Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
PAMIĘCI ZBRODNI W KATYNIU

Powiat Wałecki
8 kwietnia 2010 r. przy Krzyżu Katyńskim znajdującym się na cmentarzu przy osiedlu Dolne Miasto, Szkolne Koło Historii Wojskowości upamiętniło 70. ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ.

Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele władz powiatu: wicestarosta - pan Jerzy Goszczyński, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu - pan Józef Kropielnicki oraz Członek Zarządu Powiatu - pan Tadeusz Łożecki. Obecny był także Dyrektor ZS nr 3 - pan Piotr Filipiak.
Polskim oficerom zamordowanym przez NKW w kwietniu 1940 r. na "nieludzkiej ziemi" (m.in. w Katyniu, Charkowie, Twerze) uczniowie dedykowali "Apel poległych" oraz wiersz Feliksa Konarskiego "Katyń". By przypomnieć mieszkańcom miasta o tej straszliwej zbrodni, wpletli w gałęzie drzewka stojącego przy Krzyżu Katyńskim napisy: Ostaszków, Kozielsk, Starobielsk, Twer-Miednoje, Charków.
Powiat Wałecki

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod krzyżem. Pamięć o tej straszliwej zbrodni trzeba przekazywać z pokolenia na pokolenie, niemniej nie należy tego robić duchu nienawiści do narodu rosyjskiego, ale w duchu braterskiego pojednania.
W dniach 7-16 kwietnia 2010 r. w ZS nr 3 na lekcjach historii został przeprowadzony pierwszy cykl lekcji poświęconych tragicznemu losowi polskich żołnierzy z Katynia.

mgr Anna Pienkoś
I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy ...
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy.

I woła o sprawiedliwość,
I prawdę po świecie niesie...
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.


F. Konarski, "Katyń".
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.