczestniczyli w uroczystym zakończeniu roku szkolnego po raz ostatni w murach swej szkoły. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: p. Poseł Paweł Suski, p. Starosta Bogdan Wankiewicz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Józef Kropielnicki, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty p. Jolanta Będlin, były Dyrektor Aten Wałeckich p. Marian Maciejewski, przewodniczący Rady Rodziców p. Dariusz Szala oraz najstarszy absolwent szkoły p. Zbigniew Gatelis.

Po przekazaniu uczniom klas drugich sztandaru szkoły Dyrektor p. W. Rogulski powitał zgromadzonych i gratulował maturzystom osiągniętych wyników. Najlepszym absolwentem szkoły został Patryk Kosikowski, który uzyskał średnią ze wszystkich przedmiotów 5,63. Na drugim miejscu znalazła się uczennica Agnieszka Gross ze średnią 5,31, a tuż za nią Łukasz Minecki ze średnią 5,31. Najlepszym uczniem ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego okazał się Krzysztof Prusak ze średnią 4,63. Wyróżnieni uczniowie zgodnie z tradycją wpisali się do Księgi Pamiątkowej. Ogółem wręczono 20 świadectw z czerwonymi paskami uczniom, którzy uzyskali średnią od 4,75 wzwyż. Nagrody dla najlepszych absolwentów ufundowali Starosta Powiatu Wałeckiego, Burmistrz Miasta, Poseł Paweł Suski oraz Rada Rodziców.


Dzień Sportu i Promocji Zdrowia

W dniu 20 maja 2011 roku odbył się festyn z okazji Dnia Sportu i Promocji Zdrowia. Impreza stanowiła podsumowanie całorocznej działalności Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia, Przedmiotowego Zespołu Wychowania Fizycznego i Turystyki, a także realizowanych w szkole programów związanych z promocją zdrowia.

Impreza była skierowana do społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu oraz środowiska lokalnego, uczniów wałeckich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Co działo się w tym dniu??? Stoiska instytucji współpracujących ze szkołą:
 • pomiar ciśnienia krwi, wzrostu, masy ciała, BMI, WHR
 • pomiar poziomu cukru we krwi - Polskie Stowarzyszenie diabetyków
 • promocja i degustacja naturalnych soków "Victoria - Cymes" Wałcz
 • stoiska z wyrobami artystycznymi wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
Rozgrzewka przy muzyce do IV BIEGu ROLNIKA o Puchar Dyrektora Szkoły Kategoria: dziewcząt i chłopców

Konkurencje sportowe i rywalizacja o tytuły najsprawniejszych

Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rywalizacja odbyła sie na 5 stacjach sprawnościowych, na których uczniowie wykonywali ćwiczenia oceniane przez sędziów poszczególnych konkurencji.
Wyniki / punkty sędziowie wpisywali do karty wyników.
Po zaliczeniu wszystkich stacji uczestnicy oddawali wypełnione karty do biura zawodów, gdzie liczono punkty za wszystkie konkurencje.

Rywalizacja wyłoniła:
NAJSPRAWNIEJSZĄ UCZENNICĘ MADAJCZYK KLAUDIA kl. III TI
NAJSPRAWNIEJSZEGO UCZNIA MARCIN KOPER kl. II TI
NAJSPRAWNIEJSZA KLASA - klasa II TI

Konkurencje:
Ergometr kajakarski
Ergometr wioślarski
Bieg z taczką na czas
Rzut widłami do celu
Dojenie krowy na czas


Konkurs na HYMN EURO 2012
- kabaret w wykonaniu uczniów z kl. III TI (Jęckowski Patryk, Fierek Adam, Michalik Mateusz)

Turniej "Trio basket"
Udział wzięły reprezentacje:
 • Gimnazjum w Chwiramie "Dzikie Koty" w składzie P. Polak, M. Urbański, K. Bajor, D. Kurczewski
 • ZS nr 1 "Galaktyczne Biedronki z Chopina" w składzie: K. Zaremba, K. Kołtan, p. Ciszewski, B. Juszczak
 • ZS nr 4 RCKU "Bieda" w składzie: R. Urbański (II TI), Ł. Buko (II TH), R. Zaremba (I TH); "Tygrysy" Ł. Bielewicz, S. Sowa, M. Hajdasz (ABSOLWENCI SZKOŁY) "Młode wilki" w składzie: K. Beim (I GD), A. Wilczewski (III GD), R. Sorek (III KU).
I miejsce "Galaktyczne Biedronki z Chopina"
II miejsce "Tygrysy"
III miejsce "Młode wilki"

Mecz koszykówki- uczniowie kontra nauczyciele
po długiej i zaciętej walce nauczyciele odzyskali tytuł mistrzów stracony (niestety) w zeszłym roku i wygrali z dużą przewagą punktów

"Jeden z dziesięciu" - tytuł NAJZDROWSZEGO UCZNIA Zespołu Szkół nr 4 RCKU uzyskała Aleksandra Gosławska z kl. III TŻ

Finał Szkolnej Ligi Piłki Nożnej - MISTRZAMI SZKOŁY Zespołu Szkół nr 4 RCKU została reprezentacja klas II TR/TŻ

Podsumowanie wyników konkursów:
 • Kulinarnych w kategoriach: "NAJBARDZIEJ KOLOROWA KUCHNIA" kl. III GD "PALCE LIZAĆ" kl. I GD "SMACZNE, ALE ZAKAZANE kl. I TŻ (przepyszne kiełbaski)
 • "Na Olimpijskim Szlaku" I miejsce kl. III TI
 • Konkursy wiedzy z zakresu programów profilaktycznych
 • Na plakat - hasło promujące zdrowy tryb życia - zdominowały i zdobyły wszystkie miejsca na podium uczennice klasy III GD
 • "Dobrze się odżywiasz, zdrowie zdobywasz"

Opracowała: Hajducka Katarzyna


Pożegnanie absolwentów II LO

Powiat Wałecki
19 maja 2011r. o godz. 13.00 w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu pożegnano kolejny rocznik absolwentów.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Paweł Suski - Poseł na Sejm, Jerzy Goszczyński - Wicestarosta Wałecki, Józef Kropielnicki - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym, Jolanta Wegner - Wiceburmistrz Miasta Wałcza, przedstawiciele wyższych uczelni wałeckich, rodzice, nauczyciele oraz absolwenci szkoły.


Po przywitaniu gości, dyrektor Leszek Molka przypomniał wszystkim misję programu wychowawczego szkoły. Dokonał analizy trzyletniej pracy absolwentów w szkole w kontekście modelu absolwenta II LO. Zaproszeni goście życzyli sukcesów edukacyjnych i powodzenia w dorosłym życiu. Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na wręczenie nagród i podziękowań. Najlepsza absolwentka szkoły Agnieszka Gołębiewska (średnia ocen 5,06); została wpisana do Złotej Księgi oraz otrzymała Złoty Medal CUM EXIMA LAUDE. Mateusz Pogudz (średnia ocen 4,94) otrzymał Srebrny Medal CUM EXIMA LAUDE. Medale wręczał dyrektor szkoły wraz z Posłem na Sejm RP Pawłem Suskim.

Uczniowie, którzy wyróżniali się w nauce i zachowaniu otrzymali nagrody Starosty Wałeckiego. Za reprezentowanie szkoły w różnych imprezach sportowych nagrody Starosty otrzymały: Karolina Wojczakowska, Patrycja Cepek.

Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nagrody Dyrektora i Rady Rodziców:
 • za wysokie wyniki w nauce: Agnieszka Gołębięwska, Mateusz Pogudz, Magdalena Masłyka
 • za reprezentowanie szkoły w różnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych i uświetnianie uroczystości szkolnych i na terenie miasta: Klaudia Izban, Beata Biegańska, Natalia Jaroszewska, Katarzyna Ciesielska, Bartłomiej Kucharski, Juliusz Kolasa
Nagrody Burmistrza Wałcza otrzymały: Magdalena Masłyka, Małgorzata Pszczółkowska, Natalia Cieślak i Aleksandra Cegieła.
Dyrektor wręczył listy gratulacyjne rodzicom najlepszych uczniów, w których dziękował za trud i poświęcenie, jakie włożyli w wychowanie swoich dzieci.
Podziękowano również rodzicom za pomoc i wsparcie, a włączenie się w życie społeczności szkolnej, wysiłek i serce włożone w organizację imprez szkolnych oraz działalność na rzecz Rady Rodziców.
W dalszej części uroczystości uczennica klasy drugiej Wiktoria Kosmala w imieniu klas pierwszych i drugich pożegnała swoich starszych kolegów i koleżanki, życząc im powodzenia i dalszych sukcesów. Miłym akcentem uroczystości był występ chóru szkolnego i zespołu wokalnego pod kierunkiem M. Izban i M. Giłki, którzy po raz pierwszy bez uczniów klas trzecich wykonali kilka utworów muzycznych. Absolwenci opuszczali mury naszej szkoły z poczuciem, że zawsze będą w nich mile widziani. Drzwi naszego liceum stoją dla Nich otworem, a nauczyciele nadal będą służyć Im pomocą.


