Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecieOpieka nad Cmentarzem Wojennym

Powiat Wałecki
6 maja 2010 r. członkowie Szkolnego Koła Historii Wojskowości działającego w ZS nr 3 przygotowywali Cmentarz Wojenny Żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej na uroczystości 65. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej, które w Wałczu odbyły się 8 maja 2010 r.

"W ten sposób chcieliśmy spełnić nasz obowiązek, którego podjęliśmy się w trakcie adopcji cmentarza 25 lutego 2010 r. - mówią uczniowie - Nie jesteśmy gołosłowni. Jesteśmy dumni, że możemy opiekować się właśnie tym zabytkiem naszego miasta". Poza porządkowaniem grobów, zbieraniem wypalonych zniczy i układaniem przewróconych wieńców i kwiatów, uczniowie postarali się, by przy każdym grobie znalazł się biały gerber. Wsparcia finansowego udzielił nam dyrektor ZS nr 3 - pan Piotr Filipiak. Kwiaty widoczne są z daleka, dlatego mamy nadzieję, że przyciągną uwagę przechodzących obok cmentarza i tym samym przypomną o losie spoczywających tam żołnierzy polskich i radzieckich. "Niektórzy ludzie zastanawiają się, czy my jako Polacy
Powiat Wałecki
powinniśmy świętować zakończenie II wojny światowej jak inne państwa europejskie, skoro tak naprawdę ponownie zostaliśmy zniewoleni, tym razem przez system komunistyczny. Pytają również, czy powinno się składać kwiaty na grobach żołnierzy Armii Czerwonej. Nasza odpowiedź brzmi "tak". Ci żołnierze przelewali swoją krew, walcząc z Hitlerem i faszyzmem. O naszym polskim losie zdecydowała Jałta. Nie obarczajmy wszystkich Rosjan winą. To byli nie tylko żołnierze, ale przede wszystkim ludzie i chociażby z tego względu należy im się pamięć."


"Technika zawodowe dobrym startem w przyszłość"

Z udziałem dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty w dniu 28 kwietnia 2010 r. w auli ZS nr 3 odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. ""Technika zawodowe dobrym startem w przyszłość".

Starosta i Wicestarosta gratulowali uczniom uporu i chęci w realizacji pozaszkolnych zamierzeń oraz wręczyli zgromadzonej młodzieży dyplomy i certyfikaty.
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie Technikum Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 3 w Wałczu przystąpili do projektu "Technika zawodowe dobrym startem w przyszłość". Realizacja projektu odbywała się w formie zajęć pozalekcyjnych. W ramach zajęć część młodzieży ukończyła trzydziestogodzinne kursy z dziedziny mechaniki i mechatroniki.

Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat WałeckiŚwiatowy Dzień Ziemi

Powiat Wałecki
W dniu 23 kwietnia 2010 r. uczniowie OHP 16-14 Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w ZS nr 3 w Wałczu obchodzili Światowy Dzień Ziemi.

Dzień ten obchodzony jest już po raz 20 w Polsce i po raz 40 na świecie. Akcja prowadzona jest corocznie wiosną w celu promowania postaw ekologicznych w najbliższym otoczeniu.

Powiat Wałecki


Poprzez takie akcje uczniowie chcą uświadomić nie tylko sobie, ale i swoim rówieśnikom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Ziemia jest wspólnym domem, o który wszyscy muszą dbać. Uczniowie apelowali m.in. o to, aby nie zapominać, że na Ziemi oprócz ludzi żyją jeszcze miliardy innych stworzeń.
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.