POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 2318Z W MIEJSCOWOŚCI WOŁOWE LASY

W dniu 28 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu pomiędzy Powiatem Wałeckim a Wykonawcą Roboty Drogowo - Budowlane Jacek Karpinski nastąpiło podpisanie umowy na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu, ułatwi dojazd do obiektów użyteczności publicznej oraz spowoduje wzrost dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Wołowych Lasów oraz okolicznych miejscowości.

Zadanie ma na celu upłynnienie ruchu (poszerzenie jezdni), zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu: pieszych i kołowych oraz poprawę połączeń drogowych w aspekcie realizacji transportu zbiorowego.

Zaprojektowano przebudowę drogi o następujących parametrach:
  • klasa drogi - Z;
  • kategoria ruchu - KR 2;
  • szerokość jezdni - 5,5 m;
Wartość robót budowlanych: 1 215 079,67 zł
Zadanie dofinansowane w 80% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Planowany termin zakończenia robót: sierpień 2020 r.


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE

W dniu 21 listopada br. już po raz czwarty w tym roku na placu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyła się Mobilna Akcja Poboru Krwi w Ambulansie. Do akcji przyłączyło się 40 osób z czego 31 oddało krew.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Łącznie zgromadzono blisko 14 litrów krwi. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Kolejna akcja już w przyszłym roku, do której serdecznie zapraszamy, a honorowym krwiodawcom gorąco dziękujemy za udział i poświęcenie.


     
DZIEŃ SENIORA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Powiat Wałecki


W dniu 14 listopada br. w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Spotkanie uświetnił zespół Labazuma z Czaplinka oraz pokaz z udziałem psa Wena i jego właścicielki Alicji Andrukajtis. Były też występy seniorów i kilkuletniej wolontariuszki Mai. W spotkaniu z seniorami uczestniczyła Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, która złożyła życzenia i ofiarowała kosz słodyczy mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
KONFERENCJA "ŻYJ ZDROWO" W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 RCKU

W dniu 14 listopada br. w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu odbyła się konferencja ,,Żyj zdrowo". Organizatorem spotkania było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Tematem przewodnim były słowa Hipokratesa "Niechaj żywność będzie lekarstwem, a lekarstwo żywnością".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczestnikami konferencji byli uczniowie szkół i przedszkoli z terenu powiatu wałeckiego. Powiat Wałecki reprezentowała Pani Wicestarosta Jolanta Wegner.


     
POWIATOWE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Powiat Wałecki

Uroczystość Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęto w południe 11 listopada br. na Placu Wolności w Wałczu uroczystym podniesieniem flagi państwowej na maszt oraz odśpiewaniem Hymnu RP. Następnie w kościele pw. św. Mikołaja odbyła się Msza św. za Ojczyznę, po której uczestnicy obchodów w asyście wojska, orkiestry i pocztów sztandarowych przemaszerowali pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbył się uroczysty Apel Pamięci.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Delegacje przedstawicieli samorządów, Związku Sybiraków, instytucji, organizacji pozarządowych oraz szkół złożyły kwiaty pod pomnikiem.
Fot. st.kpr. Tomasz Minko i Cezary Skrzypczak


     
KONCERT REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

9 listopada br. w Wałeckim Centrum Kultury odbył się koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowany przez Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Samorządowy "Przyszłość" w Wałczu. Współorganizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wałczu, 1 Regionalna Baza Logistyczna i 100 Batalion Łączności.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Widzowie mieli okazję wysłuchać i obejrzeć w wykonaniu solistów, chóru, baletu i orkiestry symfonicznej najbardziej znane i lubiane pieśni żołnierskie oraz patriotyczne z różnych okresów historycznych, począwszy od średniowiecza aż do współczesności, sławiące dzieje oręża polskiego i walkę narodu o niepodległość. Mogliśmy podziwiać wspaniałe wykonania m.in. Poloneza, Mazurka, Krakowiaka, Roty, pieśni: rycerskich, żołnierskich oraz powstańczych. Nie zabrakło utworów Stanisława Moniuszki (uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 ustanowiony został Rokiem Stanisława Moniuszki). Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz przywitał zebraną publiczność, przedstawił Zespół pod kierownictwem Grzegorza Mielimąki i wyraził nadzieję, że koncert będzie doskonałym wprowadzeniem do obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


     
WIZYTA DELEGACJI POWIATU WAŁECKIEGO
I MIASTA WAŁCZ W BAD ESSEN


Od 7 listopada br. przez cztery dni przedstawiciele Powiatu Wałeckiego oraz Miasta Wałcz przebywali z wizytą w Powiecie Osnabrück. W delegacji uczestniczyli Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas i Wiceprzewodniczący Cezary Skrzypczak oraz przedstawiciele Urzędu Miasta na czele z Burmistrzem Maciejem Żebrowskim. Bad Essen jako jedyne miasto jest jednocześnie partnerem Powiatu Wałeckiego i Miasta Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Głównym celem wizyty było poznanie się z Panią Anną Kebschull Starostą Powiatu Osnabrück. Spotkanie odbyło się w miejscu "historycznym", w którym dwanaście lat temu zostało podpisane porozumienie o współpracy: w zamku Wittlage, gdzie Partnerzy złożyli podpisy w Złotej Księdze Bad Essen. W czasie wizyty goście z Polski zwiedzili także Bad Essen i Osnabrück oraz odwiedzili festiwal "Brocante" na zamku Ippenburg.

źródło:
https://www.noz.de/lokales/bad-essen/artikel/1930064/partner-aus-polen-besuchen-die-gemeinde-bad-essen


     
STYPENDIA STAROSTY WAŁECKIEGO W RAMACH PROJEKTÓW PN.: "MOJE KOMPETENCJE - OTWARTE WROTA DO KARIERY" ORAZ "WIEDZA OPARTA NA PRAKTYCE"

Powiat Wałecki
W dniu 7 listopada br. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bankowej 13 w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów w ramach projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" oraz projektu pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim".

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy oraz stypendyści wraz z rodzicami.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podstawowym kryterium przyznania stypendium jest uczestnictwo w projekcie, aktywność podczas zajęć organizowanych w ramach projektu oraz bardzo dobre wyniki w nauce. W projekcie pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" dodatkowym kryterium jest opinia od pracodawcy, u którego został zrealizowany staż bądź praktyka zawodowa. Podczas trzeciej już edycji przyznano stypendium 39 najzdolniejszym uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Wałecki. W roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" stypendium przyznano 9 uczniom na okres 10 miesięcy. W roku szkolnym 2019/2020 ramach projektu pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" stypendium przyznano 30 uczniom na okres 12 miesięcy. Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.


     
STYPENDIA STAROSTY WAŁECKIEGO

W Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu 6 listopada br. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Członek Zarządu Powiatu Wałeckiego - Jan Grudziński, dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy oraz stypendyści wraz z rodzicami. Stypendia otrzymało aż 70 uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce oraz w sporcie. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz w swoim wystąpieniu podkreślił zaangażowanie i ciężką pracę uczniów włożoną w osiągnięcie wyników oraz serdecznie pogratulował stypendystom sukcesów. Rodzicom i Nauczycielom podziękował za wsparcie i poświęcenie jakie wkładają w wychowanie Młodych Talentów i rozwijanie ich zainteresowań i pasji. Stypendyści oraz ich rodzice otrzymali specjalne listy gratulacyjne.


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII