Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Konkurentka dla najlepszych

Powiat Wałecki
Martyna Pisakowska, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Józefa Tischnera w Wałczu, pomyślnie przechodząc przez trzy etapy Olimpiady literatury i języka polskiego, została jej Laureatką.

Droga do celu nie była łatwa. Eliminacje szkolne, w ramach których Martyna napisała pracę wyróżnioną przez szczecińskich jurorów, pracowników naukowych Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, pozwoliły uczennicy przystąpić do dwóch etapów wojewódzkich.

Możliwość dalszej rywalizacji dał Martynie pomyślnie rozwiązany test z zakresu gramatyki opisowej i utrzymana na wysokim poziomie praca analityczna, napisana w Szczecinie 20 lutego. Po rozmowie z komisją jurorską, która odbyła się 6 marca w Szczecinie, uczennica, ku uciesze nauczyciela - opiekuna olimpijki Sławomira Niewczasa, została zarekomendowana w centralnym okręgu Olimipady w Warszawie.

Po weryfikacji, Martynę Piaskowską zakwalifikowano do etapu centralnego OliJP i w połowie kwietnia uczennica zmagała się o tytuł Laureatki. W związku z kwietniowymi, tragicznymi okolicznościami, Martyna pojechała do Warszawy dwukrotnie. Pierwszy wyjazd do Warszawy i Konstancina (14 - 16 kwietnia) zaowocował pozytywną oceną części pisemnej. Spośród 260 uczestników etapu centralnego (warto zauważyć, że przybliżona liczba uczniów, którzy w tym roku przystąpili do rywalizacji w poszczególnych okręgach sięgnęła niemal trzech tysięcy) niespełna stu uczniów zakwalifikowało się do części ustnej. Wśród pięciu osób z okręgu szczecińskiego znalazła się Martyna. Teraz konkurowali ze sobą już tylko uczniowie wyłonieni z grupy finalistów. W Pałacu Staszica, gdzie mieści się Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, zebrali się najwybitniejsi literaturoznawcy i językoznawcy kraju - pracownicy naukowi PAN, którzy w charakterze jurorów od rana 20 kwietnia prowadzili konkursowe rozmowy. Tego samego dnia, późnym popołudniem Martyna wracała do Wałcza, kiedy w pociągu między Warszawą a Poznaniem zadzwonił telefon jej opiekuna. Okazało się, że jedyną laureatką z okręgu szczecińskiego została Martyna Piaskowska - uczennica klasy III C II Liceum Ogólnokształacącego im. ks. Józefa Tischnera w Wałczu, która na 100 punktów możliwych do zdobycia, otrzymała 85 (najwyższy zaś wynik wyniósł zaledwie pięć punktów więcej) i usytuowała się wśród najlepszych. 5 czerwca 2010 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom i ich opiekunom.


Szkolne Koło Historii Wojskowości

Powiat Wałecki
W dniu 20 kwietnia 2010 r. przedstawiciele Szkolnego Koła Historii Wojskowości Zespołu Szkół Nr 3 w Wałczu wzięli udział w inauguracji I Szczecińskiego Kongresu Humanistycznych Kół Naukowych, która odbyła się w sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego.

W imprezie, która była częścią obchodów 25-lecia uczelni udział wzięły szkoły patronackie i wszystkie koła naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. W części roboczej każda ze szkół patronackich oraz koła naukowe prezentowały swoje dotychczasowe działania, a także proponowały możliwe formy współpracy między uczelnią a szkołami.
Powiat Wałecki

Szkolne Koło Historii Wojskowości ZS nr 3 w Wałczu zaproponowało - objazd naukowy "Szlakiem walk o Przełamanie Wału Pomorskiego 1945". Projekt cieszył się wielkim zainteresowaniem, a Jego realizacja planowana jest na dni 7-9 czerwca 2010 r. Uczestniczyć w nim będą studenci Naukowego Koła Historii Wojskowości US oraz uczniowie szkół patronackich z Choszczna, Stargardu Szczecińskiego i Szczecina. Szczegółowy program na stronie internetowej ZS Nr 3.BEZPIECZNI WAŁECCY ROWERZYŚCI

Powiat Wałecki
21 kwietnia 2010 r. policjanci z Wałcza wspólnie z przedstawicielami Centrum Aktywizacji Lokalnej "Dialog", PZM-ot oraz Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu- przeprowadzili Powiatowe Eliminacje Rowerowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
To już piętnasta edycja Turnieju BRD skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu wałeckiego. Rozpoczęcie eliminacji powiatowych, które otwierały zwycięzcom drzwi do eliminacji wojewódzkich a dalej krajowych oficjalnie nastąpiło o 09:00. Po czym wszyscy uczestnicy na hali sportowej Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu os. Dolne Miasto (gospodarz turnieju) pisali test z wiedzy teoretycznej.
Po godzinie nastąpił podział na dwie grupy uczniów. Uczniowie gimnazjów uczestniczyli w konkurencji z praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (sędzia Agnieszka Sindrewicz PCK Wałcz), natomiast uczniowie z podstawówek przystąpili do jazdy rowerem po torze przeszkód (sędzia toru Jan Antkowiak).
Powiat Wałecki
Tak duża liczba uczestników i konkurencji wymagała wykorzystania zawiązanej wcześniej wieloletniej współpracy ze Strażą Gminą w Wałczu, Żandarmerią Wojskową, Młodzieżową Grupą Policyjną parafii św. Antoniego kierowaną przez brata Krzysztofa oraz ludzi dobrej woli czyli Wałeckich Wolontariuszy. Tuż przed 13:00 zgodnie z planem, komisja sędziowska znała już ostateczne wyniki, które zostały ogłoszone na podsumowaniu - zakończeniu.
Miły akcent każdego zakończenia turnieju to wręczanie zwycięzcom pucharów i nagród, którego dokonali Komendant Powiatowy Policji w Wałczu nadkom. Jacek Cegieła, przedstawiciel Starosty wałeckiego Jan Czerski, Inspektor Transportu Drogowego pan Zbigniew Pietroń oraz pani dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu- pani Jadwiga Kontowicz- Łuszczyk wraz z pedagogiem szkolnym- panią Grażyną Szulgą
  • I miejsce w kategorii szkół podstawowych (tradycyjnie) zajęła Szkoła Podstawowa w Płocicznie (skład: Patryk Dzikowicz, Radosław Głodki i Natalia Adamcewicz - opiekun dyrektor szkoły Artur Kopciuch),
  • II miejsce Szkoła Podstawowa w Szwecji,
  • III miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 w Wałczu.

  • I miejsce w kategorii szkól gimnazjalnych zajęło Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu (skład: Kamil Wojczakowski, Alex Pawlus, Krzysztof Beim - opiekun Elżbieta Adamczewska),
  • II miejsce Gimnazjum w Tucznie,
  • III miejsce Gimnazjum w Chwiramie.


Zwycięscy odjechali między innymi rowerami (nagrody indywidualne) oraz z nagrodami zespołowymi dla szkół. Każdy z uczestników został też obdarowany piękną, pamiątkową statuetką przygotowaną przez Brata Krzysztofa z Parafii św. Antoniego w Wałczu.
sierż. Aleksandra Moroz
KPP Wałcz
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.