Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powieciePrzedstawienie profilaktyczne w Zespole Szkół nr 3
w Wałczu


Powiat Wałecki
W dniu 28 stycznia uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu wzięli udział w spektaklu, który odbył się w szkolnej auli. W ramach programu "Szkoła bez przemocy" aktorzy z Krakowskiego Biura Promocji Kultury przedstawili spektakl pt. "Dwa scenariusze". Głównymi bohaterami byli Ania i Bartek - przyjaciele z czasów licealnych razem studiujący na wydziale aktorskim. Mieli za zadanie stworzyć spektakl profilaktyczny dla młodzieży. Scenariusz tworzyli na podstawie własnych wspomnień.
Powiat Wałecki
Pisząc go chcieli udowodnić, że środki stosowane podczas imprez dla "podkręcenia" atmosfery (alkohol, narkotyki) powodują utratę kontroli nad sytuacją i mogą doprowadzić do nieszczęścia. Wyszło na jaw, że udział w tragedii, jakiej doświadczyła Ania na jednej z imprez miał również Bartek. Zobowiązania wobec "kolegów" nie pozwoliły mu zatrzymać biegu wydarzeń. Stojąc naprzeciw młodzieży bohaterowie starali się uświadomić uczniom, jak z perspektywy wieku spogląda się w przeszłość, jak wielki ślad na dalszych losach człowieka mogą pozostawić tego rodzaju zajścia.
Powiat Wałecki
Spektakl pt: "Dwa scenariusze" to przede wszystkim duża dawka emocji, wobec których nikt nie pozostanie obojętny. Młodzież była pod wrażeniem, tym bardziej, że odgrywane sytuacje wiązały się z ich codziennością.
Scenariusz do tego przedstawienia napisała Barbara Sęk, która wraz z Adrianem Baranem zagrała w spektaklu.
Takie spotkanie z żywym słowem w bezpośrednim obcowaniu z aktorem, ma ogromny wpływ na odbiór i potęguje przekaz jaki ma dotrzeć do oglądającego. Aktorów nagrodzono gromkimi brawami. Organizacją spektaklu zajęła się pedagog
Powiat Wałecki
szkolna - pani Joanna Włodarczyk-Załęska.
Aktorzy zostawili wychowawcom scenariusze lekcji do wykorzystania na zajęciach wychowawczych jako propozycje zagadnień, jakie warto poruszyć w dyskusji z młodzieżą na temat niebezpieczeństw czyhających na uczniów podczas imprez. Wychowawcy klas wykorzystali te propozycje na zajęciach wychowawczych poświęconych zachowaniu bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.


10-lecie PODN

Powiat Wałecki
Dnia 20 listopada 2009r. z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu, Piotra Pawlika Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w Klubie Garnizonowym w Wałczu odbyły się obchody 10-lecia działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wałczu.

Ponadto w Uroczystych Obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych miasta Wałcza i gminy Wałcz, burmistrz Mirosławca, dyrektorzy wałeckich placówek oświatowych oraz byli i obecni pracownicy i współpracownicy PODN. Uroczystość prowadziła Marta Rorbach Dyrektor PODN, która po powitaniu gości przedstawiła historię założenia i dziesięcioletnią działalność ośrodka.

PODN w Wałczu działa od 27 maja 1999 roku, kiedy to Rada Powiatu podjęła decyzję o utworzeniu placówki. Powołano go, aby umożliwić pedagogom dokształcanie i pomóc im we wdrażaniu reformy edukacji. Pierwszą siedzibą PODN było pomieszczenie w budynku Starostwa Powiatowego, które jako organ prowadzący zapewniło środki na zatrudnienie dyrektora, a także pracownika administracyjnego, księgowej oraz doradców metodycznych. W roku 2001 organ prowadzący przeznaczył na siedzibę ośrodka nowe pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Nr 4 RCKU.

Powiat Wałecki
Starosta Wałecki w krótkim wystąpieniu stwierdził, że propozycja, aby powołać PODN w Wałczu znalazła przychylność Rady Powiatu, która jednogłośnie podjęła uchwałę o jego utworzeniu. Pierwszym dyrektorem została Pani Barbara Radkiewicz i na jej barkach spoczął obowiązek zorganizowania ośrodka. Ośrodek przeżywał trudne czasy i chwile, ale obecnie sytuacja się unormowała.

Obchody 10-lecia ośrodka były okazją do docenienia byłych i obecnych pracowników PODN. Podziękowania otrzymali doradcy metodyczni i edukatorzy: Dorota Raj - Kotlarek, Barbara Radkiewicz, Jadwiga Kontowicz - Łuszczyk, Jolanta Maćkowiak, Sylwia Malinowska, Leszek Jóźwik, Jacek Matusiak, Piotr Filipiak, Anna Jarczewska, Danuta Kaźmierczak, Bernadeta Sudnikowicz, Leszek Molka, Danuta Bręk, Waldemar Rojek, Katarzyna Staszczyk, Maria Bodziewska, Jadwiga Grzonkowska, Ewa Zielińska - Repecka, Aleksandra Hoffmann, Alina Bortnowska, Beata Bratkowska, pracownicy administracji i obsługi: Maria Piórkowska, Monika Gwozdecka, Magdalena Joda, Bożena Szyliniec, dyrektor
Powiat Wałecki
studium podyplomowego EUH-E Regina Abakanowicz, osoby zaangażowane w prace komisji konkursu "Młody przedsiębiorca - zakładamy firmę": Zbigniew Wolny, Renata Ciołek, Jolanta Będlin, Józef Kropielnicki, Janina Barbara Fischer, Bogdan Białas, Andrzej Wojdyło, Roman Wiśniewski, osoby, które przygotowały uroczystość: Maria Bodziewska, Ewa Zielińska - Repecka, Katarzyna Wenio, Sławomir Niewczas, Marek Giłka, Sylwia Malinowska. Uroczystość uświetniły występy artystyczne młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Tischnera w Wałczu, przygotowane pod fachowym okiem panów Marka Giłki i Sławomira Niewczasa oraz wystawa prac malarskich trzech doradców PODN: Ewy Zielińskiej Repeckiej, Jacka Matusiaka i Marcina Paproty.Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.