POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
"KIEDYŚ BYŁO JAKOŚ… INACZEJ"

28 lutego br. w Wałeckim Centrum Kultury odbył się koncert pn. "Kiedyś było jakoś… inaczej" zorganizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W przedsięwzięcie zaangażowani byli nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Podczas koncertu zaprezentowano znane polskie przeboje z lat 70 i 80 oraz prezentację multimedialną przedstawiającą życie codzienne społeczności w tamtych latach. Występ dostarczył publiczności niezapomnianych wrażeń i został nagrodzony gromkimi brawami. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, nauczyciele, uczniowie PCKZiU wraz z rodzicami oraz lokalna społeczność. Scenariusz napisała Pani Ilona Katarzyńska.
Organizatorom gratulujemy wspaniałego występu i z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje.

Fot. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu


     
WIZYTA W PINNOW

W dniu 26 lutego br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz spotkał się ze Starostą Powiatu Uckermark Kariną Dörk oraz Dyrektorem Amt Oder - Welse Detlefem Krause w Pinnow. Tematem spotkania było omówienie planów realizacji wspólnych projektów Powiatu Wałeckiego, Amt Oder - Welse i Powiatu Uckermark w 2019 r., współfinansowanych z programu Interreg V A, dotyczących przedsięwzięć kulturalnych, działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wymiany doświadczeń przedsiębiorców z branży metalowej oraz wymiany młodzieży.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
V MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI "ZŁOTA KORONA"

23 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu odbył się V Międzynarodowy Turniej Bokserski "Złota Korona". W turnieju wzięło udział ponad sto zawodniczek i zawodników z Polski, Danii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Słowacji i Rosji, którzy stoczyli ponad 30 walk punktowanych oraz kilkadziesiąt walk sparingowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ramach turnieju odbyły się także walki eliminacyjne do Mistrzostw Polski juniorów, które odbędą się w marcu. Awans do Mistrzostw Polski juniorów uzyskało dwóch wałczan: Arkadiusz Zając i Grzegorz Żmuda. Swoje walki wygrali również Aleksander Borowiec oraz najmłodszy zawodnik - Daniel Jesiotr, którego waleczna postawa najbardziej rozgrzała publiczność, za co otrzymał puchar dla najlepszego zawodnika turnieju. Szczęścia zabrakło Oliwii Jakubczyk, boksującej tego dnia z cięższą i silniejszą fizycznie rywalką. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Turniej został zorganizowany z inicjatywy Klubu Sportowego "Korona" Wałcz przy wsparciu finansowym Powiatu Wałeckiego, Urzędu Miasta Wałcz, Gminy Wałcz oraz podmiotów prywatnych. Dostarczył wielu wrażeń i niezapomnianych sportowych emocji.

Fot. Damian Ptak


     
UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 100 - LECIA
PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA


15 lutego br. w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia przy ulicy Mazowieckiej w Wałczu odbyła się uroczystość z okazji 100 - lecia Publicznych Służb Zatrudnienia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Anna Zaleska oraz pracownicy urzędu. Była to okazja do podziękowań Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu za zaangażowanie i wkład wnoszony w rozwiązywanie trudnych problemów społecznych oraz kształtowanie polityki lokalnego rynku pracy, a także do złożenia życzeń wszelkiej pomyślności oraz szczęścia w życiu osobistym.

Fot. Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


     
PODSUMOWANIE ROKU PIŁKARSKIEGO KS "ORZEŁ" WAŁCZ

14 lutego br. w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia przy ulicy Mazowieckiej w Wałczu odbyło się podsumowanie roku piłkarskiego 2018 Klubu Sportowego "Orzeł" Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu - Elżbieta Kowalska, a także zawodnicy z rodzinami, trenerzy i działacze klubowi. Spotkanie było okazją do podsumowania roku piłkarskiego oraz do złożenia podziękowań osobom, firmom, instytucjom za pomoc i współpracę na rzecz funkcjonowania klubu. Starosta Wałecki w swoim wystąpieniu pogratulował zawodnikom pasji oraz życzył dalszych sukcesów sportowych.

Fot. KS "Orzeł" Wałcz


     
74. ROCZNICA PRZEŁAMANIA WAŁU POMORSKIEGO
I WALK O WAŁCZ


12 lutego br. na Cmentarzu Wojennym odbyły się uroczystości z okazji 74. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego i walk o Wałcz. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystości rozpoczęły wystąpienia publiczne, po których miała miejsce modlitwa ekumeniczna oraz odczytano apel poległych. Ceremoniał wojskowy zakończyła salwa honorowa. Następnie delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji pozarządowych złożyły kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem.

Fot. kpr. Tomasz Minko


     
NARADA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WAŁCZU W ROKU 2018

12 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się narada podsumowująca działania komendy w roku 2018. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Zachodniopomorski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marek Popławski, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Komendant Powiatowy Policji w Wałczu insp. Zbigniew Podhorodecki, Komendant Wojskowej Straży Pożarnej 104 BL BWD WKP-W w Wałczu mł. chor. Sebastian Ślusarski, Zastępca Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej 104 BL BWD WKP-W w Wałczu sierż. Piotr Kowal, przedstawiciele władz samorządowych, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Anna Zaleska, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu Pani Anna Krysztofiak, przedstawiciele władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych, strażacy oraz pracownicy cywilni wałeckiej komendy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W trakcie narady komendant powiatowy PSP w Wałczu kpt. Maciej Mleczarek przedstawił najważniejsze zadania, które zostały zrealizowane w 2018 r., w tym m. in. statystykę prowadzonych działań ratowniczych, ocenę stanu gotowości bojowej i sprawności ratowniczej, występujące zagrożenia i podejmowane działania profilaktyczne oraz efekty prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych i działań administracyjno-egzekucyjnych. Narada była także okazją do wręczenia wyróżnień. Wyróżnienia Starosty Wałeckiego otrzymali: mł. asp. Tomasz Matusiak, st. sekc. Tomasz Szewczyk, mł. asp. Marek Rodzik. Burmistrz Miasta Wałcz wyróżnił kpt. Grzegorza Kasperowicza, mł. ogn. Jacka Makohona i Sylwię Sowę. Wyróżnienia Wójta Gminy Wałcz otrzymali: st. ogn. Lech Marchewka, ogn. Radosław Pietrzyk oraz sekc. Michał Chojnacki.
Wszystkim wyróżnionym strażakom serdecznie gratulujemy!


     
MISTRZOSTWA POWIATU WAŁECKIEGO W TENISIE STOŁOWYM
Z OKAZJI 74 ROCZNICY PRZEŁAMANIA WAŁU POMORSKIEGO
I WALK O WAŁCZ


12 lutego br. w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Wałczu obyły się Mistrzostwa Powiatu Wałeckiego w Tenisie Stołowym szkół podstawowych i średnich z okazji 74 rocznicy Przełamania Wału Pomorskiego i walk o Wałcz. Powiat Wałecki reprezentował Naczelnik Wydziału Edukacji Piotr Suchojad.

W mistrzostwach wzięło udział 8 szkół podstawowych i szkoły średnie z powiatu wałeckiego, łącznie 52 zawodników. Turniej rozegrano w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły średnie z podziałem na chłopców i dziewczęta. Na podstawie klasyfikacji indywidualnej została przeprowadzona klasyfikacja zespołowa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W klasyfikacji szkół podstawowych drużynowo wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej z Człopy, na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałczu, trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu. Wśród szkół średnich wygrała reprezentacja Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, drugie miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu, a trzecie miejsce - reprezentacja HP 16-6 w Wałczu. W klasyfikacji indywidualnej w turnieju dziewcząt szkół podstawowych wygrała Klaudia Dziubak z SP nr 5, drugie miejsce zajęła Aleksandra Ryś z SP nr 2, a trzecie: Aleksandra Ceplińska z SP z Człopy. Wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Paweł Wójcik z SP z Człopy, drugie - Kacper Janik również z Człopy, trzecie - Mateusz Trojanowski z SP nr 5 w Wałczu. W turnieju dziewcząt szkół średnich pierwsze miejsce zajęła Natalia Długołęcka z PCKZiU w Wałczu, drugie - Rozalia Ciołek z ZS nr 4 RCKU w Wałczu, trzecie - Olga Rodziewicz z ZS nr 4 RCKU z Wałcza. Turniej chłopców szkół średnich wygrał Marcin Aniołkowski z ZS nr 4 RCKU w Wałczu, drugie miejsce zajął Piotr Moń z PCKZiU w Wałczu, trzecie miejsce Dawid Dejczman z PCKZiU w Wałczu, czwarty był zawodnik HP Wałcz Patryk Kacała. Zawody sędziowali uczestnicy Hufca Pracy w Wałczu, pod kierunkiem starszego wychowawcy Bohdana Kamińskiego oraz kadra OHP. Głównym celem zawodów była: popularyzacja tenisa stołowego, aktywnego stylu życia, promowanie postawy fair play, integracja młodzieży powiatu wałeckiego oraz promocja Ochotniczych Hufców Pracy. Przebieg zawodów na zdjęciach utrwalili członkowie koła fotograficznego "Chwila" pod opieką wychowawczyni - Natalii Mochort. Wydarzenie dofinansowane było z budżetu Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie, Powiatu Wałeckiego oraz Gminy Miejskiej Wałcz.

Fot. Natalia Mochort


     
74. ROCZNICA WALK O MIROSŁAWIEC

W dniu 10 lutego br. w Mirosławcu odbyły się obchody 74. Rocznicy Walk o Mirosławiec. Powiat Wałecki reprezentował Członek Zarządu Powiatu w Wałczu Jan Grudziński.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na Placu Lotników miała miejsce wspólna modlitwa za poległych żołnierzy oraz capstrzyk wojskowy. W sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu Wojskowej Orkiestry Sił Powietrznych z Koszalina.

Fot. Urząd Miejski w Mirosławcu


     
OBCHODY JUBILEUSZU 100-LECIA
PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA


W dniu 5 lutego br. w Sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyła się uroczysta Gala z okazji 100 - lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka-Mądry, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda, Starostowie oraz Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Anna Zaleska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość była okazją do zaprezentowania historii powstania publicznych służb zatrudnienia, omówienia problemów współczesnego rynku pracy, a także przedstawienia obecnej sytuacji na zachodniopomorskim rynku pracy. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz w swoim wystąpieniu przedstawił rolę urzędu pracy w rozwoju samorządności lokalnej. Podczas spotkania Starostowie oraz Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy otrzymali okolicznościowe statuetki za skuteczne działania w zakresie kształtowania polityki lokalnego rynku pracy.

fot. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie


     
SPOTKANIE NOWOROCZNE W CZŁOPIE

W dniu 1 lutego br. odbyło się Spotkanie Noworoczne w Człopie. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Paweł Suski, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu wałeckiego, radni i sołtysi, przedstawiciele służb mundurowych, kierownicy jednostek i instytucji, placówek służby zdrowia i oświaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych, duchowieństwa oraz przedsiębiorcy z gminy Człopa. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie było okazją do podsumowania najważniejszych wydarzeń w Gminie Człopa oraz do przedstawienia planów na rok bieżący. Wyróżniono także osoby i instytucje, których działania przyczyniły się do rozwoju i promocji regionu. Starosta Wałecki korzystając z noworocznego charakteru wydarzenia życzył zebranym, aby 2019 rok był pełen optymizmu, powodzenia i osobistych sukcesów. Aby w natłoku codziennych spraw nie zabrakło ludzkiej życzliwości i zrozumienia, a każdy dzień prowadził do realizacji zamierzonych celów. Spotkanie uświetnił występ artystyczny w wykonaniu Julii Ławniczak.

fot. Urząd Miasta i Gminy Człopa


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII