POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
XX DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

W dniach 23 - 30 września 2018 r. odbywały się w Wałczu XX Dni Kultury Chrześcijańskiej. Organizatorami wydarzenia była Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wałczu oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające przy parafii. Obchody rozpoczęły się Mszą św. Inauguracyjną oraz koncertem zespołu "Między nami" pod dyrekcją Marka Giłki w wykonaniu Aleksandry Olejnik i Adama Jaszkowica.

W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej odbyło się m.in. spotkanie z poezją wałeckich twórców, konferencja dra Jacka Pulikowskiego pn.: "Powołanie do małżeństwa i w małżeństwie - codzienne wydarzenia, sprawy, problemy" oraz wieczór filmowy z panelem dyskusyjnym na temat filmu "Popiełuszko. Wolność jest w nas".
Na zakończenie tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej zorganizowano koncert wokalno - organowy w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu w wykonaniu Krzysztofa Leśniewicza oraz Benigny i Marii Jaskulskich.


     
"POLSKO - UKRAIŃSKI MASTER CHEF - Z TRADYCJĄ W TLE"

Powiat Wałecki
W dniach 23 - 29 września 2018 r. Powiat Wałecki wspólnie z Miastem Fastów realizował projekt wymiany młodzieży pn. "Polsko - Ukraiński Master Chef - z tradycją w tle" dofinansowany z Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

W wydarzeniu wzięło udział 24 uczestników oraz 4 opiekunów z ZS nr 4 RCKU w Wałczu oraz ze szkół średnich w Fastowie. W czasie tygodniowej wymiany młodzież, z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej, aktywnie poznawała i promowała tradycyjną kuchnię obu regionów uczestnicząc w warsztatach kulinarnych oraz w kulinarnym show z udziałem finalisty programu Master Chef Damianem Sobkiem, włączając w działania społeczność lokalną oraz mniejszość ukraińską mieszkającą w Wałczu. Uczestnicy wzięli udział w grze miejskiej poznając zakątki Wałcza, podczas której przeprowadzili sondę uliczną na temat stereotypów i postrzegania innych nacji, kształtując w sobie postawę szacunku i tolerancji, uwrażliwiając się na różnice kulturowe. Młodzież odwiedziła także Toruń, gdzie miała okazję własnoręcznie piec pierniki, uczestniczyła w Wieczorze Kulturowym, w zajęciach na basenie w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich oraz na kręgielni w Ośrodku Jeździeckim "Kołacz" w Kołatniku. Podczas działań przygotowano dwujęzyczną broszurę promującą współpracę pomiędzy Wałczem i Fastowem, turystyczne skarby regionów oraz smaki tradycyjnych potraw polskich i ukraińskich. Projekt miał na celu wzmocnienie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych ludzi oraz poznanie wspólnej kultury i tradycji obu narodów.

Projekt pn. "Polsko - Ukraiński Master Chef - z tradycją w tle" jest dofinansowany z Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.
     
STAROSTA WAŁECKI Z TYTUŁEM SAMORZĄDOWCA
POMORZA ZACHODNIEGO


27 września br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz otrzymał statuetkę "Samorządowiec Pomorza Zachodniego", jako nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca w plebiscycie "Głosu Koszalińskiego" - Samorządowiec Pomorza Zachodniego w kategorii Starostowie. Głosy można było oddawać od 24 sierpnia do 14 września br. Plebiscyt miał na celu podsumowanie działań prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów oraz radnych, oceniając ich zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
PODPISANIE UMÓW NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
UTWORZENIA I DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZAKŁADU
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W WAŁCZU


Powiat Wałecki
W dniu 27 września br. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie podpisane zostały dwie umowy, których przedmiotem jest dofinansowanie kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu.

Umowy zostały podpisane z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, który przyznał w formie dotacji celowej 200 tys. zł z budżetu województwa oraz 218 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa. Umowę podpisali Shivan Fate p.o. zastępcy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie oraz w imieniu Powiatu Wałeckiego Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki.


