POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
JUBILEUSZ 25 - LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W WAŁCZU IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

29 maja br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji 25 - lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, byli dyrektorzy, pracownicy szkoły, uczniowie rodzice oraz mieszkańcy Wałcza. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystości została przedstawiona prezentacja z najważniejszymi wydarzeniami z historii szkoły. Uczniowie wraz z nauczycielami zaprezentowali program artystyczny, którego motywem przewodnim była starożytna Grecja. W rolę greckich bogów i bogiń wcielili się nauczyciele SP nr 5. Starosta Wałecki w swoim wystąpieniu złożył pracownikom szkoły serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za zaangażowanie oraz profesjonalizm w pracy pedagogicznej i społecznej, a także życzył wytrwałości i determinacji w dążeniu do zamierzonych celów, aby podejmowane działania dawały jak najwięcej radości i były źródłem satysfakcji. Po części oficjalnej zgromadzeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek oraz do obejrzenia wystawy podsumowującej 25 lat działalności placówki.

Fot.: SP nr 5 w Wałczu


     
OTWARCIA PIERWSZEGO W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM ZINTEGROWANEGO PUNKTU
ALARMOWO - DYSPOZYCYJNEGO


W dniu 24 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się uroczystość otwarcia pierwszego w województwie zachodniopomorskim Zintegrowanego Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego, który jest jednym z najważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej lasu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pełniący dyżur obserwatorzy śledzą obraz lasu z 6 kamer wysokiej rozdzielczości, po wykryciu dymu, za pomocą specjalnego oprogramowania lokalizują miejsce pożaru. Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi i poświęcenia obiektów przez proboszcza Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu ks. prał. Antoniego Badurę. Przecięcia wstęgi dokonali: Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Marek Popławski, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Damian Szcześniak oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu kpt. mgr inż. Maciej Mleczarek.
Zintegrowany Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny został uruchomiony dzięki współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu. Obecnie jest to największy Zintegrowany Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny w Polsce.

Fot.: KP PSP w Wałczu


     
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

24 maja br. w Zespole Szkół nr 4 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. W uroczystościach uczestniczyła Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, która życzyła absolwentom wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz udanego startu w dorosłe życie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Fot.: ZS nr 4 RCKU w Wałczu


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE

23 maja br. na placu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyła się druga w tym roku mobilna akcja poboru krwi w ambulansie, do której przyłączyło się 35 osób, z czego krew oddały 32 osoby. Łącznie zgromadzono ponad 14 litrów krwi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Już dziś zapraszamy Państwa na kolejny mobilny pobór krwi, który odbędzie się 25 lipca br.


     
PODPISANIE POROZUMIENIA W SPRAWIE ZAŁOŻENIA
I PROWADZENIA PRZEZ POWIAT WAŁECKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH


21 maja br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą Miejską Wałcz w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Wałecki Szkoły Podstawowej dla dorosłych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W wydarzeniu uczestniczyli: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, Skarbnik Powiatu Wałeckiego Paweł Gwozdecki, Skarbnik Miasta Wałcz Rafał Fischer, Dyrektor P owiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu Piotr Filipiak, Komendant Ochotniczego Hufca Pracy 16-6 w Wałczu Ireneusz Gaworek oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wałczu Piotr Suchojad.
Utworzenie szkoły doprowadzi do uzupełnienia oferty edukacyjnej dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w Powiecie Wałeckim. Prowadzenie szkoły w ramach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu uzasadnione jest profilem zespołu szkół.


     
POWIATOWE OBCHODY Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

W dniu 18 maja br. na placu przy Urzędzie Miasta w Wałczu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. W uroczystości udział wzięli m.in.: Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Marek Popławski, przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy jednostek powiatowych, przedstawiciele służb mundurowych, Lasów Państwowych, prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych, strażacy oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu wraz z rodzinami. Powiat Wałecki reprezentował Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość była okazją do nadania wyróżnień i awansów. Wyróżnienie Starosty Wałeckiego otrzymał: st. ogn. Lech Marchewka, mł. asp. Piotr Hertel oraz Sylwia Sowa. Następnie w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu odbyła się uroczysta msza św. w intencji strażaków.

Fot.: KP PSP w Wałczu


     
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

17 maja br. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.

Powiat Wałecki
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Paweł Suski, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile, Zakładu Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile oraz dyrektorzy i pracownicy 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Powiat Wałecki reprezentował Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny, który w swoim wystąpieniu złożył życzenia Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym, a także wręczył wyróżnienia Starosty Wałeckiego. W tym roku uhonorowane zostały: Irena Adamczyk, Danuta Jabłońska, Mariola Nicgórska, Irena Leszczyńska, Józefa Lorek, Danuta Kęsek oraz Halina Kuch.

