Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Telefony Starostwa Powiatowego w Wałczu

Stanowisko Osoba tel. bezpośredni wew. fax nr pokoju
Starosta Wałecki Bogdan WANKIEWICZ 250 84 63 63 - 201
Sekretariat Starosty Wałeckiego
e-mail: kancelaria@powiatwalecki.pl
250 84 27
250 84 30
27, 30 - 202
Ewa KORCZAK - SREBRZYŃSKA j.w. j.w. - j.w.
Wicestarosta Jolanta WEGNER 250 84 33 33 - 203
Sekretarz Powiatu Zbigniew WOLNY 250 84 43 43 - 205
Skarbnik Powiatu Paweł GWOZDECKI 250 84 40 40 - 105
Wydział Architektury i Budownictwa - AB
e-mail: AB@powiatwalecki.pl
I piętro
naczelnik Elżbieta MASŁO 250 84 57 57 - 109
z-ca naczelnika

Krzysztof KISIELNICKI 250 84 60 60 - 110
  Anna KUŹMA-RODAK
Alicja SMIRNOW
250 84 26 26 - 110
  Magdalena KRÓLIK 250 84 53 53 - 108
  Tomasz PANEK 250 84 54 54 - 111
Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu - ED
e-mail:EK@powiatwalecki.pl
III piętro
naczelnik Piotr SUCHOJAD 250 84 18 18 - 311
  Agnieszka KROPIDŁOWSKA 250 84 55 55 - 309
Iwona GOSŁAWSKA 250 84 55 55 - 309
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki - ZK
e-mail: ZK@powiatwalecki.pl
I i III piętro
naczelnik Wojciech PASTUSZAK 250 84 29 29 - 115
z-ca naczelnika Paweł ŁAKOMY 250 84 58 58 - 102
  Witold RYZLAK 250 84 37 37 - 115
  Anna PANEK 250 84 44 44 - 113
Informatyk Krystian KRAWCZYK 250 84 47 47 - 307
Wydział Finansowy - FN
e-mail: FN@powiatwalecki.pl
I piętro
Skarbnik Powiatu Paweł GWOZDECKI 250 84 40 40 - 105
Główny księgowy
Naczelnik
Diana GRZYWACZ 250 84 62 62 - 112
Z-ca Naczelnika Katarzyna WĘGIEREK 250 84 42 42 - 106
Wioletta ZALESKA
Emilia MROCZKOWSKA
250 84 38 38 - 103
Łukasz KUSMAN 250 84 50 50 - 104
  Kamila KOLANO
Katarzyna ZABROCKA
250 84 42 42 - 106
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - GN,
ul. Gen. L. Okulickiego 15, 78-600 Wałcz

e-mail: geodezja@powiatwalecki.pl
naczelnik Małgorzata GÓRZYŃSKA 387 25 40 - - 11
z-ca naczelnika
ds. geodezji
Elżbieta MOLĘDA 387 39 69 11 - 15
z-ca naczelnika
ds. nieruchomości
Grzegorz GAWDZIK 387 25 40 - - 11
  Magdalena HRYNIEWIECKA 387 25 40 - - 11
Informatyk Michał NIECZAJ 387 39 69 10 - 13
 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
-
ul. Gen. L. Okulickiego 15 78-600 Wałcz
tel/fax (067) 387 39 69
e-mail: PODGiK@powiatwalecki.pl
pok.
kierownik Elżbieta MOLĘDA 387 39 69 11 - 15
  Urszula ARAMOWICZ
Ewelina WIELGO
Dorota KAŁAMAJA
387 39 69 20 - 1
  Katarzyna CIBOROWSKA
Agata KUNA
387 39 69 21 -
  Anna KUCHARCZYK 387 39 69 19 - 16
  Grażyna SUCHACKA 387 39 69 13 - 1
  Angelika GARUSIŃSKA
Aleksandra WOJDYŁO
387 39 69 12 - 12
  Magdalena ROĆKO 387 39 69 18 -
Wydział Komunikacji i Transportu - KD
e-mail: KD@powiatwalecki.pl
parter
naczelnik Paweł BROŻEK 250 84 19 19 - 7
z-ca naczelnika Honorata ZIOŁO 250 84 15 15 - 6
  Kamila ZMUDZIŃSKA 250 84 28 28 - 3
  Ewa STACHOWIAK
Małgorzata PACHCIARZ
250 84 45 45 - 6
  Anna KUŚ
Emilia ŚWIERAD
Renata OPARA
Agnieszka Chmielewska
250 84 16 16 - 4
  Marta Ziemian 250 84 48 48 - 8
Wydział Organizacyjno - Prawny - OR.P
e-mail: OR.P@powiatwalecki.pl
II piętro
naczelnik Jadwiga MICHNO 250 84 35 35 - 210
radca prawny Waldemar KOSOWICKI 250 84 23 23 - 204
radca prawny Paweł WĘGRZYNOWSKI 250 84 23 23 - 204
radca prawny Michał TEREFENKO 250 84 23 23 - 204
  Monika RACHUBIŃSKA 250 84 21 21 - 209
  Ewa KORCZAK-SREBRZYŃSKA 250 84 30, 27 30, 27 - 202
  Punkt Obsługi Interesanta parter
  Angelika PIÓRKOWSKA 250 84 52
604927639 (sieć komórkowa Play)
52 258 90 10
  Agata SOBIERAJ 250 84 52
604927639 (sieć komórkowa Play)
52 258 90 10
  Wioletta KRAWCZYK 250 84 51
604927639 (sieć komórkowa Play)
51 258 90 10
Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu - BR
e-mail: k.kandula@powiatwalecki.pl
II piętro
samodzielne stanowisko Kinga KANDUŁA 250 84 22 22 - 208
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych - IZ
e-mail: IZ@powiatwalecki.pl
III piętro
p.o. naczelnika Aneta RUDNICKA 250 84 34 34 - 301
Julita LEŚNA 250 84 31 31 - 302
Filip KOTERAS 250 84 31 31 - 302
Ilona KRUPA 250 84 31 31 - 302
Kamila TROJANOWSKA 250 84 32 32 - 312
Agnieszka SYDONOWICZ 250 84 32 32 - 312
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - OŚ
e-mail: OS@powiatwalecki.pl
III piętro
naczelnik - geolog powiatowy Jolanta NOSKIEWICZ - JAŻDŻEWSKA 250 84 39 39 - 310
z-ca naczelnika Mariusz MRÓZ 250 84 46 46 - 313
  Edward PRZYTUŁA 250 84 36 36 - 304
  Anna SIWIEC 250 84 46 46 - 303
Wydział Administracyjno - Gospodarczy - AG
e-mail: AG@powiatwalecki.pl
III piętro
naczelnik Edyta WĘGLEWSKA 250 84 59 59 - 305
Katarzyna SOBOCIŃSKA 250 84 49 49 - 305
Lidia CYBULSKA 250 84 49 49 - 305
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli i Analiz - KA
e-mail: KA@powiatwalecki.pl
I piętro
Główny specjalista Sylwia ŻUKOWSKA 250 84 20 20 - 211
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - PZOON
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz

e-mail: PZOON@powiatwalecki.pl
Przewodnicząca Katarzyna DEJEWSKA 250 84 70 fax 67 258 42 51
  Jadwiga ZIÓŁKOWSKA
Marta NOGAJ - CYBULSKA
250 84 71 fax 67 258 42 51
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - RK    
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz

e-mail: rzecznik.konsumentow@powiatwalecki.pl, fax 67 345 04 25

Mariola JĘCKA


poniedziałek: 12.00 - 15.30
wtorek: 12.00 - 15.30
środa: 8.00 - 12.00
czwartek: 12.00 - 15.30
piątek: 8.00 - 12.00

tel. 67 250 84 72

Zamiejscowy Punkt Paszportowy
- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.50
Opłata paszportowa na konto:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
NBP O/O SZCZECIN 66101015990055972231000000
I piętro
  Jolanta PIOTROWSKA
Małgorzata Wysocka
250 84 41 41 - 101