Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
SYMPOZJUM W OLSZTYNIE 2010

Powiat Wałecki
W dniu 17 września br. uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Józefa Tischnera w Wałczu biorący udział w projekcje unijnym "DROGA KU PRZYSZŁOŚCI" pod opieką pani Anny Frelkowskiej, wyruszyli do Olsztyna aby wziąć udział w sympozjum języka angielskiego mającego miejsce na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Było to ważne dla nich wydarzenie, ponieważ mieli oni zaprezentować przed liczną publicznością oraz surowym okiem jury, swój projekt przedstawiający Wałcz oraz okolice. Projekt spodobał się nie tylko pod względem mertytorycznym ale również pod względem wizualnym. Uczniowie stworzyli grę planszową (w języku angielskim), która prezentowała ciekawe miejsca w naszym okręgu.
Powiat Wałecki
Była m.in. cegielnia, magiczna górka czy stadnina koni. Kreatywność uczniów oraz dobra znajomość języka angielskiego zapewniły naszej szkole i uczniom I miejsce. Warto podkreślić fakt, że projekty swoje przedstawiali uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych, reprezentujących trzy województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko - - mazurskie. W sumie w konkursie brało udział 300 uczestników. Podczas sympozjum uczniowie mieli również okazje wysłuchać ciekawego wykładu wykład prof. dr hab. Aleksandra Kiklewicza na co dzień wykładowcę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.