POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
MOBILNA AKCJA ODDAWANIA KRWI W AMBULANSIE

W dniu 25 listopada br. po raz piąty w tym roku na placu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyła się Mobilna Akcja Poboru Krwi w Ambulansie. Do akcji przyłączyło się tym razem 34 osoby.

Łącznie zgromadzono prawie 14 litrów krwi. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Kolejna akcja odbędzie już w przyszłym roku. O kolejnych terminach będziemy informować na bieżąco, serdecznie zapraszamy, a honorowym krwiodawcom gorąco dziękujemy za udział i poświęcenie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki

     
PRZEKAZANIE ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ DO ZWALCZANIA ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS - CoV- 2 DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ZA POŚREDNICTWEM GMIN POWIATU WAŁECKIEGO
Powiat Wałecki

Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz przekazał Gminie Tuczno, Miastu i Gminie Człopa, Gminie Mirosławiec oraz Gminie Wałcz kombinezony chemoodporne dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kombinezony zostały zakupione w ramach projektu pn. „Wymiana dobrych praktyk w celu zachowania bezpieczeństwa w regionie transgranicznym oraz rozwoju współpracy pomiędzy Powiatem Wałeckim i Powiatem Uckermark” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).
Powiat Wałecki

     
NOWOCZESNE STACJE DO DEZYNFEKCJI RĄK OD FIRMY EKOMECH

Firma Ekomech Sp. z o.o. przekazała nieodpłatnie Starostwu Powiatowemu w Wałczu 30 stacji do dezynfekcji rąk wyposażonych w automatyczne bezdotykowe dozowniki płynu, które zostaną przekazane jednostkom podległym i współpracującym. Dalsze 10 sztuk stacji zostało zakupionych na wyposażenie wszystkich budynków urzędu starostwa.

Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz wraz z Zarządem Powiatu Wałeckiego wyraża swój szacunek i wdzięczność Prezesowi spółki Ekomech Sp. z o.o. Panu Jarosławowi Horodeckiemu za zaangażowanie i solidarność w podejmowaniu działań służących zwalczaniu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie powiatu wałeckiego.
Ofiarowane stacje do dezynfekcji trafią m.in. do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowej Biblioteki Publicznej, I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Dzięki tej darowiźnie zostanie zwiększone bezpieczeństwo sanitarne w instytucjach publicznych i pozwoli chronić zdrowie osób tam pracujących oraz interesantów.


     
PRZEKAZANIE ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ SPRZĘTU DO ZWALCZANIA ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS - COV- 2

Powiat Wałecki przekazał sprzęt oraz środki ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej w Wałczu, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie oraz szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wałeckiego w celu zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przekazano m.in. bezdotykowe automatyczne dozowniki do dezynfekcji, ozonatory, maseczki ochronne jednorazowe, maseczki ochronne FFP3, przyłbice, rękawice ochronne, fartuchy ochronne medyczne jednorazowe, kombinezony ochronne, czepki, ochraniacze na buty, pościel jednorazową, płyn i proszek do dezynfekcji, opryskiwacze spalinowe, laptopa, myjkę ciśnieniową oraz lampy sterylizujące UV – C. Sprzęt oraz środki ochrony osobistej zostały zakupione w ramach projektu pn. „Wymiana dobrych praktyk w celu zachowania bezpieczeństwa w regionie transgranicznym oraz rozwoju współpracy pomiędzy Powiatem Wałeckim i Powiatem Uckermark” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ P olska w Euroregionie Pomerania).
Powiat Wałecki
Powiat Wałecki     
KONFERENCJA NAUKOWA: „TRANSGRANICZNA PROBLEMATYKA RUCHU OLIMPIJSKIEGO NA POMORZU ZACHODNIM”

W dniach 15-17 października br. odbyła się w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu konferencja naukowa nt. „Transgraniczna problematyka ruchu olimpijskiego na Pomorzu Zachodnim”. Została ona zrealizowana w ramach projektu Powiatu Wałeckiego dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). Partnerami projektu byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Uniwersytet Szczeciński oraz Urząd Oder – Welse.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Konferencja zbiegła się z obchodami 56. Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka i miała na celu poznanie przenikającej się polskiej i niemieckiej historii rodzącego się olimpizmu na Pomorzu Zachodnim, ze szczególnym uwzględnieniem roli Wałcza, historii powstania Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, wymianę doświadczeń i poglądów świata nauki, sportu i samorządu, a także integrację społeczności z obu regionów zainteresowanych wydarzeniem. Uczestnicy projektu oprócz udziału w wykładach i prelekcjach odwiedzili Wałecką Aleję Gwiazd Sportu, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, Muzeum Ziemi Wałeckiej, a także uczestniczyli w uroczystościach Inauguracji Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka w Wałczu oraz w Gali Sportu w Wałeckim Centrum Kultury. Na potrzeby konferencji partnerzy przygotowali wystawę poświęconą historii olimpizmu na Ziemi Wałeckiej w holu COS - OPO.
Powiat Wałecki


     
56. CENTRALNE UROCZYSTOŚCI DNI OLIMPIJCZYKA W WAŁCZU
Powiat Wałecki

W dniach 15 i 16 października br. odbyły się 56. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka których organizatorem był Powiat Wałecki, Miasto Wałcz, COS-OPO i Zachodniopomorska Rada Olimpijska. Do Wałcza przyjechało blisko 50 olimpijczyków, w tym 28 medalistów olimpijskich.

W czwartek 15 października rozpoczęła się Konferencja Naukowa pt. "Transgraniczna problematyka ruchu olimpijskiego na Pomorzu Zachodnim". Olimpijczycy odwiedzili też w grupach wałeckie szkoły.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W piątek 16 października na stadionie na Bukowinie odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka. Wśród zaproszonych gości - oprócz olimpijczyków do Wałcza przybyli: prezes PKOL Andrzej Kraśnicki i wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek. Swoją obecnością uroczystość uświetnił radca ambasady Japonii Akiro Tajima, którego kraj będzie organizatorem kolejnych igrzysk olimpijskich. Podczas uroczystości gospodarze w osobach Starosty dr Bogdana Wankiewicza oraz Burmistrza Wałcza Macieja Żebrowskiego powitali gości, podkreślili też wyjątkową gościnność i spory dorobek ziemi wałeckiej w sport i ruch olimpijski. Ceremoniał olimpijski uświetnili olimpijczycy i sportowcy uczący się w I Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami sportowymi im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu. Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków. Wręczone zostały też trzecie kółka olimpijskie młodym sportowcom, medale PKOL i odznaczenia „Gryfa Zachodniopomorskiego” m.in. dla COS-OPO oraz I LO w Wałczu. Po uroczystym otwarciu zaproszeni goście wzięli udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej pierwszemu dyrektorowi Bukowiny Piotrowi Madzińskiemu. Popołudniu olimpijczycy i oficjele zwiedzili Klub Olimpijczyka na MOSiR, Wałecką Promenadę Gwiazd Sportu, I LO im. Kazimierza Wielkiego i Muzeum Ziemi Wałeckiej w którym przygotowana została wystawa pt.: „Wałeccy Olimpijczycy 1948 – 2016” oraz „Od Monachium do Tokio”.
Wieczorem odbyła się „Gala sportowa” na której wręczone zostały kolejne kółka olimpijskie młodym sportowcom, medale PKOL, „Gryfy Zachodniopomorskie” oraz Odznaki Ministra Sportu „Zasłużony dla Sportu”.
Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa (COVID-19), dzięki zaangażowania wielu instytucji i osób Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka przebiegły pomyślnie przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.


     
SPOTKANIE ws. ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI 56. CENTRALNYCH UROCZYSTOŚCI DNI OLIMPIJCZYKA

9 października br. odbyło się spotkanie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas 56. Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka, których organizatorem jest Powiat Wałecki wspólnie z Miastem Wałcz i Zachodniopomorską Radą Olimpijską.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W związku, że od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, Starosta dr Bogdan Wankiewicz zwołał spotkanie specjalne z Inspektorem PSSE, naczelnikiem Policji i Straży Pożarnej, oraz organizatorami by ustalić zasady postępowania by zapewnić maksymalnie bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko zakażenia COVID-19 wśród uczestników wydarzeń CUDO. Ustalono, że wszystkie wydarzenia zostaną przeprowadzone wg. nowych wytycznych z zachowaniem dopuszczalnej maksymalnej liczby uczestników i w reżimie sanitarnym (maseczki i dezynfekcja). Ponadto omówiono sytuację pandemiczną w Powiecie, zasady wdrażania i egzekwowania nowych wytycznych.


     
KONFERENCJA PRASOWA W SPRAWIE ORGANIZACJI 56. CENTRALNYCH UROCZYSTOŚCI DNI OLIMPIJCZYKA

5 października br. odbyła się konferencja prasowa w sprawie organizacji 56. Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka, których organizatorem jest Powiat Wałecki wspólnie z Miastem Wałcz i Zachodniopomorską Radą Olimpijską. Główne uroczystości odbędą się na terenie COS-OPO w Wałczu. W konferencji uczestniczyli: Stanisław Wziątek Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisław Kopeć, dyrektor COS-OPO Wałcz Zdzisław Ryder, oraz olimpijczycy wałeccy: Karolina Naja, Grzegorz Kołtan, Łukasz Woszczyński.

Konferencję otworzył i przedstawił wszystkich uczestników Burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski. Wicemarszałek Stanisław Wziątek podkreślał, że powierzenie organizacji CUDO samorządowi wałeckiemu jest dowodem uznania i potwierdzeniem jak ważne miejsce zajmuje Wałcz i Powiat Wałecki na mapie sportowej całego kraju. Podczas trzech dni obchodów zaplanowano zorganizowanie wielu wydarzeń.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta dr Bogdan Wankiewicz omówił tematykę Konferencji Naukowej która będzie towarzyszyć Centralnym Uroczystościom organizowana wspólnie z PWSZ w Wałczu pn.: „Transgraniczna problematyka ruchu olimpijskiego na Pomorzu Zachodnim” dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania). W ramach konferencji została wydana publikacja pn. „Wałcz Olimpijski” pod redakcją naukową prof. Jerzego Eidera, dr. Bogdana Wankiewicza i dr. Dariusza Skalskiego. Inauguracja 56. CUDO odbędzie się 16 października br. na stadionie COS-OPO. Uroczystość obejmie ceremoniał olimpijski, a więc hymn olimpijski, wciągnięcie flagi, sztafeta i zapalenie znicza olimpijskiego, oraz Apel Olimpijski. Całość uświetni występ artystyczny przygotowany przez uczniów SP nr 5 w Wałczu im. Polskich Olimpijczyków nawiązujący do tradycji i historii ruchu olimpijskiego. Na chwilę obecną przyjazd swój potwierdziło już blisko 50 olimpijczyków w tym 30 medalistów olimpijskich. Wśród nich będą olimpijczycy z Tokio z 1964 r. i przyszli olimpijczycy z Tokio 2020 (2021). Olimpijczycy odwiedzą też wszystkie wałeckie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Będzie to okazja do bliskich spotkań z legendami polskiego sportu i zadania osobistych pytań. Podobną szansę będą mieli mieszkańcy powiatu wałeckiego w sobotę 17 października podczas biegu im. Zdzisława Krzyszkowiaka i kawiarenki olimpijskiej która specjalnie na tę okazję zostanie przygotowana. Sobotnie uroczystości odbędą się na Wałeckiej Alei Gwiazd Sportu. Serdecznie zapraszamy i apelujemy o stosowanie się do wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas całej imprezy.


     
PODPISANIE UMOWY NA WSPÓŁFINANSOWANIE REMONTU ALEII TYSIĄCLECIA W WAŁCZU

W dniu 1 października br. Starosta dr Bogdan Wankiewicz i Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski podpisali umowę na przekazanie środków finansowych w wysokości 382 597,25 zł przez Gminę Miejską Wałcz na remont al. Tysiąclecia w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ramach robót związanych z przebudową drogi wykonywane są prace przygotowawcze (wytyczenie drogi, rozbiórka istniejących nawierzchni, krawężników itp.), roboty ziemne związane z wykonaniem wyrównania pod posadowienie nawierzchni oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Dodatkowo zostaną przestawione istniejące sygnalizatory sygnalizacji świetlnej oraz bariery znajdujące się przy przejściu dla pieszych przy szkole. Prace już trwają, a planowany termin zakończenia inwestycji przewidziano na 30 listopada 2020r.


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII