Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecieZS nr 3 - obchody Dnia Niepodległości

Powiat Wałecki
11 listopada to dzień poświęcony miłości Ojczyzny, to symbol walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. To okazja, aby oddać cześć tym, którzy słowem i czynem wywalczyli niepodległość. 10 października - to dzień, w którym uczniowie ZS nr 3 w Wałczu brali udział w uroczystości, którą przygotowali nauczyciele Jolanta Chojnacka oraz Zbigniew Stusik.

Z tej to okazji odbyła się akademia, podczas której występująca młodzież przypomniała historyczne wydarzenia. Można było także wysłuchać patriotycznych pieśni z tamtych czasów w wykonaniu uczennic tej szkoły.
Powiat Wałecki

Odpowiedni klimat tworzył wystrój sali z symbolami narodowymi oraz symbolami walki. Dekorację chętnie przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Grzech.
Na lekcjach wychowawcy podkreślali znaczenie świadomości historii młodych ludzi. Młodzież chętnie uczestniczyła w dyskusji wymieniając jednocześnie cechy współczesnego patrioty.


Powiat Wałecki
Stypendia dla najlepszych

W koszalińskim LO Stanisława Dubois w dniu 4 listopada spotkali się najlepsi uczniowie z województwa zachodniopomorskiego z okręgu koszalińskiego, aby odebrać stypendia premiera i ministra edukacji.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to 285 zł co miesiąc na okres 10 miesięcy, czyli do czerwca. Otrzymało je 185 uczniów z województwa zachodniopomorskiego. Aby otrzymać to stypendium, należało w ubiegłym roku szkolnym mieć najwyższą w szkole średnią ocen lub być szczególnie uzdolnionym w jakiejś dziedzinie i mieć dobre oceny z pozostałych przedmiotów.

Na uroczyste wręczenie dyplomów z podpisem premiera Donalda Tuska, do Koszalina pojechali wraz ze swoimi opiekunami:

Dawid Ćwiertka - ZS nr 1,
Marta Tracz LO Mistrzostwa Sportowego,
Joanna Chmielewska i Aleksandra Szulc ZS nr 2,
Martyna Mielniczuk ZS nr 3,
Adam Sośniak ZS nr 4,
Igor Antończuk II LO.

Obecny był również Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu Józef Kropielnicki.Powiat Wałecki
Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 14 października 2009 r. z udziałem dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu, Piotra Pawlika Przewodniczącego Rady Powiatu w Wałczu i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w Klubie Garnizonowym w Wałczu odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcza, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół, przedstawiciele instytucji oświatowych, duchowieństwa, wojska i policji. Gości powitała Marta Rorbach Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wałczu.
Powiat Wałecki
Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki w krótkim wystąpieniu i prezentacji multimedialnej przedstawił wszystkim obecnym inwestycje zrealizowane i zaplanowane w szkołach ponadgimnazjalnych przez powiat wałecki.
Wicestarosta wysoko ocenił osiągnięcia uczniów i pracę przygotowujących ich nauczycieli. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wicestarosta przekazał słowa uznania i serdeczne podziękowanie wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół za ich wkład w edukację młodego pokolenia w powiecie wałeckim. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Paweł Suski Poseł na Sejm RP oraz Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcza.

Powiat Wałecki
Obchody Dnia Edukacji Narodowej były okazją do docenienia pracy nauczycieli i pracowników administracyjnych. Wyróżnienia otrzymali: Urszula Wójcik (ZS Nr 1), Bożena Łosiewska (ZS Nr 1), Andrzej Koczan (ZS Nr 1), Magdalena Morawska (ZS Nr 2), Katarzyna Rutkowska (ZS Nr 2), Joanna Włodarczyk - Załęska (ZS Nr 3), Elżbieta Grzech (ZS Nr 3), Waldemar Jędrzejewski (ZS Nr 3), Kazimierz Żybort (ZS Nr 4 RCKU), Arkadiusz Kubowicz (ZS Nr 4 RCKU), Anna Lisiak (ZS Nr 4 RCKU), Maria Bodziewska (II LO), Agnieszka Rystok (II LO) i Katarzyna Czapiewska (II LO).

Wyróżnienia otrzymali dyrektorzy szkół: Waldemar Rogulski - dyrektor Zespołu Szkół Nr 1, Renata Piasecka - dyrektor Zespołu Szkół Nr 2, Piotr Filipiak - dyrektor Zespołu Szkół Nr 3, Dorota Matuszak - Klupczyńska - dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 RCKU, Leszek Molka - dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Tischnera i Marek Syrnyk - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Powiat Wałecki


Małgorzata Angel nauczyciel w Zespole Szkół Nr 3 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, natomiast Małgorzata Bochenek również nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 otrzymała nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. Listy Gratulacyjne Starosty Wałeckiego otrzymali również nauczyciele, którzy rozpoczęli w tym roku szkolnym pracę w szkołach.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne: Chóru Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu i zespołu "NASTY LADIES". Organizatorami uroczystości byli: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Starostwo Powiatowe w Wałczu.Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.