Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
KONKURS BAJEK OBCOJEZYCZNYCH 2010

Powiat Wałecki
Dnia 14 czerwca 2010, po raz kolejny odbył się KONKURS BAJEK OBCOJEZYCZNYCH, w którym udział wzięli uczniowie klas pierwszych i drugich.
Organizatorzy konkursu, klasa IIB oraz IB z nauczycielami Anną Frelkowską i Teresą Korcabą, zaprosili wszystkich uczniów do Wałeckiego Centrum Kultury gdzie na prawdziwej scenie wśród świateł reflektorów klasy zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie.
Konkurs został poprowadzony przez Bartka Kucharskiego z IIB oraz Kasię Bogusz z IB. Ten wspaniały duet raczył widownie żartami, zagadkami a nawet wierszami w swoim wykonaniu. Klasa IIB również nie dała o sobie zapomnieć serwując widowni przerywniki taneczne i muzyczne. Nie zabrakło również pięknie zaśpiewnych piosenek przez Kamilę Cywińską z IE.
Powiat Wałecki
Dziesięć bajek zostało zaprezentowanych w języku angielskim oraz niemieckim. Można było zobaczyć Złotowłosą, Alicje goniącą białego królika do krainy czarów, księcia jeżdżącego na rowerze czy gnijącą pannę młodą szukającą miłości. Wszyscy uczniowie występujący na scenie musieli nie tylko zabawić widownie, ale również przekonać jury, że to właśnie ich bajka jest najlepsza.
Jak w każdym konkursie zwycięscy otrzymali nagrody KAPELUSZE w następujących kategoriach:
  • najlepszą bajką angielską okazała się bajka przygotowana przez klasę IA "Zgniła Panna Młoda "
  • najlepsza bajka niemiecka wybrano bajkę klasy IIA " Złotowłosa i trzy misie"
  • najlepszą aktorką była Natalia Broniewska
  • najlepszym aktorem był Mateusz Siuda.
  • wyróżnienia za dramatyzm i komedie otrzymali Julian Kolasa oraz Sebastiana. Suchorab.Objazd naukowy "Szlakiem walk o przełamanie Wału Pomorskiego 1945".

Powiat Wałecki
Dzięki współpracy z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego Szkolne Koło Historii Wojskowości ZS nr 3 przygotowało i w dniach 8-9 czerwca 2010 r. poprowadziło objazd naukowy pod hasłem "Szlakiem walk o przełamanie Wału Pomorskiego 1945".

Objazd rozpoczął się 8 czerwca w koszarach 100 batalionu łączności BWD WKP-W (dawny Garnizon Deutsch Krone), gdzie miał miejsce inaugurujący wykład pt. "Zarys historii wojskowości w Wałczu". Problematyka wystąpienia dotyczyła roli wojska w życiu miasta począwszy od roku 1872, z którym wiążą się początki historii wojskowości Wałcza. Potem uczestnicy udali się do Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu.

Uczestnicy objazdu naukowego zobaczyli jeden z bunkrów znajdujących się na terenie byłych koszar, następnie skansen jednej z najwspanialszych i najokazalszych fortyfikacji Wału Pomorskiego, jaką jest Grupa Warowna "Cegielnia". Następnie wszyscy zwiedzili Cmentarz Wojenny Żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej, na którym spoczywa 4390 żołnierzy polskich (1. Armia WP) oraz 1638 żołnierzy radzieckich (47 i 61 Armia Radziecka).
Powiat Wałecki


9 czerwca rozpoczął się wizytą w Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu, a następnie na miejscu katastrofy samolotu CASA, gdzie uczczono pamięć 23 oficerów, którzy tragicznie zginęli.
Dzięki pomocy Uniwersytetu Szczecińskiego młodzież mogła również uczestniczyć w pracach ekshumacyjnych zwłok trzech żołnierzy z niemieckiej formacji Waffen SS (prawdopodobnie byli to Flamandowie z 27. Ochotniczej Dywizji Grenadierów Pancernych SS (1. flamandzkiej) Langemarck), którzy w 1945 r. znaleźli się na linii frontu biegnącej wzdłuż znajdującej się w rejonie Suchanówka rzeki Iny.Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.