POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki
     
INWESTYCJA Z RYBACKIM WSPARCIEM
Powiat Wałecki

28 lutego br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicemarszałek Olgierd Kustosz podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce-Zdbice z PO RYBY 2014-2020.

Zmodernizowany zostanie ok. 500 m odcinek dojazdowy do jezior Czaple i Zdbiczno, który zyska nową, asfaltową nawierzchnię. Mieszkańcy oraz turyści będą mieli łatwiejszy dostęp do terenu z pomostami, a także do campingu, boisk, plaży czy miejsca do grillowania. Inwestycja zakończy się w listopadzie 2020 r. Łączny koszt przedsięwzięcia to 281 510,98 zł, z czego pomoc finansowa Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 110 769,00 zł i dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego: 94 153,63 zł.


     
PODSUMOWANIE ROKU 2019 - WIECZÓR LIDERÓW

W dniu 28 lutego br. w Wałeckim Centrum Kultury miało miejsce uroczyste podsumowanie roku 2019 - "Wieczór Liderów" oraz 30. rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce zorganizowane przez Urząd Miasta Wałcz.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele duchowieństwa, lokalnych firm, organizacji pozarządowych i wojska, przedstawiciele lokalnych instytucji świata nauki i kultury, byli burmistrzowie oraz byli i obecni radni, którzy w ciągu 30 lat przyczynili się do rozwoju miasta. W spotkaniu udział wzięli również samorządowcy z okolicznych gmin, dyrektorzy i prezesi spółek, z którymi na co dzień Miasto współpracuje, a także przedstawiciele miasta partnerskiego Kyritz. Powiat Wałecki reprezentowali: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny. Podczas gali wręczone zostały stypendia młodym sportowcom, "Gwiazdy na dobry start" dla start-upów i firm silnie rozwijających się, "Wałeckie Anioły" dla działaczy społecznych oraz "Złote Korony" w kategorii biznesowej i społecznej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rok 2020 ogłoszony został przez Związek Miast Polskich Rokiem Samorządu Terytorialnego. 30 lat temu, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Była to okazja do przypomnienia wszystkich radnych, burmistrzów i sekretarzy, którzy pełnili funkcje w ciągu ostatnich VIII kadencji. Na zakończenie przemawiali zaproszeni goście. Głos zabrał również Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który podkreślił, że osiągnięcia samorządu na przestrzeni lat dowodzą skuteczności lokalnego myślenia i działania na rzecz naszych Małych Ojczyzn. Po zakończeniu części oficjalnej, goście przeszli do sali na piętrze na poczęstunek, by w kuluarach kontynuować rozmowy i wspomnienia.

Fot. UM Wałcz


     
XIII SESJA RADY POWIATU W WAŁCZU I BENE MERITUS POWIATOM DLA STAROSTY WAŁECKIEGO
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
27 lutego br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu VI kadencji z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli Policji, Prokuratury Rejonowej i Straży Miejskiej. W trakcie sesji zostały przyjęte sprawozdania i informacje dotyczące m.in.:
  • stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu za 2019 r.,
  • bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2019 r.,
  • realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony,
  • Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2024 za rok 2019,
  • realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 za rok 2019,
  • działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok,
  • wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • pozyskiwania środków pomocowych w Powiecie Wałeckim.
W czasie sesji Starosta Szczecinecki, a jednocześnie Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego Krzysztof Lis wręczył Staroście Wałeckiemu Bogdanowi Wankiewiczowi odznaczenie BENE MERITUS POWIATOM nadane Uchwałą nr 118/BM/19 Zarządu VI Kadencji Związku Powiatów Polskich celem wyróżnienia za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój powiatów, w tym przede wszystkim powodujące podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także w uznaniu zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Fot. Extra Wałcz


     
SPOTKANIE NOWOROCZNE PRZEDSIĘBIORCÓW ZRZESZONYCH W STOWARZYSZENIU INICJATYW GOSPODARCZYCH I PÓŁNOCNEJ IZBIE GOSPODARCZEJ
Powiat Wałecki


21 lutego br. w lokalu firmy Gastronomik w Wałczu odbyło się spotkanie noworoczne wałeckich przedsiębiorców zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i wałecki oddział Północnej Izby Gospodarczej. Wzięli w nim udział przedstawiciele 21 firm. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, oraz Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski. Członkowie obu organizacji omówili m.in. plany działań na nadchodzące miesiące.

Prezes wałeckiego oddziału PIG Lidia Piestrzeniewicz oficjalnie zapowiedziała, że nie zamierza ubiegać się o ponowny wybór na to stanowisko. Natomiast prezes SIG Zbigniew Wolny przedstawił plany połączenia obu organizacji. Za rok SIG będzie obchodził 20-lecie, a PIG 15-lecie swojej działalności. Plan przewiduje przystąpienie Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych do Północnej Izby Gospodarczej, podobny zamiar dotyczy Klastra Metalika. Dzięki temu powstanie silna, jednorodna organizacja reprezentująca środowisko lokalnych przedsiębiorców, która będzie miała większy wpływ na rozwój naszego regionu i będzie liczącym się partnerem dla władz samorządowych. Aprobatę dla takiego działania wyrazili zarówno Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, jak i Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania kontynuowali rozmowy podczas biznesowej kolacji.


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE

W dniu 20 lutego br. po raz pierwszy w tym roku na placu przy Starostwie Powiatowym Wałczu odbyła się Mobilna Akcja Poboru Krwi w Ambulansie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Do akcji przyłączyło się 50 osób z czego 48 oddało krew. Łącznie zgromadzono ponad 21 litrów krwi. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Kolejna akcja 29 kwietnia, do której włączenia się serdecznie zapraszamy, a honorowym krwiodawcom gorąco dziękujemy za udział i poświęcenie.


     
KONFERENCJA PRASOWA W SPRAWIE ORGANIZACJI CENTRALNYCH UROCZYSTOŚCI DNI OLIMPIJCZYKA

Powiat Wałecki
W dniach 16-18 kwietnia br. odbędą się w Wałczu Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka, w skrócie CUDO. W ubiegłym tygodniu w Wałeckim Centrum Kultury miała miejsce konferencja prasowa w sprawie przygotowań do tego wydarzenia. W konferencji uczestniczyli: Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisław Kopeć, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski oraz Dyrektor COS-OPO Wałcz Zdzisław Ryder.

Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej podkreślał, że w Powiecie Wałeckim panuje znakomity klimat dla sportu, o czym świadczą chociażby wyniki współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
- Wałcz to 32 olimpijczyków, którzy mają w rodowodzie kawałek tego miasta, to aż 4 Kluby Olimpijczyka (nawet w Szczecinie jest tylko jeden) i szkoła im. Polskich Olimpijczyków. Nie można zapomnieć, że w Wałczu działa Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich o znakomitych osiągnięciach i rozbudowanej infrastrukturze. Wielu ludziom znana jest także Wałecka Aleja Gwiazd Sportu. I to są argumenty za tym, dlaczego tegoroczne obchody odbędą się w Wałczu - mówił Prezes Stanisław Kopeć.
Organizacja obchodów to wspólne zadanie Starostwa Powiatowego w Wałczu, Urzędu Miasta Wałcz, COS OPO i PWSZ. Podczas trzech dni obchodów zaplanowano zorganizowanie wielu wydarzeń. Centralnym uroczystościom towarzyszyć będzie Konferencja Naukowa: "Transgraniczna problematyka ruchu olimpijskiego na Pomorzu Zachodnim" dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania). W ramach konferencji zostanie wydana publikacja pn. "Wałcz Olimpijski" pod redakcją naukową prof. Jerzego Eidera, dr. Bogdana Wankiewicza i dr. Dariusza Skalskiego. Zaplanowano także wystawy, bieg im. Zdzisława Krzyszkowiaka, wycieczki tematyczne oraz wizyty olimpijczyków w szkołach.

Inauguracja 56. CUDO odbędzie się 17 kwietnia br. na stadionie COS-OPO. Uroczystość obejmie ceremoniał olimpijski oraz krótki występ artystyczny przygotowany przez uczniów SP nr 5 w Wałczu im. Polskich Olimpijczyków nawiązujący do tradycji i historii jak również tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Swój udział potwierdził m.in. Pan Kawada Tsukasa - Ambasador Japonii w Polsce. Do Wałcza przyjedzie ponad 50 olimpijczyków. Wśród nich będą olimpijczycy z Tokio z 1964 r. i przyszli olimpijczycy z Tokio 2020. Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców naszego Powiatu do udziału w uroczystościach.


     
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WAŁCZU W ROKU 2019
Powiat Wałecki


13 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się narada podsumowująca działania komendy w roku 2019. W naradzie uczestniczyli Zachodniopomorski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marek Popławski, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, Burmistrz Gminy Człopa Jerzy Bekker, strażacy oraz pracownicy cywilni wałeckiej komendy. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W trakcie narady komendant powiatowy PSP w Wałczu kpt. Maciej Mleczarek przedstawił najważniejsze zadania, które zostały zrealizowane w 2019 r., w tym m. in. statystykę prowadzonych działań ratowniczych, ocenę stanu gotowości bojowej i sprawności ratowniczej, występujące zagrożenia i podejmowane działania profilaktyczne oraz efekty prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych i działań administracyjno-egzekucyjnych. Narada była także okazją do wręczenia wyróżnień. Wyróżnienia Starosty Wałeckiego otrzymali: st. ogn. Radosław Gąsiorowski - operator sprzętu specjalnego, mł. asp. Sławomir Drewek - starszy ratownik, Justyna Bentkowska - inspektor ds. finansów. Wszystkim wyróżnionym strażakom serdecznie gratulujemy!


     
75 ROCZNICA PRZEŁAMANIA WAŁU POMORSKIEGO

12 lutego br. na Cmentarzu Wojennym odbyły się uroczystości z okazji 75. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego i Ustanowienia Polskiej Administracji Na Pomorzu Zachodnim. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu. Uroczystości rozpoczęły wystąpienia publiczne, po których miała miejsce modlitwa ekumeniczna oraz odczytano apel poległych. Ceremoniał wojskowy zakończyła salwa honorowa. Następnie delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji pozarządowych złożyły kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
UROCZYSTE PRZYWITANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W WAŁCZU

7 lutego br. w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu, odbyło się uroczyste przywitanie ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji nadkom. Arkadiusza Góreckiego, który niedawno objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na uroczystości obecni byli między innymi Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, władze lokalne z terenu powiatu, przedstawiciele sądu, kapelani policyjni, przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendanci powiatowi z garnizonu zachodniopomorskiego, byli komendanci, emeryci przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji, służb mundurowych oraz licznie przybyli goście.
Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który w swoim przemówieniu życzył nowemu Komendantowi sukcesów i satysfakcji zawodowej. Wyraził też przekonanie o dalszej dobrej współpracy pomiędzy policją i samorządem.


     
KONFERENCJA: POROZMAWIAJMY O OŚWIACIE - PREFERENCJE WYBORÓW SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ UCZNIÓW Z TERENU POWIATU WAŁECKIEGO
Powiat Wałecki


6 lutego br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu odbyła się konferencja pn.: Porozmawiajmy o Oświacie - Preferencje Wyborów Szkoły Ponadpodstawowej Uczniów z Terenu Powiatu Wałeckiego. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, oraz pedagodzy szkolni z terenu całego Powiatu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczestników obrad przywitał Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, a konferencję prowadziła Jolanta Wegner - Wicestarosta Wałecki. Konferencja miała na celu przedstawienie wyników analizy wyborów uczniów klas ósmych z terenu Powiatu Wałeckiego odnośnie dalszej ścieżki kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej. Przedstawione zostały preferencje i oczekiwania uczniów poszczególnych szkół oraz dominujące motywy wyboru szkoły ponadpodstawowej. W zamierzeniu konferencja była wstępem do organizacji i przeprowadzenia debaty dotyczącej stanu i perspektyw oświaty w całym Powiecie Wałeckim (na wszystkich jego etapach). Efektem debaty ma być wałecki "Pakt dla oświaty" określający wspólne działania poszczególnych samorządów dla rozwiązania problemów, ale także stworzenia perspektyw rozwoju edukacji w powiecie wałeckim. Kolejne spotkanie planowane jest w kwietniu br.


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII