POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
ABSOLUTORYJNA SESJA RADY POWIATU

29 czerwca br. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu w Wałczu V kadencji. Podczas sesji Rada udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2017. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz w swoim wystąpieniu podziękował Radnym oraz Pracownikom Starostwa Powiatowego w Wałczu za owocną współpracę przy realizacji zadań.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
VI PLENER ARTYSTYCZNY

W dniu 26 czerwca br. w zajeździe "Leśny Dwór" w Iłowcu odbyło się spotkanie podsumowujące VI Ogólnopolski Plener Artystyczny Gminy Wałcz. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, 16 artystów z całej Polski i mieszkańcy powiatu wałeckiego. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Od 20 czerwca, w malowniczej scenerii artyści tworzyli swoje prace, które można było podziwiać podczas wydarzenia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
GRANTY SOŁECKIE 2018
ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH


26 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu zostały podpisane umowy w ramach konkursu "Granty Sołeckie 2018" oraz na modernizację obiektów sportowych. W wydarzeniu uczestniczyli Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, przedstawiciele Gmin oraz Sołectw, którzy w obecności Burmistrza/ Wójta, Skarbnika Gminy, podpisali umowę na realizację zadań.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ramach konkursu "Granty Sołeckie 2018" powstanie: siłownia zewnętrzna w Piecniku, mini park wiejski w Mielęcinie, ogrodzenie świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w Miłogoszczy, ogrodzenie placu zabaw w Strącznie oraz zostaną wykonane street workout w Kłębowcu.
Celem konkursu "Granty sołeckie 2018" było wyróżnienie sołectw, podejmujących wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności mające na celu podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym. Maksymalna pomoc finansowa na realizację projektu dla jednego sołectwa to 10 tys. zł. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wspierał również zadania polegające na modernizacji obiektów sportowych w czterech Gminach Powiatu Wałeckiego tj.:
  • "Remont trybun na stadionie miejskim w Człopie" - koszt całkowity: 52,9 tys. zł;
  • "Poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w miejscowości Tuczno" - koszt całkowity: 40 tys. zł;
  • "Przebudowę i modernizację istniejącego zaplecza sanitarnego znajdującego się w budynku sanitarno-szatniowym na Stadionie Miejskim w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 25A" - koszt całkowity: 45 tys. zł;
  • "Zakup piłkochwytów i wymianę bramek na boisku w Prusinówku" - koszt całkowity: 40 tys. zł.


     
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH


W dniu 22 czerwca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas uczestniczyli w uroczystościach zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałecki.

Przedstawiciele władz samorządowych powiatu wręczyli wyróżniającym się uczniom nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz życzyli wszystkim udanego, bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA 100 BATALIONU ŁĄCZNOŚCI

W dniu 22 czerwca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji Święta 100 batalionu łączności.

Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele Garnizonowym w Wałczu. Następnie na terenie jednostki odbył się apel, który rozpoczął się wprowadzeniem kompanii honorowej na plac. Dowódca 100 bł ppłk Sebastian Trojanowski złożył meldunek dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W płk. Jackowi Rolakowi o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Podniesiono flagę państwową oraz odśpiewano hymn Polski przy podkładzie muzycznym Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy.
Wydarzenie było okazją do podsumowań zadań realizowanych w 2018 roku przez 100 batalion łączności, podziękowań oraz uhonorowań żołnierzy i pracowników, którym wręczono listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe.
Na zakończenie kompania reprezentacyjna Wojsk Lądowych wykonała musztrę paradną, po której odbyła się defilada pododdziałów.
Fot. kpr. Tomasz Minko


     
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2302Z

W trakcie realizacji są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki. Zadanie realizowane jest przez Powiat Wałecki wspólnie z Gminą Tuczno.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 sierpnia 2018 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2303Z MARTEW - M. TUCZNO OD KM 0+000 DO 3+356" ORAZ PN. "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2313Z NA ODCINKU ZDBOWO - MĄCZNO - RUTWICA OD KM 4+050 DO 7+364,76".

Powiat Wałecki
20 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu podpisane zostały umowy pomiędzy Nadleśnictwem Tuczno reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuczno Marcina Majchrzaka a Powiatem Wałeckim reprezentowanym przez Starostę Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza oraz Wicestarostę Wałeckiego Jolantę Wegner, w sprawie realizowania wspólnych przedsięwzięć pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2303Z Martew - m. Tuczno od km 0+000 do 3+356" oraz pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo - Mączno - Rutwica od km 4+050 do 7+364,76".

Realizacja zadań ma na celu osiągnięcie parametrów technicznych poprawiających użytkowanie dróg przez lokalną społeczność oraz umożliwiających przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej. Szacowana całkowita wartość realizacji zadań: 8 135 200,00 zł


     
WIZYTA ZAWODNIKÓW MUKS ORZEŁ 2010 WAŁCZ I ZAWODNICZEK ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W WAŁCZU

19 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie z drużyną chłopców rocznik 2007 MUKS ORZEŁ 2010 Wałcz, która zajęła II miejsce w Turnieju Finałowym KOZPN Ligi Orlik 2017/2018 oraz z zawodniczkami ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu, które zdobyły tytuł Wicemistrza Polski Juniorek Młodszych w Piłce Nożnej Dziewcząt w sezonie 2017/2018. Trenerami drużyn są Anna i Adam Łukaszewicz. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.

Władze Powiatu zawodniczkom, zawodnikom oraz ich trenerom złożyły serdeczne gratulacje osiągnięć i życzyły dalszych sukcesów sportowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
ZAWODY POŻARNICZE

16 czerwca br na boisku w Golcach odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze. Organizatorami tegorocznej rywalizacji była Ochotnicza Straż Pożarna w Golcach. W spotkaniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Przeprowadzono zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - CTIF w kategorii dziewcząt i chłopców, Kobiecych Drużyn Pożarniczych oraz Męskich Drużyn Pożarniczych.
W rywalizacji wzięły udział drużyny OSP z Golc, Dębołęki, Rudek, Szwecji oraz Witankowa. Najlepszymi drużynami w kategorii Kobiecych, Męskich i Młodzieżowych w kategorii dziewcząt Drużyn Pożarniczych - CTIF okazali się zawodnicy i zawodniczki OSP Golce. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - CTIF w kategorii chłopców zwyciężyła drużyna OSP Dębołęka Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
PRZYSIĘGA WOJSKOWA

8 czerwca br. na terenie jednostki 100 batalionu łączności w Wałczu odbyła się uroczystość z okazji złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy II turnusu Służby Przygotowawczej 2018 r. Powiat Wałecki reprezentował Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Fot. kpr. Tomasz Minko
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
"MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA PARTNERSKA
W POWIECIE WAŁECKIM"

Powiat Wałecki

W dniach 5 - 8 czerwca br. w Centralnym Ośrodku Sportów - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się X Konferencja Naukowa z cyklu Szansa Rozwoju Regionu, której tematem przewodnim były "Współczesne wyzwania rynku pracy".

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. "Międzynarodowa Naukowa Konferencja Partnerska w Powiecie Wałeckim", dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami konferencji byli Powiat Wałecki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oraz Urząd Oder - Welse. Celem projektu było zacieśnienie współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami oraz wzajemna wymiana doświadczeń na temat wyzwań z jakimi mierzą się regiony przygraniczne w aspekcie rynku pracy, mającego wpływ na dalszy rozwój Euroregionu. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów świata nauki, biznesu i samorządu, ale także do poznania kultury terenu przygranicza i integracji społeczności obu regionów. Uczestnicy konferencji dyskutowali m. in. na temat roli samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego rynku pracy, współczesnych problemów i społeczno - ekonomicznych aspektów rozwoju i kreowania rynku pracy, odwiedzili także firmę Rettig Heating Sp. z o.o. w Wałczu, Dziką Zagrodę w Jabłonowie, Ośrodek Jeździecki Kołacz oraz Zagrodę Edukacyjną "7 Ogrodów" w Łowiczu Wałeckim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Projekt pn. "Międzynarodowa Naukowa Konferencja Partnerska w Powiecie Wałeckim" był dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).
Powiat Wałecki


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII