Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Młodzież kontra nowotwory po raz czwarty

Zespół Szkół nr 4 RCKU bierze udział w IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Mam Haka na Raka".

Powiat Wałecki
Ideą programu jest zaangażowanie młodzieży w tworzenie kampanii społecznej promującej profilaktykę nowotworową, propagowanie postaw prozdrowotnych w najbliższym otoczeniu i kształtowanie świadomego zdrowotnie społeczeństwa poprzez możliwość emocjonalnego oddziaływania młodzieży na krewnych, przyjaciół i znajomych.

IV edycja programu poświęcona jest rakowi płuca, który obecnie zajmuje I miejsce w Polsce na liście zgonów wśród chorób nowotworowych i II na świecie.

4 lutego 2011r., obchodzony był na całym świecie Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. Zespół ,,hakowiczek" w składzie: Monika Miechowska, Angelika Ostaszewska, Małgorzata Wiszniewska-uczennice kl. IV TE, pod kierunkiem mgr inż Haliny Pająk, zorganizował tego dnia Dzień Hakowicza dla społeczności szkolnej i mieszkańców Wałcza.

To doskonała okazja do popularyzacji idei wczesnej profilaktyki chorób nowotworowych, która może uratować życie.

Program działań obejmował:
 • Happening w WCK- wystawa poświęconą skutkom palenia papierosów
 • Marsz solidarności z chorymi na nowotwory ulicami miasta
 • Ulotki i materiały edukacyjno- informacyjne na temat nowotworów płuc rozdawane mieszkańcom miasta przez młodzież
 • Zbiórkę maskotek dla dzieci przebywających w placówkach onkologicznych
 • Zachęcano społeczność do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrycia raka płuca i zbierano podpisy na znak poparcia programu.
Mamy nadzieję, że ta data zostanie na stałe wpisana do kalendarza wszystkich Hakowiczów w regionie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat WałeckiSpotkanie z rodzicami ze szkoleniem o agresji

Pierwszy semestr został zakończony 14 stycznia 2011 roku chociaż do ferii zimowych jeszcze trzeba trochę poczekać. Aby podsumować rezultaty nauki - we wtorek - 18 stycznia 2011 roku odbyła się semestralna wywiadówka. Na ogólnym zebraniu Dyrektor Szkoły - pan Piotr Filipiak poinformował rodziców o wynikach w nauce, frekwencji, działalności pozalekcyjnej uczniów. Mówił o sukcesach i porażkach oraz o zagrożeniach wynikających z ryzykownych zachowań młodzieży, agresji i dewastacji szkolnego mienia.
Część pedagogizującą przeprowadziły panie: Joanna Włodarczyk-Załęska i Barbara Rosochacka. Przedstawiły prezentację multimedialną na temat: "Agresja. Jak chronić dziecko przed przemocą?". Ogólną wiedzę na ten temat poszerzyli rodzice uczniów klas pierwszych (I TF, I THS) uczestnicząc w warsztatach, które odbyły się od razu po spotkaniu w szkolnej auli. Podczas tych zajęć rodzice ćwiczyli swoje kompetencje wychowawcze, uczyli się jak wspierać swoje dzieci, by nie zachowywały się agresywnie. Pracowali w trzech grupach zajmując się kolejno opisem dziecka nie stosującego agresji, takiego, które umie się przed nią obronić oraz dziecka reagującego gdy koledze dzieje się krzywda. Analizowali, co taki młody człowiek myśli o sobie, innych młodych ludziach, dorosłych, świecie, jakie ma cechy, umiejętności, przekonania i poglądy. Na zakończenie prowadzące zwróciły uwagę na to, że rodzice powinni chwalić, doceniać, okazywać uczucia, zauważać pozytywne zachowania, słuchać, ufać, być prawdomównym i mówić o wartościach każdego dnia i przy każdej okazji.
Joanna Włodarczyk-ZałęskaOHP Wałcz z wizytą w Danii

W dniach 10-12 stycznia 2011 roku Ireneusz Gaworek komendant Ochotniczego Hufca Pracy 16-14 w Wałczu w ZS nr 3 oraz Rene Bączek uczeń klasy III Szkoły Zawodowej - jako reprezentanci Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej, odbyli pierwszą wizytę przygotowawczą do miejscowości Bogense w Danii.
Powiat Wałecki


Celem wyjazdu do szkoły Nordfyns FolkehØjskole było przygotowanie do następnego wyjazdu z grupą młodzieży (6 uczestników i 2 opiekunów), który odbędzie się w dniach 30 stycznie do 6 lutego bieżącego roku.
Podczas pierwszego spotkania spotkali się liderzy podobnych organizacji zajmującej się młodzieżą z Estonii, Węgier, Łotwy, Polski, Turcji, Danii i Słowenii. Partnerzy omawiali sprawy dotyczące wymiany młodzieży na początku lutego, opracowywali metody pracy, podzielili zadania między siebie, zapoznali się z możliwościami kwaterunkowymi i wyżywieniem.
Wymiana odbywa się w ramach projektu współfinansowanego przez EFS "Młodzież w działaniu". Głównym tematem projektu jest aktywne obywatelstwo, działania, sposoby i możliwości stawania się aktywnymi członkami Unii Europejskiej. Jest to bardzo ważny problem dla grup docelowych - młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i bezrobotnej, aby znalazła możliwości i mogła zmieć swoje życie.
Podróż do Bogouse przebiegła różnymi środkami komunikacji. Do Stargardu Szczecińskiego wałeccy uczestnicy spotkania dojechali samochodem, do Berlina busem, gdzie wsiedli do samolotu, który wylądował w Kopenhadze, a stamtąd ostatecznie na miejsce dojechali duńskim pociągiem. Wszędzie porozumiewano się w języku angielskim. Wrażenia z wizyty są bardzo pozytywne. Mili ludzie, spokój, piękne krajobrazy nadmorskie oraz ogromne lotnisko w Kopenhadze zrobiło ogromne wrażenie.
Rekrutacja do następnego wyjazdu trwa- chętnych jest wielu. Uczestnicy hufca już przygotowują się do drugiego etapu wyjazdu szczególnie szkoląc umiejętności językowe, które są podstawą komunikowania się z rówieśnikami z różnych krajów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Awans na stopień nauczyciela mianowanego

W dniu 12 stycznia 2011 r. sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta wręczali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Akty nadania otrzymali:
 • Pani Agnieszka Rystok - nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Tischnera w Wałczu.
 • Pani Anna Bochniak - pedagog szkolny w Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu.
 • Pan Sławomir Niewczas - nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Tischnera w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Misterium Bożonarodzeniowe

Dnia 22 grudnia 2010 r. w auli Zespołu Szkół nr 3 odbyło się Misterium Bożonarodzeniowe, w którym poprzez pantomimę uczniowie przedstawili historię Bożego Narodzenia. Uroczystości towarzyszył śpiew kolęd w wykonaniu uczniów i nauczycieli oraz zespołu instrumentalno - wokalnego działającego przy szkole. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Józef Kropielnicki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie opłatkowe

W czwartek 16 grudnia 2010r. w Internacie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu odbyła się tradycyjnie, jak co rok uroczysta kolacja wigilijna.

Uczestnikami tego spotkania byli: zaproszeni przedstawiciele władz Powiatu Wałeckiego w osobach p. Bogdan Wankiewicz - Starosta Wałecki i p. Zbigniew Wolny - Sekretarz Powiatu, mieszkający w internacie uczniowie, grono pedagogiczne internatu oraz dyrektor szkoły.
Kolację wigilijną rozpoczęła od życzeń świątecznych oraz noworocznych kierownik internatu p. Barbara Rosochacka, następnie podzielono się opłatkiem. Na stołach królowały wigilijne potrawy, a uczniowie wraz innymi uczestnikami spotkania śpiewali kolędy przy akompaniamencie dyrektora szkoły p. Piotra Filipiaka. Nie zabrakło również prezentu, który został przekazany przez przedstawicieli władz Powiatu Wałeckiego dla mieszkańców internatu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W dniu 14 grudnia 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyły się 3 postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W wyniku postępowania egzaminacyjnego stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali:
 • Sławomir Niewczas - nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Tischnera w Wałczu.
 • Anna Rystok - nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J.Tischnera w Wałczu.
 • Anna Bochniak - pedagog szkolny w Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu.Narodowe Święto Niepodległości

Powiat Wałecki
Dnia 10 listopada 2010 r. odbył się w Zespole Szkól nr 3 w Wałczu apel upamiętniający utraconą na 123 lata niepodległość. Montaż filmowo - muzyczny odzwierciedlał bolesne lata walki, budząc w odbiorcach wrażliwość i szacunek dla trudnych lat walki o wolność.

Tego dnia, podkreślając patriotyczny wymiar święta, Samorząd Uczniowski ZS Nr 3 dynamiczne odpowiedział na apel prezydenta RP - Pana Bronisława Komorowskiego. Przygotowano 130 kotylionów, które towarzyszyły młodzieży podczas uroczystości. Akademia uzyskała nowy wymiar, była lekcją patriotyzmu, jednak inną od dotychczasowych. Mamy nadzieję, że zgodnie z życzeniem Pana Prezydenta zapoczątkuje ona nową tradycję. Tradycję, zgodnie z którą obchodzenie narodowych świąt i rocznic będzie dla nas wszystkich nie tylko powodem do dumy, ale i radości.
Powiat Wałecki
Podczas szkolnych uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas Wicestarosta Wałecki - Pan Jerzy Goszczyński oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Nauki i Sportu - Pan Józef Kropielnicki.
Zorganizowaniem uroczystości zajęły się Panie: Anna Kłos, Jolanta Giłka oraz Ilona Katarzyńska. Apel poprowadzili uczniowie Joanna Konieczna i Sebastian Binder.
Zespół wokalny w składzie: Marlena Bronowicka, Anna Krotewicz, Karolina Urbaniak, Joanna Księżak, Sandra Juszkiewicz, Konrad Rabecki, Krzysztof Kmiecik, Łukasz Grelewicz zadbał o wyjątkowo pogodny przebieg uroczystości.

Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.