Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Wyniki matur i egzaminów zawodowych ZS nr 4 RCKU

Wyniki tegorocznych matur są powodem do dumy dla Zespołu Szkół nr 4 RCKU, ponieważ z wielu przedmiotów uczniowie uzyskali wyniki lepsze niż ogólnokrajowa średnia. Największym pozytywnym zaskoczeniem jest dobry wynik egzaminu z matematyki, którego zarówno uczniowie, jak i nauczyciele obawiali się najbardziej. Aż 88,6% naszych tegorocznych maturzystów zdało maturę z tego przedmiotu. Wyniki innych egzaminów są jeszcze lepsze: język polski zdało 99,1% uczniów, angielski - 89%, niemiecki - 100%; pozostałe przedmioty: historia - 100%, geografia - 100%, biologia - 100%, WOS - 100%.

Wyniki egzaminu zawodowego są także bardzo dobre, gdyż w tym roku dyplom otrzyma 83% uczniów Zespołu Szkół nr 4. Oto dokładne dane poszczególnych pionów kształcenia:

 
Liczba uczniów
Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego
Liczba uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy
Liczba uczniów, którzy nie zdali egzaminu zawodowego
% zdania
Technikum Technologii Żywności
19
19
17
2
89,5%
Technikum Ekonomiczne
30
22
16
6
72,7%
Technikum kucharz
20
16
15
1
93,8%
Technikum Rolnicze
19
16
12
4
75%
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
23
22
20
2
90,9%
Technikum Informatyczne
30
29
25
4
86,2%
Szkoła Policealna technik administracji  
11
7
4
66,3%
Ogółem
 
135
112
23
83%
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.