Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecieRozpoczęcie roku szkolnego
Powiat Wałecki

Dnia 1 września 2010 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Wałczu, a Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu reprezentował władze samorządowe Powiatu Wałeckiego na rozpoczęciu w Zespole Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu.

W Zespole Szkół Nr 4 RCKU Dyrektor Dorota Matuszak - Klupczyńska serdecznie i ciepło powitała wszystkich, zwłaszcza klasy pierwsze. W roku szkolnym 2010/2011 naukę w szkole rozpoczęło 164 uczniów na kierunkach: technolog żywienia, technolog żywności i gospodarstwa domowego, technik informatyk, technik hotelarz, technik rolnik oraz technik ekonomista. W czasie apelu wręczone zostały nagrody uczniom, którzy odbywali praktyki zawodowe. Następnie krótkim apelem uczczona została 71 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Wszyscy wypoczęci i gotowi do wytrwałej pracy udali się do klas na spotkania z wychowawcami.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dnia 1 września 2010r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Józefa Tischnera w Wałczu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Jerzy Goszczyński - wicestarosta wałecki, Jolanta Będlin - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty z siedzibą w Wałczu, Marek Olesiak - przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, Andrzej Łojewski - dyrektor Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu, oraz Jacek Kasiński - przewodniczący Rady Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym.
Po przemówieniu dyrektora szkoły głos zabrał wicestarosta wałecki pan Jerzy Goszczyńki, który mówił o dobrych wynikach egzaminu mauralnego oraz życzył pomyślności w nowym roku szkolnym uczniom i nauczycielom szoły.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pani Jolanta Będlin odczytała życzenia przesłane przez Kuratora Oświaty w Szczecinie. Do I-wszych klas przyjęto 108 uczniów; wychowawstwo sprawują: kl. Ia - Jerzy Romaniuk, kl. Ib - Krzysztof Morawski, kl. Ic - Danuta Bręk, kl. Id - Maria Bodziewska. Najlepsi uczniowie klas pierwszych otrzymali z rąk dyrektora Leszka Molki legitymacje szkolne (Leszczczyńska Alicja kl. Ia, Komorowski Karol kl. Ia, Chabasiński Patryk, kl. Ia, Buniewicz Krzysztof kl. Id, Lewandowski Damian kl. Ia, Ławniczak Aleksandra kl. Ib, Sabara Piotr kl. Id, Jakubowska Patrycja kl. Ia, Siuta Zuzanna kl. Ic, Krzemińska Magdalena kl. Id). Przyjęci uczniowie złożyli ślubowanie, którego tekst odczytała Maria Bodziewska (wychowawca kl. Id). Kadra nauczycielska w II LO liczy obecnie 32 osoby; po urlopie wróciła pani Joanna Pawlik nauczyciel wychowania fizycznego; O. Rafał Pysiak będzie uczył religii. Zakończenie wakacji, a zarazem początek roku szkolnego obwieścił dźwiękiem dzwonka szkolnego dyrektor szkoły.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dnia 1. września w murach naszej szkoły uczniowie w Zespole Szkół Nr 3 oraz grono pedagogiczne rozpoczęli nowy rok szkolny 2010/2011.

Wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem....
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku-samych piątek!


Tymi bardzo serdecznymi życzeniami powitali uczniowie swoich młodszych kolegów i koleżanki.
Uroczyste wprowadzenie pocztu sztandarowego, odśpiewanie hymnu narodowego oraz montaż słowno - muzyczny nadały temu dniu wyjątkowo uroczysty charakter. Nie można było pominąć tego dnia także smutnych wspomnień z 1939 roku. Liryczna muzyka, odgłosy wojennej bitwy oraz płacz dziecka wprowadziły w klimat zadumy i refleksji. To bardzo ważne aby młody człowiek doceniał poświęcenie tych, którzy walczyli o naszą wolność, gdyż:

"Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie godzien jest szacunku teraźniejszości
ani nie ma prawa do przyszłości".


Bardzo optymistycznym akcentem naszej uroczystości była piosenka "Radość najpiękniejszych lat " zaśpiewana przez panią Ilonę Katarzyńską i ks. Huberta Smołkowicza. Słowa tego utworu stały się pewnym przesłaniem kierowanym w stronę młodzieży, by potrafiła docenić i szanować siebie oraz umiejętnie korzystała ze swej młodości.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas także Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Pan Józef Kropielnicki oraz Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Pan Jacek Kasiński. Bardzo dziękujemy za ciepłe słowa i życzenia skierowane zarówno do młodzieży jak i nauczycieli. Wszystkich uczniów, a w szczególności uczniów klas pierwszych , serdecznie powitał dyrektor szkoły - Pan Piotr Filipiak.

Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Za poprowadzenie uroczystości bardzo dziękuję Katarzynie Pydynkowskiej oraz Sebastianowi Binderowi oraz tym, których nie widać ale bez ich pomocy i pracy nie udałoby się wszystkiego zorganizować. Bardzo dziękuję Marcinowi Cybulskiemu oraz Damianowi Jóźwiakowi.
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.