Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Święto książki i biblioteki w Tischnerówce

Powiat Wałecki
19 maja 2010 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Józefa Tischnera w Wałczu odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Książkach i Bibliotece. Do konkursu zgłosili się uczniowie z czterech gimnazjów: Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu, Gimnazjum nr 2 w Wałczu, Gimnazjum im. Ks. J. Twardowskiego w Chwiramie i Gimnazjum w Lubnie.

Konkurs odbywał się w auli szkoły. Uroczystość uświetnili swoją obecnością;
 • Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki,
 • Jerzy Goszczyński Wicestarosta,
 • Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Powiatowego w Wałczu
 • Jacek Kasiński Kanclerz PWSZ w Wałczu,
 • Andrzej Łojewski Dyrektor Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu.
Wszystkich obecnych przywitał Leszek Molka Dyrektor II Liceum w Wałczu.
Starosta Wałecki przekazał na ręce bibliotekarki II Liceum Ogólnokształcącego upominek książkowy i życzył uczestnikom powodzenia w konkursie.
Powiat Wałecki
Celem konkursu była promocja biblioteki szkolnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych, popularyzacja wiedzy o książkach i bibliotece oraz czasopismach, kształtowanie literackich i czytelniczych zainteresowań młodzieży.
Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Wałczu i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wałczu, który ufundował nagrody dla uczestników. Drobne upominki dla uczniów sponsorował Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Wiedza jaką musieli wykazać się uczestnicy konkursu obejmowała:
 • zakres przysposobienia czytelniczego i medialnego na poziomie gimnazjalnym,
 • wiadomości dotyczące historii książki, biblioteki i prasy,
 • informacje na temat nagród literackich,
 • znajomość autorów lektur i literatury polskiej
Komisja konkursowa w składzie: Sylwia Grochowicka - Pollak nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 im. K. Wielkiego w Wałczu, Janina Maksymowicz nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu, Renata Gross - nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, Małgorzata Bochenek nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu oceniało 12 uczestników konkursu z czterech szkół.
I etap polegał na rozwiązaniu testu pisemnego, na który uczestnicy mieli 30 minut czasu.
Po sprawdzeniu testu komisja konkursowa wyłoniła piątkę finalistów, którzy przystąpili do II etapu konkursu.
Powiat Wałecki
O kolejności odpowiedzi decydowało - kto pierwszy wyszuka podanej definicji w wybranym słowniku lub encyklopedii. II etap - ustny polegał na odpowiedziach ustnych w konwencji zbliżonej do Teleturnieju "Milionerzy".
W przerwie i oczekiwaniu na wyniki I etapu czas uczestnikom umilił zespół wokalny w składzie Klaudia Izban, Aleksandra Kamińska, Natalii Jaroszewska pod kierunkiem Pana Marka Giłki, który wykonał kilka utworów wokalnych i przedstawił ciekawostki o książkach i bibliotece. Dekorację wykonała grupa artystów szkoły pod kierunkiem Pani Edyty Soliwody.
Wyniki konkursu:
 • I miejsce - Alicja Leszczyńska - Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu
 • II miejsce - Aleksandra Mielcarek - Gimnazjum w Lubnie
 • III miejsce - Paulina Rudel - Gimnazjum w Lubnie
Przyznano również dwa wyróżnienia:
 • Katarzynie Jackowskiej - Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu
 • Natalii Masłyka - Gimnazjum nr 2 w Wałczu
Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, którzy włożyli ogrom pracy w przygotowanie swoich uczniów do konkursu dziękujemy za wysiłek i zapraszamy do kolejnej edycji za rok.Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.