POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
"BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (RIIP WZ)"


W dniu 30 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu został podpisany aneks do umowy nr BG-I.052.14.2017 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. "Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ)". Powiat Wałecki reprezentowali: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Skarbnik Powiatu Wałeckiego Paweł Gwozdecki.

Projekt ma na celu uruchomienie e-usług umożliwiających obywatelom i przedsiębiorcom realizację procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa. Wielkość planowanych wydatków dotyczy dostosowania baz danych, cyfryzacji i digitalizacji rejestrów publicznych i ewidencji w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w całym województwie zachodniopomorskim oraz Urzędzie Marszałkowskim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W powiecie wałeckim w ramach tego projektu zostanie wykonana geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1:500 do 1:5000 (BDOT 500), umożliwiając przejście na wektorową mapę zasadniczą dla całego powiatu wałeckiego, a tym samym zostaną wyeliminowane analogowe mapy zasadnicze. Projekt zakłada realizację modernizacji ewidencji gruntów w trzech obrębach (Piecnik, Różewo, Szwecja). Zostanie również wykonana cyfryzacja zasobu.
Całkowite wydatki projektu - 52 566 299,75 zł
Kwota dofinansowania - 49 937 984,75 zł stanowiąca 95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:
Środki EFRR - 44 681 354,78 zł (90% dofinansowania projektu)
Środki BP - 5 256 629,97 zł (10% dofinansowania projektu)
Wkład własny - 2 628 315 zł stanowiący 5% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
Przewidywany termin zakończenia projektu: luty 2022 r.


     
WIZYTA DELEGACJI Z ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ
W POWIECIE WAŁECKIM


30 kwietnia br. w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu gościliśmy delegację z terenu Ziemi Dobrzyńskiej. Powiat Wałecki reprezentowali: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przybyli goście zwiedzili nowo powstały zakład m.in.: pralnię chemiczną i wodną, dział gastronomii, dział montażu i demontażu, pracownię krawiecką, dział rękodzieła i renowacji mebli, dział rehabilitacji, pomieszczenia pomocnicze oraz ogrody tematyczne (ogród francuski, japoński, włoski i polski).
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz w swoim wystąpieniu przedstawił przybyłym gościom prezentację o Powiecie Wałeckim, a także opowiedział o najważniejszych inwestycjach, wydarzeniach kulturalno - sportowych oraz zachęcił do rodzinnego odwiedzenia Powiatu Wałeckiego i skorzystania z jego atrakcji turystycznych.


     
KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

29 kwietnia w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania przedstawiono m.in. informacje dotyczące: kontraktowania świadczeń medycznych w roku 2019, realizacji kontraktów w szpitalach powiatowych opieki nocnej i świątecznej, programów profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego oraz internetu światłowodowego. Ponadto omówiono "Program wyrównywania różnic między regionami III", "Program Aktywny Samorząd" oraz podział środków finansowych na rehabilitację zawodową i społeczną według algorytmu w 2019 roku. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Fot.: www.powiat.szczecinek.pl


     
PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO 2018

W dniu 29 kwietnia br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyło się podsumowanie Roku Sportowego 2018. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Podczas uroczystości przedstawiono historię wałeckich sportowców, którzy w minionym roku obchodzili jubileusz działalności m.in. 45-lecie sekcji akrobatyki sportowej w Wałczu oraz 40 lecie treningów karate Sensei Zbigniewa Ruty (6Dan). Przedstawiciele władz samorządowych uhonorowali zawodniczki, zawodników, a także trenerów wałeckich klubów sportowych. Ponadto został rozstrzygnięty plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca roku 2018.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zwyciężczynią plebiscytu została Anna Góralska, która uzyskała 468 głosów, II miejsce zajęła Natalia Wizjan z punktacją 439, III miejsce - Ewelina Lefik i Barbara Jęchorek - 372 głosy. Starosta Wałecki wyróżnił sportowców oraz trenerów Klubu Sportowego "Korona", a także Uczniowskiego Klubu Sportowego "Volley" Wałcz.
Sportowcom oraz trenerom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzymy dalszych sukcesów sportowych.


     
SPOTKANIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

16 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedświąteczne w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wałczu. Uczestniczyli w nim Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, terapeuci, podopieczni oraz sympatycy Warsztatu. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Jolanta Wegner złożyli terapeutom, podopiecznym najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Fot WTZ w Wałczu


18 kwietnia br. na zaproszenie Dowódcy 100 Batalionu Łączności ppłk Sebastiana Trojanowskiego Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczył w spotkaniu przedświątecznym z okazji Świąt Wielkanocnych, w czasie którego w imieniu Zarządu Powiatu w Wałczu złożył zgromadzonym życzenia radosnego przeżycia Świąt oraz czasu spędzonego wspólnie z rodziną.


     
PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA 1. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ W WAŁCZU

15 kwietnia br. miało miejsce przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta 1. Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, Bogusława Towalewska - Matka Chrzestna Sztandaru 1. Regionalnej Bazy Logistycznej, Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Szef Sztabu płk Zbigniew Powęska, Komendanci Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, dowódcy, żołnierze oraz pracownicy cywilni 1. Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Płk Cezary Balewski pełniący obowiązki komendanta od 17 lipca 2017 r. przekazał stanowisko płk. Markowi Wizie, który będzie pełnił obowiązki do czasu wskazania nowego komendanta jednostki. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz w swoim wystąpieniu złożył komendantom życzenia wytrwałości, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy. Fot. 1 RBlog w Wałczu


     
HISTORYCZNY BIEG PO OBWODNICY WAŁCZA
Powiat Wałecki

13 kwietnia br. z inicjatywy Wałeckiego Towarzystwa Sportu i Rekreacji odbył się historyczny bieg po obwodnicy Wałcza. W wydarzeniu wzięły udział dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy powiatu wałeckiego. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal. Uczestnicy biegu mieli do wyboru trzy trasy: o dystansie 3 km - bieg rekreacyjny, 5 km - bieg średni, 10 km - bieg główny. Wydarzenie było dofinansowane z budżetu Powiatu Wałeckiego. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.     
EKSTRALIGA BOKSU OLIMPIJSKIEGO POD PATRONATEM
STAROSTY WAŁECKIEGO


W dniu 6 kwietnia br. w sali sportowej przy ul. Bydgoskiej w Wałczu odbyły się zawody Ekstraligi Boksu Olimpijskiego pod patronatem Starosty Wałeckiego. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Klubu Sportowego "Korona" Wałcz i dofinansowane z budżetu Powiatu Wałeckiego. Najlepszym zawodnikom Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz złożył gratulacje oraz wręczył puchary.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
ŚWIĘTO SZKOŁY W ZS NR 4 RCKU W WAŁCZU

W dniu 5 kwietnia br. w Zespole Szkół nr 4 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu obchodzono Święto Szkoły. Tegoroczne obchody dotyczyły propagowaniu myśli Tischnerowskiej. Podczas uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie I Ogólnopolskiego Przeglądu Form Artystycznych (poetyckich i fotograficznych) oraz konkursu "Biografia J. Tischnera po angielsku". Ponadto przed obchodami uczniowie rozpowszechniali myśl Tischnerowską wśród mieszkańców Wałcza. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
fot. ZS nr 4 RCKU w Wałczu


     
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTÓW W PINNOW

4 kwietnia br. w Niemiecko - Polskim Centrum do spraw młodzieży, kształcenia i komunikacji w Pinnow odbyła się konferencja otwarcia projektów pn. "Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom" oraz "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy" dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania). Partnerami projektu dotyczącego ochrony przeciwpożarowej są m.in. Urząd Amt Oder -Welse w Pinnow oraz Gmina Tuczno. Celem spotkania było przedstawienie projektów, a także przeanalizowanie działań dotyczących ich realizacji.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Dyrektor Amt Oder - Welse Detlef Krause, Burmistrz Tuczna Krzysztof Hara, Zastępca Burmistrza Tuczna Janusz Bartczak, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Wojciech Narel, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie Piotr Bartoszuk, Naczelnik Wydziału Funduszy Małych Projektów i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Wałczu Anna Witkowska - Oleszyńska, przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie, straży pożarnej oraz pracownicy Urzędu Amt Oder - Welse.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
VI MIEJSCE POWIATU WAŁECKIEGO
W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU GMIN I POWIATÓW
ZA 2018 ROK W KATEGORII DO 60 TYS. MIESZKAŃCÓW


W dniach 3-4 kwietnia br. w AirPort Hotel Okęcie w Warszawie odbyło się XXV Zgromadzenie Ogólne Związków Powiatów Polskich. Podczas spotkania zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Związków Powiatów Polskich za miniony rok oraz podjęto uchwały w sprawie przyjęcia budżetu i programu działania ZPP na rok 2019. Uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym m.in.: partnerstwa publiczno - prywatnego, spraw bieżących istotnych dla powiatów, a także została przedstawiona Strategia Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019- 2023.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na uroczystej Gali Jubileuszowej Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz otrzymał nagrodę za zajęcie przez Powiat Wałecki VI miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2018 rok w kategorii do 60 tys. mieszkańców. Wydarzenie uświetnił koncert Pani Estery Naczk - Suskiej z zespołem.


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII