Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powieciePowiatowa Giełda Zawodoznawcza

Dnia 26 marca 2010 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu uczestniczyli w VIII Powiatowej Giełdzie Zawodoznawczej, która odbyła się w sali widowiskowo - sportowej Gimnazjum Nr 2 w Wałczu

Podczas giełdy przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej udzielali informacji na temat kierunków kształcenia oraz zasad rekrutacji w roku szkolnym 2010/2011.
Aby zachęcić gimnazjalistów do wyboru przyszłej szkoły uczniowie szkół ponadgimnajzalnych przygotowali również specjalne pokazy, występy oraz prezentacje multimedialne.
Giełda została zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, Starostwo Powiatowe w Wałczu, Gimnazjum Nr 2 oraz szkoły ponadgimnazjalne w Wałczu.

Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat WałeckiPoetyckie spotkanie

W dniu 18 marca w LO nr 1 w Wałczu odbyło się spotkanie poetyckie z Małgorzatą Angel, która jest autorką pięciu tomików. Uczniowie wraz z wychowawczynią Alicją Miler zaprosili poetkę, aby zapoznać się z jej twórczością.

Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


Spotkanie przebiegało w kameralnej atmosferze. Uczniowie dowiedzieli się o wszystkich publikacjach autorki. Mieli okazję obejrzeć książki i porozmawiać na temat jej innych pasji. Małgorzata Angel jako absolwentka tego samego liceum opowiadała o szkole z dawnych lat.
Wykorzystała do tego kronikę klasową, którą prowadziła wiele lat temu. Uczniowie z chęcią słuchali wspomnień i oglądali zapiski wydarzeń szkolnych sprzed wielu lat. M. Angel dużo miejsca poświęciła tematowi fotografowania i ciekawych działań kółka fotograficznego "CHWILA", które prowadzi w HP 16-14 w ZS nr 3. Podczas spotkania obecne były Kasia i Patrycja - członkinie "CHWILI", które dokonały fotorelacji. Zaciekawieni uczniowie oglądali zdjęcia przyniesione przez gościa, na których mogli obejrzeć wszystkie pory roku i zatrzymane w kadrze chwile. Poetka zachęcała do różnorodnej twórczości i rozwijania swoich artystycznych pasji wskazując gdzie i jaki sposób można je pokazać większej ilości odbiorców.
Spotkanie zakończone zostało pytaniem konkursowym, w wyniku którego uczeń otrzymał w nagrodę najnowszą książkę Małgorzaty Angel "Tutaj rodzi się czas".
Uczniowie otrzymali również zakładki do książek z wizerunkiem poetki z motywacją do czytania książek i próbowania własnych sił pisarskich. Małgorzata Angel pogratulowała uczniom sportowych pasji i dziękując za zaproszenie życzyła im wielu sukcesów w tym, co lubią robić.

Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.