Fot.: UM Wałcz


     
WIZYTA DELEGACJI POWIATU WAŁECKIEGO W PARTNERSKIM MIEŚCIE FASTÓW NA UKRAINIE

W dniach 16 - 17 maja br. na zaproszenie Mera Fastowa Pana Mykhailo Netiazhuka Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Członek Zarządu Powiatu Jan Grudziński oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Wałczu Tadeusz Wenio przebywali w partnerskim mieście Fastów na Ukrainie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas wizyty m.in. uczestniczyli w Sesji Rady Miasta, w święcie z okazji Dnia Wyszywanki, koncercie muzyki klasycznej, religijnej ukraińskich i europejskich kompozytorów, w koncercie pt. "Uczyńmy świat lepszym" oraz zwiedzili Kijów i Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne w Fastowie. Delegacja Powiatu Wałeckiego przekazała dominikanom prowadzącym Dom św. Marcina de Porres 500 $ dla najbardziej potrzebujących dzieci.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
OTWARCIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W WAŁCZU

15 maja br. odbyło się oficjalne otwarcie Żłobka Miejskiego "Bąbelkowo" w Wałczu. Powiat Wałecki reprezentował Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W swoim wystąpieniu Sekretarz pogratulował utworzenia placówki oraz życzył pomyślnej realizacji zamierzonych celów i satysfakcji z pracy z najmłodszymi. Podczas uroczystości podopieczni wraz z opiekunkami zaprezentowali program artystyczny, a także uhonorowano sześcioletniego Nikodema Winieckiego, który jest pomysłodawcą nazwy miejskiego żłobka.
Inwestycja polegała na adaptacji pomieszczeń istniejącego Przedszkola Publicznego nr 6 w Wałczu. Żłobek utworzono w ramach projektu "Mama i tata do pracy wraca" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Fot.: UM Wałcz


     
POWIATOWY DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

W dniu 11 maja br. na placu przy Wałeckim Centrum Kultury odbył się III Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Organizatorem wydarzenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje m.in. malowanie twarzy, zamek dmuchany, fotobudkę oraz konkursy i zabawy. Celem wydarzenia było promowanie rodzicielstwa zastępczego. Była to także okazja do zapoznania się z możliwościami stworzenia rodziny zastępczej. W wydarzeniu uczestniczyła Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.


     
WYRÓŻNIENIE POWIATU WAŁECKIEGO W KONKURSIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PN. "SAMORZĄDOWY LIDER WSPÓŁPRACY Z NGO 2019"
Powiat Wałecki


9 maja br. w Kołobrzegu odbyła się uroczysta gala, podczas której uhonorowano laureatów konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2019". Powiat Wałecki otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie oraz realizowanie inicjatyw na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
     
OBCHODY 74. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

W dniu 8 maja br. na Cmentarzu Wojennym w Wałczu odbył się uroczysty Apel Poległych z okazji 74. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej. W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku oraz okolicznościowych przemówień. Następnie Proboszcz Parafii Wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu ks. ppłk Witold Kurek oraz Proboszcz Parafii Greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego ks dr Arkadiusz Trochanowski odmówili modlitwę za poległych. Odczytano Apel Pamięci oraz oddano salwę honorową.

Fot.: kpr. T. Minko


     
MIĘDZYNARODOWA PLENEROWA MAJÓWKA W WAŁCZU

W piątek 3 maja br. przy Wałeckiej Alei Gwiazd nad j. Raduń odbyła się "Międzynarodowa Plenerowa Majówka w Wałczu". Organizatorami wydarzenia byli Powiat Wałecki, Gmina Miejska Wałcz, Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Samorządowy "Przyszłość" w Wałczu oraz Stowarzyszenie Ziemi Wałeckiej "Niezależni". Współorganizatorem spotkania był Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Partnerami projektu byli Powiat Wałecki oraz Urząd Oder- Welse.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Majówka miała formę prezentacji organizacji pozarządowych, którym towarzyszyły występy artystyczne. Na starszych i młodszych uczestników pikniku czekał szereg atrakcji: pokazy wozów strażackich, trening na ergometrach wioślarskich, zawody strzeleckie, zawody w przeciąganiu na smoczych łodziach, konkursy z nagrodami, strefa dziecka oraz pyszne potrawy i słodkie wypieki przygotowane przez koła gospodyń. Na zakończenie Majówki odbył się koncert zespołu Golec uOrkiestra. Partnerzy mieli także okazję porozmawiać na temat dotychczasowej współpracy oraz realizacji kolejnych wspólnych projektów w 2019 roku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki
Projekt pn. "Międzynarodowa Plenerowa Majówka w Wałczu" został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale Województwa Zachodniopomorskiego.     
ODSŁONIĘCIE STAŁEJ WYSTAWY HERBÓW POWIATÓW POMORZA
ZACHODNIEGO W ZACHODNIOPOMORSKIM URZĘDZIE
WOJEWÓDZKIM W SZCZECINIE
Powiat Wałecki


W dniu 2 maja br. na pierwszym piętrze w holu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odsłonięto stałą wystawę herbów powiatów Pomorza Zachodniego. W korytarzu prowadzącym od Gabinetu Wojewody wyeksponowane zostały wszystkie herby powiatów i miast na prawach powiatów województwa zachodniopomorskiego. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII