Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecieSTOP DOPALACZOM !

Powiat Wałecki
Dnia 9 listopada 2010 roku - w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu odbyły się śródsemestralne spotkania z rodzicami, którzy uczestniczyli w prezentacji multimedialnej "Dopalacze - czynniki ochronne i czynniki ryzyka".

To już drugie zebranie z rodzicami w ZS nr 3 o tej tematyce. Pierwsze odbyło się 28 września 2010 roku z udziałem rodziców uczniów klas pierwszych i maturalnych. Wtedy do pedagogizacji rodziców wykorzystana została inna prezentacja "Dopalacze - czy rzeczywiście bezpieczne".
W związku z narastającym zagrożeniem życia i zdrowia uczniów wynikającym z łatwego dostępu do dopalaczy oraz skutkującym m.in. wzrastającą liczbą zatruć środkami odurzającymi wśród dzieci i młodzieży nagłaśnianą w mediach, Kuratorium Oświaty w Szczecinie podjęło współpracę z publicznymi poradniami psychologiczno pedagogicznymi w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, a te z kolei przeprowadziły konferencje przeznaczone dla pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół. W wyniku cyklu konferencji kaskadowych szkoły zostały zobowiązane do przeprowadzenia między innymi spotkań z rodzicami.
Pomimo podpisania w dniu 8 listopada, przez Prezydenta RP - p. Bronisława Komorowskiego, rozporządzeń o zakazie handlu dopalaczami, problem nadal jest aktualny. Rodzice mogli zabrać do domu ulotki, zawierające najważniejsze informacje o dopalaczach, objawach ich zażywania oraz wskazówki, jak postępować i rozmawiać z dzieckiem. Edukacja rodziców jest bardzo ważna, ponieważ rodzina jest najlepszym miejscem do rozmowy o przeciwdziałaniu dopalaczom. To w domu dzieci spędzają najwięcej czasu, a rodzice są ich pierwszymi wychowawcami i poprzez własny przykład oraz wypowiadane opinie kształtują swoje potomstwo.

Joanna Włodarczyk-Załęska
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.