     
DZIEŃ PROFILAKTYKI OSTEOPOROZY

W dniu 21 września br. na placu przy Wałeckim Centrum Kultury odbył się festyn pn. "Dzień profilaktyki osteoporozy, cichego złodzieja kości, choroby prowadzącej do ciężkich powikłań i niepełnosprawności".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Festyn poprzedzony był seminarium pn. "Wyzwanie nieleczonej osteoporozy dla współczesnej ochrony zdrowia" w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu dla pracowników 107 Szpitala, pracowników ochrony zdrowia z terenu powiatu wałeckiego oraz przedstawicieli NFZ.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Następnie w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się prelekcja Pani prof. Ewy Marcinowskiej - Suchowierskiej oraz Pana dra Jerzego Gryglewicza dla lokalnej społeczności, podczas której zgromadzeni zapoznali się z zaleceniami żywieniowymi jak również mieli okazję uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania dotyczące osteoporozy. Uczestnicy wydarzenia, którzy ukończyli 60 lat mieli możliwość skorzystania z darmowego badania diagnostycznego, konsultacji lekarskiej prowadzonej przez dra Roberta Sokołowskiego oraz pomiaru ciśnienia i glukozy. Ponadto porad na temat zdrowego żywienia udzielała dietetyk Patrycja Sankowska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Partnerami akcji byli 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu i firma AMGEN. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałczu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Wałeckiego, uczniowie wałeckich szkół ponadpodstawowych oraz mieszkańcy powiatu.


     
XVIII FORUM DROGOWNICTWA
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


W dniach 20 - 21 września br. w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyło się XVIII Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Nowoczesne, innowacyjne rozwiązania i materiały dla rozwoju i utrzymania sieci drogowej".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu Tomasz Rzemykowski. Organizatorami wydarzenia był koszaliński oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Miasto i Gmina Wałcz. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz wygłosił prelekcję na temat: "Drogi lokalne jako ważny czynnik strategiczny w rozwoju Powiatu Wałeckiego".


     
PRZEKAZANIE DRÓG W OBRĘBACH NAKIELNO, LUBNO,
KŁĘBOWIEC I JABŁONOWO


19 września br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz decyzją z dnia 28 sierpnia 2018 r. przekazał nieodpłatnie na czas nieoznaczony w zarząd Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwa Wałcz reprezentowanego przez Nadleśniczego Tomasza Partykę grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące drogami w obrębach Nakielno, Lubno, Kłębowiec i Jabłonowo o łącznej powierzchni 8,7028 ha.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCOM
Powiat Wałecki

18 września br. Powiat Wałecki jako drugi powiat w województwie zachodniopomorskim przystąpił do Programu - Samorząd przyjazny przedsiębiorcom. Przedstawiciel Funduszu Pomerania Cezary Szeliga wręczył Zarządowi Powiatu w Wałczu certyfikat potwierdzający przystąpienie do Programu, który adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego.

W okresie objętym Programem zakłada się likwidowanie barier w dostępie do kapitału, wspieranie projektów inwestycyjnych, wspieranie firm i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki oraz wspieranie tworzenia nowych firm w regionie.


     
PODPISANIE UMOWY NA ZAKUP DWÓCH 9 - OSOBOWYCH BUSÓW

W dniu 17 września br. w Zachodniopomorskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie została podpisana umowa na zakup 9 - osobowego busa dla Zespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu oraz dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Całość inwestycji to 160 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 70% kosztów zakupu dwóch przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych busów.


     
79. ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ
ORAZ 90. ROCZNIA POWSTANIA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW


W dniu 17 września br. w Wałczu odbyły się uroczystości w związku z 79. rocznicą agresji ZSRR na Polskę i 90. rocznicą powstania Związku Sybiraków. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się Mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, po której uczestnicy obchodów w asyście wojska, orkiestry i pocztów sztandarowych przemaszerowali pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbył się uroczysty Apel Poległych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner wraz z delegacją pracowników Starostwa Powiatowego w Wałczu. Przemówienie wygłosiła Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner. Delegacje przedstawicieli rządu, samorządów, Związku Sybiraków, instytucji, organizacji pozarządowych oraz szkół złożyły kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.


     
VI MAŁY FESTIWAL FILMOWY "INTEGRACJA: TY I JA"

14 września br. w Wałeckim Centrum Kultury odbył się VI Mały Festiwal Filmowy "Integracja: Ty i Ja" w ramach 15 Europejskiego Festiwalu Filmowego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorem wydarzenia był Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech". Oficjalnego otwarcia dokonali m.in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska przecinając filmową taśmę. Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Powiatu Wałeckiego.

Fot. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu


     
JUBILEUSZ 40 - LECIA PRACY ZAWODOWEJ DYREKTORA
PCPR - BOŻENY TEREFENKO


W dniu 12 września br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny spotkali się z Panią Bożeną Terefenko - Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, która obchodziła jubileusz 40 - lecia pracy zawodowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Z tej okazji Starosta Wałecki w imieniu władz Powiatu Wałeckiego złożył Jubilatce życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz spełnienia marzeń.     
ZGROMADZENIE JUBILEUSZOWE ZPP
Powiat Wałecki


11 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Podczas uroczystej Gali uhonorowani zostali samorządowcy, którzy od samego początku istnienia powiatów pełnią swoje funkcje. Natomiast wyróżnienie otrzymały osoby, które w 1998 roku odbierały akty erekcyjne powiatów i aktualnie pełnią funkcję starosty.


     
PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DROGI MARTEW - TUCZNO

10 września br. w sali narad w Starostwie Powiatowym w Wałczu nastąpiło podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2303Z Martew - Tuczno - I etap.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wartość robót budowlanych: 2 516 962,51 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków finansowych Nadleśnictwa Tuczno. W imieniu Powiatu Wałeckiego umowę podpisał Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.


     
MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY

W dniu 9 września br. odbył się Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem "Polska Rodziną Silna". Uczestnicy przeszli ulicami Wałcza na plac przy Wałeckim Centrum Kultury, gdzie odbył się festyn rodzinny. W obchodach tegorocznego marszu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Fot. Tygodnik Super Pojezierze


     
RODZINNY RAJD ROWEROWY ANANASÓW

W sobotę 8 września br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz wziął udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz z ADHD "Drużyna Ananasów i Przyjaciele".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wydarzeniu towarzyszyło hasło "Zamiast grać na komputerze, jedźmy na rowerze". Trasa rajdu wiodła z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo - Leśnej i Ekologicznej "Morzycówka" do bazy Armatorskiego Klubu Żeglarskiego w Nakielnie. Na mecie dla uczestników zorganizowano zabawy, konkursy, poczęstunek oraz rejs jachtami po jeziorze Bytyń Wielki. Dzieci otrzymały dyplomy i medale. Zadanie było współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Społecznik - Program Marszałkowski.

Fot. Stowarzyszenie Drużyna Ananasów i Przyjaciele


     
NARODOWE CZYTANIE

8 września br. przed Wałeckim Centrum Kultury odbyła się VII edycja Ogólnopolskiej Akcji "Narodowego Czytania", które honorowym patronatem objęła Para Prezydencka. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Powiatowa Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie RUMOR.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Do wspólnego czytania "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego zachęcali m. in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska oraz Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu Marek Olesiak.
Organizatorzy dla uczestników przygotowali dodatkowe atrakcje m. in.: plener plastyczny pod hasłem "Tworzymy Szklany Dom", tańce XX-lecia międzywojennego, kiermasz taniej książki, kawiarenkę "Cezarego Baryki" oraz pamiątkowy stempel do prywatnych egzemplarzy "Przedwiośnia".


     
DOŻYNKI W PRZYBKOWIE

8 września br. mieszkańcy Przybkowa zorganizowali dożynki. W obchodach uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który w swoim wystąpieniu pogratulował Organizatorom inicjatywy oraz podziękował za trud organizacyjny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
fot. Ryszard Mazurkiewicz


     
XX JUBILEUSZOWE WARSZTATY NADZORU INWESTYCYJNEGO

W dniach 6 - 8 września 2018 r. w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyły się XX Jubileuszowe Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego oraz XVI konferencja naukowa pn. "Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych". Tematem wiodącym tegorocznej konferencji była "Rewitalizacja obiektów inżynierskich, oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury kanalizacyjnej w miastach".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W wydarzeniu wzięła udział Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner. W ramach warsztatów uczestnicy wzięli także udział w sesji wyjazdowej pn. "Niepodległa dla wszystkich", podczas której mogli zwiedzić budynek Aten Wałeckich oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Organizatorem wydarzenia było Centrum Usług Techniczno - Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o.


     
30 LECIE PRACY ZAWODOWEJ
DYREKTORA PCKZiU PIOTRA FILIPIAKA
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner w dniu 4 września br. złożyli gratulacje Panu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu Piotrowi Filipiakowi z okazji jubileuszu 30- lecia pracy zawodowej. Życzyli Panu dyrektorowi wielu dalszych sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.


     
WOJEWÓDZKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

W dniu 3 września br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska - Kulesza, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, biskup diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej Edward Dajczak, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół oraz uczniowie wraz z rodzicami. Organizatorami uroczystości było Starostwo Powiatowe w Wałczu, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie wraz z Zespołem Szkół nr 4 RCKU w Wałczu. Uroczystego otwarcia dokonali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska - Kulesza. Podczas uroczystości został odczytany list od Minister Oświaty Anny Zalewskiej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Następnie tegoroczni pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Po części oficjalnej program artystyczny zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. Starosta Wałecki podziękował wszystkim zaangażowanym za trud włożony w przygotowanie uroczystości. Natomiast Gronu Pedagogicznemu oraz uczniom życzył sukcesów w nowym roku szkolnym.

Fot. ZS nr 4 RCKU w Wałczu


     
FESTYN PARAFIALNY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
PW. ŚW. MIKOŁAJA W WAŁCZU


2 września br. w ogrodach Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu odbył się Festyn Parafialny. W programie zaplanowano rodzinne gry i zabawy, występy artystyczne, loterię fantową oraz małą gastronomię. Dochód z festynu będzie przekazany na dalsze prace remontowe elewacji kościoła. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Fot. Parafia pw. św. Mikołaja w Wałczu


     
Powiat Wałecki
Z WIZYTĄ NA TRENINGU ZAWODNIKÓW
KLUBU SPORTOWEGO "KORONA" WAŁCZ


Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz w dniu 1 września br. odwiedził zawodników klubu sportowego "Korona" Wałcz, którzy pod okiem Mistrza Krzysztofa Głowackiego rozwijali swoje umiejętności.

     
FESTYN LOTNICZY W 12. BAZIE BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W MIROSŁAWCU

1 września br. na lotnisku w Mirosławcu odbył się Festyn Lotniczy. Organizatorami wydarzenia była 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. W festynie uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na uczestników czekały liczne atrakcje m.in. pokaz akcji gaśniczej, występ grupy akrobacyjnej "Żelazny", pokaz bezzałogowego statku powietrznego USA MQ9-Reaper oraz loty widokowe Cessną i Samolotem SportStar.
Organizatorzy przygotowali także prezentację sprzętu sił powietrznych i wojsk lądowych, pokazy grup rekonstrukcji historycznej oraz występy artystyczne w wykonaniu zespołu rockowego NADMIAR oraz podopiecznych Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Nie zabrakło też stoisk gastronomicznych, promocyjnych i handlowych. Pokazy komentował Witold Sokół.


     
"DOŻYNKI POWIATOWO - GMINNE:
POLSKO - NIEMIECKIE SPOTKANIE Z KULTURĄ W KARSIBORZE"


W sobotę 1 września 2018 r. w Karsiborze odbyły się dożynki powiatowo - gminne. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. "Dożynki Powiatowo - Gminne: Polsko - niemieckie spotkanie z kulturą w Karsiborze", dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Partnerami projektu byli Powiat Wałecki oraz Urząd Oder - Welse. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Gmina Wałcz. Celem projektu było zacieśnienie współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami oraz wzajemne poznanie kultury i tradycji regionów obu partnerów.
W trakcie wydarzenia Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uhonorował rolników z poszczególnych gmin powiatu. Odbyły się także konkursy na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz stoisko promocyjne. W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy zwyciężyła Gmina Wałcz. Najpiękniejsze stoisko przygotowali natomiast reprezentanci Gminy Tuczno. Gwiazdą wieczoru był zespół "Piękni i Młodzi".
Powiat Wałecki
Projekt pn. "Dożynki Powiatowo - Gminne: Polsko - niemieckie spotkanie z kulturą w Karsiborze" był dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania)


     
79 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Powiat Wałecki

1 września br. na Cmentarzu Wojennym w Wałczu odbyły się obchody 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele rządu, władz samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, związku kombatantów, instytucji, organizacji pozarządowych, duchowieństwa oraz młodzież z wałeckich szkół, oddając hołd ofiarom II wojny światowej. Pod pomnikiem poległych złożono kwiaty. Powiat Wałecki reprezentowała Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz delegacja pracowników Starostwa Powiatowego w Wałczu.
Fot. UM Wałcz     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII