Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecieEgzaminy o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Powiat Wałecki

W dniach od 3-6 sierpnia br. odbywały się w Starostwie Powiatowym w Wałczu egzaminy o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W wyniku postępowań egzaminacyjnych przeprowadzonych przez komisje powołane przez Zarząd Powiatu w Wałczu stopień nauczycieli mianowanych otrzymają następujący nauczyciele:
 • Pani Marlena Grabowska - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu.
 • Pani Magdalena Huber - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu.
 • Pani Alicja Miler - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Wałczu.
 • Pan Krzysztof Morawski - nauczyciel języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im.Ks. J. Tischnera w Wałczu.
 • Pani Edyta Szyłobryt-Musiał - nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu.
 • Pani Agnieszka Jaskulska - nauczyciel ekonomii i marketingu w Zespole Szkół Nr 4 RCKu w Wałczu.
 • Pani Joanna Włodarczyk-Załęska - pedagog szkolny w Zespole Szkół Nr 3 w Wałczu.
 • Pani Agnieszka Olędzka - psycholog w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Wałczu.
 • Pani Karolina Biela - nauczyciel prawa i przysposobienia obronnego w Zespole Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu.
 • Powiat Wałecki
 • Pani Agnieszka Piwońska - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i przysposobienia obronnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Tischnera w Wałczu.
 • Pani Agnieszka Szpecht - nauczyciel przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości. Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu.
 • Pani Bogusława Kogut - nauczyciel geografii w Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu.Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.