Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecieXII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Powiat Wałecki
W dniu 17 marca 2010 r. z udziałem gości: Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego, Piotra Świderskiego Wójta Gminy Wałcz, Jolanty Wegner Wiceburmistrza Miasta Wałcza, Jana Czerskiego Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz mł. bryg. Kazimierza Maciejewskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wałczu odbyły się eliminacje powiatowe XII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem "Wiatr, wypadek, ogień woda - strażak zawsze rękę poda".

Powiat Wałecki
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń oraz umiejętności ich unikania. Konkurs ma również na celu poszerzenie wiedzy, zarówno na temat bezpieczeństwa, jak i związanej z tym działalności służb ratowniczych, głównie straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów czy nieszczęśliwych zdarzeń. Celem edukacyjnym konkursu jest wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności bezpiecznego zachowania w przypadku występowania zagrożeń, kształtowanie właściwych postaw u dzieci i młodzieży. Konkurs ten daje możliwość rozwoju wyobraźni uczestników, dzięki czemu promowane są tak ważne dla każdego zasady bezpiecznego zachowania.

Powiat Wałecki
Jury w składzie: Jerzy Poszepczyński - artysta plastyk - przewodniczący; mł. kpt. inż. Tomasz Dębowski - przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP - członek; Bożena Terefenko - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu - członek; Ewa Wojdylak - Prezes Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu; Mieczysław Winiarski - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wałczu - członek; Barbara Halicka - Księgowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu - sekretarz, na posiedzeniu w dniu 15 marca 2010 roku dokonało oceny prac, które w eliminacjach powiatowych wpłynęły ze szkół powiatu wałeckiego.

Na konkurs ogółem wpłynęło 190 prac.
Według grup wiekowych:
I grupa - młodsza 6 - 8 lat - 74 prac
II grupa - średnia 9 -12 lat - 76 prac
III grupa - starsza 13 - 16 lat - 12 prac
IV grupa - uczniowie niepełnosprawni - 28 prac
Jury po wnikliwym obejrzeniu wszystkich prac z poszczególnych grup wyróżniło prace następujących uczniów:

Powiat Wałecki
I grupa młodsza 6 - 8 lat
I miejsce - Miękus Agata - Publiczne Przedszkole Nr 8 "Promyk" w Wałczu
II miejsce - Wyrzykowska Dominika - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu
III miejsce - Gradek Gabriela - Szkoła Podstawowa w Płocicznie
IV miejsce - Czyżewska Julia - ZSM Nr 1 SP Nr 5 w Wałczu
V miejsce - Gradzik Mateusz - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu

II grupa - średnia 9 - 12 lat
I miejsce - Jankowska Joanna - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu
II miejsce - Włodarczyk Karolina - Szkoła Podstawowa w Płocicznie
III miejsce - Ruszała Karol - ZSM Nr 1 SP Nr 5 w Wałczu
IV miejsce - Sadowski Maciej - Szkoła Podstawowa w Karsiborze
V miejsce - Zaskórska Zuzanna - ZSM Nr 1 SP Nr 5 w Wałczu

III grupa - starsza 13 - 16 lat I miejsce - Majorczak Magdalena - Publiczne Gimnazjum w Człopie
II miejsce - Grzywacz Sylwia - Publiczne Gimnazjum w Człopie
III miejsce - Bednarska Paulina - ZSM Nr 2 w Wałczu
IV miejsce - Kuliberda Paulina - Publiczne Gimnazjum w Człopie
V miejsce - Martusewicz Katarzyna ZSM Nr 1 Gimnazjum Nr 1 w Wałczu

IV grupa - uczniowie niepełnosprawni
I miejsce - Wieczorek Ireneusz - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu
Powiat Wałecki
II miejsce - Pycia Izabela - Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu
III miejsce - Sowiński Mateusz - Gimnazjum Nr 1 w Wałczu
IV miejsce - Pawlak Sylwester - Człopa
V miejsce - Patrzyńska Sylwia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu

Goście wręczyli uczestnikom wyróżnionych prac nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Wałeckiego.
Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Wałczu, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu i Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu.

Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.