POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
MŁODZIEŻ Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 RCKU NA UKRAINIE

W dniach 24 - 31 marca 2018 r. młodzież z Zespołu Szkół nr 4 RCKU uczestniczyła w wymianie szkolnej w mieście partnerskim Fastów na Ukrainie. Organizatorami wymiany młodzieży byli Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Rada Miasta Fastów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas pobytu uczestnicy wymiany spotkali się z Merem Fastowa Panem Mykhailo Netiazhukiem, odwiedzili Dom św. Marcina de Porres dla najbardziej potrzebujących, prowadzony przez dominikanów, zwiedzili Kijów oraz spędzili czas na lodowisku we wsi Kovalivka. W czasie pobytu młodzież odwiedziła kilka placówek oświatowych w Fastowie, w których uczą się ich rówieśnicy z Fastowa, gdzie zaprezentowała nasz region oraz ofertę Zespołu Szkół nr 4 RCKU. Także koleżanki i koledzy z Ukrainy zaprezentowali specjalnie na tę okazję przygotowany program artystyczny oraz opowiedzieli o ciekawych zakątkach Ukrainy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wałecka młodzież miała okazję poznać kulturę i zwyczaje panujące na Ukrainie spędzając wieczór w rodzinnym gronie u koleżanek i kolegów z Fastowa. Duże emocje na naszych uczniach wywarły wspólne warsztaty z dziećmi z Fastowskiego Centrum Rehabilitacyjnego oraz pokaz dogoterapii. W ostatnim dniu pobytu młodzież z Polski i Ukrainy uczestniczyła w warsztatach malowania pisanek w Muzeum Krajoznawczym w Fastowie oraz w warsztatach tańców ukraińskich w Fastowskim Pałacu Kultury. Popołudnie uczniowie spędzili w Zespole Szkół nr 7 na zajęciach z przysposobienia obronnego oraz wspólnej integracji. Odwiedzili także Urząd Miejski, gdzie spotkali się z Zastępcą Mera Fastowa Panią Oleną Davydenko i opowiedzieli o swoich wrażeniach z pobytu na Ukrainie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Opiekunami grupy byli nauczyciele Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu: Panowie Sławomir Niewczas i Dawid Porębiak. Z ramienia Starostwa Powiatowego w Wałczu w wizycie uczestniczyła Anna Witkowska - Oleszyńska - Naczelnik Wydziału Funduszy Małych Projektów i Rozwoju Powiatu.

Celem wymiany była integracja młodzieży, poznanie kultury, tradycji i wspólnej historii obu narodów.


     
ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 28 marca br. w Polsko -Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie odbyły się eliminacje Powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". W wydarzeniu uczestniczyli: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu kpt. Maciej Mleczarek, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisław Kmieć oraz Zastępca Burmistrza Mirosławca Dariusz Bartosik. Eliminacje odbyły się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, oddziały gimnazjalne oraz szkoły ponadpodstawowe. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Szymon Ryło ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu; Karolina Bartniczak ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie - oddział gimnazjalny oraz Izabela Grudzińska z PCKZiU w Wałczu. Będą oni reprezentować Powiat Wałecki w eliminacjach wojewódzkich.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem turnieju była m. in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, poznanie zasad postępowania podczas wystąpienia pożaru oraz nabycie umiejętności w posługiwaniu się podręcznym sprzętem gaśniczym.


     
ŚNIADANIE WIELKANOCNE W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W dniu 28 marca br. miało miejsce spotkanie przedświąteczne w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wałczu. Uczestniczyli w nim Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Terefenko.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania została rozstrzygnięta VI edycja konkursu na "Najładniejszą Rodzinną Pisankę". Zwyciężyła pisanka Pana Cyryla Kończala.

Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz złożył terapeutom oraz podopiecznym Warsztatu najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych: dużo zdrowia, radosnego wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.


     
STYPENDIA STAROSTY WAŁECKIEGO

W dniu 28 marca 2018 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, przyznawanych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia. W uroczystości uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wałczu, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych oraz stypendyści wraz z rodzicami.

Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner podkreśliła, że stypendia Starosty Wałeckiego to nagroda za ciężką pracę i naukę oraz wybitne osiągnięcia uczniów. Starosta podziękował rodzicom za trud wychowania uczniów, a wszyscy nagrodzeni oraz ich rodzice otrzymali specjalne listy gratulacyjne.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zarząd Powiatu przyznał 9 uczniom stypendia za I semestr 2017/2018. Otrzymali je: Julia Olszewska (ZS Nr 1 - za bardzo dobre wyniki sportowe i zachowanie), Sandra Ostrowska (ZS Nr 1 - za bardzo dobre wyniki sportowe i zachowanie), Katarzyna Sobczak (PCKZiU -za bardzo dobre wyniku w nauce i wzorowe zachowanie), Wiktoria Ledzianowska (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki sportowe i zachowanie), Katarzyna Gołąb (ZS Nr 4 - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie), Rafał Mazur (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Jakub Przyłoga (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Paulina Łukaszewicz (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki sportowe i zachowanie), Dominika Pogrzebska (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki sportowe i zachowanie). Stypendia Starosty Wałeckiego przyznawane są dwa razy do roku, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja, na okres 5 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendiów składają do Starosty Wałeckiego dyrektorzy szkół.


     
PRZEDSZKOLAKI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 8 "PROMYK"
Z WIZYTĄ W STAROSTWIE


26 marca br. Starostwo Powiatowe w Wałczu odwiedziły przedszkolaki z grupy "Żuczków" Publicznego Przedszkola nr 8 "Promyk" w Wałczu. Dzieci spotkały się ze Starostą Wałeckim dr Bogdanem Wankiewiczem oraz Wicestarostą Wałeckim Jolantą Wegner. Wychowankowie przedszkola z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych złożyli życzenia oraz na ręce włodarzy przekazali kartki świąteczne.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Bardzo dziękujemy! My także życzymy wszystkim dzieciom oraz ich rodzinom dużo radości i serdecznych chwil w rodzinnym gronie.


     
ROLNIK GAME ARENA

24 marca w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu odbyła się kolejna edycja turnieju gier komputerowych pn. "Rolnik Game Arena". Z roku na rok wydarzenie przyciąga coraz liczniejszą grupę uczniów. W tym roku zgłosiło się ponad 150 uczestników. Na potrzeby turnieju przygotowano 35 stanowisk w 7 salach. Uczniowie grali w trzy gry komputerowe - Counter Strike: Global Offensive, League of Legends oraz HearthStone. Dodatkowo w sali audiowizualnej powstała strefa kibica. Pomysłodawcą wydarzenia jest Jarosław Huber - nauczyciel technologii informatycznych z ZS nr 4 RCKU w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
BIEG DWÓCH SKARPET

24 marca br. po raz trzeci odbył się Wałecki Bieg i Marsz Dwóch Skarpet. Inicjatorem Akcji jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu oraz Stowarzyszenie "Przyjazny Dom". Wydarzenie jest formą poparcia dla osób z Zespołem Downa. Na starcie przy Wałeckiej Alei Gwiazd stawiło się ponad 340 zawodników.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W wydarzeniu wzięły udział dzieci, młodzież oraz dorośli. Trasa Biegu i Marszu Dwóch Skarpet wynosiła 3 i 6 km. Zgodnie z regulaminem warunkiem uczestnictwa było pokonanie trasy w dwóch różnych skarpetach. Organizatorzy zapewnili dużo ciekawych atrakcji m. in. przeprowadzono konkurs na najciekawszą parę skarpet, w którym zwyciężył Daniel Śliwiński. Przygotowano także loterię pn. "Szczęśliwa skarpeta". Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal.


     
"PLANOWANIE WIELOLETNIE - EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW PUBLICZNYCH - BENCHMARKING"

Powiat Wałecki
23 marca br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie odbyła się V edycja konferencji pn. "Planowanie wieloletnie - efektywność wydatków publicznych - benchmarking". Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Katedrę Finansów i Katedrę Zarządzania Finansami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Celem konferencji była m. in. wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, dyskusja nad aktualnymi problemami stabilności finansów publicznych oraz planowaniem wieloletnim. Na konferencji poruszono także zagadnienia związane z finansami instytucji rządowych i samorządowych.


     
21 MARCA - ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA
Powiat Wałecki

W dniu 21 marca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościliśmy podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w ramach Światowego Dnia Zespołu Downa. Czerwony i niebieski to kolory przewodnie Światowego Dnia Zespołu Downa, stąd też podopieczni przynieśli ze sobą balony w takich barwach. W ramach solidarności z Osobami z Zespołem Downa, Warsztat Terapii Zajęciowej przygotował szereg inicjatyw, mających na celu promowanie praw Osób z Zespołem Downa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.


     
XVI POWIATOWA GIEŁDA ZAWODOZNAWCZA

16 marca br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się XVI Powiatowa Giełda Zawodoznawcza przygotowana z myślą o uczniach klas III oddziałów gimnazjalnych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas giełdy zawodoznawczej na stoiskach promocyjnych zaprezentowały się szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu wałeckiego, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Komenda Ochotniczego Hufca Pracy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.
Celem wydarzenia było przedstawienie młodzieży z klas III oddziałów gimnazjalnych oferty szkół z regionu oraz możliwości kształcenia. Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu udzielał rad dotyczących trafnego wyboru przyszłego zawodu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami spotkania byli: Starostwo Powiatowe w Wałczu, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz wałeckie szkoły ponadgimnazjalne.


     
MISTRZOSTWA POWIATU WAŁECKIEGO W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

15 marca br. w hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu odbyła się Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych. Rozgrywki rozegrano systemem każdy z każdym.

W klasyfikacji dziewcząt I miejsce zdobyły zawodniczki Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, II miejsce reprezentanci Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, a III miejsce drużyna Zespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. Królem Strzelców została uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu Martyna Stefaniak.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W klasyfikacji chłopców I miejsce zajęli reprezentanci Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, II miejsce drużyna Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, a III miejsce reprezentanci Zespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. Statuetką "Króla Strzelców" wyróżniono Kacpra Makarońskiego z ZS nr 4 RCKU w Wałczu.
Powiat Wałecki w zawodach regionalnych będą reprezentować dziewczęta i chłopcy z Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu.


     
WARSZTATY PN. "TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ"
Powiat Wałecki

W dniach 8-9 marca br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu odbyły się warsztaty pn.: "Tworzenie i funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej". Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Warsztaty zorganizowane zostały przez Sieć Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Partnerem warsztatów był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Podczas spotkania omówiono zasady tworzenia i funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej oraz przedstawiono w formie prezentacji istniejące Zakłady. Uczestnicy zapoznali się z procedurami uzyskania statusu ZAZ, jak również ze źródłami finansowania działalności.


     
MISTRZOSTWA POWIATU WAŁECKIEGO W PIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Powiat Wałecki

8 marca br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu odbyła się Licealiada w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców. Rozgrywki przeprowadzono systemem każdy z każdym.

W klasyfikacji dziewcząt I miejsce zdobyła drużyna Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, II miejsce - zawodniczki Zespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu, III miejsce - drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu.
Królem Strzelców została uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu Natalia Kibitlewska, zdobywając 17 pkt.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W klasyfikacji chłopców I miejsce zajęli reprezentanci Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, II miejsce - zawodnicy Zespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu, a III miejsce - drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu. Królem Strzelców został Karol Wiciak z Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, zdobywając 22 pkt.
Powiat Wałecki w zawodach regionalnych będą reprezentować dziewczęta i chłopcy z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.


     
SZKOLENIE PN. "NOWY SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE"

W dniu 6 marca 2018 r. w auli audiowizualnej Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu odbyło się szkolenie pn. "Nowy system ochrony danych osobowych w praktyce" zorganizowane przez Powiat Wałecki oraz Związek Powiatów Polskich. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu, przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Szkolenie prowadziła Pani Monika Małowiecka - prawnik, adwokat, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, redaktor internetowego dziennika "Warto Wiedzieć" (www.wartowiedziec.pl), doradca prawny przy realizacji programów poradnictwa prawnego. Autorka analiz projektów ustaw i rozporządzeń, w tym dotyczących przede wszystkim zagadnień administracji publicznej. Uczestniczka Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, a także Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedstawicielka ZPP w pracach komisji sejmowych i senackich w zakresie dotyczącym administracji publicznej. Ekspert z zakresu prawa własności intelektualnej, świadczenia usług publicznych oraz podstaw prawnych funkcjonowania e-administracji w Polsce i Unii Europejskiej.


     
BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

4 marca br. przy Wałeckiej Alei Gwiazd odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uczestników przywitał dowódca 100 batalionu łączności ppłk Sebastian Trojanowski oraz Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Kierownik Klubu Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu Robert Jakubiak przybliżył historię i losy Żołnierzy Wyklętych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Trasa biegu prowadziła Wałecką Aleją Gwiazd nad brzegiem jeziora Raduń i liczyła 1963 m. W wydarzeniu wzięły udział dzieci, młodzież oraz dorośli. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal. Po biegu na uczestników czekał gorący poczęstunek przygotowany przez 100 batalion łączności w Wałczu. Organizatorami Biegu byli: 100 batalion łączności w Wałczu, Starostwo Powiatowe w Wałczu, Urząd Miasta Wałcz oraz Urząd Gminy Wałcz.


     
DRUŻYNA Z SP2 Z AWANSEM DO PÓŁFINAŁÓW WOJEWÓDZKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW

Powiat Wałecki
1 marca br. w Drawsku Pomorskim odbył się kolejny etap Igrzysk Młodzieży Szkolnej W Piłce Ręcznej Chłopców. W turnieju uczestniczyło pięć drużyn z powiatu drawskiego, stargardzkiego, łobeskiego, choszczeńskiego i wałeckiego. Powiat Wałecki reprezentowała drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 z Wałcza pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Wojciecha Marko, która zwyciężyła w turnieju. Drugie miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej z Drawska Pomorskiego a trzecie - Szkoły Podstawowej ze Stargardu. Awans do półfinałów wojewódzkich wywalczyły drużyny z Wałcza i Drawska Pomorskiego.

Serdecznie gratulujemy!


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII