Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Sekret Π, czyli matematyka w ZS 4

Co prawda tajemnica liczby pi wciąż pozostaje w mocy, ale jeżeli młodzi ludzie tak zawzięcie będą liczyć, to kto wie… kto wie…?

Dnia 14 grudnia 2015 r. w ZS 4 RCKU w Wałczu odbył się II Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny. Do obliczeniowych zmagań przystąpiło 27 uczniów z czterech powiatów (wałeckiego, czarnkowsko- trzcianeckiego, gorzowskiego oraz strzelecko- drezdeńskiego), w inicjatywę włączył się także Urząd Miasta Gorzów Wlk. Tuż po uroczystym otwarciu konkursu przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu - Pana Piotra Suchojada, wszyscy uczestnicy mocno się skoncentrowali nad zadaniami, by zanadto się nie przeliczyć.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Prestiż zwycięzcy bowiem to jedno, a atrakcyjne nagrody sponsorowane przez organizatora przedsięwzięcia, czyli Starostwo Powiatowe w Wałczu - to drugie. Konkurs odbywał się w kategoriach: Liceum i Technikum. Z Wałcza najwyższe miejsce wyliczył uczeń Technikum ZS 4 RCKU - Bartłomiej Kujszczyk (zajął II lokatę). Ponadto w konkursie koordynowanym przez Panią Ewę Nowalską udział wzięło jeszcze pięcioro uczniów z Wałcza (z ZS nr 1 oraz II LO ZS nr 4 RCKU), których opiekunkami były Panie: Beata Łojewska, Ewa Nowalska, Marta Bednarek oraz Mirosława Barwińska. Wszyscy uczestnicy konkursu, w przerwie matematycznych zmagań, mieli możliwość zapoznać się z historią Wałcza pierwszej poł. XX wieku - pod okiem przewodnika zwiedzili bowiem Skansen Fortyfikacyjny Grupy Warownej Cegielnia.
* * *
Warto wspomnieć, że przeprowadzony konkurs matematyczny wpisał się w cykl międzypowiatowych konkursów organizowanych przez poszczególne powiaty pod hasłem ,,Na miedzy". Dotychczas odbyły się już konkursy z języka polskiego (04.11.2015, Czarnków), języka niemieckiego (19.11.2015, Kostrzyn), języka angielskiego (03.12.2015, Strzelce Krajeńskie). Ostatnim konkursem w cyklu będzie zaś konkurs historyczny (01.03.2016, Gorzów Wlk.). Wałeccy uczniowie zmagali się w przeprowadzonych już konkursach dzięki zaangażowaniu opiekunów: Teresy Dobosz (jednocześnie pełniącej funkcję koordynatorki polonistów), Janiny Kobus, Beaty Diwyk oraz Romany Kosmalskiej (język polski), Elżbiety Kuziemskiej, Joanny Kiedrowskiej, Beaty Trzmielewskiej, Moniki Sudoł (język niemiecki), Anny Frelkowskiej- Makówki, Marzeny Promińskiej, Beaty Matysko i Ireny Kawczyńskiej (język angielski).
Wigilia w obozach koncentracyjnych - spotkanie poetyckie w ZS nr 3

W dniu 17. grudnia uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu wzięli udział w spotkaniu z poetką Małgorzatą Angel. Autorka zaprezentowała swój nowy tomik pt. "Spowiedź" poświęcony tematowi II wojny światowej.

