POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
BALE STUDNIÓWKOWE 2019

W dniach 25 - 26 stycznia br. w Ośrodku "KOŁACZ" w Kołatniku oraz w Hotelu Gromada w Pile odbyły się Bale Studniówkowe Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W wydarzeniach uczestniczyła Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner. W swoich wystąpieniach życzyła Maturzystom udanej zabawy oraz powodzenia na egzaminie dojrzałości, aby osiągnięte wyniki umożliwiły dostanie się do wymarzonych uczelni.

Fot. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu


     
UROCZYSTE OTWARCIE HALI PRODUKCYJNEJ
Powiat Wałecki

25 stycznia br. w firmie BBC Sp. z o.o. w Mirosławcu odbyło się uroczyste otwarcie hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, przedstawiciele firmy realizującej przedsięwzięcie oraz pracownicy przedsiębiorstwa BBC Sp. z o.o.

Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić nowo wybudowany obiekt oraz obejrzeć zainstalowane maszyny. Uroczystość uświetnił występ kabaretu Formacja Chatelet. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz w imieniu Zarządu Powiatu w Wałczu serdecznie pogratulował i podziękował przedstawicielom firmy BBC Sp. z o.o. za wkład wnoszony w rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Wałeckim. Życzył dalszych sukcesów w podejmowanych przedsięwzięciach oraz wielu powodów do satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

Firma BBC Sp. z o.o. z Mirosławca zakończyła realizację projektu pn. "Stworzenie wysokowydajnego zakładu produkcyjnego zaawansowanych technologicznie wyrobów stalowych Firmy BBC Sp. z o.o. w Mirosławcu, poprzez rozbudowę obiektów budowlanych oraz zakup maszyn i urządzeń stosujących nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne". Inwestycja polegała m.in. na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej, budynku socjalno-biurowego, zagospodarowaniu terenu oraz zakupie maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Całkowita wartość projektu brutto to 16 730 000,00 zł, z czego wsparcie z RPO WZ 2014-2020 wyniosło ponad 9 mln zł. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.


     
BAL Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

W dniu 25 stycznia br. w Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył się bal z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowany przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu. W spotkaniu udział wzięli członkowie związku, sympatycy organizacji oraz przedstawiciele władz samorządowych. Powiat Wałecki reprezentowała Pani Anna Witkowska - Oleszyńska Naczelnik Wydziału Funduszy Małych Projektów i Rozwoju Powiatu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W czasie spotkania wręczono puchary Starosty Wałeckiego dla Super Babci i Super Dziadka wraz ze słodką niespodzianką ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. Super Babcią została Pani Teresa Klitończyk, a Super Dziadkiem Pan Ireneusz Rajewski. Serdecznie gratulujemy!

Fot. Włodzimierz Madziński


     
ODPRAWA ROCZNA POLICJANTÓW

Powiat Wałecki
25 stycznia br. w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się uroczysta odprawa policjantów. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jacek Cegieła, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Jerzy Bekker, Zastępca Burmistrza Mirosławca Dariusz Bartosik, Zastępca Burmistrza Tuczna Janusz Bartczak, Komendant Powiatowy Policji insp. Zbigniew Podhorodecki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu kpt. mgr inż. Maciej Mleczarek, Prokurator Rejonowy w Wałczu Piotr Łosiewski.

Podczas wydarzenia przedstawiono efekty i wyniki pracy Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w 2018 roku. Po oficjalnych wystąpieniach przedstawiciele władz samorządowych uhonorowali wyróżniających się funkcjonariuszy. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz nagrodził sierż. szt. Patryka Kłosa, asp. Jarosława Lewandowskiego, sierż. Jakuba Moskalewicza oraz mł. asp. Dorotę Samusionek - Rychlicką.


     
PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO KLUBU
KARATE TRADYCYJNEGO W WAŁCZU


24 stycznia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyło się podsumowanie Roku Sportowego Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu. W spotkaniu uczestniczyli m.in. zawodnicy, ich rodziny, trenerzy, instruktorzy, przedstawiciele władz samorządowych, Radni Rady Miasta oraz sympatycy klubu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna z jubileuszu 40 - lecia treningów karate Sensei Zbigniewa Ruty (6 Dan). Ponadto zaprezentowały się poszczególne grupy członków klubu oraz ogłoszone zostały wyniki klasyfikacji na najaktywniejszych zawodników KKT Wałcz w roku 2018.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Prezes Klubu Krzysztof Gwizdała podkreślał, że aby zostać wyróżnionym w klasyfikacji nie wystarczy zdobyć medal na zawodach. Pod uwagę brana jest także obecność zawodników na zajęciach treningowych, stała praca na rzecz klubu poprzez uczestnictwo w pokazach karate, pozytywne zaliczanie kolejnych egzaminów oraz uczestniczenie w szkoleniach, kursach i obozach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz wręczył wyróżnienia najaktywniejszym zawodniczkom i zawodnikom Klubu Karate Tradycyjnego oraz na ręce Prezesa Klubu Krzysztofa Gwizdały przekazał kosz słodyczy dla wszystkich członków Klubu. Życzył zawodnikom oraz trenerom dalszych sukcesów sportowych, a także wytrwałości i determinacji w dążeniu do zamierzonych celów.


     
11 ROCZNICA KATASTROFY SAMOLOTU CASA C- 295 M

23 stycznia br. w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu odbyły się obchody 11 rocznicy katastrofy samolotu CASA- C295M.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, rodziny ofiar katastrofy oraz mieszkańcy Mirosławca. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika odczytał list od Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka. Podczas obchodów odprawiono Mszę św. w intencji zmarłych, odczytano nazwiska ofiar katastrofy oraz złożono wieńce pod pomnikiem.

Fot. 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu


     
PODPISANIE UMOWY DOFINANSOWANIA KOSZTÓW DZIAŁANIA ZAZ-ÓW W ROKU 2019 ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

22 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się spotkanie z organizatorami dziewięciu ZAZ-ów z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy podpisali umowy dofinansowania kosztów działania placówek w roku 2019 ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania ZAZ-ów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki reprezentowali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie


     
MIESZKANIE DLA WYCHOWANKÓW Z PIECZY ZASTĘPCZEJ

W dniu 21 stycznia br. przy ul. Kołobrzeskiej w Wałczu odbyło się uroczyste otwarcie mieszkania dla wychowanków z pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu pn. "Nawigator Samodzielności" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Projekt jest realizowany poprzez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Partnerów Projektu: Powiat Łobeski, Powiat Szczecinecki i Powiat Wałecki.
Celem projektu jest ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, poprzez kompleksowe wsparcie m.in. utworzenie mieszkania treningowego, szkolenia zawodowe, indywidualne doradztwo zawodowe, wyrównywanie braków edukacyjnych oraz indywidualne wsparcie specjalistów.
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Krystyna Kołodziejska - Motyl, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie Dorota Rybarska - Jarosz, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu Bożena Terefenko.


     
KONFERENCJA KONSULTACYJNA PROJEKTU KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2030

21 stycznia br. w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyły się konsultacje w sprawie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 pn. "Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Zielińska, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, samorządowcy z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i północnej Wielkopolski oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas konsultacji omówione zostały cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę, jak również ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa oraz funduszy europejskich. Konferencja była także okazją do zaprezentowania wyzwań stojących przed Pomorzem Zachodnim w perspektywie do 2030 roku.


     
GALA ROLNIKÓW POWIATU WAŁECKIEGO 2019

18 stycznia br. w Domu Weselnym w Wiesiółce z inicjatywy Powiatowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyła się II Gala Rolników Powiatu Wałeckiego. Spotkanie miało na celu uhonorowanie rolników z terenu powiatu wałeckiego oraz wymianę doświadczeń i integrację środowiska rolników. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
fot. Rada Powiatowa Wałcz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej


     
SPOTKANIE NOWOROCZNE STOWARZYSZENIA KOBIET ZIEMI WAŁECKIEJ "AMAZONKA"

W dniu 17 stycznia br. w Domu Weselnym "ROMA" w Wałczu tradycyjnie odbyło się spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Krystyna Kołodziejska - Motyl, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu Bożena Terefenko, przedstawiciele podmiotów współpracujących ze stowarzyszeniem, członkinie oraz sympatycy organizacji. Spotkanie było okazją do podsumowań działalności stowarzyszenia za ubiegły rok oraz przedstawienia planów na rok bieżący, a także złożenia zgromadzonym noworocznych życzeń.

fot. Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka"


     
XXIV ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

17 stycznia w Warszawie odbyło się XXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Było to pierwsze spotkanie członków Związku po ubiegłorocznych wyborach. Podczas zgromadzenia wybrano nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich na nową kadencję. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ UNIWERSYTETU ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

W dniu 15 stycznia br. delegacja Starostwa Powiatowego w Wałczu uczestniczyła w wyjeździe do Poznania w celu nawiązania współpracy z Fundacją Uniwersytetu Adama Mickiewicza, która prowadzi Laboratorium Wyobraźni w ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wizyta związana była z uruchomieniem w Wałczu Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" dofinansowanego ze środków UE.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wałeckie Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" powstanie w budynku przy ul. Bydgoskiej 50 - 52. Planowane jest utworzenie laboratorium konstrukcji Lego, laboratorium fizycznego, laboratorium chemicznego, laboratorium 3D nowoczesnych technik wytwarzania, laboratorium symulatorów oraz sali interaktywnej. Do dyspozycji odwiedzających będzie także edukacyjny "Metalowy Plac Zabaw", w ramach którego wykonane zostaną utwardzenia, dojścia, chodniki, oraz zakupiony zostanie sprzęt tj. równia Galileusza, Model czarnej dziury, Rura głosowa - telegraf akustyczny, waga hydrauliczna, magnetyczne wyścigi, dziurawy labirynt oraz super odbicie. Łączna wartość projektu wynosić będzie ok. 5 mln zł.


     
WERNISAŻ WYSTAWY "SALON DOROCZNY"

W niedzielę 13 stycznia br. w Muzeum Ziemi Wałeckiej odbył się wernisaż wystawy "Salon Doroczny", podczas którego swoje prace zaprezentowali wałeccy artyści: Bartłomiej Baranowski, Katarzyna Bezhubka, Bronisław Cichy, Janusz Gajowiecki, Anna Kluza, Jacek Matusiak, Malwina Piestrzeniewicz, Marlena Sokalska, Dorota Zaremba i Aleksandra Gałecka. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
WIZYTA DELEGACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁCZU W POWIECIE OSNABRÜCK

W dniach 11 - 12 stycznia br. Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny wraz z Radnymi Rady Powiatu Panem Cezarym Skrzypczakiem oraz Januszem Ciaś uczestniczyli w tradycyjnym Powitaniu Nowego Roku w Powiecie Osnabrück.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości przez Starostę Powiatu Osnabrück dr Michaela Lübbersmanna, który w swoim wystąpieniu podsumował miniony rok oraz złożył wszystkim obecnym noworoczne życzenia. W części artystycznej zaprezentował się duet gitarowy Bücker & Sandkämper. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowej współpracy oraz możliwości dalszej realizacji wspólnych inicjatyw zaprzyjaźnionych regionów. Uczestnicy wydarzenia zwiedzili także siedzibę firmy Solarlux oraz miasto Osnabrück.

Fot. dzięki uprzejmości Pana C. Skrzypczaka


     
STUDNIÓWKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU

W dniu 11 stycznia br. w hotelu "Biały Domek" odbyła się Studniówka uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który w swoim wystąpieniu życzył Maturzystom powodzenia na egzaminie dojrzałości oraz podejmowania trafnych decyzji, aby były one znakomitym wstępem w dorosłe życie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
fot. Zespół Szkół nr 1 w Wałczu


     
KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

11 stycznia br. w Bornem Sulinowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, którego celem jest reprezentowanie interesów członków Związku Powiatów Polskich.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Realizacja założeń Konwentu polega na wymianie doświadczeń w zakresie realizowanych przez powiaty zadań, podejmowaniu wspólnych działań w wymiarze ogólnowojewódzkim, współpracy z administracją rządową i samorządową oraz innymi instytucjami z obszaru danego województwa. Było to pierwsze spotkanie po ubiegłorocznych wyborach, podczas którego wybrano przewodniczącego, zastępców oraz zatwierdzono regulamin i tryb pracy Konwentu.
Funkcję przewodniczącego Konwentu Województwa Zachodniopomorskiego będzie sprawował Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis. Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska oraz Starosta Białogardzki Piotr Pakuszto będą pełnili funkcję zastępców. Podczas spotkania wybrano także przedstawicieli do innych organów, rad i komitetów. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Zdjęcia: www.powiat.szczecinek.pl


     
SPOTKANIE NOWOROCZNE WAŁECKIEGO KOŁA
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW


W dniu 8 stycznia 2019 r. w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu odbyło się spotkanie noworoczne Wałeckiego Koła Związku Sybiraków. Powiat Wałecki reprezentował Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz wysłuchaniem hymnu Związku Sybiraków. Spotkanie poprowadził Prezes Koła Związku Sybiraków w Wałczu Pan Robert Karbowniczek. Wydarzenie było okazją do podsumowania minionego roku oraz do złożenia wszystkim obecnym noworocznych życzeń. Spotkanie uświetnił występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu.


     
SPOTKANIE OPŁATKOWE Z BISKUPAMI DIECEZJI
KOSZALIŃSKO - KOŁOBRZESKIEJ


W dniu 8 stycznia 2019 r. w Centrum Edukacyjno - Formacyjnym w Koszalinie odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe przedstawicieli samorządu lokalnego z biskupami diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski oraz Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie noworoczne poprowadził bp Edward Dajczak, obecny był również bp Krzysztof Włodarczyk. Następnie ks. dr Remigiusz Szauer poprowadził konferencję nt. "Autostopowicze i uciekinierzy? Wymiary postaw patriotycznych wśród młodzieży Pomorza Środkowego". Spotkanie uświetnił występ dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Pomorzacy" z Gminy Ustka. Nie zabrakło wspólnego kolędowania oraz tradycyjnego dzielenia się opłatkiem.

Zdjęcia: Redakcja "Gościa Koszalińsko-Kołobrzeskiego"


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII