POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
X MARATON MTB W WAŁCZU

30 marca br. odbył się X Maraton MTB w Wałczu. Start i meta usytuowana była przy ul. Południowej w Wałczu, w obrębie Skansenu Fortyfikacyjnego Grupa Warowna Cegielnia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorem wydarzenia był Wałecki Klub Turystyki Rowerowej. W maratonie wzięło udział ponad 200 zawodników, którzy ścigali się na dwóch trasach: mini - o długości 15 km lub mega - 46 km. Na mecie medale wręczali zawodnikom Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski.

Fot. UM Wałcz


     
ELIMINACJE POWIATOWE XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ PN. "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

W dniu 29 marca br. w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu odbyły się eliminacje powiatowe XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież Zapobiega Pożarom". Organizatorami wydarzenia był Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu. W Wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W eliminacjach udział wzięło 46 uczestników w trzech grupach wiekowych:
- I grupa wiekowa - uczniowie klas I-VI szkół podstawowych;
- II grupa wiekowa - uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas III oddziałów gimnazjalnych;
- III grupa wiekowa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zwycięzcami eliminacji zostali:
I grupa wiekowa - Amelia Zawada ze Szkoły Podstawowej w Piecniku;
II grupa wiekowa - Szymon Ryło ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałczu;
III grupa wiekowa - Kacper Lisiewicz z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

Zwycięzcy zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", które odbędą się w dniu 27 kwietnia br. również w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie turnieju.


     
XVII POWIATOWA GIEŁDA ZAWODOZNAWCZA

W dniach 28 - 29 marca br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się XVII Powiatowa Giełda Zawodoznawcza, podczas której uczniowie wałeckich szkół ponadpodstawowych w krótkich wystąpieniach przedstawiali atuty placówek oraz zachęcali do podjęcia w nich dalszej edukacji uczniów klas VIII oraz III Gimnazjum. Prezentacjom przyglądała się Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ponadto na stoiskach promocyjnych zaprezentowały się szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu wałeckiego, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Komenda Ochotniczego Hufca Pracy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem wydarzenia było przedstawienie młodzieży z klas III oddziałów gimnazjalnych oraz uczniom klas ósmych Szkół Podstawowych oferty szkół z regionu oraz możliwości kształcenia. Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu udzielał rad dotyczących trafnego wyboru przyszłego zawodu.
Organizatorami spotkania byli: Starostwo Powiatowe w Wałczu, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu, Zespół Szkół nr 1 w Wałczu, ZS nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.


     
DIAMENTOWA NAGRODA ESO ANGEL AWARDS Q3 2018 DLA 107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZU

28 marca br. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu otrzymał Diamentową Nagrodę ESO Angel Awards Q3 2018. Certyfikat nadawany jest przez Europejskie Towarzystwo Udarowe w ramach projektu Angels. Nagrody przyznawane są na podstawie rejestru RES-Q i mają następującą formę: Status Złoty, Status Platynowy i Status Diamentowy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nagrodę przyznaje się za spełnienie określonych norm w leczeniu udarów. Podczas uroczystości Kierownik Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym dr n. med. Marcin Rogoziewicz przedstawił prezentację dotyczącą problematyki leczenia udarów. Powiat Wałecki reprezentowała Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, która w swoim wystąpieniu w imieniu Zarządu Powiatu w Wałczu złożyła serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za zaangażowanie i wkład w podnoszenie standardów opieki medycznej oraz troskę o zdrowie i życie pacjentów Powiatu Wałeckiego.

Fot. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu


     
Powiat Wałecki
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


27 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łabuniu Wielkim. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.     
SPOTKANIE W SPRAWIE UTWORZENIA KLAS PATRONACKICH O PROFILU MECHATRONIKI

26 marca br. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy ADAMUS H.T. Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie a Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu dotyczącej utworzenia w roku szkolnym 2019/2020 klas patronackich o profilu mechatroniki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem umowy jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy m.in. współorganizowanie praktyk zawodowych, organizowanie staży, współorganizowanie wycieczek zawodowych, uczestniczenie uczniów w kursach i szkoleniach specjalistycznych, możliwość ubiegania się o pracę przez najlepszych absolwentów, organizację szkoleń, pokazów oraz seminariów dla uczniów i nauczycieli. W wydarzeniu uczestniczyła Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.     
SZKOLENIE OBRONNE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Powiat Wałecki
W dniach 4, 18 i 25 marca br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się szkolenie obronne dla Starostów Powiatów i Prezydentów Miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

Wykładowcy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie wygłosili prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa państwa, ochrony ludności, reagowania kryzysowego oraz cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat wydawany absolwentom Wyższych Kursów Obronnych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Organizatorami szkolenia był Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. W szkoleniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.


     
III TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O ZŁOTĄ KORONĘ WAŁCZA

W dniu 23 marca br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu odbył się III Turniej Tańca Towarzyskiego o Złotą Koronę Wałcza. Inicjatorem przedsięwzięcia była Szkoła Tańca "Astra Luna", która świętowała 15 - lecie działalności.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas turnieju swoje umiejętności zaprezentowało 300 uczestników m.in. z Wałcza, Mirosławca, Tuczna, Człopy, Kalisza, Złotowa Trzcianki i Krzyża. Na widowni zasiadali przedstawiciele władz samorządowych, przyjaciele i rodziny zawodników oraz mieszkańcy Wałcza. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Fot. UM Wałcz


     
STYPENDIA STAROSTY WAŁECKIEGO

22 marca br. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego. Stypendia otrzymało 29 uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce oraz w sporcie. Wyróżnienia przyznawane są dwa razy do roku. Wnioski o przyznanie stypendiów składają do Starosty Wałeckiego dyrektorzy szkół.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wałczu, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, uczniowie wraz z rodzicami oraz przedstawiciele mediów. Stypendyści oraz ich rodzice otrzymali specjalne listy gratulacyjne.


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE

W czwartek 21 marca br. tradycyjnie na placu przy Starostwie Powiatowym Wałczu odbyła się pierwsza w tym roku Mobilna Akcja Poboru Krwi w Ambulansie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Do akcji przyłączyło się 60 osób, z czego krew oddało 49 osób. Łącznie zgromadzono ponad 22 litry krwi. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Bardzo dziękujemy! Już dziś zapraszamy Państwa na kolejny mobilny pobór krwi.


     
Powiat Wałecki
21 MARCA - ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB
Z ZESPOŁEM DOWNA


21 marca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner gościli podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Spotkanie miało na celu promowanie praw Osób z Zespołem Downa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.     
SZKOLENIE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU WAŁECKIEGO

18 marca br. Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu wałeckiego na temat aplikowania o środki z Funduszu Małych Projektów w ramach programu Interreg V A oraz Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczestnicy zapoznali się z zasadami obowiązującymi przy wnioskowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów. Zgromadzonych przywitała Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, która zachęcała do realizacji projektów. Szkolenie poprowadziła Anna Porowska oraz Magdalena Grześkowiak ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.


     
ROLNK GAME ARENA

W dniach 16 - 17 marca br. w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu odbyła się kolejna edycja turnieju gier komputerowych pn. "Rolnik Game Arena".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Turniej odbył się w dwóch kategoriach: League of Legends, do której zgłosiło się 16 pięcioosobowych drużyn oraz Counter Strike: Global Offensive, w której uczestniczyło 12 drużyn. Oprócz stanowisk dla zawodników organizatorzy dodatkowo przygotowali sale gier treningowych z dziesięcioma komputerami oraz dwiema konsolami do grania. Dla najlepszych zawodników ufundowano puchary i nagrody rzeczowe. Pomysłodawcą turnieju jest Jarosław Huber - nauczyciel technologii informatycznych z ZS nr 4 RCKU w Wałczu. Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Powiatu Wałeckiego.

Fot. ZS nr 4 RCKU w Wałczu


     
OTWARCIE POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W WAŁCZU


15 marca br. odbyło się oficjalne otwarcie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na ulicy Wroniej w Wałczu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Krystyna Kołodziejska - Motyl, lokalni samorządowcy, przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Szczecinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, przedsiębiorcy z terenu powiatu wałeckiego, a także przedstawiciele firm, instytucji oraz organizacji pozarządowych współpracujących z Powiatem i jednostkami podległymi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi i poświęcenia obiektów przez proboszcza Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu ks. prał. Antoniego Badurę. Podczas uroczystości został przedstawiony film obrazujący powstanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej Wałczu oraz wypowiedzi niepełnosprawnych pracowników, którzy dzięki pracy w Zakładzie spełniają swoje marzenia i poszerzają możliwości w życiu społecznym. W placówce pracuje 75 osób, w tym 54 osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym. Docelowo znajdzie zatrudnienie 60 osób z niepełnosprawnością.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organem założycielskim Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu jest Powiat Wałecki, który przeznaczył na ten cel budynki po byłym OHP na ulicy Wroniej. Inwestycję sfinansowano z pozyskanych przez Powiat środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 6 843 890,56 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 959 224,00 zł oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 540 000,00 zł. Całkowita wartość projektu to 11 821 565,15 zł.


     
BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

3 marca br. przy Wałeckiej Alei Gwiazd odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestników przywitał dowódca 100 batalionu łączności ppłk Sebastian Trojanowski oraz Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Kierownik Klubu Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu Robert Jakubiak przybliżył historię i losy Żołnierzy Wyklętych. Trasa biegu prowadziła Wałecką Aleją Gwiazd nad brzegiem jeziora Raduń i liczyła 1963 m. Odległość symbolizowała rok śmierci ostatniego poległego w boju Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka ps. "Lalek".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W wydarzeniu wzięły udział dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy powiatu wałeckiego. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal. Po biegu na uczestników czekał gorący poczęstunek przygotowany przez 100 batalion łączności w Wałczu. Organizatorami Biegu byli: 100 batalion łączności w Wałczu, Starostwo Powiatowe w Wałczu, Urząd Miasta Wałcz oraz Urząd Gminy Wałcz.

Fot. 100 Batalion Łączności


     
WERNISAŻ "KARPACKIE CERKWIE W MINIATURZE" W MUZEUM ZIEMI WAŁECKIEJ

W dniu 3 marca br. w Muzeum Ziemi Wałeckiej odbył się wernisaż wystawy pn. "Karpackie Cerkwie w Miniaturze" autorstwa Michała Warchiła. Zwiedzający mogli także podziwiać. "Cerkwie Beskidu" w obiektywie Kamila Paluszka. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Wystawę można oglądać do 28 kwietnia br.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Fot. Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu


     
PRZYSIĘGA WOJSKOWA

2 marca br. na placu apelowym 100 batalionu łączności w Wałczu 33 elewów I turnusu Służby Przygotowawczej złożyło przysięgę wojskową na sztandar batalionu. Po odśpiewaniu przez żołnierzy hymnu państwowego przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy, dowódca 100. batalionu łączności ppłk Sebastian Trojanowski powitał zaproszonych gości i rodziny elewów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Składającym ślubowanie błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek. Podczas uroczystości wręczono listy gratulacyjne wyróżnionym elewom oraz podziękowania rodzicom. Wyróżnienie otrzymali: szer. elew Filip Kwiatkowski oraz szer. elew Paweł Kostecki. Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów 100 batalionu łączności. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
fot. kpr. Tomasz Minko


     
XIII MISTRZOSTWA MIROSŁAWCA NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

2 marca w sali sportowej w Szkole Podstawowej w Mirosławcu odbyły się XIII Mistrzostwa Mirosławca na Ergometrze Wioślarskim. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wałczu Paweł Łakomy, Dowódca 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu płk. Łukasz Andrzejewski - Popow, Radni Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu Sylwia Grochowicka - Polak.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dla najlepszych zawodników w 10 kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców, kobiety i mężczyzn przygotowane zostały medale, puchary oraz nagrody rzeczowe. Sędzią technicznym zawodów był trener wioślarstwa Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu Jacek Błoch. Wyniki zawodników można było obejrzeć na telebimie. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uhonorował Marcela Nawrockiego - najmłodszego uczestnika zawodów oraz Roberta Kozłowskiego - najstarszego zawodnika mistrzostw. Wszystkim zawodnikom gratulujemy osiągniętych wyników!

Fot. UM w Mirosławcu


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII