Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie"Witaj! Dzień dobry! To - my..."

Powiat Wałecki
Tymi słowami uczniowie Zespołu Szkół nr 3 powitali nowy rok szkolny 2009/2010. Uroczystość przygotowana na dzień 1 września 2009 roku uwzględniła wydarzenia z 1939 roku. W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej młodzież oddała hołd tym, dzięki którym żyjemy dziś w wolnej Polsce. Przedstawiająca mroczne karty historii naszego narodu dekoracja skłaniała do zadumy i refleksji. Natomiast pogodne, uśmiechnięte twarze młodych, wolnych ludzi napawały optymizmem, ponieważ "jest taki wrzesień...".

Tego dnia swoją obecnością zaszczycił nas Sekretarz Powiatu, pan Zbigniew Wolny, oraz Przewodniczący Rady Rodziców - pan Andrzej Binder. Skierowano do nas życzenia wielu sukcesów w realizacji planów, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Serdecznie dziękujemy.
Powiat Wałecki


Wszystkich uczniów, a w szczególności uczniów klas pierwszych, serdecznie powitał dyrektor szkoły - pan Piotr Filipiak. Odczytał także list Ministra Edukacji Narodowej - pani Katarzyny Hall - do uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów i przyjaciół polskiej oświaty oraz życzenia z okazji inauguracji roku szkolnego 2009 / 2010 od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - pana Artura Gałęskiego.

Powiat Wałecki
Dyrektor przedstawił także nauczycieli, którzy dołączyli do grona pedagogicznego: - pani Beata Lecka - Pretkiel (nauczycielka geografii), - pani Magdalena Sitarczyk (nauczycielka matematyki), - pani Anna Andrukajtis (nauczycielka przedmiotów zawodowych). Uroczystość poprowadzili Sebastian Binder (klasa II TPS) oraz Agata Polewska (klasa II w). Serdeczne podziękowania należą się pani Jolancie Giłce oraz dziewczętom z zespołu wokalnego za przygotowanie oprawy muzycznej. Ogromnie zaangażowany w przygotowanie dekoracji był Damian Jóźwiak (klasa II TPS), który nie zawiódł także podczas apelu, dbając o sprawność nagłośnienia w auli. Dekoracją auli zajęły się panie Elżbieta Grzech oraz Ilona Katarzyńska.


Zakończenie Roku Szkolnego

Powiat Wałecki
Dnia 19 czerwca 2009 r. odbyło się Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wałeckiego.

W Zespole Szkół Nr 1 w Wałczu uczestniczył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który wręczył nagrody książkowe dla najlepszych uczniów: Dawida Ćwiertka, Aleksandry Urbanowicz i Patryka Kosikowskiego.

W Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentował Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, który wręczył nagrody książkowe dla: Joanny Chmielewskiej, Macieja Sawczyszyna i Aleksandry Szulc.

W Zespole Szkół Nr 3 w Wałczu władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentował Bogdan Białas Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu. Przewodniczący wręczył nagrody książkowe najlepszym uczniom.
Powiat Wałecki


W zakończeniu Roku Szkolnego w Zespole Szkół Nr 4 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu uczestniczył Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, który wyróżnił nagrodami książkowymi najlepszych uczniów: Angelikę Ostaszewską, Kingę Rodak i Paulinę Lewandowską.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu uczestniczył Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, który wręczył najlepszym uczniom nagrody ufundowane przez Starostę Wałeckiego dla: Agnieszki Gołębiewskiej, Martyny Piaskowskiej i Igora Antończuka.


Szkolny Festiwal Nauki w ZS nr 3 w Wałczu

We wtorek 9 czerwca 2009 w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu odbył się Szkolny Festiwal Nauki. Festiwal był podsumowaniem wielomiesięcznej pracy uczniów i nauczycieli nad projektem "Holocaust. By czas nie zaćmił i niepamięć...".

Powiat Wałecki
Spośród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas: Tadeusz Łożecki - członek Zarządu Powiatu, studenci Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy, dyrekcja szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz uczniowie.