W związku z grudniowym czasem przygotowań świątecznych nawiązała do obchodów tych świąt w obozach koncentracyjnych. Po przypomnieniu tradycji kultywowanych w polskich domach, uczestnicy dowiedzieli się o tym, że tuż przed świętami bożonarodzeniowymi w 1942 roku w Łodzi na ulicy Przemysłowej powstał obóz koncentracyjny dla dzieci w wieku od kilku miesięcy do 16 lat. Ze względu na narzucony na dzieci w obozie obowiązek niewolniczej pracy, a także głód, surowe kary cielesne i choroby, młodzi więźniowie byli po kilku miesiącach doprowadzani do kompletnego wyniszczenia. W obozie łódzkim chłopcy wyrabiali buty ze słomy, koszyki z wikliny, paski do masek gazowych oraz skórzane części do plecaków. Dziewczynki pracowały w pralni, kuchni, pracowni krawieckiej i w ogrodzie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pracę administracja nagradzała skromnym wyżywieniem. Dzieci otrzymywały na śniadanie kromkę suchego chleba i kubek czarnej kawy bez cukru, na obiad zupę z ziemniaków w łupinach lub z brukwi, bez tłuszczu, a kolacja była powtórzeniem śniadania. Szczególnie w czasie grudniowych świąt dzieci tęskniły za domem i najbliższymi. Porównanie ich przeżyć z przygotowaniami świątecznymi współczesnych dzieci i młodzieży była swoistą lekcją patriotyzmu dla uczniów. Małgorzata Angel przedstawiła również prezentację multimedialną dotyczącą polskich tradycji Bożego Narodzenia obecnie i wtedy, gdy powstał obóz w Łodzi i w innych obozach koncentracyjnych. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni nowymi informacjami. Poprzez empatyczne przeżywanie prezentacji poczuli choć namiastkę atmosfery jaka towarzyszyła ludziom podczas wojny w grudniowym czasie. Na spotkaniu wszyscy zgodnie stwierdzili, że każdy Polak powinien znać historię swoich przodków, bo od tego zależy poczucie tożsamości narodowej.
Obchody Święta Dziękczynienia w Budowlance

26 listopada 2015 roku, w Zespole Szkół nr 2 w Wałczu, był dniem nawiązującym do amerykańskiej historii i tradycji. Jak co roku, w czwarty czwartek listopada, w Stanach Zjednoczonych obchodzone jest Święto Dziękczynienia. Genezę tego Święta, tradycje z nim związane oraz wyobrażenia o Pielgrzymach przedstawiono w formie montażu słowno-filmowego.
Powiat Wałecki

Pielgrzymi, którzy byli rozczarowani ówczesnym życiem i uciekali przed prześladowaniami, przypłynęli do Ameryki w 1620 roku na pokładzie statku Mayflower. Po pierwszej bardzo ostrej zimie umarła prawie połowa z nich, ale dzięki pomocy dwóch rdzennych mieszkańców (Samoset i Squanto) plony Pielgrzymów okazały się bardzo dobre, a nadzieja na lepsze jutro powróciła. Aby wyrazić swoją wdzięczność i radość, zaprosili wielkiego króla Massasoit oraz jego doradców na wielką, trwającą trzy dni ucztę. Na pamiątkę tego dnia Amerykanie zasiadają przy stole z rodzinami i przyjaciółmi, aby podziękować Bogu za całe dobro, jakiego doświadczyli w minionym roku.
Kolejnym punktem programu był quiz ze znajomości sławnych amerykańskich postaci związanych z polityką, filmem czy rozrywką. Na zakończenie prezentacji wszyscy nauczyciele i uczniowie byli zaproszeni na symboliczny poczęstunek. Największym zainteresowaniem cieszyły się szarlotka i ciasto marchewkowe. Obchody uczniowie przygotowali pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego Katarzyny Rejniak.
W dniu 21 listopada 2015r. uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu wraz z opiekunem panem Jarosławem Rachubiński oraz ekipą Muzeum Wału Pomorskiego uczestniczyli w realizacji programu TV ASTA poświęconego życiu Maksymiliana Bartscha.

Bohater programu urodził się 21 lutego 1892 r. w Bartodziejach koło Wągrowca, w rodzinie dzierżawcy ziemskiego Teodora i Julianny Marianny z Krügerów. W sierpniu 1914 r. został zmobilizowany do armii pruskiej, do 17 pułku artylerii lekkiej w Bydgoszczy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W 1916 r. został skierowany na trzymiesięczny kurs oficerski w Hamburgu. Zdał egzamin oficerski i jako podporucznik 30 listopada 1916 r. otrzymał przydział do149 pułku piechoty w Pile. Z pułkiem wysłany został na front zachodni, gdzie walczył pod Verdun. Za męstwo odznaczono go Krzyżem Żelaznym. Zdemobilizowany 30 grudnia 1918 r. wrócił do Wągrowca. Brał aktywny udział w Powstaniu Wielkopolskim, podczas którego wraz z żołnierzami zdobył Szamocin oraz dokonał spalenia mostu na Noteci w Białośliwiu. Jako żołnierz 58 pułku piechoty brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Odznaczony został orderem Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych. Podczas wojny obronnej w 1939r. trafił do niemieckiej niewoli. Umarł w 1940r.
Warunki atmosferyczne podczas pracy nad programem były trudne, panował przenikliwy chłód, a w pewnej chwili zaistniała nawet potrzeba wejścia do lodowatej wody rzeki Dobrzyca.
Program będzie wyemitowany w TV w grudniu 2015r.Marsz kondycyjny na 20 km. 14.11.215