Dzień ziemi

Powiat Wałecki
22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Dzień Ziemi to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

W dniu 20 kwietnia 2011 roku nauczyciel geografii w ZS nr 3 w Wałczu pani Beata Lecka - Pretkiel zorganizowała "Ekologiczny patrol" , który rozpoczął się od pogadanki na świeżym powietrzu. Uczniowie klasy I k wzięli udział w sprzątaniu terenów spacerowych nad jeziorem Raduń.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ilość zebranych śmieci skłoniła wszystkich do refleksji nad przyszłością naszej planety oraz zmotywowało do systematycznego dbania o najbliższe środowisko.
Autor tekstu i zdjęć: Beata Lecka - PretkielUdział uczennic ZS nr 3 w III Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej

Tuż po zimowych feriach - 1 marca 2011 roku uczennice Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu: Katarzyna Pydynkowska i Joanna Konieczna wzięły udział w III Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej. To już trzeci raz z kolei uczennice tej szkoły uczestniczyły w Turnieju. Od października 2010 roku czytały psychologiczną literaturę i przygotowywały się pod opieką pedagoga szkolnego - pani Joanny Włodarczyk-Załęskiej.
Turniej Wiedzy Psychologicznej organizowany przez Wydawnictwo Charaktery, to jedyna taka inicjatywa w Polsce. Jej celem jest promowanie psychologii, wzmacnianie zainteresowania tematyką psychologiczną wśród młodzieży oraz rozwój edukacji psychologicznej.
Honorowy patronat nad Turniejem sprawował Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. Turniej trwał od 1 października 2010 roku i składał się z dwóch etapów: eliminacji w formie testu on-line (I etap) oraz dwuczęściowego finału: pisemnego testu z wiedzy psychologicznej oraz ustnego zadania problemowego (II etap). Uczestnicy powinni byli zapoznać się z publikacją Czym jest psychologia oraz z wybranymi zagadnieniami z Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów, techników. Obowiązywała ich również znajomość wybranych artykułów publikowanych w "Charakterach", oznaczonych specjalnym symbolem. W tegorocznej edycji teksty te pochodziły z podręcznika Psychologia. Kluczowe koncepcje autorstwa Philipa Zimbardo, Roberta Johnsona i Vivian McCann.
Dla uczestników Turnieju została przygotowana zabawa "Sprawdź swoją wiedzę". Przy każdym tekście turniejowym publikowanym na łamach "Charakterów" zamieszczone było pytanie. Odpowiedzi przesyłano pocztą mailową na adres: turniej@charaktery.com.pl . Spośród autorów poprawnych odpowiedzi losowano 10 osób i wysyłano im książki ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W styczniu 2011 taką nagrodę otrzymała uczennica naszego Technikum - Katarzyna Pydynkowska.

Joanna Włodarczyk-Załęska


Wieczorek poetycki

10 lutego br. w Zespole Szkół Nr 1 odbył się klimatyczny wieczorek poetycki poświęcony twórczości Marka Grechuty przygotowany przez uczniów należących do koła poetyckiego, pod opieką p. Moniki Kulikowkiej.

Młodzież w trwającym przeszło godzinę programie przypomniała najpiękniejsze wiersze i piosenki twórcy. Wysłuchano m.in. "Serce", "Będziesz moją Panią", "Wiosna", "Niepewność" oraz kilkanaście wierszy, autorstwa Grechuty, które pomimo, że powstały kilka lub kilkanaście lat temu, nie straciły na swojej aktualności.
Twórczość Marka Grechuty pozostaje nadal aktualna, chociaż zmieniają się muzyczne mody, jego piosenki nadal są chętnie słuchane. Program miał formę wywiadu przeprowadzanego z Makiem Grechutą, podczas którego wspominaliśmy jego życie, pierwsze sukcesy, drogę do sławy i jej przebieg. Na prezentacji multimedialnej można było obejrzeć pamiątkowe zdjęcia twórcy. Widzowie, wśród której był Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki spędzili miły wieczór w nastrojowej atmosferze pięknej auli, degustując się przygotowanym przez uczniów poczęstunkiem. Serdecznie zapraszamy na następne wieczorki, następny już w maju.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.