Ważnym punktem programu był wykład Leszka Jóźwika - znanego historyka regionalisty. Pan Jóźwik (pro publico bono) przybliżył słuchaczom dzieje osadnictwa żydowskiego w Wałczu. Wielu gości festiwalowych nie wiedziało, że w naszym mieście kilkadziesiąt lat temu był cmentarz żydowski, synagoga i wydzielona ulica - dziś nie ma po nich śladu. Dlatego realizujący projekt Holocaust. By czas nie zaćmił i niepamięć... postanowili skierować do burmistrza petycję z prośbą, by przypomnieć wałczanom o niedawnej koegzystencji z Żydami. Niestety, nikt z przedstawicieli władz miasta nie uświetnił swoją obecnością naszego festiwalu. Petycja, opatrzona stosownym pismem przewodnim, lada dzień zostanie przesłana panu burmistrzowi.
Powiat Wałecki
Ponadto w programie znalazły się prezentacje na temat: kultury żydowskiej, przyczyn stereotypów dotyczących Żydów, źródeł antysemityzmu, mechanizmów propagandy (w tym hitlerowskiej propagandy antyżydowskiej), Holocaustu. Przewidziane były też projekcje dwóch filmów. Jeden z nich może stanowić dowód na to, jak radykalne środki wykorzystywała nazistowska propaganda (niemiecki dokument z 1940 roku). Organizatorzy festiwalu przygotowali także tematyczne wystawy, ulotki informujące o ciekawych stronach internetowych poświęconych Holocaustowi oraz wykaz tekstów kultury podejmujących problem eksterminacji Żydów. Był też bufet - goście festiwalowi mogli spróbować macy i drożdżowych chałek.
"Celem naszego przedsięwzięcia jest nie tylko pokazanie tragedii Żydów w czasie II wojny światowej; młodzież ma przede wszystkim zyskać przekonanie, że zrozumienie przyczyn Holocaustu i wyciągnięcie wniosków z jego konsekwencji, może zapobiec współczesnym zagrożeniom ludzkości w postaci: ludobójstwa, czystek etnicznych, rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii." - powiedziała Małgorzata Bochenek - koordynator projektu.
Powiat Wałecki
W pracę nad tym interdyscyplinarnym projektem zaangażowani byli uczniowie klas: I TM, I TH, II E, II TE i III TE oraz nauczyciele: Jolanta Parandyk, Jolanta Chojnacka, Alina Jackowska, Anna Pienkoś, Justyna Jesiotr, Monika Sudoł, Karol Daszkiewicz i Małgorzata Bochenek.
Zespół Szkół nr 3 w Wałczu po raz kolejny podjął działania, którym patronuje Centrum Edukacji Obywatelskiej i "Gazeta Wyborcza" - tym razem w ramach programu "Szkoła Myślenia", wcześniej - "Nauczyciel z klasą" i "Uczniowie z klasą".


Obchody upadku komunizmu

W dzisiejszym świecie nie wolność jest problemem. Wolność już jest.
Pozostało pytanie: co zrobić z wolnością?
(Józef Stanisław Tischner )


4 czerwca 2009 r. to dzień, w którym cała Polska i Europa świętuje 20. rocznicę upadku systemu komunistycznego. Z tego też powodu centralne, państwowe uroczystości odbędą się w Gdańsku i Krakowie. W całym kraju odbywają się debaty, spotkania, dyskusje, wystawy.

Powiat Wałecki
Zespół Szkół nr 3 również przyłączył się do obchodów. Zorganizowaliśmy w naszej szkole mini sympozjum naukowe pod hasłem Przemiany roku 1989. Zaprosiliśmy do udziału w nim wszystkie szkoły ponadgimnazjalne naszego miasta. Deklarację uczestnictwa złożyły: I LO im. Kazimierza Wielkiego, II LO im. Księdza Józefa Tischnera, a także Zespół Szkół nr 4. Podczas sympozjum odbył się konkurs referatów. Wśród uczniów, którzy podjęli się trudnej sztuki referowania znaleźli się:
  • Reprezentanci I LO, Maciej Woda i Kamil Krypowicz, którzy przedstawili referat pod tytułem: Droga Polaków do 4 czerwca 1989. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawował p. Przemysław Cielas.
  • Magdalena Masłyka, uczennica II LO. Przygotowała referat pod kierunkiem p. Jerzego Romaniuka na temat: Społeczeństwo polskie wobec przemian roku 1989.
  • Referentka z ZS nr 3, Kinga Polaków, która wygłosiła referat o Prawach człowieka w świetle przemian roku 1989. Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem referatu sprawowały panie Jolanta Chojnacka i Anna Pienkoś.
Sympozjum rozpoczęło się słynnym utworem Jacka Kaczmarskiego Mury w wykonaniu księdza Huberta Smołkowicza. Na to międzyszkolne wydarzenie został zaproszony wicedyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, pan dr Tomasz Ślepowroński.
Po części konkursowej pan doktor odniósł się do wszystkich referatów i w prezentacji multimedialnej przedstawił zagadnienie Rok 1989 w Polsce i Europie. Podkreślił, iż centralne obchody 20. rocznicy obalenia komunizmu w Polsce przebiegają pod hasłem Zaczęło się w Polsce. Ważnym jest bowiem fakt, że to właśnie w naszym kraju (nie w Niemczech) rozpoczęły się procesy destabilizujące system komunistyczny, one w następstwie doprowadziły do tego, że "mury runęły".
Powiat Wałecki
Dr Ślepowroński wyłonił zwyciężczynię konkursu, którą została Magdalena Masłyka. Uczennica niezwykle dojrzale i problemowo zaprezentowała poruszoną przez siebie tematykę historyczną. Magda otrzymała nagrodę książkową. Wszyscy uczniowie, a także ich nauczyciele otrzymali koszulki, plakietki, naklejki, plakaty i balony nadesłane specjalnie na tę okazję przez zespół Inicjatywy Razem 89. Sympozjum przebiegało w atmosferze nauki, chęci zrozumienia mechanizmów historii, spokoju i radości. Bardzo się cieszymy, że była to nasza międzyszkolna, wspólna inicjatywa. Mamy nadzieję, iż to wydarzenie pozwoliło słuchaczom lepiej zrozumieć, co tak naprawdę świętuje Polska i Europa 4 czerwca 2009 r.Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.