Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Dzień nauczyciela

"Dziś uśmiech na twarzach i życzenia
Nadziei co maluje każdy dzień
I marzeń których nikt nie może zabrać Wam
Niech się spełnią jak w nocy dobry sen....."


Powiat Wałecki
Tak brzmiały słowa piosenki, którą młodzież zadedykowała swoim nauczycielom w dniu ich święta. Dzień 14 października - wyjątkowa uroczystość podczas której uczniowie najlepiej jak potrafią chcą wyrazić wdzięczność i uznanie pedagogom. Tak tez i było w tym roku.......
Udekorowana aula, uśmiechy na twarzach i uczniów i nauczycieli - to zapowiedź przygotowanej przez samorząd uczniowski akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Młodzież naszej szkoły zaproponowała nauczycielom spędzenie tego dnia na wesoło. W humorystyczny sposób pokazała trud pracy pedagogicznej : lekcje, luźne rozmowy uczniów, piosenki które oddawały charakter niektórych zajęć.....ale przede wszystkim były życzenia i kwiaty....
To nie był jednak koniec naszej wspólnej zabawy.
Tego dnia młodzież zorganizowała także dla swoich nauczycieli zabawę telewizyjną "Jaka to melodia". Przygotowane utwory muzyczne to ogromne zaangażowanie i mnóstwo pracy Marcina Cybulskiego z klasy III TM. W teleturnieju brali udział nauczyciele języków , przedmiotów zawodowych oraz dyrekcja. Ogromnym zaskoczeniem było pojawienie się na naszej szkolnej scenie nowych, jak również do tej pory nie odkrytych, talentów. Cieszymy się bardzo, iż szkolny wokal został wzmocniony męskimi głosami Krzysztofa Kmiecika z I TF oraz Konrada Rabeckiego z III TM. Wielką niespodzianką było to, iż ...do wspólnej zabawy dołączyli także pan dyrektor Piotr Filipiak , pani Ilona Katarzyńska oraz ks Hubert Smołkowicz śpiewając po jednym utworze.
Uważam, iż młodzież naszej szkoły stanęła na wysokości zadania. W przygotowanie uroczystości włożyła mnóstwo serca, oddania oraz czasu. Szczególne podziękowania kieruję w stronę uczniów biorących udział w uroczystości :Katarzyny Pydynkowskiej, Patrycji Śniecikowskiej, Iwony Laskowskiej, Sandry Szczepaniak, Łukasza Włodarczyka, Arkadiusza Gałęziowskiego oraz Konrada Rabeckiego.
Dziękuję także nowo zawiązanej grupie wokalnej pod opieką pani Jolanty Giłki. Nie mogę pominąć także zaangażowania Damiana Jóźwika z III TPS ,bez którego być może wiele byśmy zobaczyli, ale pewnie niewiele usłyszeli.
Dziękuję wszystkim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Kończąc to krótkie sprawozdanie o uczniach i nauczycielach, chciałabym złożyć i jednym i drugim jak najlepsze życzenia. By nasza wspólna droga była jak najmniej wyboista, a trud podejmowany przez nauczyciela uzyskał szczery szacunek ucznia.

Opiekunka SU : Ilona Katarzyńska


"Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady"

Powiat Wałecki
W piątek z samego rana 24 września 2010r młodzież ZS nr 4 RCKU w Wałczu wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami uzbrojeni w rękawice i worki na odpady wyruszyli do lasów.

Butelki po piwie, opakowania po jogurtach czy też kołpaki od kół samochodowych - wszystko to, i nie tylko, można znaleźć w miejskich lasach wałeckich. Młodzież i dorośli w ramach VII polskiej akcji "Sprzątanie Świata" oczyszczali swoją okolicę, a przy okazji przekazywali ważne przesłanie tegorocznej edycji: "Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady". Klasa, która zebrała największą ilość śmieci została nagrodzona, była to III TI. Zostało rozpalone ognisko, przy którym każdy mógł się ogrzać i coś zjeść. Rozegrane zostały zabawy i konkursy z nagrodami.
"Sprzątanie świata" nie byłoby konieczne, gdybyśmy na co dzień dbali o środowisko naturalne. 70% Polaków wie, na czym polega ta akcja. Na co dzień do jej założeń stosuje się znacznie mniej z nas. Co roku z każdą kolejną edycją imprezy wraca pytanie - czy jeden weekend wystarczy, by właściwie zadbać o środowisko naturalne i zmienić nasze podejście do ekologii?
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.