Dbajmy o kondycję. Łatwo powiedzieć, trudniej realizować. Może łatwiej to zrobić, jeżeli będzie to krótkotrwały wysiłek, natomiast długotrwały wymaga dużej mobilizacji. I klasa wojskowa III LO zaplanowała marsz kondycyjny na 20 km w umundurowaniu i z obciążeniem minimum 3 kg dla dziewcząt i 5 kg dla chłopców.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
14 listopada (sobota) na szczęście nie padł, trochę wiało, ale co z tego - zadania postawione - ruszyliśmy. W sumie 23 uczniów - 19 z klasy pierwszej i 4 z klasy drugiej (w nagrodę). Mikre dziewczyny, plecaki duże... Czy dadzą radę? Tempo marszu utrzymywaliśmy równe -5 km/h; nikt nie został, nie uskarżał się, a nawet pojawiła się chęć do śpiewania. Wyznaczone osoby bardzo sprawnie prowadziły do kolejnych punktów, czytanie mapy i porównywanie jej z terenem nie nastręczało żadnych trudności. Kilometry ubywały, a trasa biegnąca przez lasy dawała wytchnienie od wiatru. Po 10 km krótka przerwa na posiłek i ruszyliśmy dalej. Po raz pierwszy zdarzyło się, że żadna z dziewcząt nie przekazała plecaka, czy też nie zmieniła obuwia.
Dla takich chwil warto być z młodzieżą, podziwiać ich determinację w walce ze swoimi słabościami, mobilizację i obserwować, jak tworzy się wspaniały zespół. W tym miejscu wymienię wszystkie dziewczęta, które wzięły udział w marszu, bo mają ogromne serca do walki: Wiktoria Bartkowiak, Katarzyna Czarnota, Honorata Domaradzka, Dominika Fraszczyk, Kamila Góraj, Aleksandra Gróździej, Aleksandra Komor, Kaja Kosnowicz, Patrycja Kubacka.
W grupie chłopców dobrze radzili sobie Adrian Mączka i Filip Orłowski. Marsz zabezpieczały nauczycielki: Jolanta Bacławska, Renata Pachocka i Małgorzata Kuśmierczak.
Wiktor Marcinkowski
Uczniowie ZS nr 4 RCKU - nagrodzeni

Dnia 28 października 2015r. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016. Zachodniopomorski Kurator Oświaty, pani Maria Borecka, zaprosiła uczniów naszej szkoły: Natalię Pawłowską z klasy IIITO i Michała Sulika z klasy IIIB do uczestnictwa w tym wydarzeniu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
O godzinie 9.40 wyruszyliśmy z Wałcza wraz z panem Leszkiem Molką. Gdy dotarliśmy do Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, zostaliśmy powitani przez Wicekuratora Oświaty, pana Krzysztofa Rembowskiego, który wskazał nam pomieszczenie, do którego mieliśmy się udać. W przepięknej auli znajdowało się wielu uczniów i uczennic wraz ze swoimi nauczycielami. Uroczystość rozpoczęła się krótkim przemówieniem pana Rembowskiego oraz Wicewojewody, pana Andrzeja Chmielewskiego, po którym rozpoczęto wręczanie dyplomów stypendystom. Wszystkim nagrodzonym pogratulowano gromkimi oklaskami.
Całe wydarzenie przebiegło w bardzo uroczystej i miłej atmosferze. W swoim przemówieniu, pan Krzysztof Rembowski wspomniał, że rozwój innowacyjnej gospodarki możemy zapewnić tylko my - młodzi i zdolni ludzie. Ostatnią częścią uroczystości był poczęstunek, po którym udaliśmy się w drogę powrotną do Wałcza.
Michał
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.