Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecie
Uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu, Przemysław Lenski zajął 4 miejsce w III Wojewódzkim Konkursie wiedzy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który odbył się 17 października 2015r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.


Celem konkursu jest poznanie sylwetki i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego, rozbudzenie zainteresowań współczesną historią Polski oraz kształtowanie postaw patriotycznych, a także inspirowanie do pracy twórczej i rozwijanie własnej kreatywności.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rotmistrz Witold Pilecki w 1940 r., podczas łapanki na Żoliborzu, trafił do obozu Auschwitz, gdzie przez trzy lata organizował obozową konspirację, samopomoc współwięźniów, przekazywał informacje o działalności obozu na zewnątrz. Uciekł z obozu wiosną 1943r. Brał udział w powstaniu warszawskim, walcząc w zgrupowaniu "Chrobry II". Po wojnie, aresztowany przez komunistyczne władze Polski, zostaje oskarżony o szpiegostwo, przechodzi brutalne śledztwo, po którym sąd skazuje go na karę śmierci, wykonaną w 1948r. W 2006r., pośmiertnie, otrzymał Order Orła Białego, a w 2013r. awansowano go do stopnia pułkownika.
Podczas konkursu ZS nr 2 w Wałczu reprezentował również Sebastian Podgórski. Uczniów do konkursu przygotował pan Jarosław Rachubiński.
Bytowanie w przygodnym terenie w trudnych warunkach atmosferycznych ze strzelaniem - nauka survivalu.

3 i 4 października 2015r. klasy wojskowe z Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu uczyły się jak przetrwać w terenie, w różnych warunkach atmosferycznych.
Początek października był wyjątkowo sprzyjający do nauki survivalu. Można by rzec, że było nawet za ciepło, ale za to mogliśmy się skupić na strzelaniu: snajperskim, dynamicznym dziennym i nocnym. Młodzież szybko i sprawnie zorganizowała obóz. Już po godzinie 10.00 klasa druga rozpoczęła strzelanie, natomiast klasa pierwsza uczyła się marszu z wykorzystaniem mapy. W czasie marszu bardzo dobrze radziły sobie drużyny dziewcząt.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po skromnym obiedzie nastąpiła zamiana ról. Dla klasy pierwszej był to chrzest bojowy w strzelaniu tego typu. Może czynności manualne sprawiały niektórym pewne trudności, to jednak oko nie zawodziło. Wieczorem trzeba było rozpalić ognisko bez użycia zapałek i przygotować kolację (upiec kurczaka i przygotować ciepły napój z róży bądź igliwia świerku). Dziewczyny zaopatrzone w krzesiwo magnezowe bardzo szybko roznieciły ogień. Trochę podpieczony surowy kurczak, bez przypraw, wzmagał głód z każdą chwilą. Nikt nie narzekał na brak soli, a taki zapas energii (jeden kurczak na drużynę), pozwalał na przetrwanie działań nocnych. Niestety w marszu na azymut "poległa" druga drużyna drugiego plutonu. Po zakończeniu strzelania o 24.00 można było je podsumować. Instruktorzy strzelectwa wręczyli, ufundowaną przez siebie, nagrodę. Pierwsze miejsce z wynikiem 204 punktów zdobył uczeń klasy drugiej Dominik Jakubowski, drugie miejsce uczennica klasy pierwszej Wiktoria Bartkowiak z wynikiem 189 punktów, a trzecie miejsce także uczennica klasy pierwszej Patrycja Kubacka. Nad ranem ok. 5.00 obóz poderwany alarmem miał rozpoznać nowy rejon. Klasa pierwsza to zadanie wykonała znacznie lepiej niż druga. Z tego wynika, że dobra motywacja uskrzydla, a rutyna gubi. Po 24 godzinach w niezłej kondycji powróciliśmy do Wałcza.
W survivalu brały udział: klasa I LO (wojskowa) - 26 uczniów, klasa II LO - 16 uczniów i klasa III LO - 2 uczniów jako instruktorzy (Grzegorz Kmiecik i Mateusz Małaszko). Opiekunowie: Jolanta Bacławska, Renata Pachocka, Małgorzata Kuśnierczak, Magda Morawska, Mirosław Dulęba. Instruktorzy strzelectwa: kpt. rez. Krystian Zając i Katarzyna Bartnikowska - studentka (była uczennica klasy wojskowej).
Wiktor Marcinkowski
Ponad 5 tysięcy osób uczestniczyło w tegorocznym Diecezjalnym Spotkaniu Młodych w Skrzatuszu, któremu przewodniczył Biskup Edward Dajczak. Wśród nich byli uczniowie Zespołu Szkół nr 3 oraz ks. Mateusz Balina i katechetka - Anna Pienkoś.
Powiat Wałecki

Spotkanie odbyło się 19 września. Towarzyszyło mu hasło "Pole Miłosierdzia". Stanowi ono oczywiście nawiązanie do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu w Krakowie. Jak ogłosił papież Franciszek (bulla "Misericordiae vultus") od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. będzie trwać Nadzwyczajny Jubileusz. Zadanie człowieka to stwarzać przestrzeń, w której spotka się z Bożym Miłosierdziem.
Jednym z takich miejsc jest Skrzatusz. W orędziu skierowanym do młodzieży Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na szerzące się wśród młodych zjawisko śmierci duchowej: Postaw sobie pytanie: ile jest w Tobie "człowieka w człowieku"? Jeżeli nie potrafisz dostrzec w świecie dobra, jesteś jak zombie. Człowiek w człowieku zmartwychwstaje, kiedy Przymierze i Prawo zapisane są w sercu. Kiedy to "ja ciebie kocham" jest tu, w sercu. Powiedzmy Bogu: my wierzymy Tobie. Jezus nie tak ustawił sprawę, że jest ustawa, nakaz i wykonanie. Zmiana polega na tym, że Przymierze i Prawo nie będą już pisane poza człowiekiem, na kamiennych tablicach, ale w sercu. Każdy będzie mógł rozpoznać Boga w sobie. Nigdy jeszcze nikt tak nie dowartościował człowieka by był wszystkim: miejscem zapisania Bożych praw i miejscem Jego obecności. Jeżeli ktoś dzisiaj tego nie doświadczył, nic nie zrozumie. Biskup podkreślił także wielką wartość i moc sakramentu Miłosierdzia - pokuty i pojednania. W trakcie spotkania skorzystało z niego bardzo wielu młodych ludzi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Gwiazdami tegorocznych uroczystości byli: niezwykle utalentowany 24-latek - Michał Król z zespołem oraz chrześcijańscy raperzy Jacek i Piotr - "Wyrwani z Niewoli", którzy od pierwszej chwili złapali znakomity kontakt z tłumem. Na bazie własnych życiowych doświadczeń przestrzegali młodzież przed zgubnym, destrukcyjnym działaniem narkotyków, alkoholu i innych używek. Niezwykle trafnie naszkicowali sytuację młodego człowieka we współczesnym świecie: zagubienie, brak autorytetów, kanonu wartości, destruktywny wpływ mediów, złe towarzystwo, wybór zła. Oni znaleźli lekarstwo w wierze. Jeden z nich napisał nawet książkę, choć, jak sam wspomina, miał w szkole poprawkę z j. polskiego.
Zobacz: wyrwanizniewoli.pl/o_nas.html oraz krolmichal.pl Każdy z uczestników otrzymał książkę "Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste Jana Pawła II" oraz drewniany krzyżyk z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego (zob. zdjęcie).

ANNA PIENKOŚ
"Wieczność umarłych tak długo trwa, jak długo pamięcią się im płaci"


Z wielkim smutkiem pragniemy powiadomić
o śmierci
Włodzimierza Hanyża
wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wałczu,
świetnego dydaktyka i szlachetnego człowieka.

Dyrektor, pracownicy oraz uczniowie
Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu


Włodzimierz Hanyż, w latach 1966 - 1985 piastował funkcję dyrektora w naszej szkole. Jego śmierć stała się dla nas smutnym faktem.

Tym, którzy Go znali zapisał się w pamięci w sposób szczególny. Wprowadzał wielu młodych adeptów w trudny i odpowiedzialny zawód nauczyciela, dla wielu był pierwszym pracodawcą. Zawsze otwarty na nowości, podążający za wszystkim, co mogło wzbogacić szkołę, uparty i wytrwały w swych dążeniach. Jako nauczyciel, wychowawca, a także przełożony był osobą odpowiedzialną, energiczną, pomysłową, wymagającą, ale i dającą od siebie wiele. Posiadał umiejętność nawiązywania dobrego, otwartego kontaktu z młodymi ludźmi, a także podległymi mu pracownikami. Potrafił docierać do umysłów i serc, a nie było to sztuką łatwą i wymagało wielkich umiejętności.

Odszedł człowiek niezwykle pracowity, serdeczny, życzliwy, budzący zaufanie i podziw otoczenia. Prawdziwy nauczyciel z powołania, bezgranicznie oddany swojej pracy pedagogicznej i ludziom, wspaniały dyrektor. Postać, która zajęła bardzo ważne miejsce w historii Wałcza, wałeckiej oświaty. Pozostanie w pamięci jako człowiek wielkiej dobroci, której wielokrotnie doświadczali Ci, którzy mieli zaszczyt z Nim pracować.

red. Renata Szalla
Sprzątanie Świata
Powiat Wałecki

"Wyprawa - poprawa" - pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania Świata, w której, jak co roku, wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Wałczu. 17 września klasa III a wraz z wychowawczynią Beatą Lecką-Pretkiel sprzątała tereny leśne i spacerowe wokół jeziora Raduń. Celem tych działań było wyszukiwanie i usunięcie dzikich wysypisk śmieci oraz promowanie ekologii.

Cała akcja zakończyła się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo - Leśnej i Ekologicznej "Morzycówka" na integracyjnym ognisku, podczas którego dyskutowano nie tylko o ochronie środowiska:
Powiat Wałecki Powiat Wałecki

mgr Beata Lecka-Pretkiel
Kondycyjny spływ kajakowy klas wojskowych
26.09.2015. od 8.00 - 15.45.
Powiat Wałecki

Corocznie we wrześniu klasa pierwsza wojskowa ma planowany kondycyjny spływ kajakowy, którego celem jest:
  • podnoszenie na wyższy poziom kondycji fizycznej uczniów,
  • nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • wyrabianie poczucia odpowiedzialności, wytrwałości i koleżeństwa,
  • propagowanie aktywnych form wypoczynku,
  • prezentowanie piękna Ziemi Wałeckiej.
Spływ podzielony został na trzy etapy; pierwszy (marsz z Wałcza do Ostrowca) i trzeci (marsz z Wiesiółki do Wałcz) - marszowe połączone z nauką orientowania się w terenie i posługiwania się mapą, drugi - spływ rz. Dobrzycą z Ostrowca do Wiesiółki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Młodzież dobrze radziła sobie w terenie, sprawnie posługiwała się mapą - kolejne osady prowadziły do wyznaczonych punktów. Większe problemy zaczęły się na wodzie, gdzie dwie osoby (osada kajaka) musiała w krótkim czasie zgrać się i współpracując sprawnie pokonywać przeszkody. Dwie osady dopiero pod koniec spływu zaczęły "załapywać" istotę sprawy, że najpierw trzeba ruszyć głową, a później ręką.
Spływ był pierwszym krokiem uczenia współpracy, przyjmowania postaw prospołecznych, dbania o wspólne bezpieczeństwo na wodzie. Niektórzy na własnej skórze doświadczyli, że dobrze jest słuchać doświadczonych (nauczycieli) bo to gwarancja mniejszego wysiłku, a większego bezpieczeństwa.
W spływie uczestniczyła klasa pierwsza wojskowa - 24 osoby, druga - 6 osób i trzecia - 4 osoby. Na wyróżnienie zasługują dziewczęta z klasy pierwszej wojskowej - drobne, niektóre filigranowe, ale waleczne i zawzięte. Spływ zabezpieczali nauczyciele: Jolanta Bacławska, Renata Pachocka, Mirosław Dulęba.

Wiktor Marcinkowski
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.